Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informácie o možnostiach štúdia a podmienky prijatia budú zverejnené na stránke www.vssvalzbety.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety(Zdroj: Archív VŠ)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, n. o., Bratislava

Palackého č. 1, 811 02 Bratislava
P. O. Box č. 104, 810 00 Bratislava

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ PRE I. (BC.) STUPEŇ ŠTÚDIA

Školné na VŠZaSP sv. Alžbety pre záujemcov o štúdium
1. (Bc.) stupňa štúdia v ak. roku 2019/2020, ktorí zašlú
prihláškový spis do 28. 02. 2019 bude so zľavou
pre zimný semester (v tabuľke):
PRIJÍMACIE KONANIE - 50 €
ZÁPISNÉ - 95 €

ŠKOLNÉ za prvý semester so zľavou a bez zľavy v ak. roku 2019/2020

Forma štúdia/ Odbor štúdiaŠkolné za semester I. (Bc.)Školné za I. semester (zimný so zľavou)
DENNÁ FORMA ZĽAVA 10 %
Sociálna práca350 €315 €
Sociálna práca (MCHP)350 €315 €
Ošetrovateľstvo390 €351 €
Fyziolog. a klinická výživa390 €351 €
Pôrodná asistentka490 €441 €
Psychológia490 €441 €
Zubná technika870 €783 €
EXTERNÁ FORMA ZĽAVA 20 %
Fyzioterapia260 €208 €
Verejné zdravotníctvo260 €208 €
Laborat. vyšetr. metódy
v zdravotníctve
260 €208 €
Zubná technika490 €392 €
Psychológia490 €392 €
Zubná technika870 €696 €
EXTERNÁ FORMA ZĽAVA 25 %
Sociálna práca260 €195 €
Sociálna práca (MCHP)260 €195 €
Ošetrovateľstvo260 €195 €
DENNÁ A EXTERNÁ
FORMA: PŘÍBRAM
ZĽAVA 20 %
Ošetrovateľstvo290 €232 €
Urgentná zdravotná
starostlivosť
290 €232 €

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠOK

 • Poštou: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Študijné oddelenie P.O. BOX 104, 810 00 Bratislava
 • Osobne: Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava Nám. 1. mája č. 1, Bratislava

Informácie o možnostiach štúdia a podmienky prijatia budú zverejnené na stránke www.vssvalzbety.sk

Prečo si vybrať našu vysokú školu

 • možnosť výberu zo 101 študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia
 • 4 programy v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, 5 programov zahraničných a 61 vedeckých projektov
 • možnosť odbornej praxe pre študentov v 20 krajinách (Keňa, Tanzánia, Uganda, Lesotho, Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, Kambodža, Vietnam atď.)
 • možnosť študovať v Nairobi a Phnom Penh (časť študijného programu v angl. jazyku)
 • na škole pôsobí 52 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných
 • od roku 2012 úspešná medzinárodná akreditácia
 • počas posledných komplexných akreditácií bola v roku 2008 a 2015 zaradená v spoločenských a behaviorálnych vedách v kategórii
 • A- a v lekárskych vedách A a bola zaradená medzi vysoké školy univerzitného typu
 • minister školstva udelil našej VŠ 3x (2005, 2010, 2012) Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku,
 • 1x Vedec roka, 2x Prestížna organizácia výskumu a vývoja
 • vysoká škola v SR s najnižším školným
 • v troch nezávislých štatistikách majú absolventi našej VŠ šiestu až ôsmu najnižšiu nezamestnanosť v porovnaní 36 vysokých škôl
 • nízka nezamestnanosť absolventov – sociálne vedy 5,32 % a zdravotnícke vedy 4,2 %
 • hodnotenie zo strany študentov v anonymnom hodnotení študentských ankiet v rozmedzí A- B (4,1 – 4,8)
 • VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov Veľkej Charty Bolonskej univerzity
 • VŠ bola prijatá v r. 2011 za riadneho člena Európskej asociácie univerzít (EUA)
 • možnosť ubytovania – internát 5 min. od železničnej stanice a 10 min. od rektorátu v centre mesta

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Názov študijného programuMiestoDruh štúdiaForma štúdiaDĺžka štúdia v rokoch
Sociálna prácaBratislava

Bc.

