SME
Sobota, 4. apríl, 2020 | Meniny má Izidor

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635.

Je víťazom Národnej ceny za kvalitu v roku 2016 a v roku 2019 získala, ako jedna zo siedmich vysokých škôl v Slovenskej republike, oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“.

Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie.

Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov; a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelania viac ako 32 tisíc absolventov.

Prečo študovať na Trnavskej univerzite v Trnave?

 • Univerzita má kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.
 • Univerzita ponúka širokú škálu výberových predmetov, ktorými si môže študent doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.
 • Univerzita poskytuje možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov.
 • Univerzita zabezpečuje podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, sociálne a zdravotné poradenstvo.
 • Univerzita má a buduje moderné vzdelávacie a výskumné priestory.
 • Univerzita vytvára také podmienky pre svojich absolventov, ktoré zabezpečujú ich vysokú uplatniteľnosť na domácom i zahraničnom trhu práce.
 • Vzdelávanie sa realizuje pod vedením významných a medzinárodne akceptovaných vysokoškolských učiteľov a vedcov.
 • Univerzita neustále zabezpečuje rozvoj informačných technológií.
 • Univerzita poskytuje ubytovanie v novovybudovanom študentskom domove.
 • Univerzita podporuje voľnočasové aktivity študentov, rozširuje možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života študentov.

Európske štandardy vzdelávania

 • Univerzita má zavedený systém riadenia kvality vzdelávania založený na európskych štandardoch vzdelávania Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015).
 • Univerzita je jednou z deviatich slovenských vysokých škôl zapojených v medzinárodnom rankingu U_Multirank.
 • Univerzita je držiteľom prestížnych certifikátov ECTS (Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov) a DS (Dodatok k diplomu), čo dáva domácim a zahraničným študentom istotu, že kreditný systém štúdia spĺňa európske podmienky.

Zaujímavý študentský život

 • Vytvárame priestor na aktívne zapájanie študentov do procesov zabezpečovania a neustáleho zlepšovania kvality vzdelávania.
 • Podporujeme kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne organizujeme populárne akcie ako športový deň, univerzitný ples, imatrikulácie, študentské beánie.
 • Pre pravidelné poskytovanie športových aktivít Trnavská univerzita prenajíma plavárne, viaceré telocvične a ďalšie športoviská.
 • Študenti majú možnosť stať sa členom študentskej rady, a tiež prejaviť svoj talent napríklad v speváckom zbore, univerzitnej kapele, v časopise Universitas Tyrnaviensis.

Ďalšie benefity

 • Vysoká uplatniteľnosť na trhu práce.
 • Atraktívne projekty na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni zapájajúce študentov a odborníkov z praxe.
 • Spolupráca s mnohými zahraničnými inštitúciami.
 • Možnosť ďalšieho rozvoja zručností a schopností v rámci poskytovaného celoživotného vzdelávania.

Kontaktné údaje

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
www.truni.sk/uchadzac

ČO MÔŽETE NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE V TRNAVE ŠTUDOVAŤ:

FILOZOFICKÁ FAKULTA

 • Dejiny a teória umenia (Bc./Mgr., denné)
 • Etika (Bc., denné/externé; Mgr., denné)
 • Filozofia (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Filozofia v anglickom jazyku (Bc., denné/externé)
 • História (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Klasická archeológia (Bc./Mgr., denné, PhD., denné/externé)
 • Klasické jazyky (Bc./Mgr., denné)
 • Politológia (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Psychológia (Bc./Mgr., denné)
 • Psychológia (Bc., externé)
 • Sociológia (Bc./Mgr., denné)
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (PhD., denné/externé)
 • Etika a morálna filozofia (PhD., denné/externé)
 • Slovenské dejiny (PhD., denné/externé)
 • Systematická filozofia (PhD., denné/externé)
 • Všeobecná a experimentálna psychológia (PhD., denné/externé)

