• Informácie o štúdiu
  • Zoznamy škôl
  • Financovanie štúdia
  • Štúdium v zahraničí
  • Absolventi
  • Porovnanie škôl
  • Financovanie štúdia, strana 2

    Študenti si môžu zarobiť viac

    Brigádnici budú od januára platiť odvody inak. Oslobodená bude vyššia suma, ako doposiaľ.