Slovenská technická univerzita - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zameriava na výchovu absolventa pre širokú oblasť priemyselnej výroby. Absolvent pre svoju univerzálnosť a adaptabilitu nachádza dobré uplatnenie v praxi, vo výrobnej, riadiacej ale i výskumnej sfére.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zameriava na výchovu absolventa pre širokú oblasť priemyselnej výroby. Absolvent pre svoju univerzálnosť a adaptabilitu nachádza dobré uplatnenie v praxi, vo výrobnej, riadiacej ale i výskumnej sfére. (Zdroj: Archív fakulty)

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Na 1. stupeň vysokoškolského štúdia - bakalárske štúdium sa prijíma na základe dosiahnutých výsledkov na strednej škole.

Na inžinierske štúdium sa prijíma na základe študijných výsledkov dosiahnutých na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzači o doktorandské štúdium absolvujú odbornú rozpravu k vybranej téme dizertačnej práce a písomný test z anglického jazyka.

Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu na web stránke fakulty www.mtf.stuba.sk.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA I. STUPEŇ

do 31. 3. 2018

Fakulta odporúča elektronické podanie prihlášky - bližšie informácie na web stránke fakulty. Termíny k prijímaciemu konaniu na inžinierske a doktorandské štúdium budú zverejnené na web stránke fakulty - inžinierske štúdium, doktorandské štúdium.

AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Kvalita produkcie
 • Materiálové inžinierstvo
 • Mechatronika v technologických zariadeniach
 • Personálna práca v priemyselnom podniku
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselné manažérstvo
 • Výrobné technológie
 • Výrobné technológie a výrobný manažment
 • Výrobné zariadenia a systémy

PO UKONČENÍ I. STUPŇA ŠTÚDIA JE MOŽNOSŤ ŠTUDOVAŤ INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPEŇ ŠTÚDIA

 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Materiálové inžinierstvo
 • Obrábanie a tvárnenie
 • Personálna práca v priemyselnom podniku
 • Počítačová podpora návrhu a výroby
 • Priemyselné manažérstvo
 • Výrobné technológie a výrobný manažment
 • Výrobné zariadenia a systémy
 • Zváranie a spájanie materiálov

DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 3. STUPEŇ ŠTÚDIA

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Personálna práca v priemyselnom podniku
 • Priemyselné manažérstvo
 • Progresívne materiály a materiálový dizajn
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobné zariadenia a systémy

ČO PONÚKAME

 • Kvalitnú prípravu, najnovšie poznatky v danej oblasti, účasť na riešení vedecko-výskumných úloh, prepojenie teórie s aktuálnymi
 • potrebami praxe.
 • Moderné laboratóriá zamerané napr. na špičkové výrobné a spracovateľské technológie, analýzu materiálov a automatizáciu procesov.
 • Študijné pobyty na zahraničných vysokých školách v rámci európskych projektov.
 • Ubytovanie v študentskom domove v areáli školy s možnosťou stravovania a pripojenia na internet.
 • Vynikajúci prístup k študijnej literatúre aj vďaka možnosti využitia elektronických skrípt.
 • Bezplatnú možnosť využitia športovísk (plaváreň, telocvičňa, posilňovňa, tenisové kurty)

ČO OD ŠTUDENTOV VYŽADUJEME

 • Záujem o odborný rast, samostatnosť, tvorivosť, chuť vzdelávať sa a zodpovedný prístup k povinnostiam.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA MTF STU?

 • Absolvent má široké možnosti uplatnenia.
 • Podpora procesov informačnými technológiami a ich automatizácia zaznamenávajú obrovský rozmach.
 • MATLAB – interaktívny nástroj na rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie, ktorý je využívaný v oblasti od robotiky cez informačné technológie, chémiu, biotechnológie, výrobu čí stavebníctvo
 • Bez moderných materiálov by ľudstvo nedokázalo realizovať žiaden zo súčasných technických pokrokov.
 • Ak Vám nie je ľahostajný život budúcich generácií, rozšírte rady našich úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili aj v zahraničných
 • spoločnostiach.
 • Kombinácia technických a manažérskych vedomostí predstavuje výraznú výhodu na trhu práce.
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zaznamenáva vstupom do EÚ veľkú dôležitosť a preto absolvent nemá problémy s uplatnením sa v praxi v oblasti integrovanej bezpečnosti.

HLAVNÉ PROPAGAČNÉ AKTIVITY

Fakulta sa zúčastňuje na pracovných a propagačných veľtrhoch vzdelávania AKADÉMIA&VAPAC Bratislava, Gaudeamus Brno, Gaudemus Nitra, JOBSpott Trnava, Kam na vysokú školu Trnava, JOB DAY Trnava. Na veľtrhoch sú prezentované možnosti štúdia
na fakulte, komplexné informácie o akreditovaných študijných programoch i ďalšie potrebné informácie pre uchádzačov o štúdium.
Radi Vás privítame na Dni otvorených dverí 7. FEBRUÁRA 2018, kde sa dozviete viac :)

ĎALŠIE INFORMÁCIE NA WEB STRÁNKE FAKULTY

Pravidelne dopĺňané aktualizované informácie pre uchádzačov a študentov sú k dispozícii:

na web stránke fakulty www.mtf.stuba.sk

v akademickom informačnom systéme

KONTAKTY:

MTF STU so sídlom v Trnave

študijné oddelenie

Ulica Jána Bottu č. 25

917 24 Trnava

Tel.: +421 918 646 005-009

E-mail: prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk

Web: www.mtf.stuba.sk

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.