SME
Pondelok, 23. máj, 2022 | Meniny má Želmíra

Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta

Absolventi Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy si môžu vyberať. Slovo nezamestnanosť nepoznajú a do praxe vstupujú s nadpriemernými platmi.

Budova informatickej sekcie Matematicko-fyzikální fakulty UK sa nachádza priamo na Malostranskom námestí v centre Prahy.Budova informatickej sekcie Matematicko-fyzikální fakulty UK sa nachádza priamo na Malostranskom námestí v centre Prahy. (Zdroj: Lucie Filipenská)

Základné informácie pre uchádzačov

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy patrí tradične k najlepším vedeckým a zdelávací minštitúciám celej Českej republiky. Ponúkame kvalitné vzdelanie v širokom spektre matematických, fyzikálnych, informatických a učiteľských odborov. Naši študenti sa v rámci výučby podieľajú na medzinárodných výskumných projektoch, časť štúdia je možné absolvovať v rámci programu Erasmus+ v zahraničí.

Štúdium je rozdelené na bakalársky, magisterský a doktorský cyklus. Fakulta sa môže dlhodobo pochváliť 100% zamestnanosťou svojich absolventov.
S rozhodovaním vám pomôžu weby matfyz.cz a studuj-matfyz.cz.

SkryťVypnúť reklamu

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM

Termín podania prihlášok do bakalárskych študijných odborov
je 31. marca 2022.

Možnosť podania prihlášok do študijných odborov nadväzujúceho magisterského štúdia sa uzatvára 28. februára 2022.

Prihlášky sa podávajú výhradne elektronicky.

Je možné sa prihlásiť na štúdium viacerých odborov, pre každý odbor sa však musí vyplniť samostatná elektronická prihláška.

Elektronické prihlášky sú sprístupnené prostredníctvom fakultného webu mff.cuni.cz/eprihlaska.

Poplatok za každú podanú elektronickú prihlášku je 820 Kč.

PODMIENKY PRE PRIJATIE

Základnou podmienkou pre prijatie do bakalárskeho študijného programu je dosiahnutie úplného stredného alebo stredného odborného vzdelania. Súčasťou prijímacieho konania je overovanie odborných a prípadne i jazykových znalostí a schopností uchádzačov.

SkryťVypnúť reklamu

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

Štúdium je pre českých a slovenských študentov primárne bezplatné, pokiaľ študujú v českom jazyku. Štúdium v anglickom jazyku je spoplatnené čiastkou
3 240 EUR pre občanov EÚ za každý započatý rok štúdia. Poplatok sa hradí tiež
v prípade, že študent prekročí štandardnú dobu štúdia stanovenú pre konkrétny študijný program.

KONTAKT

Pre štúdium v českom jazyku:
Andrea Kadlecová
+420 951 551 262
studijni@mff.cuni.cz

Pre štúdium v anglickom jazyku:
Mgr. Solange Petracchi, Ph.D.
+420 951 551 404
info@mff.cuni.cz

Absolventi Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy si môžu vyberať. Slovo nezamestnanosť nepoznajú a do praxe vstupujú s nadpriemernými platmi.

Náročné štúdium vytvára skvelý základ pre kariéru ako vedec, tak aj úspešný
zamestnanec, či podnikateľ. Fakulta ponúka osobný prístup k študentom, priateľské prostredie a perspektívne odbory. Matfyz je zároveň špičkovou vedeckou inštitúciou, ktorá dlhodobo generuje zhruba 6 % vedeckých výsledkov celej ČR.

SkryťVypnúť reklamu

Kariéra úspešného vedca alebo radšej uplatnenie vo firemnej praxi? Tento problém nemusíte riešiť okamžite. Štúdium na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy poskytuje výborné východisko pre realizáciu oboch životných scenárov.

Absolventi fakulty nemajú problém rozbehnúť vlastné podnikanie, relatívne ľahko sa uplatnia vo veľkých firmách a mnoho z nich sa samozrejme rozhodne pre vedeckú kariéru. Všetci však majú niečo spoločného. Sú otvorení svetu, prichádzajú s inovatívnymi nápadmi a dokážu kriticky myslieť. To sú zásadné predpoklady úspechu.

Štúdium na MFF UK je mimoriadnou osobnou výzvou. Jej zdolanie zároveň dáva záruku úspešného štartu do života. Osobný prístup je jednou z ďalších veľkých výhod fakulty. Na jedného pedagóga totiž pripadajú len štyria študenti, čo je v rámci verejného školstva v ČR skutočne nadštandardné.

Historický názov fakulty nevystihuje v súčasnosti úplne presne všetky odbory, ktoré sa tu dajú študovať. Okrem matematiky a fyziky u nás študenti bakalárskeho štúdia a ďalších stupňov nájdu tiež zameranie na informatiku a učiteľské špecializácie

SkryťVypnúť reklamu

UČITEĽ I VEDEC: STAČÍ SI SPRÁVNE VYBRAŤ

Jednotlivé študijné programy bakalárom ponúkajú užšie špecializácie, ktoré dopredu uľahčujú orientáciu pri výbere zamerania štúdia. Konkrétne Matematika je rozdelená na Obecnou, Finanční, Matematiku pro informační technologie a posledným odborom je potom Matematické modelování.

Ďalej ponúkame samostatný bakalársky program Fyzika. A konečne program Informatika sa delí na Obecnou informatiku, Databáze a web, Umělou inteligenci, Počítačovou grafiku, vidění a vývoj her, Programování a vývoj software, Systémové programování a Bioinformatiku.

Posledný zmienený odbor fakulta vyučuje v spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Študenti sa síce formálne zapisujú na našej partnerskej fakulte, ale informatickú časť štúdia absolvujú práve na Matfyze.

SkryťVypnúť reklamu

V rámci jednotlivých programov je možné zvoliť taktiež učiteľskú špecializáciu. V bakalárskom stupni štúdia sú to kombinácie Matematika – Informatika, Fyzika – Matematika a Matematika – Deskriptivní geometrie.

Pre menej vyhranených záujemcov sú v ponuke kombinácie matematiky
s programy vyučovanými v spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK (Geografia)alebo Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Telesná výchova a šport).

V týchto prípadoch sú študenti tiež formálne zapísaní na príslušných partnerských fakultách. Ďalšie kombinácie prebiehajú vo spolupráci s Filozofickou fakultou UK.

OTVORENIE SA SVETU

Samozrejmosťou života fakulty je prítomnosť zahraničných študentov a aktívna spolupráca s prestížnymi výskumnými inštitúciami mimo ČR. V doktorskom stupni štúdia rozvíja fakulta túto tradíciu už celé desaťročia.

SkryťVypnúť reklamu

Štúdium bakalárskej informatiky v anglickom jazyku naviac v posledných rokoch prilákalo viac ako stovku záujemcov z najrôznejších krajín celého sveta (USA, Veľká Británia, Čína, Izrael, India a ďalšie) i do tohto základného stupňa štúdia. Ich prítomnosť obohacuje fakultu o nové kultúrne podnety, ako aj o originálne nápady.

Štúdium v anglickom jazyku poskytuje fakulta taktiež v magisterskom stupni štúdia, kde je ponuka ešte bohatšia. Vyučuje sa informatika a matematika, ktoré sa ďalej delia na užšie odborové špecializácie. Podrobnosti záujemcovia nájdu na webe www.compsci-math.cz.

Len ťažko môžeme vymenovať všetky zahraničné inštitúcie, s ktorými Matfyz spolupracuje vo vede a výskume. Pripomeňme iba Európske laboratórium časticovej fyziky CERN. Študenti sa vďaka tomu zoznamujú so súčasným špičkovým výskumom už v priebehu štúdia, aj keď väčšinou až v jeho vyšších stupňoch.

SkryťVypnúť reklamu

RUČÍME TRADÍCIOU

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy síce vznikla až v roku 1952, ale nadviazala na systematickú prácu českých fyzikov a matematikov predchádzajúcich desaťročí a storočí. Za všetkých môžeme menovať prof. Čeňka Strouhala alebo prof. Vojtěcha Jarníka, k odkazu ktorých sa škola hlási dodnes.

Súčasťou tradície je dôsledné dodržiavanie a kultivovanie akademických slobôd a samosprávy. V rámci fakulty fungujú rôzne študentské inštitúcie a spolky, ktoré uľahčujú riešenie otázok spojených so štúdiom a pomáhajú s bežnými problémami študentov. Na fakulte dlhodobo študuje mnoho záujemcov zo Slovenska.

LEPŠIE JE CHCIEŤ VIAC

Aj keď sa v súčasnosti často považuje bakalárske vzdelanie za postačujúce, až nadväzujúce magisterské študijné programy otvárajú cestu ku skutočne hlbšiemu poznaniu jednotlivých odborov a vytvárajú svojim absolventom lepšie počiatočné podmienky pre ďalšie uplatnenie.

SkryťVypnúť reklamu

MFF UK ponúka nadväzujúce magisterské študijné programy v obdobnom rozdelení na základné odbory, teda fyziku, matematiku a informatiku, nechýbajú ani učiteľské zamerania. Užších špecializácií je samozrejme o mnoho viacej. Stačí si len dobre vybrať. Buďte v tej najlepšej spoločnosti!

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu