Slovenská technická univerzita - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Najlepšia technická fakulta na Slovensku vychováva už vyše 75 rokov kvalitných odborníkov pre celé spektrum chemického, potravinárskeho, farmaceutického a kozmetického priemyslu, ako aj v mnohých oblastiach záchrany objektov kultúrneho dedičstva a životného prostredia.

TERMÍNY PRE 1. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA:

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK: od 15. decembra 2017 do 30. apríla 2018

PRIJÍMACIA SKÚŠKA: prijíma sa bez prijímacej skúšky

ZASADNUTIE PRIJÍMACEJ KOMISIE: 10. mája 2018, 20. júna 2018

TERMÍNY PRE 2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA:

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK: od 1. mája do 10. augusta 2018

PRIJÍMACIA SKÚŠKA: prijíma sa bez prijímacej skúšky

ZASADNUTIE PRIJÍMACEJ KOMISIE: 15. augusta 2018

V 2. kole budú uchádzači prijímaní len na tie študijné programy, na ktoré sa v 1. kole prihlási menej uchádzačov, ako je ich plánovaný počet.
Konkrétne programy a podmienky budú uverejnené na stránke fakulty: www.fchpt.stuba.sk.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania treba uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.

POTREBNÉ ÚDAJE:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN kód: SK7881800000007000081471
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 18Evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: 003
Správa pre adresáta: priezvisko uchádzača, PK 2018/2019
Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie Radlinského 9
812 37 Bratislava

KONTAKTY:

Študijné oddelenie: tel.: 02/59 325 239, 0918 674 243, 0918 674 337
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šipeky
e-mail: katarina.sipeky@stuba.sk

Atraktivita štúdia je aj v možnosti podieľať sa na interdisciplinárnych projektoch, kde chémia zasahuje do fyzikálnych, biologických a medicínskych vied, aj preto majú naši absolventi také široké možnosti uplatnenia doma aj v zahraničí.

O kvalite a potrebe našich absolventoch svedčí aj minimálna nezamestnanosť, pričom fakulta pomáha najlepším študentom pri naštartovaní ich kariéry. Fakulta poskytuje vzdelanie v piatich bakalárskych, dvanástich inžinierskych a sedemnástich doktorandských študijných programoch.

Mnoho našich študentov sa združuje v Klube študentov Sokrates, ktorý vznikol na fakulte za účelom rozvoja ich tvorivých schopností, a to prostredníctvom atraktívnych vedecko-výskumných aktivít. Klub Sokrates ich spojil do novovytvorenej študentskej komunity podobne disponovaných a orientovaných rovesníkov. Ponúka im kvalitný nadstavbový (samo)vzdelávací systém, ktorý významne rozšíri ich súčasné obzory a efektívnym spôsobom rozvinie osobnostné a profesionálne kvality jednotlivých členov.

Študenti našej fakulty sa pravidelne zúčastňujú zahraničných mobilít v rámci rôznych výmenných programov, najmä programu Erasmus. V tejto oblasti sa počet našich študentov študujúcich minimálne jeden semester na zahraničných univerzitách výrazne zvýšil.

Vzhľadom na ojedinelú pozíciu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie je spolupráca s praxou a riešenie úloh aplikovaného výskumu dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu. Z tohto dôvodu sa veľký počet študentov zúčastňuje na riešení praktických problémov priemyslu, najmä v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti, bakalárskych projektov a diplomových prác. Nie je trúfalosťou povedať, že počet študentov zúčastnených na týchto aktivitách je v Slovenskej republike nadštandardný, a aj z tohto dôvodu je uplatnenie našich absolventov v praxi výrazne jednoduchšie.

Fakulta sa snaží vytvoriť čo najlepšie vzdelávacie podmienky postupnou obnovou učebných miestností, vybavením laboratórií, zakúpením nových unikátnych prístrojov, s ktorými sa študenti majú možnosť oboznámiť a aj pracovať už počas štúdia.

Dôležitou podmienkou pre štúdium je, aby fakulta mala kvalitnú knižnicu a aby mal každý študent prístup k učebným textom. Fakulta preto sprístupnila pre svojich študentov digitálnu knižnicu, ktorá umožňuje okamžitý prístup k potrebným učebným textom. V priestoroch knižnice študenti nájdu ďalšie potrebné služby, ako aj miesto na pokojné štúdium a oddych. FCHPT je rankingovými agentúrami /ARRA/ dlhodobo hodnotená ako najlepšia technická fakulta na Slovensku.

Akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia:

 • Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
 • Biotechnológia
 • Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
 • Chemické inžinierstvo
 • Potraviny, výživa, kozmetika

Všetky študijné programy bakalárskeho štúdia sú podporované motivačnými odborovými štipendiami.

Akreditované programy inžinierskeho štúdia:

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia
 • Chemické inžinierstvo
 • Chemické technológie
 • Ochrana materiálov a objektov dedičstva
 • Potraviny, hygiena, kozmetika
 • Prírodné a syntetické polyméry
  - plasty, kaučuk a guma
  - polygrafia a fotografia
  - vlákna a textil
  - drevo, celulóza a papier
 • Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
 • Technická chémia
  - analytická chémia
  - fyzikálna chémia
  - organická chémia
  - anorganická chémia
 • Technológie ochrany životného prostredia
 • Výživa a hodnotenie kvality potravín

Podrobnejšie informácie o náplni jednotlivých študijných programov a profile absolventa nájdete na www.fchpt.stuba.sk.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ja si tú hodnosť zaslúžim. Fenomén z Danka urobili výložky

Brbty mimo kamery nerobí, tvrdia jeho známi.

STĹPČEK PETRA SCHUTZA

Až Marrákeš otvoril Lajčákovi oči

Miroslav Lajčák si kampaň zrejme neskúša.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.