Masarykova univerzita - Fakulta informatiky

FI MU je první fakultou informatiky v ČR. Kvalitu vzdělání oceňují zaměstnavatelé, kteří absolventům nabízejí průměrný nástupní plat 46 000 Kč. Kvalitu oceňují i studenti ze Slovenska, kterých na FI MU studuje 47 %.

Masarykova univerzita - Fakulta informatiky(Zdroj: Archív univerzity)

Základní informace pro uchazeče o studium

Kontakty:

Fakulta informatiky

Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika

Tel.: +420-549 491 818 (studijní oddělení)

+420-549 491 810 (recepce)

Fax: +420-549 491 820

Web: www.fi.muni.cz

E-mail: info@fi.muni.cz

Facebook: www.facebook.com/FI.MUNI.cz

www.facebook.com/studuj.fi.muni.cz

Twitter: @FI_MUNI

Instagram: fi_muni

#fimuni

Termín podání přihlášky:

do 28. 2. 2018 pro bakalářské studium

do 30. 4. 2018 pro navazující magisterské studium

do 25. 5. 2018 pro doktorské studium

Poplatky za přijímací řízení:

400 CZK (16 EUR)

Způsob podání přihlášky:

Pouze elektronicky na https://is.muni.cz/prihlaska/

Přijímací řízení:

Pro absolventy středních škol a gymnázií s úplným středoškolským vzděláním zakončeným maturitou jsou určeny bakalářské studijní programy Informatika, Aplikovaná informatika a Informatika a druhý obor.

FI MU je první fakultou informatiky v ČR. Kvalitu vzdělání oceňují zaměstnavatelé, kteří absolventům nabízejí průměrný nástupní plat 46 000 Kč. Kvalitu oceňují i studenti ze Slovenska, kterých na FI MU studuje 47 %.

Široký výběr oborů a přizpůsobení si studia na míru umožňuje profilaci odborného zaměření. Při studiu se využívá stále vyvíjený a cenami ověnčený informační systém. FI MU nabízí špičkové vybavení laboratoří a už během studia možnost spolupráce s firmami v technologickém parku sídlícím přímo v budově FI a s více než 30 firmami Sdružení průmyslových partnerů.

Přijímací zkouška do bakalářského studia je shodná pro všechny studijní programy a obory. Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Kromě osmi měst v ČR, lze TSP vykonat i v Bratislavě, Košicích, Žilině a Banské Bystrici. Bližší informace naleznete
na www.muni.cz/tsp.

Uchazeči splňující kterékoliv z níže uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného
kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně informováni:

a) výsledek Národní srovnávací zkoušky z všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné
študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších;

b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších;

c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů;

d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ pro dospělé prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň
IQ 130;

e) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math)
na úrovni 4 nebo 5;

f) úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR;

g) úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné olympiády (odbornými olympiádami jsou myšleny předmětové soutěže
vyhlašované MŠMT ČR nebo Ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizované v oborech matematika a programování,
fyzika, astronomie, chemie, biologie);

h) umístění alespoň v okresním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) na 1. až 3. místě;

i) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU, ksi.fi.muni.cz.

Studenti, kteří složili maturitní zkoušku z matematiky s hodnocením 1 (na Slovensku s procentem úspěšnosti 85 % a vyšším) nebo se účastnili mezinárodních soutěží v matematice nebo informatice, mohou získat jednorázové motivační stipendium ve výši 7 000 Kč.

Bakalářské studijní programy:

PROGRAM APLIKOVANÁ INFORMATIKA:

obory Aplikovaná informatika (bez specializace nebo specializace Grafický design), Bioinformatika, Informatika ve veřejné správě, Sociální informatika.

PROGRAM INFORMATIKA:

obory Matematická informatika, Paralelní a distribuované systémy, Počítačové systémy a zpracování dat, Počítačové sítě a komunikace, počítačová grafika a zpracování obrazu, Programovatelné technické struktury, Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka.

PROGRAM INFORMATIKA A DRUHÝ OBOR:

obor Informatika a druhý obor.

Další interdisciplinárně zaměřené obory jsou postupně připravovány ve spolupráci s jinými fakultami MU a ve spolupráci s podnikatelskou sférou.

Obory obsahují povinné a povinně volitelné předměty matematického základu, teoretické informatiky a programování. Povinné a povinně volitelné předměty týkající se základů informatiky jsou navrženy tak, aby tvořily nejvýše 40 % předepsaných studijních povinností. Tím je vytvořen dostatečný prostor pro studium základů předmětné aplikační oblasti. Ostatní předměty si mohou studenti doplnit podle vlastního zájmu z nabídky celé MU nebo studiem na zahraničních univerzitách. Součástí programu je řešení a obhajoba bakalářské práce s cílem rozvinout a prokázat odborné znalosti a dovednosti.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, absolvent získá titul bakalář (Bc.). Absolventi mohou po ukončení studijního programu nastoupit do praxe, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku.

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Bývalý ústavný sudca Trimaj: Pri obštrukciách môže Kiska podať žalobu pre nečinnosť Danka

Všetko nasvedčuje tomu, že pri voľbe sudcov sa bude kalkulovať, hovorí.

DOMOV

Selfie fotky pre Zsuzsovú si mal Glváč robiť aj z parlamentu

Glváč tvrdí, že s obvinenou komunikoval cez prostredníka.

Neprehliadnite tiež

Anglicko ma naučilo stať sa sebavedomou

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme

Videl som, ako funguje fínske školstvo

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme.

Počas štúdia sa dajú využiť aj tri študijné pobyty

Téma: Čo mi dal zahraničný pobyt na Erasme.

Ako sa študuje na Islande? Moderne, ináč ako u nás

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme

Chodila som na predmety, ktoré boli novinkou

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme.