SME
Štvrtok, 4. marec, 2021 | Meniny má KazimírKrížovkyKrížovky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SPU v Nitre pripravuje konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Zdroj: Archív SPU)

SPU v Nitre pripravuje konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i.

Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied. SPU v Nitre – to sú bohaté tradície znásobené tvorivým bádaním, pedagogickým novátorstvom a vedeckovýskumnou iniciatívou.

FAKULTA AGROBIOLÓGIE
A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

www.fapz.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
bakalárske štúdium do 30. 4. 2021
inžinierske štúdium do 18. 6. 2021

Skryť Vypnúť reklamu

Termín zasadnutia prijímacej komisie:
bakalárske štúdium 7. – 8. 6. 2021
inžinierske štúdium 25. 6. 2021

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE
A POTRAVINÁRSTVA

www.fbp.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
bakalárske štúdium do 28. 2. 2021 (1. kolo),
do 30. 4. 2021 (2. kolo), do 31. 7. 2021 (3. kolo)
inžinierske štúdium do 9. 7. 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie:
bakalárske štúdium
1. 3. 2021 (1. kolo), 3. 5. 2021 (2. kolo),
2. 8. 2021 (3. kolo)
inžinierske štúdium 16. 7. 2021

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

www.fem.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
bakalárske štúdium do 28. 2. 2021
(1. kolo), do 30. 4. 2021 (2. kolo)
inžinierske štúdium do 6. 7. 2021

Termín konania prijímacej skúšky: bakalárske štúdium 8. - 9. 6. 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie:
bakalárske štúdium 14. 6. 2021
inžinierske štúdium 9. 7. 2021

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

www.fesrr.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
bakalárske štúdium do 28. 2. 2021
(1. kolo), do 30. 4. 2021 (2. kolo)
inžinierske štúdium do 6. 7. 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie:
bakalárske štúdium 8. 3. 2021, inžinierske štúdium 16. 7. 2021

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

www.fzki.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
bakalárske štúdium (okrem ŠP krajinná a záhradná architektúra) do 28. 2. 2021
(1. kolo), do 30. 4. 2021 (2. kolo),
inžinierske štúdium do 12. 7. 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie:
bakalárske štúdium 7. 5. 2021
inžinierske štúdium 23. 7. 2021

ŠP krajinná a záhradná architektúra
Termín podania prihlášky: do 28. 2. 2021 (1. kolo), do 31. 3. 2021 (2. kolo).
Termín talentovej skúšky: 29. – 30. 4. 2021
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 7. 5. 2021

Skryť Vypnúť reklamu

TECHNICKÁ FAKULTA

www.tf.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
bakalárske štúdium do 28. 2. 2021 (1. kolo), do 30. 4. 2021 (2. kolo), do 31. 7. 2021
(3. kolo)
inžinierske štúdium do 21. 6. 2021 (1. kolo), do 31. 7. 2021 (2. kolo)

Termín zasadnutia prijímacej komisie:
bakalárske štúdium 2. 6. 2021 (1. a 2. kolo), 4. 8. 2021 (3. kolo)
inžinierske štúdium 24. 7. 2021 (1. kolo), 4. 8. 2021 (2. kolo)

Študijné programy SPU v Nitre 2018/20191. stupeň2. stupeň3. stupeň
FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
manažment rastlinnej výrobyDD/E
manažment živočíšnej výrobyDD/E
všeobecné poľnohospodárstvoD/E
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaD/ED/E
výživa ľudíD/ED/E
špeciálne chovateľstvoD
hipológiaD/E
agroekológiaDD
výživa a ochrana rastlín D
výživa zvierat a krmivárstvo D
špeciálne chovateľské odvetvia D
genetické technológie v agrobiológii D
agrochémia a výživa rastlín D/E
fyziológia plodín a drevín D/E
ochrana rastlín D/E
výživa D/E
špeciálna rastlinná produkcia D/E
špeciálna živočíšna produkcia D/E
všeobecná rastlinná produkcia D/E
všeobecná živočíšna produkcia D/E
FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA
agrobiotechnológieDDD/E
agropotravinárstvoD
aplikovaná biológiaD/ED/E
bezpečnosť a kontrola potravínD/ED/E
bezpečnosť a kontrola potravín ** D
potraviny a technológie v gastronómiiD
technológia potravín DD/E
molekulárna biológia D/E
FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami *, **D
manažment podnikuD/ED/E
manažment podniku *, **D/E
ekonomika podnikuD/ED/E
ekonomika podniku * , ** D
obchodné podnikanieD/E
účtovníctvoD/E
kvantitatívne metódy v ekonómiiDD
environmentálna ekonomika a manažmentD
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadeníD/E
sociálny manažment a služby v agrosektoreD
medzinárodná ekonomika a rozvoj *, ** D
agrárny obchod a marketing D/ED/E
agrárny obchod a marketing ** D/E
ekonomika a manažment podniku D/E
ekonomika a manažment podniku ** D/E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva D/E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva** D/E
FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
regionálny rozvoj a politiky EÚD/ED/E
regionálny rozvoj a politiky EÚ *DD
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmuD/ED/E
integrovaný rozvoj vidieka D/E
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
krajinná a záhradná architektúraD -P
záhradníctvoD/ED - P,K
záhradníctvo *,** D/E
krajinné inžinierstvoD/ED - P,K
krajinné inžinierstvo*,** D/E
pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstveD - P
biotechnika parkových a krajinných úprav D - P,K
záhradná a krajinná architektúra D
záhradná a krajinná architektúra *,** D/E
International Master of Horticulture Science ** D
TECHNICKÁ FAKULTA
automobilová dopravaD - P,K
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiáchD - P,KD - P,K
obchodovanie a podnikanie s technikouD - PD - P
obchodovanie a podnikanie s technikou **D - P
manažérstvo prevádzky technikyD – P, KD – P, K
riadiace systémy vo výrobnej technikeD – P, KD- P,KD/E
technika pre odpadové hospodárstvoD - P
výrobné technológie pre automobilový priemyselD - P
automobilové dopravné systémy D - P
poľnohospodárska technika D - P
dopravné stroje a zariadenia D/E
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby D/E
výrobné technológie D/E

Vysvetlivky: D - denná forma štúdia, E – externá forma štúdia, P - prezenčná metóda, K - kombinovaná metóda

*študijný program vyučovaný v kombinácii SJ a AJ

** študijný program vyučovaný výlučne v AJ

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Očkovanie v Hornooravskej nemocnici.

Doteraz bolo u nás v rámci prvej alebo druhej dávky minutých vyše 475-tisíc vakcín

13 h

Pandémia si vyžiadala 7 560 úmrtí.

4 h