Paneurópska vysoká škola

Paneurópska vysoká škola sa etabluje ako vysoká škola, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie zo strany vysoko odborného pedagogického zboru, ktorý tvoria experti v oblasti, ktorú prednášajú.

Ilustračná fotografia(Zdroj: PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA)

Odborní pedagógovia, kvalitné študijné plány, efektívne prednášky, výborné vybavenie a inovatívny prístup k študentom vplývajú na to, že aj v ak. roku 2018/2019 sa počet prvákov zvýšil o viac ako 20%. Vysokú kvalitu vzdelania a uplatnenia absolventov dokazuje aj prieskum zrealizovaný medzi absolventmi PEVŠ. Výsledkom je takmer 100% zamestnanosť absolventov do roka od ukončenia štúdia.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium:

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY

28. februára 2019

DNI OTVORENÝCH DVERÍ:
FAKULTA PRÁVA
FAKULTA PSYCHOLÓGIE
FAKULTA MASMÉDIÍ
Tomášikova 20, Bratislava
30.11. 2018 / 25.1. 2019 / 22.2. 2019
FAKULTA MASMÉDIÍ
FAKULTA INFORMATIKY
FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA
Tematínska 10, Bratislava
23.11. 2018 / 18.1. 2019 / 15.2. 2019

POPLATKY
Štúdium je spoplatnené. Školné je možné platiť ročne alebo ho rozdeliť na semestrálne či na mesačné splátky. Študenti môžu každoročne získať aj motivačné alebo sociálne štipendium.

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY
Formou e-prihlášky na: www.paneurouni.com

KONTAKT
www.paneurouni.com
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
820 09 Bratislava

INFOLINKA PRE UCHÁDZAČOV
+421 904 459 000
info@paneurouni.com

Medzi vyhľadávané študijné programy patria Medzinárodné vzťahy a diplomacia. O jeho opodstatnenosti a kvalite svedčí aj podpora tohto programu, ktorú minister zahraničných vecí JUDr. Lajčák deklaroval v liste dekanovi fakulty práva doc. JUDr. PhDr. Petrovi Potáschovi, PhD. Program je koncipovaný tak, aby si študenti ešte počas štúdia osvojili aj relevantné praktické vedomosti a zručnosti z oblasti diplomacie a medzinárodného práva.

Na výučbe sa podieľajú odborníci priamo z veľvyslanectiev, ministerstiev či medzinárodných inštitúcií. Pre študentov, ktorí uprednostňujú kariéru, PEVŠ vytvára priestor aj pre online podporu štúdia v odboroch Právo (Bc., Mgr.) a Ekonomika a manažment podnikania (Bc., Ing.). Modul online podpory je postavený na sledovaní prednášok online z pohodlia domova či práce, zefektívni štúdium a ušetrí študentom čas. Okrem akademického vzdelávania poskytuje PEVŠ aj štúdium profesijné alebo doplnkové.

Ak máte záujem prehĺbiť svoje vedomosti a získať profesijný titul, program LL.M Master of Laws) alebo MBA (Master of Business) vás posunie vpred v kariérnom rebríčku a rozšíri vašu sieť kontaktov. Zaujímavou možnosťou na zdokonalenie sú aj odborné certifikované kurzy z rozličných oblastí.

FAKULTA PRÁVA

Fakulta práva má akreditované dva študijné programy – „Právo“ a „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a to v bakalárskej, magisterskej forme a 5 študijných programov v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Okrem toho prináša rigorózne konanie (JUDR.), alebo profesijné štúdium LL.M.

Teoretické vedomosti zákonov a procesov študenti aplikujú aj v simulovaných súdnych sporoch priamo v školskej súdnej sieni. Vďaka prednáškam od uznávaných advokátov a expertov z praxe sú študenti zorientovaní v aktuálnych témach. Dekanom fakulty je expert v oblasti správneho práva doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

FAKULTA PSYCHOLÓGIE

Fakulta psychológie prináša bakalárske štúdium v odbore „Psychológia“ a magisterské štúdium v odboroch „Psychológia“a „Školská a pracovná psychológia“.

