SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Univerzita Komenského v Bratislave

TOP voľba so 100-ročnou tradíciou

Univerzita KomenskéhoUniverzita Komenského(Zdroj: Archív univerzity)

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Lekárska fakulta UK do 28. 2. 2019

štúdium v AJ: do 24.5.2019 a v druhom kole do 15. 7. 2019

Právnická fakulta UK

do 30. 4. 2019 (právo, 1. stupeň)

do 3. 7. 2019 (právo, 2. stupeň)

do 31. 3. 2019 (ekonómia a právo, 1. stupeň)

do 31. 8. 2019 (ekonómia a právo, 2. stupeň)

štúdium v AJ: do 31. 8. 2019 (právo, 2. stupeň)

Filozofická fakulta UK

do 28. 2. 2019 (1. stupeň)

Prírodovedecká fakulta UK

do 15. 3. 2019 (1. stupeň)

do 31.5.2019 (2. stupeň)

Pedagogická fakulta UK

do 31. 3. 2019 (1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň)

Farmaceutická fakulta UK

do 28. 2. 2019 (zdravotnícke a diagnostické pomôcky, 1. stupeň)

do 28. 2. 2019 (farmácia, spojený 1. a 2. stupeň)

štúdium v AJ: do 31. 7. 2019 (farmácia, spojený 1. a 2. stupeň)

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

do 28. 2. 2019 (1. stupeň)

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

do 28. 2. 2019 (1.stupeň)

do 31. 5. 2019 (2. stupeň)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

do 15. 3. 2019 (1. stupeň)

do 30. 4. 2019 (2. stupeň)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

do 31. 4. 2019 (spojený 1. a 2. stupeň)

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

do 29. 3. 2019 (1. a 2. stupeň); do 26. 7. 2019 (náhradný termín)

do 28. 2. 2019 (učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy, 1. stupeň)

Fakulta managementu UK

do 31. 3. 2019 (denná forma, 1. stupeň; do 31. 7. 2019 pre zahraničných uchádzačov)

do 31. 7. 2019 (externá forma, 1. stupeň)

do 31. 5. 2019 (denná forma, 2. stupeň; do 31. 7. 2019 pre zahraničných uchádzačov)

do 31. 7. 2019 (externá forma, 2. stupeň, do 31. 8. 2019 pre zahraničných uchádzačov)

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

do 31. 3. 2019 (1. stupeň a 2. stupeň)

Viac informácií: www.uniba.sk/prijimacky

KONTAKT

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6

P.O.BOX 440

814 99 Bratislava 1

www.uniba.sk

infocentrum@uniba.sk

+421 2/9010 9986

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. Naše meno je dlhodobo silnou značkou kvality na poli slovenského univerzitného vzdelávania. Nezaostávame však ani v medzinárodnom meradle a ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňujeme vo viacerých celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Otvárame dvere modernému vzdelaniu! V roku 2019 oslávime 100. výročie od založenia.

Na našich 13 fakultách poskytujeme najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

Sme výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí naši študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov či sa zúčastňovať na odborných stážach (aj v zahraničí).

Každoročne vysielame do 32 krajín sveta najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl a prijímame aj najviac študentov zo zahraničia, napríklad z Nemecka, Nórska, Grécka, Iránu, Rakúska či Islandu.

Medzi našich úspešných absolventov patria aj riaditeľ slovenskej pobočky internetového gigantu Google Rasťo Kulich, spolumajiteľ najväčšieho slovenského internetového kníhkupectva Martinus.sk a manažér roka 2018 Michal Meško, známi moderátori Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra, herečka Magdaléna Vášáryová, spisovateľ Daniel Hevier i vodnoslalomári Peter a Ladislav Škantárovci.

Ubytovanie na "intráku"

Túžiš sa osamostatniť? Mimobratislavčania, máte k dispozícii cenovo dostupné ubytovanie v kultovom Vysokoškolskom meste Ľ.Štúra – Mlyny UK, Vysokoškolskom internáte Družba UK, Študentskom domove Lafranconi, Vysokoškolskom internáte v Martine i v menších internátoch bohosloveckých fakúlt.

Všetci prváci UK, ktorí si podajú žiadosť o internát a uhradia preddavok v súlade s pokynmi, majú internátne miesto garantované. Nechce sa ti čakať do začiatku semestra? Absolvuj virtuálnu prehliadku „Mlynov“ hneď teraz: mlyny.uniba.sk

Udrž si kondičku aj na výške

Odbúravaj stres a povzbudzuj svoju produktivitu a kreativitu športovou aktivitou! Fakulta telesnej výchovy a športu UK ti ponúka možnosť využiť fi tcentrum na posilňovanie i skupinové cvičenia či plaváreň so saunou. Navštív Lodenicu UK a nasadni do raftu či kanoe. Vhodné podmienky na športovanie však ponúkajú aj naše internáty v multifunkčných telocvičniach či na lezeckých stenách.

Študentský život

Užívaj si nielen výhody Bratislavy – „The Little Big City“! Na našej univerzite si dobre uvedomujeme, že študentský život nie je len o prednáškach, seminároch, hodinách presedených v knižnici či o testoch a skúškach. Ako študent máš veľa možností angažovať sa vo voľnom čase v mnohých študentských organizáciách a spolkoch. Môžeš sa tak nielen odreagovať na beániách či plesoch, ale taktiež môžeš získať zaujímavé kontakty, nabrať pracovné skúsenosti a vycestovať za štúdiom na stáž do zahraničia.Na pôde našej univerzity pôsobí AIESEC, najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete, Erasmus Student Network (ESN) Comenius University, Bratislavský spolok medikov, Európske združenie študentov práva (ELSA), študentské združenie Cultura Nostra pôsobiace na Filozofi ckej fakulte UK, Spolok J. M. Hurbana na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, Slovenský spolok študentov farmácie, Vysokoškolský športový klub UK Lafranconi, Martinský klub medikov, Slovenský spolok študentov zubného lekárstva i neziskové združenie Nexteria, ktoré pripravuje mladých ľudí na pozitívne zmeny v biznise, politike či iných kľúčových oblastiach spoločnosti.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia