• Informácie o štúdiu
  • Zoznamy škôl
  • Financovanie štúdia
  • Štúdium v zahraničí
  • Absolventi
  • Porovnanie škôl
  • Štúdium v zahraničí, strana 2

    Na Masarykovej univerzite je takmer šesťtisíc Slovákov

    Kým v bakalárskych programoch počet študentov s českým občianstvom Masarykovej univerzite mierne klesá, pribúda jej zahraničných vysokoškolákov.