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

 • Učiteľstvo ang. jazyka a literatúry (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo ang. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo nem. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo slov. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo lat. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo biológie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo chémie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo informatiky v kombinácii (Bc., denné)
 • Učiteľstvo matematiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (Bc., Mgr., denné)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo histórie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr., denné/externé)
 • Animácia výtvarného umenia (Bc., denné)
 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc., denné/externé)
 • Pedagogika výtvarného umenia (Mgr., denné)
 • Predškolská pedagogika (Mgr., denné/externé)
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Pedagogika (PhD., denné/externé)
 • Slovenský jazyk a literatúra (PhD., denné/externé)
 • Školská pedagogika (PhD., denné/externé)
 • Teória biologického vzdelávania (PhD., denné/externé)
 • Teória chemického vzdelávania (PhD., denné)
 • Teória jazykového a literárneho vzdelávania (PhD., denné/externé)
 • Slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax (Bc., denné/externé)
 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich (Bc., denné/externé)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (Bc., Mgr., denné/externé)

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

 • Ošetrovateľstvo (Bc., denné/externé)
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny (Bc., denné/externé)
 • Sociálna práca (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
 • Verejné zdravotníctvo (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
 • Riadenie a organizácia sociálnych služieb (Mgr., denné/externé)
 • Laborat. vyšetrovacie metódy v zdravot. (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)

TEOLOGICKÁ FAKULTA

 • Katolícka teológia (Mgr., denné, PhD., denné/externé
 • Kresťanská filozofia (Bc./Mgr., denné)
 • Náuka o rodine (Mgr., denné/externé)
 • Sociálna práca so zameraním na rodinu (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (Bc., denné)
 • Systematická filozofia (PhD., denné/externé)

PRÁVNICKÁ FAKULTA

 • Právo (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Pracovné právo (PhD., denné/externé)
 • Trestné právo (PhD., denné/externé)
 • Občianske právo (PhD., denné/externé)
 • Ústavné právo (PhD., denné/externé)
 • Teória a dejiny štátu a práva (PhD., externé)

Termín podania prihlášky

Názov fakultyFilozofická fakultaPedagogická fakultaFakulta zdravotníctva a sociálnej práceTeologická fakultaPrávnická fakulta
Bc. štúdium do29. 2. 202028. 2. 202031. 3. 202031. 3. 202031. 3. 2020
Mgr. štúdium do29. 2. 202028. 2. 202030. 4. 202031. 3. 202015. 6. 2020
PhD. štúdium do29. 2. 202011. 6. 202031. 5. 2020jún 202015. 6. 2020

Prijímacie konanie

Bc./Mgr.8. 6 2020 - 12. 6. 2020-jún 2020jún 20201. 6 2020 - 26. 6. 2020
PhD.22. 6. 2020 - 26. 6. 202018. 6. 2020jún 2020jún 202015. 6 2020 - 10. 7. 2020

Neprehliadnite tiež

Ako sa stať „Kostičkou“, forenznou antropologičkou Brennanovou

Najskôr sa študuje všeobecne biológia, koncom druhého ročníka bakalára si študent vyberá zameranie - katedru.

Michaela Dörnhöferová pripravuje kosti na hodinu porovnávacej anatómie.

Ivana Brutenič: S mladými chatujte, e-mail ich otravuje

Nábor absolventov je pre firmy výzvou. Čím ich môžu zaujať, radí odborníčka na personalistiku Ivana Brutenič.

Ilustračné foto.

Stabilizačné pôžičky pokračujú, zoznam ešte nie je

Nedostatkové povolania, ktoré chýbajú na trhu práce, podporia pri štúdiu aj tento rok.

Ilustračná fotografia

V pondelok ráno podáva dekan v Žiline študentom kávu

Dekan Miloš Poliak podáva pravidelne kávu. Pohostiť študentov je výborný spôsob, ako s nimi ostať v kontakte.

Pozvanie na Kávu s dekanom využívajú zamestnanci aj študenti. A dekan Miloš Poliak ich ponúka nielen kávou, ale aj sladkosťou.