Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre počas 65 rokov vychovala vyše 80-tisíc absolventov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i.

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

www.fapz.uniag.sk

Termín podania prihlášok: bakalárske štúdium do 30. 4. 2018, inžinierske štúdium do 15. 6. 2018, doktorandské štúdium do 31. 5. 2018.

Termín prijímacieho konania: bakalárske štúdium 4. – 5. 6. 2018, inžinierske štúdium 29. 6. 2018, doktorandské štúdium 15. 6. 2018.

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

www.fbp.uniag.sk

Termín podania prihlášok:

bakalárske štúdium do 30. 4. 2018, inžinierske štúdium do 22. 6. 2018, doktorandské štúdium do 31. 5. 2018.

Termín prijímacieho konania:

bakalárske štúdium 7. a 8. 6. 2018, inžinierske štúdium 11. 7. 2018, doktorandské štúdium 25. 6. 2018.

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

www.fem.uniag.sk

Termín podania prihlášok:

bakalárske štúdium do 31. 3. 2018, inžinierske štúdium do 22. 6. 2018, doktorandské štúdium do 31. 5. 2018.

Termín prijímacieho konania:

bakalárske štúdium 12. - 14. 6. 2018, inžinierske štúdium 19. 7. 2018, doktorandské štúdium 12. 6. 2018.

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

www.fesrr.uniag.sk

Termín podania prihlášok: bakalárske štúdium do 31. 3. 2018, dodatočná prihláška do 27. 7. 2018, inžinierske štúdium do 15. 6. 2018, doktorandské štúdium do 8. 6. 2018.

Termín prijímacieho konania: bakalárske štúdium 13. – 14.6. 2018, dodatočné prijímacie konanie 17. 8. 2018, inžinierske štúdium 13. 7. 2018, doktorandské štúdium 15. 6. 2018.

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

www.fzki.uniag.sk

ŠP krajinná a záhradná architektúra

Termín podania prihlášok:

bakalárske štúdium do 28. 2. 2018, inžinierske štúdium do 16. 7. 2018, doktorandské štúdium do 31. 5. 2018

Termín prijímacieho konania:

bakalárske štúdium 4. 5. 2018, talentová skúška 26. – 27. 4. 2018, inžinierske štúdium 7. 8. 2018, doktorandské štúdium 14. 6. 2018

ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo

Termín podania prihlášok:

bakalárske štúdium do 15. 6. 2018 (1.kolo), do 10. 8. 2018 (2.kolo), inžinierske štúdium do 16. 7. 2018, doktorandské štúdium do 31. 5. 2018

Termín prijímacieho konania:

bakalárske štúdium 19. 6. 2018 (1.kolo), 14. 8. 2018 (2.kolo), inžinierske štúdium 7. 8. 2018, doktorandské štúdium 14. 6. 2018

TECHNICKÁ FAKULTA

www.tf.uniag.sk

Termín podania prihlášok:

bakalárske štúdium do 31. 3. 2018 (1. kolo), do 9. 7. 2018 (2. kolo), do 10. 8. 2018 (3. kolo), inžinierske štúdium do 9. 7. 2018 (1. kolo), do 10. 8. 2018 (2. kolo), doktorandské štúdium do 15. 6. 2018.

Termín prijímacieho konania:

bakalárske štúdium 6. - 7. 6. 2018 (1. kolo), 17. 7. 2018 (2. kolo), 22. 8. 2018 (3. kolo), inžinierske štúdium 17. 7. 2018 (1. kolo), 22. 8. 2018 (2. kolo),doktorandské štúdium 26. 6. 2018.

Na svojich šiestich fakultách poskytuje vzdelávanie v oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied. Nosné piliere, ktoré charakterizujú jej vzdelávací a výskumný profil, sú klasické odbory rastlinnej a živočíšnej výroby, biodiverzita, ekológia, ekonomika, problematika bezpečných potravín, trvale udržateľného rozvoja, využívanie alternatívnych zdrojov energie, aplikovaná informatika či regionálny rozvoj.

