• Informácie o štúdiu
 • Zoznamy škôl
 • Financovanie štúdia
 • Štúdium v zahraničí
 • Absolventi
 • Porovnanie škôl
 • Aké nové programy sa budú dať na školách študovať

  Vydané 12. 11. 2015 o 6:00 Autor: Jarmila Horáková

  Čo sa v študijných programoch vysokých škôl mení, aké nové programy pribudnú?

  Foto: FOTOLIA

  Študijné programy, ktoré prešli komplexnou akreditáciou, boli inovované, zvýrazňuje sa v nich prepojenosť na prax. Niektoré fakulty budú bakalárov prijímať aj na nové programy.

  1.Univerzita Komenského Bratislava

   - Prírodovedecká fakulta

  - Biological Chemistry v anglickom jazyku

  - Environmental Studies v anglickom jazyku

  - Medicínska biológia

  - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  - Physics of the Earth v anglickom jazyku

  - Pedagogická fakulta

  psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím

  2.Slovenská technická univerzita Bratislava

  - Fakulta informatiky a informačných technológií

  Otvorí dva študijné programy: informačná bezpečnosť, a to trojročný a opäť štvorročný konverzný. Výučba je prepojená s praxou, využívajú sa na to viaceré nové laboratóriá. Na tento účel vzniklo aj Výskumné centrum ESET zriadené práve v spolupráci s odborníkmi na informačnú bezpečnosť.

  3.Prešovská univerzita v Prešove

  - Fakulta humanitných a prírodných vied

  fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov – denná forma, Bc./Ing.

  - Fakulta manažmentu

  turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo – denná i externá forma, Bc.

  - Fakulta športu

  šport a zdravie – denná forma, Bc.

  - Fakulta zdravotníckych odborov

  laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, denná i externá forma, Bc.

  rádiologická technika - denná i externá forma, Bc.

  4.Žilinská univerzita

  Ponuku rozširuje o bakalárske študijné programy: finančný manažment, počítačové konštruovanie a simulácie, materiály a technológie v automobilovej výrobe, energetická a environmentálna technika, autotronika.

  Inžinierske/magisterské študijné programy posilňuje spoločný študijný program alpínska biológia s nórskou univerzitou. Študovať sa budú dať aj inteligentné informačné systémy, informačný manažment, plánovanie dopravnej infraštruktúry, fotonika, aplikovaná telematika, riadenie procesov, počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve, obrábanie a ložisková výroba, technológia údržby lietadiel.

  5.Technická univerzita Zvolen

  Žiadala o akreditáciu úplne nových študijných programov, napr.:, drevené stavby, protipožiarna ochrana a bezpečnosť, ochrana a využívanie krajiny a výrobná technika a manažment výrobných procesov.

  Zdroj: vysoké školy

  Text bol uverejnený v prílohe Bedeker Vysoké školy 11. novembra 2015. 

  Ďalšie novinky

  Kuko z Horkýže Slíže ťahá mladých k zdravotníctvu

  V klipe Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre účinkuje aj dekan fakulty. Nohy má vyložené na stole, neskôr si zaspieva s Kukom.

  Osem rektorov radí, čo zohľadniť pri výbere vysokej školy

  Čo všetko by absolventa strednej školy malo zaujímať predtým, než pošle na niektorú univerzitu prihlášku na vysokoškolské štúdium? Odpovedá osem rektorov, ktorých sme oslovili.

  Hlavné správy

  Spoplatnený obsahVidíte na obrázku cikcakovité čiary? Môžete zažiť slepotu

  Zakrivená slepota nie je diagnóza, spôsobuje ju evolúcia.

  Spoplatnený obsahFico je oportunista, pochváľme ho

  Premiér so sankciami proti Rusku nesúhlasí, ale aj tak ich vždy podporí.

  Spoplatnený obsahZ macesu sa nechudne. Na Slovensku sa vyrába viac než sto rokov

  Chrumkavé plátky kupujú hlavne ľudia s problémami s trávením.