• Informácie o štúdiu
 • Zoznamy škôl
 • Financovanie štúdia
 • Štúdium v zahraničí
 • Absolventi
 • Porovnanie škôl
 • Zoznam vysokých škôl a fakúlt podľa ich zamerania

  Vydané 16. 11. 2015 o 13:01 Autor: Jarmila Horáková

  Hľadáte tú správnu školu? Aké máte u nás možnosti? Prinášame zoznam škôl a fakúlt podľa toho, čo na nich môžete študovať

  Foto: FOTOLIA
  1.Lekárske, zdravotnícke, farmaceutické a veterinárske zamerania
  • Katolícka univerzita v Ružomberku - Fakulta zdravotníctva
  • Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta zdravotníckych odborov
  • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
  • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta verejného zdravotníctva
  • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica
  • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Lekárska fakulta
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta zdravotníctva
  • Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
  • Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
  • Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta; Martin
  • Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
  2.Právnické zamerania
  • Právnická fakulta UK Bratislava
  • Právnická fakulta UPJŠ Košice
  • Právnická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica
  • Právnická fakulta TU Trnava
  • Fakulta práva Paneurópska vysoká škola Bratislava
  • Akadémia Policajného zboru Bratislava
  • Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius Sládkovičovo
  3.Filozofické a humanitné zamerania
  • Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta aplikovaných jazykov
  • Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta
  • Katolícka univerzita v Ružomberku - Teologická fakulta; Košice
  • Paneurópska vysoká škola - Fakulta masmédií
  • Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
  • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
  • Trnavská univerzita v Trnave - Filozofická fakulta
  • Trnavská univerzita v Trnave - Teologická fakulta; Bratislava
  • Univerzita J. Selyeho
  • Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
  • Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych vied UCM
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
  • Vysoká škola Danubius - Fakulta sociálnych štúdií
  • Vysoká škola Danubius - Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
  4.Pedagogické a učiteľské zamerania
  • Pedagogická fakulta UK Bratislava
  • Pedagogická fakulta PU Prešov
  • Pedagogická fakulta UKF Nitra
  • Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Pedagogická fakulta TTU Trnava
  • Pedagogická fakulta KU Ružomberok
  • Pedagogická fakulta UJS Komárno
  • Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
  • Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov
  • Fakulta športu PU Prešov
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra
  5.Teologické a bohoslovecké zamerania
  • Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta UK Bratislava
  • Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava
  • Teologická fakulta TTU so sídlom v Bratislave
  • Gréckokatolícka teologická fakulta PU Prešov
  • Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU Prešov
  • Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach
  • Reformovaná teologická fakulta UJS Komárno
  6.Prírodovedné zamerania
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
  • Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
  • Fakulta prírodných vied UCM Trnava
  • Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
  • Fakulta prírodných vied UKF Nitra
  • Fakulta prírodných vied ŽU Žilina
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky TU so sídlom v Banskej Štiavnici
  • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
  7.Ekonomické zamerania
  • Národohospodárska fakulta EU Bratislava
  • Obchodná fakulta EU Bratislava
  • Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava
  • Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach
  • Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava
  • Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava
  • Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Fakulta manažmentu UK Bratislava
  • Ekonomická fakulta TU Košice
  • Ekonomická fakulta UJS Komárno
  • Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra
  • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Žilina
  • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Trenčín
  • Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice
  • Fakulta manažmentu VŠM CityUniversity Trenčín
  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava
  • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov
  • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
  8.Zamerania na architektúru a stavebníctvo
  • Fakulta architektúry STU Bratislava
  • Stavebná fakulta STU Bratislava
  • Stavebná fakulta TU Košice
  • Stavebná fakulta ŽU Žilina
  9.Zamerania na stavbu strojov a strojníctvo
  • Strojnícka fakulta STU Bratislava
  • Materiálovo-technologická fakulta STU so sídlom v Trnave
  • Strojnícka fakulta TUKE Košice
  • Strojnícka fakulta ŽU Žilina
  • Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
  • Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Z Zvolen
  • Mechanizačná fakulta SPU Nitra
  • Fakulta špeciálnej techniky TnUAD Trenčín
  • Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina
  10.Zamerania na elektrotechniku, informatiku a informačné technológie
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
  • Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice
  • Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina
  • Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina
  • Fakulta mechatroniky TnUAD Trenčín
  11.Zamerania na ostatné technické disciplíny
  • Fakulta technickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
  • Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra
  • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU Košice
  • Hutnícka fakulta TU Košice
  • Fakulta priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove
  12.Zamerania na poľnohospodárstvo a lesníctvo
  • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra
  • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra
  • Lesnícka fakulta TU Zvolen
  • Drevárska fakulta TU Zvolen
  13.Umelecké a výtvarné zamerania
  • Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava
  • Divadelná fakulta VŠMU Bratislava
  • Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava
  • Vysoká škola výtvarných umení VŠVU Bratislava
  • Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica
  • Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica
  • Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica
  • Fakulta umení TU Košice
  14.Vojenské a policajné zamerania
  • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš
  • Letecká fakulta TU Košice
  • Akadémia Policajného zboru Bratislava

  Text bol uverejnený v prílohe denníka SME Bedeker Vysoké školy dňa 11. novembra 2015.  

  Ďalšie novinky

  Kuko z Horkýže Slíže ťahá mladých k zdravotníctvu

  V klipe Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre účinkuje aj dekan fakulty. Nohy má vyložené na stole, neskôr si zaspieva s Kukom.

  Osem rektorov radí, čo zohľadniť pri výbere vysokej školy

  Čo všetko by absolventa strednej školy malo zaujímať predtým, než pošle na niektorú univerzitu prihlášku na vysokoškolské štúdium? Odpovedá osem rektorov, ktorých sme oslovili.

  Hlavné správy

  Spoplatnený obsahVidíte na obrázku cikcakovité čiary? Môžete zažiť slepotu

  Zakrivená slepota nie je diagnóza, spôsobuje ju evolúcia.

  Spoplatnený obsahFico je oportunista, pochváľme ho

  Premiér so sankciami proti Rusku nesúhlasí, ale aj tak ich vždy podporí.

  Spoplatnený obsahZ macesu sa nechudne. Na Slovensku sa vyrába viac než sto rokov

  Chrumkavé plátky kupujú hlavne ľudia s problémami s trávením.