SME
Sobota, 19. október, 2019 | Meniny má Kristián

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SPU v Nitre pripravuje konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i.

Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied. Výučba v AR 2018/2019 sa uskutočňuje v 92 študijných programoch. SPU v Nitre – to sú bohaté tradície znásobené tvorivým bádaním, pedagogickým novátorstvom a vedeckovýskumnou iniciatívou.

FAKULTA AGROBIOLÓGIE
A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

www.fapz.uniag.sk
Termín podania prihlášok: bakalárske štúdium
do 30. 4. 2019, inžinierske štúdium do 15. 6. 2019, doktorandské štúdium do 27. 5. 2019.

Termín prijímacieho konania: bakalárske štúdium 4. – 5. 6. 2019, inžinierske štúdium 28. 6. 2019,
doktorandské štúdium 14. 6. 2019.

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

www.fbp.uniag.sk
Termín podania prihlášok: bakalárske štúdium do 30. 4. 2019, inžinierske štúdium do 21. 6. 2019, doktorandské štúdium do 31. 5. 2019.


Termín prijímacieho konania: bakalárske štúdium 13. – 14. 6. 2019, inžinierske štúdium 12. 7. 2019, doktorandské štúdium 24. 6. 2019.

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

www.fem.uniag.sk
Termín podania prihlášok: bakalárske štúdium do 2. 4. 2019, inžinierske štúdium do 21. 6. 2019, doktorandské
štúdium do 30. 5. 2019.

Termín prijímacieho konania: bakalárske štúdium 11. – 13. 6. 2019, inžinierske štúdium 18. 7. 2019, doktorandské štúdium 12. 6. 2019.

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

www.fesrr.uniag.sk
Termín podania prihlášok: bakalárske štúdium do 31. 3. 2019, dodatočná prihláška do 26. 7. 2019, inžinierske štúdium do 14. 6. 2019, doktorandské štúdium do 10. 6. 2019.

Termín prijímacieho konania: bakalárske štúdium 12. – 13.6.
2019
, dodatočné prijímacie konanie 16. 8. 2019, inžinierske štúdium 12. 7. 2019, doktorandské štúdium 14. 6. 2019.

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

www.fzki.uniag.sk
Termín podania prihlášok: bakalárske štúdium (okrem ŠP krajinná a záhradná architektúra) do 14. 6. 2019 (1.kolo), do 9. 8. 2019 (2.kolo), inžinierske štúdium do 15. 7. 2019, doktorandské štúdium do 31. 5. 2019.

Termín zasadnutia prijímacej komisie: bakalárske štúdium 18. 6. 2019 (1.kolo), 13. 8. 2019 (2.kolo), inžinierske štúdium 6. 8. 2019, doktorandské štúdium 13. 6. 2019
ŠP krajinná a záhradná architektúra.

ŠP krajinná a záhradná architektúra
Termín podania prihlášok:
bakalárske štúdium do 28. 2. 2019
Termín talentovej skúšky: 25. – 26. 4. 2019
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 3. 5. 2019

TECHNICKÁ FAKULTA

www.tf.uniag.sk
Termín podania prihlášok: bakalárske štúdium do 31. 3. 2019 (1. kolo), do 21. 6. 2019 (2. kolo), do 15. 8. 2019 (3. kolo), inžinierske štúdium do 21. 6. 2019 (1. kolo), do 15. 8.
2019 (2. kolo)
, doktorandské štúdium do 14. 6. 2019.

Termín prijímacieho konania: bakalárske štúdium 5. - 6. 6. 2019 (1. kolo), 1. 7. 2019 (2. kolo), 23. 8. 2019 (3. kolo), inžinierske štúdium 1. 7. 2019 (1. kolo), 23. 8. 2019
(2. kolo)
,doktorandské štúdium 25. 6. 2019.

Študijné programy SPU v Nitre 2018/20191. stupeň2. stupeň3. stupeň
FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
manažment rastlinnej výrobyDD/E
manažment živočíšnej výrobyDD/E
všeobecné poľnohospodárstvoD/E
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaD/ED/E
výživa ľudíD/ED/E
špeciálne chovateľstvoD
hipológiaD/E
agroekológiaDD
výživa a ochrana rastlín D
výživa zvierat a krmivárstvo D
špeciálne chovateľské odvetvia D
genetické technológie v agrobiológii D
agrochémia a výživa rastlín D/E
fyziológia plodín a drevín D/E
ochrana rastlín D/E
výživa D/E
špeciálna rastlinná produkcia D/E
špeciálna živočíšna produkcia D/E
všeobecná rastlinná produkcia D/E
všeobecná živočíšna produkcia D/E
FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA
agrobiotechnológieDDD/E
agropotravinárstvoD
aplikovaná biológiaD/ED/E
bezpečnosť a kontrola potravínD/ED/E
bezpečnosť a kontrola potravín ** D
potraviny a technológie v gastronómiiD
vinárstvoD/E
technológia potravín DD/E
molekulárna biológia D/E
FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditamiD
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami *, **D
manažment podnikuD/ED/E
ekonomika podnikuD/ED/E
ekonomika podniku * , ** D
obchodné podnikanieD/E
účtovníctvoD/E
kvantitatívne metódy v ekonómiiDD
environmentálna ekonomika a manažmentD
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadeníD/E
medzinárodná ekonomika a rozvoj D
medzinárodná ekonomika a rozvoj * D
medzinárodná ekonomika a rozvoj ** D/E
agrárny obchod a marketing D/ED/E
agrárny obchod a marketing * D
The International Master of Science in Business Economics** D
agrárny obchod a marketing ** D/E
ekonomika a manažment podniku D/E
ekonomika a manažment podniku* D/E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva D/E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva** D/E
FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
regionálny rozvoj a politiky EÚD/ED/E
regionálny rozvoj a politiky EÚ *DD
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmuD/ED/E
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu * D
environmentálny manažmentD/ED/ED/E
integrovaný rozvoj vidieka D/E
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
krajinná a záhradná architektúraD
záhradníctvoD/ED - P,K
záhradníctvo *,** D/E
krajinné inžinierstvoD/ED - P,K
krajinné inžinierstvo*,** D/E
biotechnika parkových a krajinných úprav D - P,K
záhradná a krajinná architektúra D
záhradná a krajinná architektúra *,** D/E
International Master of Horticulture Science ** D
TECHNICKÁ FAKULTA
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiáchD/ED - P,K
obchodovanie a podnikanie s technikouD/ED
obchodovanie a podnikanie s technikou **D
obchodovanie a podnikanie s technikou – spoločný ŠP s TF ČZU v PraheD
prevádzka dopravných a manipulačných strojovD/E
riadiace systémy vo výrobnej technikeD/ED- P,KD/E
technika pre biosystémyD/ED
technika pre odpadové hospodárstvoD/E
výrobné technológie pre automobilový priemyselD/E
automobilové dopravné systémy D
poľnohospodárska technika D
dopravné stroje a zariadenia D/E
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby D/E
výrobné technológie D/E

Vysvetlivky: D - denná forma štúdia, E – externá forma štúdia, P - prezenčná metóda, K - kombinovaná metóda

*študijný program vyučovaný v kombinácii SJ a AJ

** študijný program vyučovaný výlučne v AJ

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia