SME
Sobota, 19. október, 2019 | Meniny má Kristián

Technická univerzita vo Zvolene

TUZVO JE BUDÚCNOSŤ! Historické korene univerzity siahajú viac ako 250 rokov do minulosti. Dnes je nadčasovou univerzitou.

Historické korene univerzity siahajú viac ako 250 rokov
do minulosti. Dnes je nadčasovou univerzitou.Historické korene univerzity siahajú viac ako 250 rokov do minulosti. Dnes je nadčasovou univerzitou.(Zdroj: Technická univerzita vo Zvolene)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČA

KONTAKT:
Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24,
960 53 Zvolen
tel.: 045/5206 106
e-mail: rpp@tuzvo.sk

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK:

UNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 31.3. 2019
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 15.7. 2019

LESNÍCKA FAKULTA
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 31.3. 2019
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 30.6. 2019

DREVÁRSKA FAKULTA
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 31.3. 2019
PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM DIZAJN NÁBYTKU A INTERIÉRU (výberové konanie ukončené)
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 30.6. 2019
PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM DIZAJN NÁBYTKU A INTERIÉRU do 31.5. 2019

FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 31.3. 2019
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 30.6. 2019

FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 31.4. 2019
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 31.7. 2019

ĎALŠIE INFORMÁCIE: Informácie o prijímacom konaní nájdete na ww.tuzvo.sk v sekcii prijímacie konanie.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedeckébádanie a na jeho základe poskytujevzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolskéhoštúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. TUZVO zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie, ako úspešná verejnávysoká škola, vo všetkýchtroch stupňoch štúdia. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameranímna komplex les – drevo – ekológia– environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

Študenti TUZVO si môžu vyberať zo 106 študijných programovv šiestich študijných odboroch so zameraním na lesníctvo, drevárstvo, environmentálnu a výrobnú techniku, ekologické a environmentálne vedy, bezpečnostné služby, ekonómiu a manažment, umenie; s dôrazom na študijné programy druhého a tretieho stupňa. Vybrané študijné programy sú uskutočňované v cudzích jazykoch. Okrem toho univerzita ponúka kurzy ďalšieho vzdelávaniaa štúdium v rámci Univerzity tretiehoveku.

TUZVO disponuje excelentnými výskumnými centramii halou vedecko-experimentálnychpracovísk, kde bolo vytvorené špičkové a unikátne integrované pracoviskopre 3D vizualizáciu, 3D tlača 3D simuláciu. Zámerom Technickej univerzityvo Zvolene je byť univerzitnou vysokou školou s významným postavením v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore, najmä v tradičných oblastiach svojho pôsobenia.

Svoju jedinečnosť si univerzita udržiava aj napĺňaním koncepcie „zelenej univerzity“ poskytujúcej najmodernejšie vedecké poznatky pre dôsledné dodržiavanie princípov trvalo udržateľného života. Podľa výsledkov komplexnej akreditáciev roku 2015 bola Technická univerzita zaradená medzi 7 najlepších univerzít na Slovensku.

TUZVO ĎALEJ PONÚKA:

  • Možnosť absolvovania odborných a prevádzkových praxí v podnikoch
  • Absolvovanie hlavných cvičení v neďalekých terénoch
  • Mobility a krúžky s garanciou osobného progresu (folklórny súbor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor, študentská organizácia Woodenworld, študentský rozhlas INRO, Sokoliarskya Včelársky krúžok a pod.)
  • Bohaté kultúrne, spoločenskéa športové aktivity (UNI DNI, AGROFILM, EKOTOP FILM, Beh Šrégom nočným Zvolenom a pod.)
  • Možnosť ubytovania a stravovania v zrekonštruovaných študentských domovoch a jedálni, ako aj využívanie priestorov novej Relax zóny
  • Možnosť využiť bohaté služby Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice
  • Aktívny šport v oddieloch Slávia TU Zvolen
  • Možnosti kolektívnych a individuálnych športov, lyžiarske kurzy, kurzy cykloturistiky a turistiky, kurz lukostreľby, aerobiku a možnosti využívať zrekonštruované športoviská Ústavu telesnej výchovy a športu
  • Študenti so špecifickými potrebami majú k dispozícii špeciálnu miestnosť vybavenú PC technikou, tlačiarňou a internetovým pripojením
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA I. A II. STUPNIStupeň štúdiaForma
UNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMYI./II.
Ekonomika a manažment prírodných zdrojovBc./IngD/E
LESNÍCKA FAKULTA
LesníctvoBc.D/E
Aplikovaná zoológia a poľovníctvoBc./Ing.D/E
Arboristika a komunálne lesníctvoBc.D/E
Aplikovaná geoinformatika a geodéziaBc./Ing.D
Adaptívne lesníctvoIng.D/E
Lesnícke technológieIng.D/E
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctveIng.D
Lesníctvo a manažment zveri (v anglickom jazyku)Ing.D
DREVÁRSKA FAKULTA
Spracovanie drevaBc.D/E
Tvorba a konštrukcia nábytkuBc./Ing.D/E
Tvorba a konštrukcia nábytku (Volyně)Bc.E
Manažment drevárskej a nábytkárskej výrobyBc./Ing.D/E
Drevené stavbyBc./Ing.D/E
Drevené stavby (Volyně)Bc.E
Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemysluBc./Ing.D/E
Protipožiarna ochrana a bezpečnosťBc./Ing.D/E
Dizajn nábytku a interiéruBc./Mgr. artD
Drevárske inžinierstvoIng.D/E
Production and Utilisation of Wood Products (v anglickom jazyku)Ing.D
FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
Ekológia a ochrana biodiverzityBc./Ing.D
Environmentálne inžinierstvoBc./Ing.D
Environmentálny manažmentBc./Ing.D/E
Ochrana a využívanie krajinyBc./Ing.D/E
Forenzná a kriminalistická environmentalistikaBc.D/E
FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY
EkotechnikaBc.D/E
Výrobná technika a manažment výrobných procesovBc.D/E
Integrované manažérstvo priemyselných procesovBc.D/E
Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej technikyBc.D/E
Výrobná technikaIng.D/E
Inžinierstvo dopravnej a energetickej technikyIng.D/E

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia