• Informácie o štúdiu
 • Zoznamy škôl
 • Financovanie štúdia
 • Štúdium v zahraničí
 • Absolventi
 • Porovnanie škôl
 • Koľko sa kde platí za externé štúdium

  Vydané 17. 12. 2014 o 11:30 Autor: Jarmila Horáková

  Najlacnejším študijným odborom pre externistov je právo

  Foto: FOTOLIA

  Ministerstvo školstva upravuje sumy, ktoré môžu vysoké školy žiadať od diaľkových študentov, v opatrení, ktoré rezort vydáva každý rok. Vysoké školy môžu stanoviť aj nižšiu sumu školného pre svojich budúcich externých študentov.

  I napriek tomu, že rektori vysokých škôl v lete odporúčali, aby sa za študijný odbor právo platilo v externej forme viac ako doteraz, a to na bakalárskom štúdiu práva ročne maximálne 870 eur a na magisterskom stupni 1300 eur, právo nezdražie.

  Aj od septembra 2015 bude pre externistov bakalárov stáť iba 630 eur ako doteraz, a na magisterskom štúdiu 950 eur. Ministerstvo školstva rektorom nevyhovelo.

  Limity sa takmer nezmenia

  Oproti stropom, ktoré platia v študijných programoch od septembra tohto roka, sa nové limity výrazne nemenia. V akademickom roku 2015/2016 by externisti mali najviac platiť za veterinárske vedy. Školy môžu od nich na bakalárskom stupni za rok štúdia pýtať 1960 eur a na magisterskom 2940 eur.

  Podobné sumy si školy môžu vypýtať aj za diaľkové štúdium ďalších zdravotníckych odborov. Programy v skupine lekárske vedy, zubné lekárstvo, farmaceutické vedy stoja 1700 eur v bakalárskom a 2540 eur v magisterskom stupni. Podobné sumy zaplatia diaľkoví študenti aj za umelecké smery.

  Približne 900 eur ročne pri štúdiu prvého stupňa a 1300 na druhom stupni bude stáť štúdium jazykov a literatúry, spoločenských a behaviorálnych vied, ekonómie a manažmentu či cestovného ruchu. Informatika vyjde približne na 1120 eur v bakalárskom a 1670 v magisterskom stupni.

  Školné platí pre podskupiny odborov

  Stropy na ročné školné ministerstvo školstva stanovuje podľa ekonomickej náročnosti pri výučbe jednotlivých odborov.

  Maximálne sumy na školský rok 2015/2016 nadobúdajú účinnosť 1. septembra tohto roka, aby mali vysoké školy dosť času zariadiť sa pri plánovaní prijímacieho konania. Školné a poplatky spojené so štúdiom musia totiž školy zverejniť podľa zákona najneskôr dva mesiace pred posledným termínom na podávanie prihlášok na štúdium.

  Ministerstvo školstva od minulého roka stropy neurčuje pre každý študijný odbor osobitne, ale pre podskupiny odborov. 

  Príklady školného na bakalárskom stupni

  Ročné školné na prvom stupni vysokoškolského štúdia pri externej forme štúdia sa na fakultách odlišuje podľa náročnosti štúdia.

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  Kynológia - 720 eur

  Bezpečnosť krmív a potravín - 720 eur

  Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 720 eur

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

  Právo - 630 eur

  Pedagogika - 700 eur

  Sociálna práca - 700 eur

  Predškolská a elementárna pedagogika - 700 eur

  Univerzita Komenského Bratislava

  Ekonómia a právo - 650 eur

  Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - 650 eur

  Sociálna práca - 650 eur

  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - 750 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

  Predškolská a elementárna pedagogika - 800 eur

  Pedagogika mentálne postihnutých - 780 eur

  Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených - 840 eur

  Technická univerzita Zvolen

  Lesníctvo - 660 eur

  Drevárske technológie - 400 eur

  Environmentálny manažment - 600 eur

  Ekotechnika - 500 eur 

  Zdroj: vysoké školy, školné na akademický rok 2014/2015

  Text bol uverejnený v prílohe denníka SME Vysoké školy Bedeker dňa 19. 11. 2014.

  Ďalšie novinky

  Kuko z Horkýže Slíže ťahá mladých k zdravotníctvu

  V klipe Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre účinkuje aj dekan fakulty. Nohy má vyložené na stole, neskôr si zaspieva s Kukom.

  Osem rektorov radí, čo zohľadniť pri výbere vysokej školy

  Čo všetko by absolventa strednej školy malo zaujímať predtým, než pošle na niektorú univerzitu prihlášku na vysokoškolské štúdium? Odpovedá osem rektorov, ktorých sme oslovili.

  Hlavné správy

  Spoplatnený obsahVidíte na obrázku cikcakovité čiary? Môžete zažiť slepotu

  Zakrivená slepota nie je diagnóza, spôsobuje ju evolúcia.

  Spoplatnený obsahFico je oportunista, pochváľme ho

  Premiér so sankciami proti Rusku nesúhlasí, ale aj tak ich vždy podporí.

  Spoplatnený obsahZ macesu sa nechudne. Na Slovensku sa vyrába viac než sto rokov

  Chrumkavé plátky kupujú hlavne ľudia s problémami s trávením.