Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

UVLF v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie.

(Zdroj: Archív UVLF)

Základné informácie pre uchádzača

KONTAKT:

Študijné oddelenie UVLF v Košiciach

tel.: 0915 984 003, 0915 984 722, 0915 986 723

e-mail: studijne@uvlf.sk www.uvlf.sk

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

od 1. 1. 2018 do 15. 3. 2018.

Termín PK:

6. – 11. 6. 2018

POPLATKY:

40 € - papierová forma prihlášky

40 € - elektronická forma prihlášky

10 € - chybne vyplnená prihláška

Spôsob platby:

preferujeme bankový prevod

Majiteľ účtu: UVLF v Košiciach

Účet: SK42 8180 0000 0070 0007 2225

Kód banky: 8180

VS: 550318

ŠS: Rodné číslo uchádzača

Swift: SPSRSKBA

Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

PREDMETY, Z KTORÝCH SA ROBIA PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

  • pre študijné programy I. stupňa - bez prijímacích skúšok
  • pre študijné programy II. stupňa - bez prijímacích skúšok
  • pre študijné programy spojeného I. a II. stupňa – test z profilových predmetov biológia a chémia.

Otázky na prijímacích skúškach sú v rozsahu gymnaziálneho učiva. Pre záujemcov sa v mesiacoch marec – máj organizuje nepovinný prípravný kurz z biológie a chémie. O poradí uchádzačov rozhoduje nielen počet získaných bodov z testu, ale aj body za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a za prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu.

Univerzita úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale bola zahraničnými autoritami opäť medzinárodne evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa zaradila medzi 13 top európskych veterinárskych vysokých škôl. Štúdium veterinárskej medicíny a farmácie sa riadi smernicou EÚ, diplom vydávaný univerzitou je akceptovaný v krajinách EÚ, takže naši absolventi si určite nájdu uplatnenie v rôznych sférach doma i v zahraničí.

Univerzita má 1 800 študentov, z toho takmer 300 študentov zo zahraničia, ktorí už od roku 1991 prichádzajú z celého sveta na univerzitu študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je najmä vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Veľkou prednosťou sú aj vlastné študentské domovy, na ktorých študenti prvých ročníkov majú prednostné právo na ubytovanie, a tiež bohatá ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, ktoré univerzita otvára v ak. r. 2018/2019:

Prvý stupeň štúdia – trojročné bakalárske štúdium v dennej a štvorročné v externej forme:

  • kynológia
  • vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
  • bezpečnosť krmív a potravín

Spojený prvý a druhý stupeň štúdia v dennej forme:

  • všeobecné veterinárske lekárstvo – 6-ročné doktorské štúdium
  • hygiena potravín – 6-ročné doktorské štúdium
  • farmácia – 5-ročné magisterské štúdium

Druhý stupeň štúdia – dvojročné magisterské štúdium v dennej a trojročné v externej forme:

  • trh a kvalita potravín

ŠP kynológia umožňuje spojiť lásku ku psom s profesionálnym uplatnením, napr. v polícii, v armáde, v colnej správe a SBS, v poľovníckych a záchranárskych združeniach.

Absolvent ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii nadobudne znalosti z biológie, psychológie, sociológie, pedagogiky, medicíny a veterinárnej medicíny, aby bol pripravený využívať zvieratá v terapii v školách, rehabilitačných centrách, domovoch dôchodcov a inde.

Absolvent ŠP bezpečnosť krmív a potravín sa uplatní v poradenských inštitúciách, výrobných prevádzkach a v laboratóriách na hodnotenie kvality potravín a krmív či v školských a výskumných inštitúciách ako vysokokvalifikovaný laboratórny pracovník. Následne môže získať titul magister v nadväzujúcom ŠP trh a kvalita potravín.

Absolvent ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo môže vykonávať prácu ako veterinárny lekár v štátnej alebo privátnej sfére so zameraním na liečbu spoločenských, hospodárskych i exotických zvierat, ale aj v oblasti potravinárstva, farmá cie, vedecko-výskumnej oblasti a ochrane životného prostredia.

Absolvent ŠP hygiena potravín môže vykonávať všetky činnosti veterinárneho lekára, ale viac sa zameriava na odborné predmety z oblasti produkcie potravín živočíšneho pôvodu tak, aby bol schopný zaručiť ich zdravotnú neškodnosť od prvovýroby až po spotrebiteľa.

ŠP farmácia vychováva odborníkov v oblasti farmácie a lekárnictva ako súčasti zdravotnej starostlivosti o človeka i zvieratá, ktorí sa uplatnia v lekárnictve, nemocničných centrách, farmaceutickom a kozmetickom priemysle, v systéme štátnej kontroly liečiv a v zdravotníckych poisťovniach.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ja si tú hodnosť zaslúžim. Fenomén z Danka urobili výložky

Brbty mimo kamery nerobí, tvrdia jeho známi.

STĹPČEK PETRA SCHUTZA

Až Marrákeš otvoril Lajčákovi oči

Miroslav Lajčák si kampaň zrejme neskúša.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.