• Informácie o štúdiu
 • Zoznamy škôl
 • Financovanie štúdia
 • Štúdium v zahraničí
 • Absolventi
 • Porovnanie škôl
 • Informácie o štúdiu

  Kuko z Horkýže Slíže ťahá mladých k zdravotníctvu

  V klipe Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre účinkuje aj dekan fakulty. Nohy má vyložené na stole, neskôr si zaspieva s Kukom.

  Osem rektorov radí, čo zohľadniť pri výbere vysokej školy

  Čo všetko by absolventa strednej školy malo zaujímať predtým, než pošle na niektorú univerzitu prihlášku na vysokoškolské štúdium? Odpovedá osem rektorov, ktorých sme oslovili.

  Žilinčania si študentov hľadajú aj v Česku

  Deň otvorených dverí môže byť zaujímavý. Zosnímate odtlačky prstov, zastrieľate si na laserovej strelnici

  Čo možno o fakultách neviete

  Študentský život na fakultách sa neskladá iba z prednášok či skúšok. Zozbierali sme pre vás aj také veci, ktoré študentom spríjemňujú povinnosti.

  Aké nové programy sa budú dať študovať

  Nové bakalárske programy, na ktoré sa môžu uchádzači už teraz hlásiť, reflektujú na požiadavky praxe.

  Ako to vyzerá na akademickej pôde

  V akademickom roku 2016/2017 funguje na Slovensku 35 vysokých škôl, z toho je 20 verejných, tri štátne a 12 súkromných.

  Genetička si vysokú školu vyberala podľa svojho koníčka

  Ako sa študent môže presadiť vo svete vedy? Košičanku Máriu Džunkovú očarili vírusy a vďaka nim je súčasťou vedeckého tímu v Austrálii.

  Mal cieľ, išiel za ním a nedal sa odradiť

  Ako sa absolvent slovenskej vysokej školy stal priekopníkom v spintronike. Kvantový fyzik Juraj Fabian.

  Z matematiky a logického myslenia sú dnešní študenti slabí

  Absolventi stredných škôl, ktorí idú študovať techniku, majú problémy s jednoduchými úlohami z matematiky, hovorí vedec Ján Híveš z STU v Bratislave.

  Zaujímavé čísla o vysokoškolskom štúdiu

  Ako to vyzerá na akademickej pôde? Stredoškoláci si zle volia študijné programy, ktoré začnú študovať. Naďalej klesajú počty vysokoškolákov na verejných aj súkromných vysokých školách. Súvisí to s demografickým vývojom na Slovensku.

  Akí študenti prichádzajú na vysoké školy

  Mnohí z dnešných maturantov majú slabo rozvinuté intelektuálne zručnosti potrebné pre štúdium, sú slabo motivovaní, získať diplom „bezbolestne“ je pre mnohých z nich jediným cieľom, hovorí Mariana Szapuová, prodekanka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

  V čom sa líšia slovenské univerzity od svetových

  Kým Harvard či Oxford žije vo dne aj v noci, areály našich univerzít sú prakticky mŕtve, vraví Matej Sapák, absolvent Harvardu.

  Cesta za počítačovým Oscarom sa začína na univerzite

  Profesorka Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave radí, prečo študovať na vysokej škole.

  Študenti poľnohospodárskej univerzity praxujú vo vlastnom viváriu

  Univerzitné vivárium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre zabezpečuje nielen ochranu chránených druhov plazov, ale aj environmentálnu výchovu študentov.

  Fyzika nemusí byť strašiakom, sú to len predsudky

  Ak sa fyzika učí cez pokusy tak, že na jej hodinách školáci pochopia javy a situácie, ktoré zažívajú , strašiakom tento predmet nebude.

  Matematika sa zvládnuť dá, treba chcieť

  Študovať informačné technológie je síce náročnejšie, ale zamestnávatelia sa o absolventov bijú, vraví v rozhovore budúca dekanka Fakulty informačných technológií STU Mária Bieliková.

  Škriniar: Buď dvere otvoríte, alebo iba stlačíte kľučku

  Prečo by ste mali ísť študovať na vysokú školu? Niekoľko rád dáva Pavel Škriniar z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

  Aké nové programy sa budú dať na školách študovať

  Čo sa v študijných programoch vysokých škôl mení, aké nové programy pribudnú?

  Dni otvorených dverí: Školu si môžete pozrieť vopred

  Chcete vidieť učiteľov, ktorí by vás mohli učiť? Alebo vás zaujíma, ako sú vybavené laboratóriá či učebne? Do školy sa môžete pozrieť skôr, ako tam pošlete prihlášku.

  Kedy sú posledné termíny podania prihlášok na vysoké školy (tabuľka)

  Kedy musíte poslať prihlášku a aké veľké poplatky si školy pýtajú? Pozrite si tabuľku s podrobnosťami o prihláška.