SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informácie o možnostiach štúdia a podmienky prijatia budú zverejnené na stránke www.vssvalzbety.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety(Zdroj: Archív VŠ)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, n. o., Bratislava

Palackého č. 1, 811 02 Bratislava
P. O. Box č. 104, 810 00 Bratislava

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ PRE I. (BC.) STUPEŇ ŠTÚDIA

Školné na VŠZaSP sv. Alžbety pre záujemcov o štúdium
1. (Bc.) stupňa štúdia v ak. roku 2019/2020, ktorí zašlú
prihláškový spis do 28. 02. 2019 bude so zľavou
pre zimný semester (v tabuľke):
PRIJÍMACIE KONANIE - 50 €
ZÁPISNÉ - 95 €

ŠKOLNÉ za prvý semester so zľavou a bez zľavy v ak. roku 2019/2020

Forma štúdia/ Odbor štúdiaŠkolné za semester I. (Bc.)Školné za I. semester (zimný so zľavou)
DENNÁ FORMA ZĽAVA 10 %
Sociálna práca350 €315 €
Sociálna práca (MCHP)350 €315 €
Ošetrovateľstvo390 €351 €
Fyziolog. a klinická výživa390 €351 €
Pôrodná asistentka490 €441 €
Psychológia490 €441 €
Zubná technika870 €783 €
EXTERNÁ FORMA ZĽAVA 20 %
Fyzioterapia260 €208 €
Verejné zdravotníctvo260 €208 €
Laborat. vyšetr. metódy
v zdravotníctve
260 €208 €
Zubná technika490 €392 €
Psychológia490 €392 €
Zubná technika870 €696 €
EXTERNÁ FORMA ZĽAVA 25 %
Sociálna práca260 €195 €
Sociálna práca (MCHP)260 €195 €
Ošetrovateľstvo260 €195 €
DENNÁ A EXTERNÁ
FORMA: PŘÍBRAM
ZĽAVA 20 %
Ošetrovateľstvo290 €232 €
Urgentná zdravotná
starostlivosť
290 €232 €

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠOK

 • Poštou: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Študijné oddelenie P.O. BOX 104, 810 00 Bratislava
 • Osobne: Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava Nám. 1. mája č. 1, Bratislava

Informácie o možnostiach štúdia a podmienky prijatia budú zverejnené na stránke www.vssvalzbety.sk

Prečo si vybrať našu vysokú školu

 • možnosť výberu zo 101 študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia
 • 4 programy v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, 5 programov zahraničných a 61 vedeckých projektov
 • možnosť odbornej praxe pre študentov v 20 krajinách (Keňa, Tanzánia, Uganda, Lesotho, Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, Kambodža, Vietnam atď.)
 • možnosť študovať v Nairobi a Phnom Penh (časť študijného programu v angl. jazyku)
 • na škole pôsobí 52 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných
 • od roku 2012 úspešná medzinárodná akreditácia
 • počas posledných komplexných akreditácií bola v roku 2008 a 2015 zaradená v spoločenských a behaviorálnych vedách v kategórii
 • A- a v lekárskych vedách A a bola zaradená medzi vysoké školy univerzitného typu
 • minister školstva udelil našej VŠ 3x (2005, 2010, 2012) Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku,
 • 1x Vedec roka, 2x Prestížna organizácia výskumu a vývoja
 • vysoká škola v SR s najnižším školným
 • v troch nezávislých štatistikách majú absolventi našej VŠ šiestu až ôsmu najnižšiu nezamestnanosť v porovnaní 36 vysokých škôl
 • nízka nezamestnanosť absolventov – sociálne vedy 5,32 % a zdravotnícke vedy 4,2 %
 • hodnotenie zo strany študentov v anonymnom hodnotení študentských ankiet v rozmedzí A- B (4,1 – 4,8)
 • VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov Veľkej Charty Bolonskej univerzity
 • VŠ bola prijatá v r. 2011 za riadneho člena Európskej asociácie univerzít (EUA)
 • možnosť ubytovania – internát 5 min. od železničnej stanice a 10 min. od rektorátu v centre mesta

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Názov študijného programuMiestoDruh štúdiaForma štúdiaDĺžka štúdia v rokoch
Sociálna prácaBratislava

Bc.

Mgr.

PhD.

D/E

D/E

D/E

3/4

2/3

3/4

Prešov

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Trstená

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Nové Zámky

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Michalovce

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Košice

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Partizánske

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Rožňava

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Spišská Nová Ves

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Piešťany

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Sociálna práca

Žilina

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Sociálna práca s deťmi a mládežouŽilinaBc.D/E3/4

Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu

Sociálna práca

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Sociálna práca

Sociálna práca s migrantmi

Dunajská Streda (Gabčíkovo)

Gabčíkovo

Bc.

Mgr.

D/E

E

3/4

3

Sociálna práca

Sociálna práca v zdravotníctve

Skalica

Skalica

Bc.

Mgr.

D/E

E

3/4

3

Sociálna práca
(v slovenskom aj českom jazyku)
Příbram

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Sociálna prácaBáčsky Petrovec, RSBc.D/E3/4
Sociálna práca
(v slovenskom aj českom jazyku)
PrahaBc.D/E3/4

Sociálna práca
(v anglickom jazyku)

NairobiSociálna práca
(v anglickom jazyku)

Nairobi

Phnom Penh

Bc.

Bc.

D/E

D/E

4/4

4/4

Misijná a charitatívna práca
(v slovenskom aj českom jazyku)
Bratislava

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/2,5

Praha

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/2,5

Ošetrovateľstvo
(v slovenskom a srbskom jazyku)
Bratislava

Bc.

Mgr.

PhD.

D/E

D/E

E

4/4

2/2,5

4

Prešov - Michalovce

Bc.

Mgr.

D/E

E

3/4

3

SkalicaBc.D/E3/4
RožňavaBc.D/E3/4
Báčsky Petrovec, RSBc.D3

Ošetrovateľstvo

Pôrodná asistencia

Nové Zámky

Nové Zámky

Bc.

Bc.

D/E

D

4/4

3

Ošetrovateľstvo
(v českom jazyku)
PříbramBc.D/E3/4
Urgentná zdravotná starostlivosť
(v českom aj slovenskom jazyku)
PříbramBc.D/E3/4
FyzioterapiaBratislavaBc.E4
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctveBratislava

Bc.

Mgr.

PhD.

E

E

D/E

4

3

3/4

Verejné zdravotníctvo PhD. štúdium
(v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku)
Bratislava

Bc.

Mgr.

PhD.

E

E

D/E

4

2,5

3/4

Administrácia vo verejnom zdravotníctve
(v slovenskom aj anglickom jazyku)
BratislavaMgr.D/E2/2,5
Verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické
zdravotníctvo
(v slovenskom aj anglickom jazyku)
BratislavaMgr.E3
Zubná technikaBratislavaBc.D/E3/4
PsychológiaBratislavaBc.D3
Fyziologická a klinická výživaRožňavaBc.D3

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

 • Zdravotnícky manažment a financovanie
 • Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (MPH)
 • Afaziológia
 • Neonatológia
 • Doplnkové pedagogické štúdium

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia