SME
Štvrtok, 25. apríl , 2019

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

VŠMU je s 1000 študentmi najväčšou umeleckou školou v SR. Študentom ponúka ďalší rozvoj talentu v divadelných, filmových, hudobných a tanečných študijných programoch.

Ilustračná fotografiaIlustračná fotografia(Zdroj: VŠMU)

Vedie ich k hlbokému prieniku do študovaných odborov v kontexte európskej kultúry, k rozpoznaniu ich špecifického miesta v slovenskej kultúre. Z absolventov VŠMU sa regrutujú popredné osobnosti slovenského umenia a kultúry. VŠMU otvára priestor odborníkom z profesijnej sféry a ťaží tak z pružnej spätnej väzby aktualizovať výučbu podľa súčasných profesijných štandardov.
Verejnosti ponúka divadelné a tanečné predstavenia, filmové projekcie, koncerty študentov a pedagógov a prispieva ku kultivácii verejného priestoru tvorivou reflexiou. Pomáha udržovať povedomie o národnom kultúrnom výraze.

Cieľom vzdelávania je rozvoj umeleckých, tvorivých aktivít a ich reflexia. Príprava mladých tvorcov na svoje umelecko-výskumné na VŠMU je určená predovšetkým verejnosti a jedine v podmienkach verejných predstavení, koncertov a ďalších aktivít vzniká želaná korelácia medzi publikom a tvorcom. VŠMU organizuje umelecké aktivity na troch fakultách vo svojich špecializovaných priestoroch, ktoré sú na tieto aktivity vytvorené.

V súčasnosti fakulty prevádzkujú Divadlo LAB* (4 priestory), Koncertnú sieň Dvorana (2 sály) a Kino KLAP (2 kinosály), ktoré poskytujú priestor pre umelecké aktivity fakúlt, ktoré sú určené nielen študentom a pedagógom, ale aj odbornej a laickej verejnosti (pravidelná prevádzka a festivaly). Tieto priestory sa nachádzajú v jednom centre medzi ulicami Zochova a Svoradova a predstavujú výrazný kultúrny priestor v hlavnom meste. Pomáhajú vo výchovnovzdelávacej činnosti aj ďalším odborným školámi iným umeleckým pracoviskám a inštitúciám. Nie sú teda len miestom praktickej výučby, ale poskytujú umelecké produkty a služby pre cielené skupiny verejnosti.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHOKONANIA PRE VŠETKY FAKULTY (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 €

b) všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 €

c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 € Ventúrska 3, 813 01 Bratislavawww.vsmu.sk

PRIJÍMACIE POHOVORY NA FAKULTY VŠMU:

Divadelná fakulta VŠMU

v Bratislave poskytuje v bakalárskomstupni štúdia komplexné vzdelanie v oblasti divadelnéhoumenia, výtvarného umenia, manažmentu a divadelnej teórie a kritiky. Štúdium je realizované výlučne v dennej forme. Jazyk štúdia: slovenský, štandardnádĺžka štúdia: 3 roky.


OTVÁRANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V BAKALÁRSKOMSTUPNI:
• HERECTVO,
• DIVADELNÁ RÉŽIA,
• DIVADELNÁ DRAMATURGIAA DRAMATICKÁ TVORBA,
• DIVADELNÝ MANAŽMENT,
• BÁBKARSKÁ TVORBA
(3 študijné moduly: bábkoherectvo,bábkarská réžia a dramaturgia, bábkarskáscénografia a technológia),
• DIVADELNÁ SCÉNOGRAFIA,
• DIVADELNÉ ŠTÚDIÁ

PRIJÍMACIE SKÚŠKY:
Prijímacie skúšky na DF VŠMU sú talentové, majú formu ústnu aj písomnú. Prebiehajú od polovice januára 2019 a majú viac postupových kôl. Na študijný program DIVADELNÉ ŠTÚDIÁ prijíma katedra záujemcov bez prijímacích pohovorov na základe zaslaných materiálov.

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOKA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
Herectvo – 7.1.2019 /28.2.-4.3.2019 Divadelná réžia,
Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba –3.1.2019 / I. kolo 18.-.19.1.2019 II.kolo 23.2.2019 III. kolo 24.2.2019
Divadelný manažment – 22.3.2019 /I. kolo 4.4.2019, II. kolo 5.-6. 4.2019
Bábkarská tvorba – 18.2.2019 /18.-20.3.2019
Divadelná scénografia – 6.2.2019/ 6.-7.3.2019
Divadelné štúdiá – 7.6.2019
(termín podania prihlášky)

POVINNÉ DOMÁCE PRÁCEK PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM:
Viaceré študijné programy požadujú od uchádzačov povinné domáce práce, ktoré preukážu ich talent.