V roku 2015 Akreditačná komisia zaradila SPU v Nitre medzi sedem najlepších univerzít na Slovensku. Výučba v AR 2017/2018 sa uskutočňuje v 92 študijných programoch, z toho päť v anglickom jazyku. Prostredníctvom medzinárodných programov Erasmus+, CEEPUS, Národný štipendijný program, projektov bilaterálnej spolupráce a iných programov, majú študenti SPU možnosť absolvovať časť štúdia na univerzitách v zahraničí.

Študijné programy SPU v Nitre 2018/20191. stupeň2. stupeň3. stupeň
FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
manažment rastlinnej výrobyDD/E
manažment živočíšnej výrobyDD/E
farmárstvoD
všeobecné poľnohospodárstvoD/E
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaD/ED/E
výživa ľudíD/ED/E
špeciálne chovateľstvoD
hipológiaD/E
výživa a ochrana rastlín D
výživa zvierat a krmivárstvo D
špeciálne chovateľské odvetvia D
genetické technológie v agrobiológii D
agroekológia D
agrochémia a výživa rastlín D/E
fyziológia plodín a drevín D/E
ochrana rastlín D/E
výživa D/E
špeciálna rastlinná produkcia D/E
špeciálna živočíšna produkcia D/E
všeobecná rastlinná produkcia D/E
všeobecná živočíšna produkcia D/E
FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA
agrobiotechnológieDDD/E
agropotravinárstvoD
aplikovaná biológiaD/ED/E
bezpečnosť a kontrola potravínD/ED/E
bezpečnosť a kontrola potravín ** D
potraviny a technológie v gastronómiiD
vinárstvoD/E
technológia potravín DD/E
molekulárna biológia D/E
FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami **D
manažment podnikuD/ED/E
ekonomika podnikuD/ED/E
ekonomika podniku ** D
obchodné podnikanieD/E
účtovníctvoD/E
kvantitatívne metódy v ekonómiiDD
environmentálna ekonomika a manažmentD
medzinárodná ekonomika a rozvoj ** D
medzinárodná ekonomika a rozvoj *** D/E
agrárny obchod a marketing * (v AJ len v 3. stupni štúdia) D/ED/E
ekonomika a manažment podniku * D/E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva * D/E
FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
regionálny rozvoj a politiky EÚD/ED/E
regionálny rozvoj a politiky EÚ **DD
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmuD/ED/E
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu ** D
environmentálny manažmentD/ED/ED/E
integrovaný rozvoj vidieka D/E
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
krajinná a záhradná architektúraD
záhradníctvo * (v AJ len v 3. stupni štúdia)D/ED/ED/E
krajinné inžinierstvo * (v AJ len v 3. stupni štúdia)D/ED/ED/E
biotechnika parkových a krajinných úprav D/E
záhradná a krajinná architektúra * (v AJ len v 3. stupni štúdia) DD/E
International Master of Horticulture Science *** D
TECHNICKÁ FAKULTA
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiáchD/ED/E
obchodovanie a podnikanie s technikouD/E
obchodovanie a podnikanie s technikou ***D
obchodovanie a podnikanie s technikou – spoločný ŠP s TF ČZU v PraheD
prevádzka dopravných a manipulačných strojovD/E
riadiace systémy vo výrobnej technikeD/ED/ED/E
technika pre biosystémyD/ED/E
technika pre odpadové hospodárstvoD/E
výrobné technológie pre automobilový priemyselD/E
poľnohospodárska technika D/E
prevádzka dopravných strojov a zariadení D/E
dopravné stroje a zariadenia D/E
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby D/E
výrobné technológie D/E

Vysvetlivky: D - denná forma štúdia, E – externá forma štúdia, AJ – anglický jazyk * študijný program vyučovaný v slovenskom, resp. v anglickom jazyku, ** študijný program vyučovaný v slovenskom, v anglickom jazyku, resp. komb. SJ a AJ, *** študijný program vyučovaný výlučne v anglickom jazyku

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.