Slovenská technická univerzita - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zameriava na výchovu absolventa pre širokú oblasť priemyselnej výroby. Absolvent pre svoju univerzálnosť a adaptabilitu nachádza dobré uplatnenie v praxi, vo výrobnej, riadiacej ale i výskumnej sfére.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zameriava na výchovu absolventa pre širokú oblasť priemyselnej výroby. Absolvent pre svoju univerzálnosť a adaptabilitu nachádza dobré uplatnenie v praxi, vo výrobnej, riadiacej ale i výskumnej sfére. (Zdroj: Archív fakulty)

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Na 1. stupeň vysokoškolského štúdia - bakalárske štúdium sa prijíma na základe dosiahnutých výsledkov na strednej škole.

Na inžinierske štúdium sa prijíma na základe študijných výsledkov dosiahnutých na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzači o doktorandské štúdium absolvujú odbornú rozpravu k vybranej téme dizertačnej práce a písomný test z anglického jazyka.

Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu na web stránke fakulty www.mtf.stuba.sk.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA I. STUPEŇ

do 31. 3. 2018

Fakulta odporúča elektronické podanie prihlášky - bližšie informácie na web stránke fakulty. Termíny k prijímaciemu konaniu na inžinierske a doktorandské štúdium budú zverejnené na web stránke fakulty - inžinierske štúdium, doktorandské štúdium.

AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Kvalita produkcie
 • Materiálové inžinierstvo
 • Mechatronika v technologických zariadeniach
 • Personálna práca v priemyselnom podniku
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselné manažérstvo
 • Výrobné technológie
 • Výrobné technológie a výrobný manažment
 • Výrobné zariadenia a systémy

PO UKONČENÍ I. STUPŇA ŠTÚDIA JE MOŽNOSŤ ŠTUDOVAŤ INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPEŇ ŠTÚDIA

 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Materiálové inžinierstvo
 • Obrábanie a tvárnenie
 • Personálna práca v priemyselnom podniku
 • Počítačová podpora návrhu a výroby
 • Priemyselné manažérstvo
 • Výrobné technológie a výrobný manažment
 • Výrobné zariadenia a systémy
 • Zváranie a spájanie materiálov

DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 3. STUPEŇ ŠTÚDIA

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Personálna práca v priemyselnom podniku
 • Priemyselné manažérstvo
 • Progresívne materiály a materiálový dizajn
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobné zariadenia a systémy

ČO PONÚKAME

 • Kvalitnú prípravu, najnovšie poznatky v danej oblasti, účasť na riešení vedecko-výskumných úloh, prepojenie teórie s aktuálnymi
 • potrebami praxe.
 • Moderné laboratóriá zamerané napr. na špičkové výrobné a spracovateľské technológie, analýzu materiálov a automatizáciu procesov.
 • Študijné pobyty na zahraničných vysokých školách v rámci európskych projektov.
 • Ubytovanie v študentskom domove v areáli školy s možnosťou stravovania a pripojenia na internet.
 • Vynikajúci prístup k študijnej literatúre aj vďaka možnosti využitia elektronických skrípt.
 • Bezplatnú možnosť využitia športovísk (plaváreň, telocvičňa, posilňovňa, tenisové kurty)

ČO OD ŠTUDENTOV VYŽADUJEME

 • Záujem o odborný rast, samostatnosť, tvorivosť, chuť vzdelávať sa a zodpovedný prístup k povinnostiam.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA MTF STU?

 • Absolvent má široké možnosti uplatnenia.
 • Podpora procesov informačnými technológiami a ich automatizácia zaznamenávajú obrovský rozmach.
 • MATLAB – interaktívny nástroj na rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie, ktorý je využívaný v oblasti od robotiky cez informačné technológie, chémiu, biotechnológie, výrobu čí stavebníctvo
 • Bez moderných materiálov by ľudstvo nedokázalo realizovať žiaden zo súčasných technických pokrokov.
 • Ak Vám nie je ľahostajný život budúcich generácií, rozšírte rady našich úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili aj v zahraničných
 • spoločnostiach.
 • Kombinácia technických a manažérskych vedomostí predstavuje výraznú výhodu na trhu práce.
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zaznamenáva vstupom do EÚ veľkú dôležitosť a preto absolvent nemá problémy s uplatnením sa v praxi v oblasti integrovanej bezpečnosti.

HLAVNÉ PROPAGAČNÉ AKTIVITY

Fakulta sa zúčastňuje na pracovných a propagačných veľtrhoch vzdelávania AKADÉMIA&VAPAC Bratislava, Gaudeamus Brno, Gaudemus Nitra, JOBSpott Trnava, Kam na vysokú školu Trnava, JOB DAY Trnava. Na veľtrhoch sú prezentované možnosti štúdia
na fakulte, komplexné informácie o akreditovaných študijných programoch i ďalšie potrebné informácie pre uchádzačov o štúdium.
Radi Vás privítame na Dni otvorených dverí 7. FEBRUÁRA 2018, kde sa dozviete viac :)

ĎALŠIE INFORMÁCIE NA WEB STRÁNKE FAKULTY

Pravidelne dopĺňané aktualizované informácie pre uchádzačov a študentov sú k dispozícii:

na web stránke fakulty www.mtf.stuba.sk

v akademickom informačnom systéme

KONTAKTY:

MTF STU so sídlom v Trnave

študijné oddelenie

Ulica Jána Bottu č. 25

917 24 Trnava

Tel.: +421 918 646 005-009

E-mail: prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk

Web: www.mtf.stuba.sk

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Manželka šéfa protikorupčnej jednotky previedla podiel v nákupnom centre na Z. Kollára

Mária Krajmerová previedla svoj podiel na spoločnosť advokáta z mafiánskych zoznamov.

KOMENTÁRE

Protificovský odboj prepadli rozpaky

Opozícia s víziou okamžitého konca Pellegriniho ulietava priďaleko.

KOMENTÁRE

Kto sú víťazi a porazení vládnej krízy

Fico sa zbadal na poslednú chvíľu.

Neprehliadnite tiež

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.

Ak si myslíte, že informatik sedí len za počítačom, mýlite sa

Čo mi dalo štúdium na slovenskej vysokej škole? O Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave hovorí JAKUB MAČINA.