Mgr.

PhD.

D/E

D/E

D/E

3/4

2/3

3/4

Prešov

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Trstená

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Nové Zámky

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Michalovce

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Košice

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Partizánske

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Rožňava

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Spišská Nová Ves

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Piešťany

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Sociálna práca

Žilina

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Sociálna práca s deťmi a mládežouŽilinaBc.D/E3/4

Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu

Sociálna práca

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/3

Sociálna práca

Sociálna práca s migrantmi

Dunajská Streda (Gabčíkovo)

Gabčíkovo

Bc.

Mgr.

D/E

E

3/4

3

Sociálna práca

Sociálna práca v zdravotníctve

Skalica

Skalica

Bc.

Mgr.

D/E

E

3/4

3

Sociálna práca
(v slovenskom aj českom jazyku)
Příbram

Bc.

Mgr.

E

E

4

3

Sociálna prácaBáčsky Petrovec, RSBc.D/E3/4
Sociálna práca
(v slovenskom aj českom jazyku)
PrahaBc.D/E3/4

Sociálna práca
(v anglickom jazyku)

NairobiSociálna práca
(v anglickom jazyku)

Nairobi

Phnom Penh

Bc.

Bc.

D/E

D/E

4/4

4/4

Misijná a charitatívna práca
(v slovenskom aj českom jazyku)
Bratislava

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/2,5

Praha

Bc.

Mgr.

D/E

D/E

3/4

2/2,5

Ošetrovateľstvo
(v slovenskom a srbskom jazyku)
Bratislava

Bc.

Mgr.

PhD.

D/E

D/E

E

4/4

2/2,5

4

Prešov - Michalovce

Bc.

Mgr.

D/E

E

3/4

3

SkalicaBc.D/E3/4
RožňavaBc.D/E3/4
Báčsky Petrovec, RSBc.D3

Ošetrovateľstvo

Pôrodná asistencia

Nové Zámky

Nové Zámky

Bc.

Bc.

D/E

D

4/4

3

Ošetrovateľstvo
(v českom jazyku)
PříbramBc.D/E3/4
Urgentná zdravotná starostlivosť
(v českom aj slovenskom jazyku)
PříbramBc.D/E3/4
FyzioterapiaBratislavaBc.E4
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctveBratislava

Bc.

Mgr.

PhD.

E

E

D/E

4

3

3/4

Verejné zdravotníctvo PhD. štúdium
(v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku)
Bratislava

Bc.

Mgr.

PhD.

E

E

D/E

4

2,5

3/4

Administrácia vo verejnom zdravotníctve
(v slovenskom aj anglickom jazyku)
BratislavaMgr.D/E2/2,5
Verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické
zdravotníctvo
(v slovenskom aj anglickom jazyku)
BratislavaMgr.E3
Zubná technikaBratislavaBc.D/E3/4
PsychológiaBratislavaBc.D3
Fyziologická a klinická výživaRožňavaBc.D3

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

 • Zdravotnícky manažment a financovanie
 • Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (MPH)
 • Afaziológia
 • Neonatológia
 • Doplnkové pedagogické štúdium

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Patrik Dubovský - Fórum

Ako Harabinov senát poslal do väzenia ťažko chorého františkána

Bystrík Janík zomrel následkom perzekúcií komunistického režimu a jeho justície.

PLUS

Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Príbehy drobností českého dizajnu, ktoré prežili.

Neprehliadnite tiež

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.

Na vlastnej koži: Ako prežiť prvý rok na vysokej škole

Prechod zo strednej školy na vysokú prináša študentom veľa zmien do života.

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich termínoch vo viacerých slovenských mestách.