Paneurópska vysoká škola

Trojstupňové štúdium (Bc., Mgr./Ing., PhD., PhDr./JUDr./RNDr.), 5 fakúlt a vyše 40 akreditovaných programov.

Ilustračná fotografia(Zdroj: Archív VŠ)

Základné informácie pre uchádzača o štúdium:

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY

Prihlášky na štúdium všetkých troch stupňov štúdia je možné si podať do 28. februára 2018. Prihláška na štúdium je spoplatnená vo výške 20 €.

POPLATKY

Štúdium je spoplatnené. Výška školného predstavuje lnú sumu za štúdium, bez skrytých študijných poplatkov. Výška školného sa pohybuje od 1100 eurdo 2450 eur na akademický rok. Školné je možné platiť ročne alebo ho rozdeliť na semestrálne či mesačné splátky. PEVŠ ponúka možnosť prefinancovania školného aj vďaka spolupráci s Fondom na podporu vzdelávania. Študenti každoročne môžu získať aj motivačné alebo sociálne štipendium.

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

Prihláška na všetky fakulty PEVŠ sa podáva elektronicky a to cez stránku is.paneurouni.com/prihlaska.

KONTAKT

Paneurópska vysoká škola, n.o.

Tomášikova 20

820 09 Bratislava

Infolinka pre uchádzačov (Právo, Psychológia)

Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9.00-15.00

Tel.: +421 904 459 000

E-mail: info@paneurouni.com

Infolinka pre uchádzačov (Ekonómia, Masmédia, Informatika)

Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9.00-15.00

Tel.: +421 911 478 998

E-mail: info@paneurouni.com

www.paneurouni.com

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA (PEVŠ) od svojho vzniku v roku 2004 vychovala už 15 000 absolventov. Vďaka širokej ponuke predmetov, špičkovému vybaveniu a výberu tých najkvalitnejších pedagógov a odborníkov z praxe, sa na PEVŠ darí vzdelávať absolventov, ktorí sú prakticky pripravení na vykonávanie svojich budúcich povolaní.

Pre pedagógov sme nikdy neboli len „číslo“, odkázali absolventi Paneurópskej vysokej školy v prieskume z decembra 2017. Až
91,2% bývalých študentov by si znova vybralo štúdium na PEVŠ, medzi najčastejšie dôvody uvádzali kvalitných pedagógov,
individuálny prístup a výrazné prepojenie s praxou. PEVŠ má päť fakúlt: Fakultu práva, Fakultu ekonómie a podnikania, Fakultu masmédií, Fakultu informatiky, Fakultu psychológie. Štúdium je možné v dennej aj externej forme. Študijné programy ,,Právo‘‘ a ,,Ekonómia a podnikanie“, je možné absolvovať aj s online podporou.

Na každej z piatich fakúlt sa praktizuje moderný spôsob výučby, ktorý zahŕňa individuálny prístup aj atraktívne špecializácie, či profesionálne stáže. Tie sa darí uskutočňovať aj vďaka podpore silných partnerov vo vzdelávaní, akými sú napr. IBM, DELL, Národná rada SR, Slovenský futbalový zväz, TV Markíza, Volkswagen, News and Media Holding, Art film, Liga pre duševné zdravie, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska a mnoho ďalších. Dôraz na prax dokazujú aj významní odborníci z praxe, akými je napríklad Patrik Herman, Božidara Turzonovová, Eva Gajdošová, Dušan Fabián, Štefan Kozák, Jaroslav Ivor a mnohí ďalší.

FAKULTA PRÁVA

Fakulta práva má akreditované dva študijné programy – „Právo“ a „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“, a to v bakalárskej, magisterskej
forme, aj nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Okrem toho prináša rigorózne konanie (JUDr.), alebo profesijné štúdium LL.M a MBA. Dekanom Fakulty práva PEVŠ je doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Moderné štúdium v odbore „Právo“ je skvelá príležitosť, ako sa orientovať v právnej oblasti, získať nové vedomosti z histórie, jazykov, či európskych štruktúr. Uchádzači si okrem tradičného štúdia môžu vybrať aj štúdium práva online. Nový modul je postavený na sledovaní prednášok online z pohodlia domova či práce, bez účasti na prednáškach.

Na výučbe programu „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ sa podieľajú odborníci priamo z veľvyslanectiev, ministerstiev či medzinárodných inštitúcií. V rámci tohto programu prednášal aj profesor Heinz Fischer, bývalý prezident Rakúska, alebo Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie. Peter Hreha, študent Fakulty práva PEVŠ: „Oslovilo ma moderné vybavenie a čerešničkou na torte bol ochotný prístup všetkých ľudí, ktorých som stretol. Vyučujúci vedia učivo vysvetliť zrozumiteľne a zaujímavo, takže študentov nútia, aby nad problematikou premýšľali aj mimo školy. Venujeme sa aj simulovaným súdnym sporom v modelovej súdnej sieni a zúčastňujeme sa rôznych medzinárodných súťaží.“

FAKULTA PSYCHOLÓGIE

Fakulta psychológie prináša bakalárske štúdium v odbore „Psychológia“ a magisterské štúdium v odboroch „Psychológia“ a „Školská a pracovná psychológia“. Na fakulte je možné aj doktorandské štúdium, či rigorózne konanie (PhDr.). Dekankou Fakulty psychológie PEVŠ je doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Jediná fakulta psychológie na Slovensku sa zameriava na interdisciplinárne štúdium postavené na modeli kooperácie vo vzdelávaní a vo výskume. Neustále inovuje metódy a postupy, a trvá na dodržaní potreby realizovať prípravu študentov pre nové európske a svetové prostredie.

Henrieta Koklesová, študentka Fakulty psychológie PEVŠ: „Naša fakulta má úžasné priestory, moderný a praktický spôsob výučby a najmä kompetentných a kvalifikovaných vyučujúcich. Zapôsobil na mňa najmä ľudský prístup, ktorý každý jeden z našich prednášajúcich má. Za posledné obdobie sa mi vryla do pamäti prezentácia významného zahraničného hosťa - Drs. Olandy Momcilovic, ktorá sa venuje intervencii v krízových situáciách.“

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA

Fakulta ekonómie a podnikania zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávanie cez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský, ale aj profesijný program MBA a LL.M.

Dekanom Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ je doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M, MBA.

Fakulta vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a absolventov pripravuje na pôsobenie predovšetkým v podnikaní, v manažmente, v obchode a v marketingu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá absolventom dáva možnosť vyniknúť na pracovnom trhu. Študenti si navyše môžu vybrať z certifikovaných študijných zameraní, akými je Účtovníctvo, Dane a finančné poradenstvo alebo Manažment startupov. Simona Magnusová, študentka Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ: „Táto fakulta umožňuje širokospektrálnu slobodu pre študentov v ich akademickom rozvoji. Ak ide o rozvoj vlastnej osobnosti, nikdy to nie je strata času. Pre mňa intenzívnym zážitkom bol jednoznačne prvý ročník, pretože ako študentka som sa adaptovala do nového prostredia, zoznámila som sa so spolužiakmi, s učivom a s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, ktorí sú základnými piliermi pre fakultu.“

FAKULTA MASMÉDIÍ

Fakulta masmédií PEVŠ sa zameriava na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi, a to v akreditovaných programoch Mediálna komunikácia (Bc.), Dizajn médií (Bc.) a Masmediálna a marketingová komunikácia (Mgr., PhD., PhDr.) Dekankou Fakulty masmédií PEVŠ je prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete s výraznou orientáciou na prax. Jednotlivé mediálne tvorby sa vyučujú v špičkovo zariadenom mediálnom centre, v ktorom študenti pracujú v profesionálnom televíznom štúdiu, v rozhlasovom štúdiu, vo fotoateliéry a v multimediálnych učebniach na počítačoch iMac.

Simona Hahnová, študentka Fakulty masmédií PEVŠ: „Vždy som mala blízko k médiám a marketingu a naša fakulta ma zaujala vybavenými ateliérmi a rôznorodými možnosťami. K srdcu mi najviac prirástli všetky „tvorbové“ predmety od audiovízie, rozhlas, až po mediálnu prax. Najväčším zážitkom sú pre mňa výroby rôznych projektov, napríklad televízia festivalu Art Film alebo TEDx, ktoré mi pomohli posunúť sa ďalej v zručnostiach, ale aj kariére.“

FAKULTA INFORMATIKY

Fakulta informatiky PEVŠ s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti IT a to
vďaka programu „Aplikovaná informatika“ (Bc., Mgr., RNDr.). Dekanom Fakulty informatiky PEVŠ je doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Fakulta kladie dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe.

Výrazným benefitom je tiež flexibilita štúdia prispôsobená aktuálnym potrebám trhu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá absolventom dáva možnosť vyniknúť medzi konkurenciou. Bez inovácie informačných a komunikačných technológií je príprava študentov na prax nedostačujúca. Z toho dôvodu fakulta neustále aktualizuje svoje priestory (napr. IT laboratóriá), technológie, ale aj vzdelávací systém. Venuje sa tiež tvorbe a aplikácii virtuálnej a rozšírenej reality, či programovaniu počítačových hier.

Dávid Bernát, študent Fakulty informatiky PEVŠ: „Vždy som chcel študovať informatiku, ale pred nástupom na fakultu som v živote nenapísal žiaden program. Počas semestra sme napr. na predmete Základy programovania pracovali na rôznych zadaniach, ktoré nás postupne učili ako v Cčku (Jazyk C) fungujú premenné, funkcie, pointre a ďalšie. Od tohto základu sa ďalej dokáže študent odraziť do pokročilejších levelov. Pracujeme aj v moderne zariadených IT laboratóriách.“

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.