VŠETKY DÔLEŽITÉINFORMÁCIE
o prijímacích skúškach, korešpondenčných adresách, náležitostiach k prihláškama povinných domácich prácach nájdete v prospektoch k prijímacím skúškach a na web stránke DF VŠMU:

Filmová a televízna fakulta VŠMU

v Bratislave poskytuje v bakalárskom stupni štúdia komplexné vzdelanie v oblasti filmu, televízie, audiovizuálnych médií a umení. Štúdium je realizované výlučne v dennej forme. Jazyk štúdia: slovenský, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky.

OTVÁRANÉ ŠTUDIJNÉPROGRAMYV BAKALÁRSKOM STUPNI:
• SCENÁRISTIKA A RÉŽIA HRANÉHO A DOKUMENTÁRNEHO FILMU
(3 študijné plány: scenáristika filmu, réžia hranéhofilmu, réžia dokumentárneho filmu),
• ANIMOVANÁ TVORBA,
• KAMERAMANSKÁ TVORBA A VIZUÁLNE EFEKTY
(2 študijné plány: kameramanská tvorba, vizuálne efekty),
• PRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNEHO UMENIA,
•STRIHOVÁ A ZVUKOVÁ SKLADBA
(2 študijné plány: strihová skladba, zvuková skladba),
• AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ

PRIJÍMACIE SKÚŠKY:
Prijímacie skúšky na FTF VŠMU sú talentové, majú formu ústnu aj písomnú. Prebiehajú na konci januára a začiatku februára 2019 a zväčša trvajú dva dni, v prípade réžie hraného filmu a réžie dokumentárneho filmu tri dni.

PRIHLÁŠKA:
Posledný termín na doporučené zaslanie prihlášky (s dátumom pošty): 3. 12. 2018.

POVINNÉ DOMÁCE PRÁCE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM:
Všetky študijné programy okrem produkcie audiovizuálneho umenia požadujú od uchádzačov povinné domáce práce, ktoré preukážu ich talent. Posledný termín na zaslanie domácich prác je 4. 1. 2019.

VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
o termínoch prijímacích skúšok, korešpondenčných adresách,náležitostiach k prihláškam a povinných domácich prácach nájdete v prospektoch k prijímacím skúškach.

Hudobná a tanečné fakulta VŠMU

v Bratislave poskytuje v bakalárskom stupni štúdia komplexné vzdelanie v oblasti hudobného a tanečného umenia, teórie hudby a manažmentu hudby. Štúdium je realizované výlučne v dennej forme.
Jazyk štúdia: slovenský, anglický a nemecký, (niektoréštudijné programy) štandardná dĺžka štúdia: 3 roky.

OTVÁRANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMYV BAKALÁRSKOM STUPNI:
Hudobné umenie
SPEV
KLÁVESOVÉ NÁSTROJE (hra na akordeóne, hra na klavíri -koncertný študijný plán, hra na klavíri – pedagogický študijný plán, hra na organe)
CIRKEVNÁ HUDBA
STRUNOVÉ A DYCHOVÉ NÁSTROJE (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na gitare, hra na flaute, hra na hoboji, hra klarinete, hra na fagote, hra na lesnom rohu, hra na trúbke, hra na pozaune, hra na tube)
SKLADBA A DIRIGOVANIE (skladba, dirigovanie orchestra, dirigovanie zboru)
Tanečné umenie
TANEČNÉ UMENIE (klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec pre deti a mládež)
CHOREOGRAFIA
TANEČNÉ DIVADLO A PERFORMANCIA
Muzikológia
TEÓRIA A DRAMATURGIA HUDBY (teória hudby, dramaturgia a manažment hudby)


PRIJÍMACIE SKÚŠKY:
Prijímacie skúšky na HTF VŠMU sú talentové, majú formu ústnu aj písomnú. Termín podania prihlášky je do 30. 11. 2018.
Termín prijímacích skúšok 29.1.2019 – 4.2.2019

VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
o prijímacích skúškach, korešpondenčných adresách, náležitostiach k prihláškam a o prijímacom konaní obsahuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na HTF VŠMU zverejnený na stránke.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Novinár Valček: Na sledovanie novinárov sa mali skladať Kočner s Bödörom

Adam Valček vysvetľuje, ako ho Kočnerovi ľudia sledovali.

Adam Valček
Slovenský brankár Samuel Hlavaj.
Emil Signol: Dobytie Jeruzalema Križiakmi 15. júla 1099.

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia