• Informácie o štúdiu
 • Zoznamy škôl
 • Financovanie štúdia
 • Štúdium v zahraničí
 • Absolventi
 • Porovnanie škôl
 • Dni otvorených dverí: Školu si môžete pozrieť vopred

  Vydané 11. 11. 2015 o 15:09 Autor: Jarmila Horáková

  Chcete vidieť učiteľov, ktorí by vás mohli učiť? Alebo vás zaujíma, ako sú vybavené laboratóriá či učebne? Do školy sa môžete pozrieť skôr, ako tam pošlete prihlášku.

  Deň otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach. Na snímke laboratórium automobilovej techniky.
  Foto: TASR

  Záujemcovia o štúdium na vysokých školách môžu získať informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých vysokých školách či univerzitách priamo z prvej ruky. Stačí, ak prídu na deň otvorených dverí. V reálnych podmienkach im fakulty predstavujú akreditované študijné odbory, sprístupňujú laboratóriá, učebne, knižnice. Na otázky odpovedajú nielen učitelia a vedenie, ale neraz aj študenti z vyšších ročníkov.

  1.Univerzita Komenského Bratislava

  10. 12. 2015 - Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  22. 1. 2016 - Prírodovedecká fakulta

  23. 1. 2016 - Pedagogická fakulta

  29. 1. 2016 - Fakulta telesnej výchovy a športu

  10. 2. 2016 a 1. 6. 2016 - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  23. 1. 2016 - Filozofická fakulta

  17. 4. 2016 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  2.Slovenská technická univerzita Bratislava

  11. 12. 2015 - Fakulta informatiky a informačných technológií

  11. 2. 2016 - Stavebná fakulta

  február 2016 - Strojnícka fakulta

  27. 1. 2016 - Fakulta elektrotechniky a informatiky

  24. 5. 2016 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  18. 2. 2016. a jún 2016 - Fakulta architektúry - "Noc architektov"

  10. 2. 2016 - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

  18. 2. 2016 - Ústav manažmentu STU

  3.Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín

  11. 11. 2015 - Fakulta priemyselných technológií

  3. 12. 2015 - Fakulta zdravotníctva

  10. 12. 2015 - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  27. 1. 2016 - Fakulta špeciálnej techniky

  24. 2. 2016 - Katedra politológie

  4.Paneurópska vysoká škola

  4. 12. 2015 - Na Tomášikovej ulici

  5.Technická univerzita vo Zvolene

  4. 12. 2015 - Fakulta ekológie a environmentalistiky

  Január 2016 - Lesnícka fakulta

  28. 1. 2016 - Drevárska fakulta

  3. 2. 2016 - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  6.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  18. 2. 2016 - Pre všetky fakulty

  7.Žilinská univerzita v Žiline

  19. 2. 2016 - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  19. 11. 2015, 9. 2. 2016 - Strojnícka fakulta

  12. 11. 2015, 4. 2. 2016 - Elektrotechnická fakulta

  10. 2. 2016 - Stavebná fakulta

  5. 2. 1016 - Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  26. 2. 2016 - Fakulta humanitných vied

  7. 4. 2016 - Celouniverzitný študijný program Stráž prírody (Tatranská Javorina)

  8.Prešovská univerzita Prešov

  28. 1. 2016 a 30. 1. 2016 (sobota) od 9.00 – 12.00 h - Pedagogická fakulta

  Február 2016 - Celouniverzitný deň otvorených dverí

  9.Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

  13. 11. 2015 - Deň otvorených dverí Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach

  5. 2. 2016 - Prírodovedecká fakulta

  12. 2. 2016 - Filozofická fakulta

  10.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  11. 11. od 9. 00 h do 16. 00 h - Spoločný termín pre všetky fakulty.

  11.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  Nezverejnila

  12.Katolícka univerzita v Ružomberku

  9. 2. 2016 

  13.Univerzita J. Selyeho

  16. 2. 2016 - Celouniverzitný

  14.Ekonomická univerzita v Bratislave

  5. 2. 2016 - Všetky fakulty v Bratislave a v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach

  4. 2. 2016 - v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach

  15.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  Nezverejnila

  16.Trnavská univerzita v Trnave

  5. - 6. 2. 2016 - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce , Univerzitné nám. 1, Trnava

  8. 12. 2015 - Teologická fakulta; 10.00 h -15.00 h, Kostolná 1, Bratislava

  Filozofická fakulta dni otvorených dverí nemá, ale ponúkajú osobné stretnutia na katedrách po dohode s vedúcim katedry. Právnická a pedagogická fakulta o termíne rozhodnú v blízkom čase.

  17.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  Neorganizuje

  Zdroj: vysoké školy, spracovala or

  Text bol uverejnený v prílohe denníka SME Bedeker Vysoké školy dňa 11. novembra 2015. 

  Ďalšie novinky

  Kuko z Horkýže Slíže ťahá mladých k zdravotníctvu

  V klipe Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre účinkuje aj dekan fakulty. Nohy má vyložené na stole, neskôr si zaspieva s Kukom.

  Osem rektorov radí, čo zohľadniť pri výbere vysokej školy

  Čo všetko by absolventa strednej školy malo zaujímať predtým, než pošle na niektorú univerzitu prihlášku na vysokoškolské štúdium? Odpovedá osem rektorov, ktorých sme oslovili.

  Hlavné správy

  Spoplatnený obsahVidíte na obrázku cikcakovité čiary? Môžete zažiť slepotu

  Zakrivená slepota nie je diagnóza, spôsobuje ju evolúcia.

  Spoplatnený obsahFico je oportunista, pochváľme ho

  Premiér so sankciami proti Rusku nesúhlasí, ale aj tak ich vždy podporí.

  Spoplatnený obsahZ macesu sa nechudne. Na Slovensku sa vyrába viac než sto rokov

  Chrumkavé plátky kupujú hlavne ľudia s problémami s trávením.