Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta

Poslaním našej fakulty je rozvíjať špičkovú vedu a techniku a zabezpečovať vysokoškolskú prípravu absolventov adaptabilných pre súčasné potreby praxe predovšetkým v oblasti strojárstva.

Hlavná cena Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre 2016(Zdroj: Archív TUKE)

SjF TUKE ponúka vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov v dennej forme v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Absolventi našej fakulty sa úspešne uplatňujú nielen doma, ale aj na európskom a svetovom trhu práce.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA STROJNÍCKEJ FAKULTE TUKE:

 • medzinárodná akreditácia strojného inžinierstva,
 • tradícia – 65 rokov vychovávame strojných inžinierov na Slovensku,
 • jedinečnosť – ponuka unikátnych študijných programov pre potreby praxe,
 • kvalita absolventov,
 • výučba cudzích jazykov,
 • špičkové vybavenie laboratórií, posluchární a počítačových učební,
 • využitie moderných informačných a edukačných foriem vzdelávania,
 • uplatnenie absolventov doma i na európskom a svetovom trhu práce,
 • vzdelávanie talentov so zapojením do vedecko-výskumného procesu fakulty,
 • zahraničné pobyty,
 • ubytovanie v študentských domovoch s možnosťou stravovania a športových aktivít.

Fakulta poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a to v dennej forme, má akreditovaných 11 študijných programov v bakalárskom štúdiu, 21 v inžinierskom štúdiu a 12 študijných programov v doktorandskom štúdiu.

V akademickom roku 2018/2019 fakulta otvára nasledujúce akreditované študijné programy:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 • Automobilová výroba
 • Kvalita a bezpečnosť
 • Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
 • Mechatronika
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Protetika a ortotika
 • Riadenie a ekonomika podniku
 • Strojné inžinierstvo
 • Technika ochrany životného prostredia
 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie strojov a procesov
 • Automobilová výroba
 • Bezpečnosť technických systémov
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Digitálne inžinierstvo
 • Dopravná technika a logistika
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Meranie
 • Mechatronika
 • Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Riadenie a ekonomika podniku
 • Strojné inžinierstvo
 • Strojárske technológie
 • Spracovanie plastov
 • Technika ochrany životného prostredia
 • Výrobné stroje a zariadenia
 • Zváranie, spájanie a povrchové úpravy

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

 • aplikovaná mechanika
 • automatizácia a riadenie
 • bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce
 • biomedicínske inžinierstvo
 • časti a mechanizmy strojov
 • dopravné stroje a zariadenia
 • energetické stroje a zariadenia
 • mechatronika
 • priemyselné inžinierstvo
 • strojárske technológie a materiály
 • technika ochrany životného prostredia
 • výrobná technika.

PODMIENKY PRIJATIA

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Bližšie informácie nájdete na webstránke fakulty sjf.tuke.sk/uchadzac.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY

 • v bakalárskom štúdiu do: 31. 03. 2018
 • v inžinierskom štúdiu do: 31. 05. 2018

POPLATKY

Bc. a Ing. štúdium

 • 20 €, elektronická prihláška
 • 25 € papierová prihláška

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

elektronicky (po podaní vytlačiť, podpísať, priložiť požadované prílohy a doručiť na SjF, v prípade že maturovať budete v roku 2018,

správnosť údajov v časti prospech potvrdí škola a nie je potrebné prikladať vysvedčenia za tri predmaturitné ročníky) v papierovej forme poštou, alebo osobne vrátane príloh

POKYNY NA PODANIE PRIHLÁŠKY

K prihláške je potrebné doložiť

 • krátky životopis
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie
 • overené fotokópie vysvedčení za tri predmaturitné ročníky, ak nie je prospech potvrdený na prihláške
 • overené maturitné vysvedčenie (ak maturujete neskôr ako je termín podania prihlášky, doručte maturitné vysvedčenie následne po jeho obdržaní, najneskôr však v deň zápisu

BANKOVÉ SPOJENIE
Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK4181800000007000151492
Variabilný symbol: 9

TERMÍN ZASADNUTIA PRIJÍMACEJ KOMISIE

 • 06. 04. 2018 - pre uchádzačov o bakalárske štúdium
 • 08. 06. 2018 - pre uchádzačov o inžinierske štúdium

KONTAKTY:

STROJNÍCKA FAKULTA
Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
Tel.: 055/602 2156, 602 2167
e-mail: sekretariat@sjf.tuke.sk
www.sjf.tuke.sk

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.