SME
Piatok, 3. december, 2021 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Ekonomická Univerzita v Bratislave

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené ekonomické vzdelávanie.

Ekonomická Univerzita v BratislaveEkonomická Univerzita v Bratislave (Zdroj: Archív univerzity)

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

Bc.:
- do 31. marca 2022

Ing./Mgr. :
- do 30. apríla 2022

POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

32 € - pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme
60 € - na študijný program ekonómia a právo
a na študijné programy v cudzích jazykoch.

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:

elektronicky

TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Bc. :
- 13.6. - 16.6. 2022

Ing./Mgr. :
- 1.5. - 1.7. 2022
- 15.8. - 25.8.2022

POPLATKY:

Interná smernica a informácie o poplatkoch spojených so štúdiom

FORMY ŠTÚDIA:

denné, externé

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE:

Skryť Vypnúť reklamu

Všetky informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2022/2023 nájde uchádzač na stránke https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani.

KONTAKTY:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Tel.: +421 2 6729 5356
E-mail: komunikacia@euba.sk
www.euba.sk
www.studiumekonomie.sk

EU v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila
viac ako 112 000 absolventov. Momentálne má 7 fakúlt a takmer 7 400 študentov.

EU v Bratislave ponúka pre študentov štúdium v 62 študijných programoch.
Študenti majú možnosť získať dvojitý diplom v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University
v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného
a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická
univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, University of Pavia v Taliansku, University of Strasbourg vo Francúzsku, University of Würzburg-Schweinfurt
v Nemecku), ale aj spoločný diplom v študijnom programe vyučovanom
v slovenskom jazyku s Právnickou fakultou UK v Bratislave.

Skryť Vypnúť reklamu

Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako
150 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä
v anglickom, nemeckom a francúzskom).

Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky
v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia.

V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350.

Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznať svet.

Skryť Vypnúť reklamu

Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov,
ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je dôležité, že tak pre súčasnosť,
ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia
a manažéri.

Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profilom absolventov a študijných programov dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce. Svojim absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady ich priemerných miezd.

Pre záujemcov zo zahraničia o štúdium v slovenskom jazyku ponúkame 10 mesačný kurz Jazyková a odborná príprava a 6 mesačný kurz Intenzívna jazyková a odborná príprava, v ktorých sa okrem získaných jazykových kompetencií účastníci pripravia aj na prijímacie skúšky na štúdium spoločenskovedných odborov vysokých škôl. Zároveň ponúkame medzinárodný vzdelávací program Master of Business Administration (MBA) v spolupráci s Franklin University Ohio, USA.

Skryť Vypnúť reklamu

Viac informácií o možnostiach štúdia nájdete na www.euba.sk v sekcii
Uchádzač a na portáli pre uchádzačov www.studiumekonomie.sk

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

I. STUPEŇII. STUPEŇDĺžka štúdia
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
APLIKOVANÁ EKONÓMIADD3, 2
APPLIED ECONOMY (v anglickom jazyku)DD3, 2
EKONÓMIA A PRÁVO (NHF EUBA s Právnickou fakultou UK)D/E 3/4
FINANCIE, BANKONVÍCTVO A POISŤOVNÍCTVOD/E 3/4
FINANCE, BANKING AND INSURANCE
(v anglickom jazyku)
D 3
MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍKDD3, 2
FINANČNÉ TRHY A INVESTOVANIE D2
FINANCIE A DANE D/E2/3
FINANCE AND TAXES (v anglickom jazyku) D2
PRÁVO A EKONÓMIA
(Právnická fakulta UK s NHF EUBA)
D/E2/3
OBCHODNÁ FAKULTA
MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIED 3
PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU A SLUŽBÁCHD 3
PODNIKANIE V OBCHODED 3
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E2/3
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D/E2/3
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU D/E2/3
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT
(v anglickom jazyku)
D2
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU
(V ANGLICKOM JAZYKU)
D2
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
HOSPODÁRSKA INFORMATIKAD 3
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIED 3
ÚČTOVNÍCTVOD 3
AKTUÁRSTVO D2
INFORMAČNÝ MANAŽMENT D2
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA D2
ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII D2
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO D2
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKUD 3
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
(v anglickom jazyku)
D 3
EKONOMIKA PODNIKU D2
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D2
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT
(V ANGLICKOM JAZYKU)
D2
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHYD 3
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D2
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA
(v anglickom jazyku)
D2
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIADD3,2
PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKUD/E 3/4
OBCHODNÉ PODNIKANIED 3
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E2/3
PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING D2
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING
(v anglickom jazyku)
D2

Vysvetlivky: D – denné, E – externé

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Mliečne produkty by vo vyváženej strave nemali chýbať.

Sťažujú sa obchodníci, mliekari aj farmári.


2 h
Ilustračné foto.

Pozitivita testov stúpla len mierne.


5 h
Spoje v Bratislavskom kraji by už mali jazdiť pravidelne.

Droba informoval, že by malo dôjsť k plnému obnoveniu prímestskej autobusovej dopravy.


TASR 4 h

Patrí medzi lídrov B-tímu.


2. dec
Skryť Zatvoriť reklamu