Na fakulte je možné aj doktorandské štúdium či rigorózne konanie (PhDr.) Študenti sa pripravujú na prax v prostredníctvom psychodiagnostickej knižnice, ktorá disponuje takmer 100 metódami na klinickú diagnostiku detí aj dospelých. K dispozícii sú viaceré špeciálne testy a taktiež prístrojová diagnostika, ktorá dokáže skúmať tvorivé myslenie, pamäť či pozornosť jedincov.

Dekankou Fakulty psychológie PEVŠ je odborníčka na pracovnú a organizačnú psychológiu doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA

Fakulta zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávanie cez akreditovaný program „Ekonomika a manažment podnikania“ (Bc.) a „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ (Ing., PhD.), ale aj profesijný program MBA a LL.M. Študenti si môžu vybrať z certifikovaných študijných zameraní, akými je Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo alebo Manažment startupov. Významným prínosom je aj podnikateľský hub, ktorý môžu študenti využívať
na svoje startupy. Uchádzači o štúdium akreditovaného bakalárskeho študijného programu Ekonomika a manažment podnikania na PEVŠ môžu vďaka medzinárodnej zmluve medzi PEVŠ a Vysokou školou obchodní v Prahe absolvovať aj profesijné BBA štúdium Cestovného ruchu. Absolvovaním tohto programu študent získava po troch rokoch dva tituly dvoch vysokých škôl. Dekanom Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ je doc. Ing. Tomáš Dudáš PhD., expert v oblasti ekonomických vied.

FAKULTA MASMÉDIÍ

Fakulta masmédií PEVŠ sa zameriava na výchovu mediálnych a marketingových profesionálov a to v akreditovaných programoch Mediálna komunikácia (Bc.), Dizajn médií (Bc.) a Masmediálna a marketingová komunikácia (Bc., Mgr., PhD., PhDr.). Mediálne tvorby sa vyučujú v špičkovo zariadenom mediálnom centre, v ktorom študenti pracujú v profesionálnom televíznom štúdiu, rozhlasovom štúdiu, fotoateliéri a v multimediálnych učebniach na počítačoch iMac. Dekankou Fakulty masmédií PEVŠ je prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., bývalá premiérka Slovenskej republiky a významná osobnosť Slovenska.

FAKULTA INFORMATIKY

Fakulta informatiky PEVŠ s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti IT a to vďaka programu „Aplikovaná informatika“ (Bc., Mgr., RNDr.) Fakulta neustále aktualizuje svoje laboratóriá, technológie, ale aj vzdelávací systém. Benefitom štúdia je aj možnosť externého štúdia a flexibilný harmonogram prednášok, ktorý študentom umožňuje pracovať v IT firmách už počas štúdia.

Študenti fakulty informatiky v súčasnosti využívajú päť IT labov, ktoré slúžia na vzdelávanie a výskum: Laboratórium Lego robot, Laboratórium virtuálne a rozšírenej reality, Laboratórium sieťových technológií, Laboratórium testovania použiteľnosti a Laborátorium Priemysel 4.0. Dekanom Fakulty informatiky PEVŠ je doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Hlavné správy zo Sme.sk

PÍŠE MIKULÁŠ DZURINDA

Brexitovú partiu možno vyhrať obeťou dámy (píše Mikuláš Dzurinda)

Pat môžu vyriešiť predčasné voľby.

PRIMÁR

Kedy je hlien problém? Lekár radí, ako riešiť zadnú nádchu

Telo denne vyrobí aj liter a pol hlienu.

Komentár Petra Schutza

Bol to taký nijaký rok

Nič paradigmatického nás nečaká. Výnimkou by azda mohla byť nová Kiskova strana. Ak bude.

Neprehliadnite tiež

Anglicko ma naučilo stať sa sebavedomou

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme

Videl som, ako funguje fínske školstvo

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme.

Počas štúdia sa dajú využiť aj tri študijné pobyty

Téma: Čo mi dal zahraničný pobyt na Erasme.

Ako sa študuje na Islande? Moderne, ináč ako u nás

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme

Chodila som na predmety, ktoré boli novinkou

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme.