SME
Utorok, 17. máj, 2022 | Meniny má Gizela

Fakulta managementu - Univerzita Komenského v Bratislave

Medzinárodne uznávaná, doma rešpektovaná Excellent Business School


MEDZINÁRODNE UZNÁVANÁ, DOMA REŠPEKTOVANÁ EXCELLENT BUSINESS SCHOOL

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

- MANAŽMENT
- PODNIKANIE
- MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

- MANAŽMENT
- STRATÉGIA A PODNIKANIE
- MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK:

denné bakalárske štúdium do 31.3.2022
externé bakalárske štúdium do 31.5.2022

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

• Manažment a Podnikanie: písomná skúška z matematiky a anglického jazyka
• Medzinárodný manažment: ústny pohovor v nemeckom alebo francúzskom
jazyku
• Manažment v anglickom jazyku: ústny pohovor v anglickom jazyku
• Manažment v externej forme: bez prijímacej skúšky

SkryťVypnúť reklamu

BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY BUDÚ PRIJATÍ ŠTUDENTI, KTORÍ:

• absolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50, a súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
• doložia priemer známok za celé štúdium na strednej škole z matematiky a cudzieho jazyka do 1,5 z koncoročných vysvedčení
• boli za posledné tri roky aspoň raz úspešnými riešiteľmi krajského kola alebo účastníkmi celoštátneho kola stredoškolskej olympiády

ŠTÚDIUM MANAŽMENTU JE ORIENTOVANÉ NA MODERNÉ METÓDY A TECHNIKY

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PONUKE
A KRITÉRIÁCH:

www.fm.uniba.sk
www.fakultamanagementu.sk

PRIPRAVUJEME LÍDROV BUDÚCNOSTI

Už 30 rokov ponúkame kvalitné vzdelanie, prepojené na prax, podporené mobilitami Erasmus+ a činnosťou študentských klubov. Až 168 predmetov vyučujeme v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.

SkryťVypnúť reklamu

Fakulta managementu ponúka možnosti a príležitosti, ktoré umožňujú talentom rásť a šikovným študentom zabezpečiť si špičkové uplatnenie. Od roku 2008 je Fakulta managementu každoročne ako jediná zo Slovenska zaradená do rebríčka najlepších Business Schools a každoročne ocenená hodnotením EXCELLENT BUSINESS SCHOOL.

Využitie manažérskych zručností je v praxi čoraz žiadanejšie, vzhľadom na automatizáciu v priemysle, ako aj expanziu business centier zdieľaných služieb a ďalších medzinárodných organizácií na Slovensku. Našich študentov pripravujeme na medzinárodné prostredie a svetový trh.

Externé štúdium prebieha online formou, teraz naozaj bez limitov a bez bariér. Externé štúdium sa nemusí predlžovať, študovať je možné aj v tempe ako na dennom štúdiu.

SkryťVypnúť reklamu

PERSPEKTÍVNE ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE

FAKULTA MANAGEMENTU PONÚKA ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE EKONÓMIA A MANAŽMENT V ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH:

  • Manažment (so špecializáciami: Financie, Účtovníctvo, Marketing, Podnikanie, Manažment značky, Dátová analytika, Finančná analytika, Manažérska informatika, Manažment informačných a komunikačných technológií, Manažment ľudských zdrojov)
  • Podnikanie (so špecializáciami: Podnikanie, Digitálne & online podnikanie)
  • Medzinárodný manažment (s výberom nemeckého alebo francúzskeho programu)
  • Manažment v anglickom jazyku
  • Manažment v externej forme štúdia

NOVÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PODNIKANIE

Prakticky a skúsenostne orientované štúdium zamerané na moderné aspekty podnikania, podnikavosti a inovačného správania a inovačného manažmentu. Vyučuje sa v spolupráci s bohatou sieťou partnerstiev startupov, ako aj etablovaných firiem. Na magisterskom stupni naň nadväzuje študijný program Stratégia a podnikanie.
Viac o programe podnikanie

SkryťVypnúť reklamu

ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU

Nie je potrebné uvažovať o štúdiu v zahraničí, na FM UK je akreditované štúdium
v anglickom jazyku na bakalárskom aj na magisterskom stupni. Štúdium spolu so zahraničnými študentmi vytvára to správne medzinárodné prostredie priamo na pôde našej fakulty. Fakulta má súčasne bohatú ponuku študentských mobilít
cez program Erasmus+, vrátane Erasmus+ stáží. Viac o programe

ŠTUDIJNÝ PROGRAM MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

Etablovaný študijný program, na ktorom je viacero odborných predmetov vyučovaných aj v nemeckom alebo francúzskom jazyku. Na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných univerzít. Študijný program sa rozvíja v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami a medzinárodnými
partnermi z komerčnej sféry.

SkryťVypnúť reklamu

Študenti oceňujú vybudované funkčné vzťahy s obchodnými komorami pôsobiacimi na Slovensku, ako aj s veľvyslanectvami, ktoré ponúkajú
možnosť získať štipendium a prax.
Viac o nemeckom programe
Viac o francúzskom programe

EXTERNÉ ŠTÚDIUM ONLINE Z CELÉHO SLOVENSKA

Zabezpečením štúdia online formou dáva fakulta príležitosť špecializovaného vzdelania pre každého, kto sa chce posunúť vpred. Už nie sú žiadne obmedzenia v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu v odbore ekonómia a manažment. Inováciami sa modernizujeme, a preto celé štúdium je už dnes plnohodnotne zabezpečené v kombinácii prezenčného online štúdia a dištančného samoštúdia.
Viac o externom štúdiu

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu