SME
Štvrtok, 22. august, 2019 | Meniny má Tichomír

Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie a manažmentu.

(Zdroj: Archív univerzity)

Termíny podania prihlášok na štúdium:

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijnéprogramy: do 31. marca 2019.
Doktorandské štúdium: do 30. apríla 2019 (papierová alebo elektronická prihláška).

FILOZOFICKÁ FAKULTA
Bakalárske študijné programy: do 18. apríla 2019.
Magisterské študijné programy: do 31. marca 2019.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2019 (papierová alebo elektronická prihláška).

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Bakalárske/magisterské študijnéprogramy: do 31. marca 2019, zahraniční uchádzači do 30. apríla 2019.
Doktorandské štúdium: do 30. mája 2019 (papierová alebo elektronická prihláška).

TEOLOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 30. apríla 2019.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2019 (papierová aj elektronická prihláška).

KONTAKT:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
www.ku.sk

Prečo študovať na Katolíckej univerizte v Ružomberku

Formuj si svoju myseľ i srdce u nás.

Popis a autor citácie

Študenti sú pre nás partneri, ktorých motivujeme nielen aby získavali nové vedomosti, ale hlavne aby rozvíjali svoje zručnosti. Povzbudzujeme ich tiež k zapájaniu sa do rôznych študentských vedeckých aktivít (študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť). Študentov motivujeme aby absolvovali aspoň semester štúdia na jednej z mnohých partnerských univerzít v zahraničí.

Sloboda vo výbere študijných kombinácií

Pri výbere štúdia učiteľstva predmetov nemusíte byť viazaní pevnými dvojkombináciami predmetov. Pri výbere Vášho študijného programu si môžete slobodne vybrať Vašu želanú kombináciu nielen v rámci jednotlivých fakúlt, ale aj medzi fakultami (možnosť kombinácie vybraných študijných odborov medzi Pedagogickou a Filozofickou fakultou).

Spoločenstvo a komunita

Pridanou hodnotou štúdia a života na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú jedinečné služby pre študentov. Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové, psychologické, sociálne i právne poradenstvo. Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi. Významným realizátorom voľnočasových aktivít pre študentov je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie.

Výborné priestorové a technické zázemie

Vyučovanie na všetkých fakultách prebieha v špičkových vynovených priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici. Treba spomenúť psycholaboratórium, v ktorom sa realizuje časť výučby študentov psychológie, ale tiež mediálne centrum s televíznym a rozhlasovým štúdiom.

Garantované ubytovaniev študentskom domove

Každý prvák, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie, ho aj dostane, pretože Katolícka univerzita disponuje dostatkom ubytovacích kapacít v zrekonštruovaných alebo nových študentských domovoch. Bývať môžete na internáte v kampuse univerzity alebo v študentských domovoch v blízkosti centra mesta.

Medzinárodná spolupráca

Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií a pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii zapojených do Programu Erasmus+ zameranej na modernizáciua zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Fakulta zdravotníctva KU rozvíja medzinárodnú spoluprácu cez podprogram Grundtvig – Učiace sapartnerstvá. Pedagogická fakulta KU a Teologická fakulta KU sú zapojené do sietí Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia(CEEPUS).

Štúdium v atraktívnom regióne Slovenska

Katolícka univerzita v Ružomberku sa nachádza na Liptove, jedinečnom regióne na severe Slovenska, pre ktorý je charakteristická malebná rozmanitosť prírody na malom území. Liptov je slovenskou turistickou destináciou číslo jeden v zime aj v lete. Je plný prírodných krás, adrenalínu, akvaparkov a zábavy, živého folklóru a tradície, ako aj histórie, kultúry a jedinečnej gastronómie.

Študijné programy na KU v Ružomberku 2019/2020

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMYSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo matematiky v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo geografie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo biológie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo informatiky v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo chémie v kombináciiBc.D
Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D

Uvedené predmety je možné kombinovať navzájom alebo s predmetom,
ktorý sa vyučuje na Filozofi ckej fakulte KU. PF dbá o individuálny rozvoj
každého študenta a preto otvára kombinácie aj s menšími študijnými
skupinami.

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo informatiky jednoodborovéBc./Mgr.D/E
Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborovéBc./Mgr.D/E
Didaktika hudby PhD. DPhD.D
Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborovéBc./Mgr.D
Učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborovéBc./Mgr.D
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry jednoodborovéBc.D
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieMgr.D/E
Predškolská a elementárna pedagogikaBc./PhD.D/E
Špeciálna pedagogikaBc.D
PedagogikaBc.D/E
Sociálna prácaBc./Mgr./PhD.D/E
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne službyMgr./PhD.D/E
Poradenstvo a sociálna komunikáciaMgr./PhD.D/E
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín
Bc.D/E
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutýcBc./Mgr.D/E
Liečebná pedagogikaBc.D
ManažmentBc.D/E
Ekonomika a manažment podnikuMgr.D/E

FILOZOFICKÁ FAKULTA

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Anglistika a amerikanistikaBc.D
FilozofiaBc./Mgr.D
Philosophy (filozofia v anglickom jazyku)Bc./Mgr.D
Systematická filozofiaPhD.D/E
HistóriaBc./Mgr./PhD.D/E
PsychológiaBc./Mgr.D
Slovenský jazyk a literatúraBc.D
ŽurnalistikaBc./Mgr.D
Teória a dejiny žurnalistikyPhD.D

Uchádzač o medziodborové štúdium (neučiteľské štúdium kombinácie dvoch rovnocenných odborov) si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto študijných odborov: Anglistika a amerikanistika, Filozofia, História, Slovenský jazyka a literatúra.

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY STUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo filozofie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo histórie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D

Uvedené predmety je možné kombinovať navzájom alebo s predmetom, ktorý sa vyučuje na Pedagogickej fakulte KU.

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
FyzioterapiaBc./Mgr./PhD.D
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctveBc.D
Ošetrovateľstvo Bc.D/E
Rádiologická technikaBc.D
Urgentná zdravotná starostlivosťBc.D
Verejné zdravotníctvo Bc.D

TEOLOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ ODBORY STUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo filozofie v kombináciiBc./Mgr. D
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii Bc./Mgr. D
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii Bc./Mgr. D
Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové. Bc./Mgr. D
Náuka o rodine Bc./Mgr. D
Sociálna filozofia Bc./Mgr. D
Sociálna práca Bc./Mgr. D
Katolícka teológiaBc./Mgr./PhD.D/E
Charitatívna a misijná prácaPhD.D/E

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Marian Kočner.

Búrka s bleskami si v poľských Tatrách vyžiadala mŕtvych a zranených

Nešťastie sa odohralo na štíte Giewont, ďalší turisti sa zranili.

Ilustračné foto
Výstavba projektu Sky Park.
Píše Samuel Marec - Fórum

Takto bude vyzerať koniec budúcnosti (píše Samo Marec)

Nevnímame to, lebo sa nás to zatiaľ netýka.

Ilustračné foto.

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia