• Informácie o štúdiu
 • Zoznamy škôl
 • Financovanie štúdia
 • Štúdium v zahraničí
 • Absolventi
 • Porovnanie škôl
 • AKTUALIZOVANÉ 12.2.2014

  Čo ponúkajú súkromné vysoké školy

  Vydané 20. 1. 2014 o 11:07 Autor: Katarína Ragáčová

  Mnohé súkromné školy zvyknú robievať aj druhé kolo prijímačiek, šanca na prijatie býva vyššia.

  Foto: SME - JÁN KROŠLÁK
  1.Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdii

  Prijímacie pohovory: Áno. Písomný test a ústny pohovor

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

  Termín podania prihlášky do: 31.3.2014 (1. termín prijímačiek budú 26. 4.2014, 2. Termín - 1.6. 2014, 3. termín - 3.9.2014)

  Školné/Poplatky: Rok: 1500 eur/rok, s možnosťou štipendia vo výške polovice a v prípade výnimočne dobrých výsledkov aj celého školného

  Ďalšie informácie: www.bisla.sk

  2.Paneurópska vysoká škola Bratislava

  Prijímacie pohovory: Fakulta práva: písomne a ústne, Fakulta masmédií – mediálna komunikácia: písomne a ústne

  Dizajn médií: talentové, písomne a ústne

  Fakulta ekonómie a podnikania aj Fakulta informatiky: zhodnotenie výsledkov SŠ

  Fakulta psychológie: písomné skúšky

  Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur

  Termín podania prihlášky do: Prvé kolo podanie prihlášky do 28.2.2014 (prijímačky v apríli), druhé kolo do 30.4.2014 (prijímačky v júni), posledné bude v lete

  Školné/Poplatky: Fakulta masmédií 2450 eur/rok, Fakulta práva aj Fakulta psychológie 2300 eur/rok, Fakulta informatiky aj Fakulta ekonómie a podnikania 2000 eur/rok, (kto si podá prihlášku v prvom kole, získa zľavu zo školného)

  Ďalšie informácie: www.paneurouni.com

  3.Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov

  Prijímacie pohovory:  Nie – iba posúdenie výsledkov zo strednej školy

  Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur

  Termín podania prihlášky do: 1. kolo 30.6.2014, 2. kolo 31.8.2014

  Školné/Poplatky: Bakalárske: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách: 680 eur/ semester

  Sociálne služby a poradenstvo; Hospodárstvo a podnikateľská etika; Teória, riadenie a služby v oblasti kultúry 425 eur/ semester

  Ďalšie informácie: www.ismpo.sk

  4.Vysoká škola manažmentu/ City University of Seattle s pracoviskami v Bratislave a Trenčíne

  Prijímacie pohovory: Na program v slovenskom jazyku - Nie. Na študijné programy vyučované v angličtine sa robí test z anglického jazyka tzv. Toefl test.

  Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur

  Termín podania prihlášky do: 30.4.2014 (prijímacie pohovory z anglického jazyka - 13.6.2014)

  Školné/Poplatky: Vysoká škola manažmentu (BA/TN) 2150 eur/rok

  Ďalšie informácie: www.vsm.sk

  5.Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava

  Prijímacie pohovory: Nie. Iba posúdenie maturitného vysvedčenia.

  Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur za elektronickú prihlášku, 30 eur za papierovú prihlášku

  Termín podania prihlášky do: 1. termín: 31.3. 2014, 2. termín (doplňujúci): 30.6.2014

  Školné/Poplatky: Ročné školné: 1400 eur denné a externé štúdium v Bratislave, 1100 eur externé štúdium v IKS mimo Bratislavy

  Ďalšie informácie: www.vsemvs.sk

  6.Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom

  Prijímacie pohovory: Nie, iba výsledky zo SŠ

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

  Termín podania prihlášky do: Riadne prijímacie skúšky: 31.3.2014, Dodatočné prijímacie skúšky: 30.6.2014

  Školné/Poplatky: Učiteľstvo 249 eur/semester/denné, 290 eur/semester/externé; Elektronika dopravných spojov 290 eur/semester/denné, 349 eur/semester/denné; Manažment 349 eur/semester/denné

  Ďalšie informácie: www.dupres-group.com

  7.Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

  Prijímacie pohovory: Nie – bakalárske štúdium

  Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur, zápisné 90 eur

  Termín podania prihlášky do: 31.3. 2014

  Školné/Poplatky: 260 - 690 eur / semester (kto pošle prihlášku do 28.2.2014, má prvý semester s 20-percentnou zľavou)

  Ďalšie informácie: www.vssvalzbety.sk

  8.Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice

  Prijímacie pohovory: bez prijímačiek

  Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur

  Termín podania prihlášky do: 13.6.2014 (oznámenie o prijatí do 1.7.)

  Školné/Poplatky: Rok (denné štúdium): 790 eur, Rok (externisti): 999 eur

  Ďalšie informácie: www.vsbm.sk

  9.Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

  Prijímacie pohovory: Písomné aj ústne (v rámci talentoviek) prijímacie skúšky

  Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur

  Termín podania prihlášky do: 10.2.2014 (prijímačky 17.2.2014)

  Školné/Poplatky: 999 eur za semester

  Ďalšie informácie: www.akademiamedii.sk

  10.Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

  Prijímacie pohovory: Talentová (praktická) a písomná (teoretická) prijímacia skúška

  Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur

  Termín podania prihlášky do: Prvé kolo: 31.1.2014 (prijímačky 8.2.2014), Druhé kolo: 7.6.2014 (prijímačky 14.6.2014), Dodatočné skúšky: 13.9.2014 (prijímačky 20.9.2014)

  Školné/Poplatky: v akademickom roku 2013/2014 je 1780 eur/rok; možnosť štúdia v prípravnom semestri 890 eur. Školné pre akademický rok 2014/2015 bude zverejnené

  Ďalšie informácie: www.huaja.org

  11.Vysoká škola v Sládkovičove

  Prijímacie pohovory: Na odbor Verejná politika a verejná správa je potrebné absolvovanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška pozostáva z ústneho prijímacieho pohovoru – všeobecno-vedomostný prehľad, jazyky, počítačová kultúra, ciele. Na odbor Sociálna práca sa nerobia skúšky. Na prijatie na odbor právo je potrebné absolvovanie prijímacej skúšky.

  Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur za papierovú prihlášku, 30 eur za elektronickú prihlášku

  Termín podania prihlášky do: Termín podania prihlášky na prvé kolo na všetky fakulty je do 30.4.2014 (prijímačky - jún 2014), na druhé kolo je do 15.8.2014 (prijímačky - september 2014)

  Školné/Poplatky: Fakulta sociálnych štúdií: 1255 eur ročne, Fakulta verejnej politiky: 1255 eur ročne, Fakulta práva: 1715 eur ročne

  Ďalšie informácie: www.vssladkovicovo.sk

  12.Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  Prijímacie pohovory: bez prijímacích pohovorov

  Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur za papierovú prihlášku, 30 eur za elektronickú prihlášku, 100 eur za prijímačky

  Termín podania prihlášky do: Do 31.5.2014

  Školné/Poplatky: 1400 eur/rok

  Ďalšie informácie: www.sevs.sk

  13.Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

   Prijímacie pohovory: Áno, ústna skúška zameraná na preverenie všeobecných poznatkov z oblasti podľa študijného zamerania, plus motivačný rozhovor

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

  Termín podania prihlášky do: 30.5.2014 (prijímačky v priebehu júna 2014)

  Školné/Poplatky: 1100 eur/semester, 680/780 eur za semester v prvom ročníku, ak uhradia poplatok do konca septembra a januára

  Ďalšie informácie: www.goethehb.eu

  Zdroj: vysoké školy a ich internetové stránky 

  Ďalšie novinky

  Kuko z Horkýže Slíže ťahá mladých k zdravotníctvu

  V klipe Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre účinkuje aj dekan fakulty. Nohy má vyložené na stole, neskôr si zaspieva s Kukom.

  Osem rektorov radí, čo zohľadniť pri výbere vysokej školy

  Čo všetko by absolventa strednej školy malo zaujímať predtým, než pošle na niektorú univerzitu prihlášku na vysokoškolské štúdium? Odpovedá osem rektorov, ktorých sme oslovili.

  Hlavné správy

  Spoplatnený obsahVidíte na obrázku cikcakovité čiary? Môžete zažiť slepotu

  Zakrivená slepota nie je diagnóza, spôsobuje ju evolúcia.

  Spoplatnený obsahFico je oportunista, pochváľme ho

  Premiér so sankciami proti Rusku nesúhlasí, ale aj tak ich vždy podporí.

  Spoplatnený obsahZ macesu sa nechudne. Na Slovensku sa vyrába viac než sto rokov

  Chrumkavé plátky kupujú hlavne ľudia s problémami s trávením.