Slovenská technická univerzita - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Najlepšia technická fakulta na Slovensku vychováva už vyše 75 rokov kvalitných odborníkov pre celé spektrum chemického, potravinárskeho, farmaceutického a kozmetického priemyslu, ako aj v mnohých oblastiach záchrany objektov kultúrneho dedičstva a životného prostredia.

TERMÍNY PRE 1. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA:

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK: od 15. decembra 2017 do 30. apríla 2018

PRIJÍMACIA SKÚŠKA: prijíma sa bez prijímacej skúšky

ZASADNUTIE PRIJÍMACEJ KOMISIE: 10. mája 2018, 20. júna 2018

TERMÍNY PRE 2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA:

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK: od 1. mája do 10. augusta 2018

PRIJÍMACIA SKÚŠKA: prijíma sa bez prijímacej skúšky

ZASADNUTIE PRIJÍMACEJ KOMISIE: 15. augusta 2018

V 2. kole budú uchádzači prijímaní len na tie študijné programy, na ktoré sa v 1. kole prihlási menej uchádzačov, ako je ich plánovaný počet.
Konkrétne programy a podmienky budú uverejnené na stránke fakulty: www.fchpt.stuba.sk.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania treba uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.

POTREBNÉ ÚDAJE:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN kód: SK7881800000007000081471
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 18Evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: 003
Správa pre adresáta: priezvisko uchádzača, PK 2018/2019
Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie Radlinského 9
812 37 Bratislava

KONTAKTY:

Študijné oddelenie: tel.: 02/59 325 239, 0918 674 243, 0918 674 337
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šipeky
e-mail: katarina.sipeky@stuba.sk

Atraktivita štúdia je aj v možnosti podieľať sa na interdisciplinárnych projektoch, kde chémia zasahuje do fyzikálnych, biologických a medicínskych vied, aj preto majú naši absolventi také široké možnosti uplatnenia doma aj v zahraničí.

O kvalite a potrebe našich absolventoch svedčí aj minimálna nezamestnanosť, pričom fakulta pomáha najlepším študentom pri naštartovaní ich kariéry. Fakulta poskytuje vzdelanie v piatich bakalárskych, dvanástich inžinierskych a sedemnástich doktorandských študijných programoch.

Mnoho našich študentov sa združuje v Klube študentov Sokrates, ktorý vznikol na fakulte za účelom rozvoja ich tvorivých schopností, a to prostredníctvom atraktívnych vedecko-výskumných aktivít. Klub Sokrates ich spojil do novovytvorenej študentskej komunity podobne disponovaných a orientovaných rovesníkov. Ponúka im kvalitný nadstavbový (samo)vzdelávací systém, ktorý významne rozšíri ich súčasné obzory a efektívnym spôsobom rozvinie osobnostné a profesionálne kvality jednotlivých členov.

Študenti našej fakulty sa pravidelne zúčastňujú zahraničných mobilít v rámci rôznych výmenných programov, najmä programu Erasmus. V tejto oblasti sa počet našich študentov študujúcich minimálne jeden semester na zahraničných univerzitách výrazne zvýšil.

Vzhľadom na ojedinelú pozíciu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie je spolupráca s praxou a riešenie úloh aplikovaného výskumu dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu. Z tohto dôvodu sa veľký počet študentov zúčastňuje na riešení praktických problémov priemyslu, najmä v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti, bakalárskych projektov a diplomových prác. Nie je trúfalosťou povedať, že počet študentov zúčastnených na týchto aktivitách je v Slovenskej republike nadštandardný, a aj z tohto dôvodu je uplatnenie našich absolventov v praxi výrazne jednoduchšie.

Fakulta sa snaží vytvoriť čo najlepšie vzdelávacie podmienky postupnou obnovou učebných miestností, vybavením laboratórií, zakúpením nových unikátnych prístrojov, s ktorými sa študenti majú možnosť oboznámiť a aj pracovať už počas štúdia.

Dôležitou podmienkou pre štúdium je, aby fakulta mala kvalitnú knižnicu a aby mal každý študent prístup k učebným textom. Fakulta preto sprístupnila pre svojich študentov digitálnu knižnicu, ktorá umožňuje okamžitý prístup k potrebným učebným textom. V priestoroch knižnice študenti nájdu ďalšie potrebné služby, ako aj miesto na pokojné štúdium a oddych. FCHPT je rankingovými agentúrami /ARRA/ dlhodobo hodnotená ako najlepšia technická fakulta na Slovensku.

Akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia:

 • Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
 • Biotechnológia
 • Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
 • Chemické inžinierstvo
 • Potraviny, výživa, kozmetika

Všetky študijné programy bakalárskeho štúdia sú podporované motivačnými odborovými štipendiami.

Akreditované programy inžinierskeho štúdia:

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia
 • Chemické inžinierstvo
 • Chemické technológie
 • Ochrana materiálov a objektov dedičstva
 • Potraviny, hygiena, kozmetika
 • Prírodné a syntetické polyméry
  - plasty, kaučuk a guma
  - polygrafia a fotografia
  - vlákna a textil
  - drevo, celulóza a papier
 • Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
 • Technická chémia
  - analytická chémia
  - fyzikálna chémia
  - organická chémia
  - anorganická chémia
 • Technológie ochrany životného prostredia
 • Výživa a hodnotenie kvality potravín

Podrobnejšie informácie o náplni jednotlivých študijných programov a profile absolventa nájdete na www.fchpt.stuba.sk.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Novinár Hanus: Keď som zistil, že som sa v kauze Cervanová mýlil, nemohol som spať

Niektoré katolícke médiá neinformovali o kauze Bezák, lebo sa rozhodli, že budú láskavé, aby neznepokojovali čitateľov, vraví MARTIN HANUS.

EKONOMIKA

Okolo Kiskovej kampane sa objavujú nové nejasnosti

Prezident obe časti svojej kampane platil cez firmu KTAG.

Komentár Zuzany Kepplovej

Hanus nepísal, aby sa Glváč lepšie cítil

Martin Hanus tvrdí, že Nitranov si v .týždni spoločne vymysleli.

TECH

Ako si vybrať najlepší fotoaparát podľa toho, čo chcete fotiť

Od lacných kompaktov až po drahú zrkadlovku.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.