Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. bola založená v roku 1999. V rámci externého rozvoja vytvorila VŠMVV Praha na území Slovenskej republiky Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorý začal svoju činnosť v akademickom roku 2008/2009, na základe udelenia oprávnenia Ministerstva školstva SR.

Základné informácie pre uchádzača

TERMÍNY

Prijímacie pohovory sa uskutočnia:

1. termín 8. 6. 2018

- podanie prihlášky do 20. 5. 2018

2. termín 3. 7. 2018

- podanie prihlášky do 21. 6. 2018

3. termín 3. 8. 2018

- podanie prihlášky do 25. 7. 2018

4. termín 8. 9. 2018

- podanie prihlášky do 3. 9. 2018

UCHÁDZAČI O EXTERNÚ FORMU ŠTÚDIA

Absolvujú prijímacie konanie formou ústneho pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.

UCHÁDZAČI O DENNÚ FORMU ŠTÚDIA

Absolvujú písomný test zameraný na všeobecnovedomostný prehľad a motivačný pohovor.

AKO POSLAŤ PRIHLÁŠKU

Prihlášku môžete poslať elektronicky z www.vip-vs.sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy. Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE POHOVORY

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35 EUR a platí sa pri prihlásení bankovým prevodom na účet školy:

Číslo účtu: IBAN SK93 1111 0000 0010 3043 7005 (Unicredit Bank)

Číslo účtu: IBAN SK48 1100 0000 0029 2285 0879 (Tatra banka, a.s.)

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

ŠKOLNÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Medzinárodné vzťahy a diplomacia (Bc.) prezenčné (denné) štúdium

- 2100 EUR (1050 EUR / semester)

kombinované (externé) štúdium

- 1600 EUR (800 EUR / semester)

Verejná správa a styk s verejnosťou (Bc.)

kombinované (externé) štúdium

- 1350 EUR (675 EUR / semester)

Medzinárodné a diplomatické štúdia (Mgr.)

prezenčné (denné) štúdium

- 2100 EUR (1050 EUR / semester)

kombinované (externé) štúdium

- 2100 EUR (1050 EUR / semester)

Európske štúdia a verejná správa (Mgr.)

kombinované (externé) štúdium

- 1700 EUR (850 EUR / semester)

Uvedené školné je za celý akademický rok (2 semestre) a je možné platiť ho v dvoch splátkach (za zimný a letný semester osobitne).

KONTAKTY:

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Bárdošova 33, 831 01 Bratislava

tel.: +421 917 234 560, +421 2 54 79 20 73

info@vip-vs.sk

www.vip-vs.sk

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. bola založená v roku 1999. V rámci externého rozvoja vytvorila VŠMVV Praha na území Slovenskej republiky Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorý začal svoju činnosť v akademickom roku 2008/2009, na základe udelenia oprávnenia Ministerstva školstva SR.

Základným cieľom školy je pripraviť študentov na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Chcete vkročiť do sveta VIP ako kvalifikovaní odborníci? Chcete byť pripravení na uplatnenie v samospráve, štátnej správe a orgánoch EÚ? Máte šancu!

VŠEOBECNÉ ÚDAJEVzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov Praha, o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu:

Bakalársky študijný program udeľovaný akademický titul “bakalár” (Bc.)

1. Medzinárodné vzťahy a diplomacia
denné štúdium - 3 roky *2
externé štúdium - 3 roky *2
2. Verejná správa a styk s verejnosťou
externé štúdium - 3 roky *2

Magisterský študijný program udeľovaný akademický titul “magister” (Mgr.)

1. Medzinárodné a diplomatické štúdiá
denné štúdium - 2 roky *2
externé štúdium - 2 roky *2
2. Európske štúdiá a verejná správa
externé štúdium - 2 roky *2

  • študijné plány a metódy výučby prispôsobujeme spoločenským nárokom, požiadavkám a potrebám študentov
  • prinášame aktuálne informácie o trendoch v ponímaní a prístupe k medzinárodným verejným vzťahom
  • vychovávame absolventov s globálnym rozhľadom, ktorí sú schopní komunikovať na vysokej úrovni a sú pripravení zastávať významné pozície na národnej i medzinárodnej úrovni
  • máme tím vysoko erudovaných pedagógov a odborníkov z praxe s bohatými skúsenosťami v odboroch, ktoré prednášajú.

AKREDITÁCIA

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave spadá pod akreditáciu Vysokej školy mezinárodních a verejných vztahov Praha, o.p.s.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

VŠMVV Praha, o.p.s., je zaradená do programu Erazmus+. Študenti majú možnosť zúčastniť sa na výmenných študijných programoch na partnerských školách (Dánsko, Portugalsko, Grécko, Poľsko a pod.).

DĹŽKA A PRIEBEH ŠTÚDIA BAKALÁRSKY PROGRAM

Na úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu musí študent dosiahnuť 180 ECTS – kreditov, pričom štandardná záťaž študenta je pre jeden akademický rok 60 kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 6 semestrov. Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy.

MAGISTERSKÝ PROGRAM

Na úspešné ukončenie magisterského študijného programu musí študent dosiahnuť 120 ECTS – kreditov, pričom štandardná záťaž študenta je pre jeden akademický rok 60 kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 4 semestrov. Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy.

SLUŽBY ŠTUDENTOM

Knižnica

Knižničný fond knižnice obsahuje:

1. Odbornú literatúru k študijným odborom bakalárskeho a magisterského stupňa (domáce a zahraničné vedecké monografie, skriptá).

2. Periodiká (politické, ekonomické a právnické časopisy, domáce a zahraničné vedecké odborné časopisy).

3. Náučné slovníky (odborné encyklopédie obsahovo zamerané na predmety zo študijných plánov).

4. Vysokoškolské záverečné práce.

Parkovanie

Priamo pri škole sa nachádza veľké neplatené parkovisko.

Prístup k servisu TASR

Domáci, zahraničný, ekonomický a športový servis poskytujeme našim študentom zdarma.

Seminár Praha

Škola zabezpečuje pre študentov dopravu, poistenie, ubytovanie a raňajky v 4* htl. v Prahe na predmet „Seminár Praha“. Tentoseminár musí každý študent absolvovať 1x za akademický rok.

Ubytovanie

V sídle školy je možnosť ubytovania pre študentov za zvýhodnených podmienok.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný programForma štúdia *1StupeňTitul absolventaDĺžka štúdia *2
Medzinárodné vzťahy a diplomaciaP, KbakalárskyBc.3
Verejná správa a styk s verejnosťouKbakalárskyBc.3
Medzinárodné a diplomatické štúdiáP, KmagisterskýMgr.2
Európske štúdiá a verejná správaKmagisterskýMgr.2

Vysvetlivky: *1 P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá) *2 Uvádza sa štandardná dĺžka štúdia v rokoch

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.