SME
Štvrtok, 25. apríl , 2019

Přírodovědecká fakulta - Univerzita Karlova

Chcete studovat přírodovědné obory na vysoké úrovni a mít jistotu budoucího uplatnění? Tak neváhejte a přijďte k nám!

Přírodovědecká fakulta Univerzita KarlovaPřírodovědecká fakulta Univerzita Karlova(Zdroj: Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova)

KDO JSME?

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy je druhou největší vědecko-výzkumnou institucí v České republice, a to jak z hlediska počtu vědeckých výsledků, tak i na základě hodnocení jejich kvality. Na fakultě budete mít téměř 5000 spolužáků – 2200 studentů v bakalářském, 1200 v magisterském a 1500 v doktorském stupni. Působí u nás přes 600 vědeckopedagogických pracovníků.

CO NABÍZÍME?
Nabízíme studium bakalářských (Bc.), navazujících magisterských (Mgr.) a doktorských (Ph.D.) studijních programů v oblastech biologie, chemie, geografie, geologie a ochrany životního prostředí. Kromě oborů čistě vědeckých lze u nás studovat i obory zaměřené na učitelství na středních školách. Jednotlivé vyučované obory naleznete na webových stránkách.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
Termín podání přihlášek ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů je do 28. 2. 2019.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 640 Kč (cca 25 EUR). Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy.

PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Úspěšné řešitele přírodovědných olympiád a středoškolské odborné činnosti stejně jako úspěšné řešitele příslušných korespondenčních seminářů fakulta přijímá bez nutnosti absolvování přijímacích zkoušek. V případě některých programů/oborů vás dokonce přijmeme bez přijímacích zkoušek. Více informací naleznete na natur.cuni.cz.

Proč si vybrat naši fakultu?

Přírodovědecká fakulta je součástí nejstarší a nejkvalitnější univerzity České republiky. Talentovaní a pilní studenti majína naší fakultu usnadněný jak vstup, tak studium. Úspěšné absolvování studia pak znamená vytvoření celoživotního kapitálu.S diplomem z univerzity, jejíž jméno má dobrý zvuk po celém světě, nebudete mít problém s uplatněním. V neposlední řadě vásbude pojit celoživotní přátelství s kolegy, kteří mají v kapse stejně kvalitní diplom, jako máte vy.

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍPROGRAMY, FORMY STUDIA
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy poskytuje vzdělání v oblasti biologie, chemie, geografie, demografie, geologie a ochrany životního prostředí. Vzdělání je třístupňové – tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterskéa čtyřleté doktorské. Studium je zaměřeno především na výchovu budoucích vědeckých a odborných pracovníků. K tradičním typům studia u nás patří rovněž studium učitelství přírodovědných předmětů, které připravuje budoucí učitele středních škol.

Chcete dělat prvotřídní vědu?
Jádrem studia na naší fakultě jevědecká práce. Naši studenti se mohou zapojovat do práce ve vědeckýchtýmech již v průběhu bakalářskéhostudia. K dispozici jsou špičkově vybavené laboratoře. Široká nabídka volitelných předmětů vám umožní specializovat se již odprvního ročníku studia. Chcete pracovat v terénu? V rámci studia absolvujete řaduterénních cvičení. Naši vědci provozujíterénní výzkum na všech světadílech.

Chcete něco víc?
Pro nastupující studenty, kteří byli úspěšnými řešiteli přírodovědných olympiád a dalších soutěží, máme nachystáno mimořádné motivační stipendium. Úspěšní studenti vyšších ročníků jsou odměněni stipendiem za vynikající prospěch.

Chcete se během studia podívatdo zahraničí?
Naše fakulta spolupracuje s množstvím zahraničních univerzit z celého světa a podporuje možnosti studijních stáží v zahraničí v rámci různých výměnných programů, tedy nejen v rámci programu Erasmus+. Mezi nejnavštěvovanější seřadí univerzity ve Velké Británii, Německu, Finsku a Španělsku a dále v Dánsku, Francii a Norsku.

A co uplatnění?
Po absolvování studia na naší fakultě můžete pokračovat ve vědecké kariéře nebo se vrhnout do soukroméhoči tzv. třetího sektoru. Fakulta poskytuje kariérní poradenství již během studia, např. i formou mentoringu, který probíhá přímo na pracovišti spolupracujících firem a organizací. Pořádá také Kariérní den ke zprostředkování kontaktů mezi zaměstnavateli a budoucími absolventy.

PŘEHLED BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ

Biologie
Bioinformatika
Biologie
Ekologická a evoluční biologie
Molekulární biologie a biochemie organismů
EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ
Ochrana životního prostředí
CHEMIE
Biochemie
Chemie
Chemie a fyzika materiálů
Klinická a toxikologická analýza
Medicinální chemie
GEOGRAFIE
Aplikovaná geografie
Fyzická geografie a geoinformatika
Sociální geografie a geoinformatika
Demografie
Demografie s historií
Demografie se sociální geografií
Demografie se sociologií
Demografie s veřejnou a sociální politikou
Geografie a kartografie
Povrchová a podzemní voda
GEOLOGIE
Geologie
Geologie - Klasická archeologie
Geotechnologie
Hospodaření s přírodními zdroji
Praktická geobiologie
Vědy o Zemi
UČITELSTVÍ PŘÍRODOVĚDNÝCHPŘEDMĚTŮ
Biologie, chemie, geologie a geografie se zaměřením na vzdělávání jako jednooborové studium nebo v různých kombinacích dvojaprobací, v případě geografie také v kombinaci s matematikou ve spolupráci s MFF UK, s tělesnou výchovou ve spoluprácis FTVS UK a také s dějepisem ve spolupráci s PedF UK.
Více na prirodovedcem.cz

ŽIVOT NA FAKULTĚ

Součástí fakulty jsou též tři muzea – paleontologické Chlupáčovo muzeum historie Země, Mineralogické muzeum a antropologické Hrdličkovo muzeum člověka. V přestávkách mezi přednáškami můžete trávit čas i ve fakultní botanické zahradě. Ke studentskému životu přírodovědce patří řada mimoškolních aktivit – např. sportování a zábava ve studentských spolcích a klubech. Tradičním místem neformálního setkávání našich studentů a pedagogů je fakultní bar Mrtvá ryba v těsném sousedství botanické zahrady.

UBYTOVÁNÍ

Hlavním centrem Přírodovědecké fakulty je Albertov, jedinečné místo se skvělou dopravní obslužností a dostupnostído centra i ke kolejím. Univerzita Karlova disponujeně kolika komplexy kolejí, nejblíže leží koleje Budeč, ze kterých je to na fakultu asi 15 minut pěšky. Na koleji Budeč najdete také menzu, druhá větší menza pak ležípřímo na Albertově. Pokud vás neláká bydlení v centru, můžete si vybrat ubytování v koleji ve čtvrti Jižní Město či Břevnov, je to jen na vás.

KONTAKT
Jana Skalická
prihlaska@natur.cuni.cz
+420 221 951 155
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Další informace na natur.cuni.cz

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Novinár Valček: Na sledovanie novinárov sa mali skladať Kočner s Bödörom

Adam Valček vysvetľuje, ako ho Kočnerovi ľudia sledovali.

Adam Valček
Slovenský brankár Samuel Hlavaj.
Emil Signol: Dobytie Jeruzalema Križiakmi 15. júla 1099.

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia