Slovenská technická univerzita - Strojnícka fakulta

Štúdiom u nás môžete získať univerzálne technické vzdelanie. Využívať pritom môžete špičkovo vybavené učebne, laboratóriá či športoviská. Prospechové štipendium, až 80 eur, pre absolventov s najlepšími výsledkami zo stredných škôl, poskytujeme od nástupu na štúdium.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave(Zdroj: Archív STU)

Získať môžete i odborové, sociálne či mimoriadne štipendium. Až 98 % našich absolventov pracuje po skončení v odbore, ktorý vyštudovali a ich zárobok dosahuje priemernú výšku 1 250 eur. Brigádu v odbore vám vieme zabezpečiť už v priebehu štúdia.

PRIJÍMACIE KONANIE:

Prijímame sa na základe študijných výsledkov na strednej škole. V bodovom hodnotení výsledkov dosiahnutých uchádzačom na strednej škole sú obsiahnuté:

- študijný priemer počas celého stredoškolského štúdia, výsledok maturity, priemerná známka z profilujúcich predmetov – matematika a fyzika, výsledku z maturitnej skúšky z matematiky a iné aktivity.

Dekan fakulty určí, do akej bodovej hodnoty možno uchádzačom odpustiť prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška pre pozvaných uchádzačov pozostáva z testov stredoškolskej
matematiky a fyziky.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

do 31. marca 2018

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE PRE DENNÚ FORMU ŠTÚDIA:

  • 20 € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky,
  • 25 € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),
  • Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole
  • Zaslanie všetkých povinných príloh: do 12. júna 2018
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19. jún 2018
  • Uchádzači o bakalárske štúdium v prihláške uvedú najviac tri študijné programy, ktoré chcú študovať

NAŠA KONTAKTNÁ ADRESA:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Tel.: + 421 2 57296 198

E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk

Web: www.sjf.stuba.sk alebo www.studujstrojarinu.sk

Na stupni bakalár:

1. APLIKOVANÁ MECHANIKA A MECHATRONIKA: Študijný program, pri ktorom je aplikovaná mechanika oživená elektronikou a softvérom. Využitie pri vývoji strojov a simulácii ich prevádzky.

2. AUTOMOBILY A MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE: Absolvent študijného programu je odborník v oblasti automobilovej techniky, elektromobility, spaľovacích motorov alebo pracovných strojov akými sú nakladače, traktory či rýpadlá.

3. ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA: Analýzy, premeny energie v kotloch, turbínach, čerpadlách, klimatizačných zariadeniach, ako aj návrh prevádzkovaných tepelných, jadrových a vodných elektrární, teplární, kotolní, čerpacích staníc, zdrojov chladu. Tu sú základné informácie o ŠP, ktoré získa absolvent.

4. ENVIRONMENTÁLNA VÝROBNÁ TECHNIKA: Študijný program, na ktorom sa realizuje výskum, návrh, vývoj a konštruovanie strojov pre strojársku výrobu s ohľadom na ochranu životného prostredia.

5. STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY: Absolvent je technológ a odborník v oblasti tvárnenia materiálov kovových aj nekovových do jedného výrobku.

6. TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Symbióza klasickej strojariny a chemického priemyslu. Študenti získajú informácie o procesoch, zariadeniach a moderných technológiách pre čisté životné prostredie.

7. AUTOMATIZÁCIA A INFORMATIZÁCIA STROJOV A PROCESOV: Absolvent dokáže navrhovať automatické riadenie strojov a procesov a získa informácií o ich činnosti.

8. MERANIE A MANAŽÉRSTVO KVALITY V STROJÁRSTVE: Novovytvorený moderný študijný program orientovaný na meranie, diagnostiku a riadenie podniku s dôrazom na kvalitu produktu vo výrobnom procese.

Ponúkané bakalárske študijné programy v angličtine:

1. Applied Mechanics and Mechatronics

2. Measurement and Quality Management in Mechanical

Engineering Bakalár v automobilovom priemysle

Novinkou je profesijne orientovaný študijný program „Bakalár v automobilovom priemysle“, ktorý je v súčasnosti v procese akreditácie a od akademického roka 2018/19 chceme naň prijímať študentov.

Bakalár v automobilovom priemysle je 4-ročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe. V súčasnosti sme, ako prípravu k tomuto študijnému programu spustili pilotný projekt, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou Volkswagen Slovakia.

Poslucháčovi počas celého programu prináleží aj mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov. Štúdium bakalára v automobilovom priemysle bude prebiehať prvé dva roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v závode.

Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, za čo im bude prislúchať mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce.

Ponúkané profity štúdia

Naši študenti majú možnosť sa zapojiť do programu ERASMUS + , ktorý im umožňuje pobyt na zahraničnej univerzite v trvaní jedného alebo dvoch semestrov. Ako prvá fakulta na Slovensku
prinášame možnosť spraviť si certifikát IEEE English for Enginnering, ktorý je uznávaný na celom svete. Sme jediná fakulta v regióne strednej a východnej Európy, ktorá má tri študentské
tímy formúl, ktoré sa každoročne zúčastňujú súťaží po celej Európe.

Vo voľnom čase môžu študenti využívať i rôzne laboratóriá: napríklad s 3D tlačiarňami či 3D dizajnérskymi softvérmi: Catia, Matlab, Ansys. Ubytovanie je zabezpečené na zrekonštruovanom internáte Mladá Garda, ktorý sa od fakulty nachádza 10 minút električkou. K dispozícií tu majú internet riešený optickým káblom o rýchlosti 10 Gbit/ s. Okrem toho získavajú prístup k 32 terabajtovému úložisku kde nájdu množstvo seriálov, filmov ale i programov určených na prácu. K dispozícií sú i viaceré študentské-multimediálne učebne, multifunkčné ihriská i posilňovňa Herkules & Diana.

Uplatnenie po štúdiu

Strojárov je na pracovnom trhu akútny nedostatok, pričom dopyt po nich ďaleko prevyšuje ponuku. Každá piata strojárska spoločnosť v prieskume agentúry PwC uviedla, že v tomto roku potrebuje viac než päťdesiat nových zamestnancov.

Naši absolventi nemajú problém sa zamestnať a podľa prieskumu „Lepšie školy“ patria medzi najlepšie platených absolventov zo všetkých strojníckych fakúlt na Slovensku.

Úzko spolupracujeme s viacerými významnými priemyselnými podnikmi ako sú: Volkswagen Slovakia, PSA Peugeot Citroen, Tatravagónka Poprad, Siemens, ZF, ZKW, či Konštrukta Industry.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ja si tú hodnosť zaslúžim. Fenomén z Danka urobili výložky

Brbty mimo kamery nerobí, tvrdia jeho známi.

STĹPČEK PETRA SCHUTZA

Až Marrákeš otvoril Lajčákovi oči

Miroslav Lajčák si kampaň zrejme neskúša.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.