SME
Nedeľa, 1. október, 2023 | Meniny má Arnold

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formuj si svoju myseľ i srdce u nás.

Katolícka univerzita v RužomberkuKatolícka univerzita v Ružomberku (Zdroj: Archív univerzity)

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie a manažmentu. Naši absolventi majú po ukončení štúdia vysokú mieru uplatnenia v praxi.

KONTAKT:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
www.ku.sk

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK
NA ŠTÚDIUM:

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 31. marca 2023.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2022
(printová alebo elektronická prihláška).

SkryťVypnúť reklamu

FILOZOFICKÁ FAKULTA
Bakalárske študijné programy: do 21. apríla 2023.
Magisterské študijné programy: do 19. mája 2023.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2023

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 31. marca 2023
(zahraniční uchádzači do 30. apríla 2023)
Doktorandské štúdium: do 30. apríla 2023

TEOLOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 30. apríla 2023.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2023

Podrobné informácie o prihlasovaní sa na štúdium a prijímacom konaní
nájdete na webe fakúlt alebo vám ich poskytnú študijné oddelenia jednotlivých fakúlt.

PROFESIONALITA, KOLEGIÁLNY PRÍSTUP
A RODINNÁ ATMOSFÉRA

Na univerzite vyučujú odborníci, ktorí sa snažia o kolegiálny a ľudský prístup k študentom. Študenti sú pre nás partneri, ktorých motivujeme nielen získavať nové vedomosti, ale hlavne rozvíjať svoje zručnosti. Povzbudzujeme ich tiež zapájať sa do rôznych študentských vedeckých aktivít (študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť).

SkryťVypnúť reklamu

Kladieme dôraz na osobnejší prístup a realizáciu vzdelávania hlavne v menších skupinách, ktoré podporujú diskusiu a tvorivú aktivitu. Študentov navyše motivujeme absolvovať aspoň semester štúdia na jednej z mnohých partnerských univerzít v zahraničí.

SLOBODA VO VÝBERE ŠTUDIJNÝCH
KOMBINÁCIÍ

Pri výbere štúdia učiteľstva predmetov nemusíte byť viazaní pevnými dvojkombináciami predmetov. Pri výbere Vášho študijného programu si môžete slobodne vybrať Vašu želanú kombináciu nie len v rámci jednotlivých fakúlt, ale aj medzi fakultami (možnosť kombinácie vybraných študijných predmetov medzi Pedagogickou a Filozofickou fakultou).

SPOLOČENSTVO A KOMUNITA

Pridanou hodnotou štúdia a života na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú jedinečné služby pre študentov. Svojim študentom a absolventom poskytuje komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách. Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo.

SkryťVypnúť reklamu

Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi. Významným realizátorom voľnočasových aktivít pre študentov je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie a taktiež organizuje výlety a exkurzie po Slovensku aj do zahraničia.

VÝBORNÉ PRIESTOROVÉ A TECHNICKÉ ZÁZEMIE

Vyučovanie na všetkých fakultách prebieha v špičkových vynovených priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať, digitálne pracovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici.

Okrem tohto štandardu treba spomenúť psycholaboratórium, v ktorom sa realizuje časť výučby študentov psychológie, ale tiež mediálne centrum s televíznym a rozhlasovým štúdiom. V súvislosti s realizáciou praktickej a športovej výučby sme uviedli do užívania nové pohybové a tanečné štúdium, ale aj indoorové a exteriérové športoviská.

SkryťVypnúť reklamu

MODERNÉ UBYTOVANIE V ŠTUDENTSKOM DOMOVE

Katolícka univerzita disponuje dostatkom ubytovacích kapacít v zrekonštruovaných alebo nových študentských domovoch. Bývať môžete na internáte v kempuse univerzity alebo v študentských domovoch v blízkosti centra mesta, ktoré umožňujú pestré voľnočasové aktivity.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií: Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít (IFCU), Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE).

Katolícka univerzita pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii zapojených do Programu Erasmus+ zameranej na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania.

Pedagogická, Teologická a Filozofická fakulta KU sú zapojené do sietí
Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia (CEEPUS). Pedagogická fakulta ako prvá v histórii Slovenska, získala ako konzorciálny partner, projekt Erasmus Mundus joint master program – European Social Worker for Children and Youth (Slovensko, Portugalsko, Litva, Lotyšsko),
v ktorom v súčasnej dobe študujú študenti z 12 krajín sveta.

SkryťVypnúť reklamu

ŠTÚDIUM V NAJATRAKTÍVNEJŠOM REGIÓNE SLOVENSKA

Katolícka univerzita v Ružomberku sa nachádza na Liptove, jedinečnom regióne na severe Slovenska, pre ktorý je charakteristická malebná rozmanitosť prírody na malom území, kontrast vysokých štítov a zelených lúk. Liptov je slovenskou turistickou destináciou číslo jeden v zime aj v lete a „zelená“ aréna plná prírodných krás, adrenalínu, akvaparkov a zábavy, živého folklóru a tradície, ako aj histórie, kultúry a jedinečnej gastronómie. Jedinečnosť Liptova je v tom, že na malom území objavíte podzemné krásy jaskýň cez horúce termálne pramene v štyroch akvaparkoch až po skvelé lyžiarske alebo turistické zážitky na horách. Študentský život v Ružomberku je pritom výrazne lacnejší ako v iných slovenských mestách.

SkryťVypnúť reklamu

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA KU V RUŽOMBERKU
2023/2024

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Názov študijného programu Stupeň
štúdia
Forma
štúdia

Predškolská a elementárna pedagogika

Bc./PhD.D/E

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých

Bc./MgrD/E

Pedagogika

Bc.D

Sociálna práca

Bc./Mgr./PhD.D/E

Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi
a mládežou (ESWOCHY)

Mgr.D

Manažment

Bc.D/E

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Bc./Mgr.D

Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo biológie v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo chémie v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo ruského jazyka v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo talianskeho jazyka v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii

Bc.

D

Učiteľstvo informatiky jednoodborové

Bc./Mgr.D

Učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové

Bc./Mgr.D

Učiteľstvo hudobného umenia

Bc./Mgr.D/E

Učiteľstvo telesnej výchovy jednoodborové

Bc./Mgr.D

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr.D/E

Ekonomika a manažment podniku

Mgr.D/E

Didaktika hudby

PhD.D

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Filozofická fakulta je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku od jej vzniku
v roku 2000. Etablovala sa ako vedecko-výskumná a vzdelávacia inštitúcia
v oblasti historických, humanitných, pedagogických a behaviorálno-spoločenských vied. Vzdelávanie sa uskutočňuje v jednoodborových, medziodborových a učiteľských kombinačných akreditovaných študijných programoch:

Názov študijného programu Stupeň
štúdia
Forma
štúdia

Anglistika a amerikanistika

Bc.

D

Anglistika a amerikanistika – Filozofia

Bc.

D

Anglistika a amerikanistika – História

Bc.

D

Filozofia

Bc./Mgr.

D

Filozofia – HistóriaBc./Mgr.

D

História

Bc./Mgr.

D

Psychológia

Bc./Mgr.D

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Bc./Mgr.D

Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

Bc./Mgr.D

Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

Bc./Mgr.D

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v
kombinácii)

Bc./Mgr.D
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v
kombinácii)
Bc./Mgr.D

Žurnalistika

Bc./Mgr.

D

História

PhD.

D/E

Systematická filozofia

PhD.

D/E

Teória a dejiny žurnalistiky

PhD.D

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

Na Fakulte zdravotníctva sa v súčasnosti uskutočňuje vzdelávanie v 9 študijných
programoch. Absolventi všetkých študijných programov dosahujú vysokú
mieru uplatnenia v praxi v zdravotníckych zariadeniach doma i v zahraničí.
Praktická výučba je realizovaná prevažne v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP
– FN v Ružomberku, ale aj v ďalších zdravotníckych zariadeniach v regióne.

SkryťVypnúť reklamu
Názov študijného programu Stupeň
štúdia
Forma
štúdia

Fyzioterapia

Bc./Mgr./PhD.

D

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Bc.

D

Ošetrovateľstvo

Bc.

D/E

Rádiologická technika

Bc.

D

Urgentná zdravotná starostlivosť

Bc.

D

Verejné zdravotníctvo

Bc.

D

TEOLOGICKÁ FAKULTA

Názov študijného programu Stupeň
štúdia
Forma
štúdia

Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové

Bc./Mgr.

D

Sociálna práca

Bc./Mgr.

D

Katolícka teológia (kandidáti kňazstva a laici)

Mgr.D

Katolícka teológia

PhD.

D/E

Charitatívna a misijná práca

PhD.

D/E

TEOLOGICKÝ INŠTITÚT V SPIŠSKOM PODHRADÍ

Názov študijného programu Stupeň
štúdia
Forma
štúdia
Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

Bc./Mgr.

D/E

Sociálna práca

Bc./Mgr.

D

Katolícka teológia (kandidáti kňazstva)

Mgr.D
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Robert Fico.

Republika, Sme rodina aj Demokrati sú mimo.


56m
Sledujeme výsledky parlamentných volieb 2023 minútu po minúte

Volebná účasť dosiahla 68,51 percenta.


a 8 ďalší 4 h
Šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová.

Šírenie strachu mu nakoniec prinieslo víťazstvo.


4 h
Peter Tkačenko

Teraz je to na občanoch.


2 h
SkryťZatvoriť reklamu