SME
Utorok, 19. november, 2019 | Meniny má Alžbeta

Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie a manažmentu.

(Zdroj: Archív univerzity)

Termíny podania prihlášok na štúdium:

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijnéprogramy: do 31. marca 2019.
Doktorandské štúdium: do 30. apríla 2019 (papierová alebo elektronická prihláška).

FILOZOFICKÁ FAKULTA
Bakalárske študijné programy: do 18. apríla 2019.
Magisterské študijné programy: do 31. marca 2019.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2019 (papierová alebo elektronická prihláška).

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Bakalárske/magisterské študijnéprogramy: do 31. marca 2019, zahraniční uchádzači do 30. apríla 2019.
Doktorandské štúdium: do 30. mája 2019 (papierová alebo elektronická prihláška).

TEOLOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 30. apríla 2019.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2019 (papierová aj elektronická prihláška).

KONTAKT:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
www.ku.sk

Prečo študovať na Katolíckej univerizte v Ružomberku

Formuj si svoju myseľ i srdce u nás.

Popis a autor citácie

Študenti sú pre nás partneri, ktorých motivujeme nielen aby získavali nové vedomosti, ale hlavne aby rozvíjali svoje zručnosti. Povzbudzujeme ich tiež k zapájaniu sa do rôznych študentských vedeckých aktivít (študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť). Študentov motivujeme aby absolvovali aspoň semester štúdia na jednej z mnohých partnerských univerzít v zahraničí.

Sloboda vo výbere študijných kombinácií

Pri výbere štúdia učiteľstva predmetov nemusíte byť viazaní pevnými dvojkombináciami predmetov. Pri výbere Vášho študijného programu si môžete slobodne vybrať Vašu želanú kombináciu nielen v rámci jednotlivých fakúlt, ale aj medzi fakultami (možnosť kombinácie vybraných študijných odborov medzi Pedagogickou a Filozofickou fakultou).

Spoločenstvo a komunita

Pridanou hodnotou štúdia a života na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú jedinečné služby pre študentov. Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové, psychologické, sociálne i právne poradenstvo. Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi. Významným realizátorom voľnočasových aktivít pre študentov je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie.

Výborné priestorové a technické zázemie

Vyučovanie na všetkých fakultách prebieha v špičkových vynovených priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici. Treba spomenúť psycholaboratórium, v ktorom sa realizuje časť výučby študentov psychológie, ale tiež mediálne centrum s televíznym a rozhlasovým štúdiom.

Garantované ubytovaniev študentskom domove

Každý prvák, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie, ho aj dostane, pretože Katolícka univerzita disponuje dostatkom ubytovacích kapacít v zrekonštruovaných alebo nových študentských domovoch. Bývať môžete na internáte v kampuse univerzity alebo v študentských domovoch v blízkosti centra mesta.

Medzinárodná spolupráca

Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií a pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii zapojených do Programu Erasmus+ zameranej na modernizáciua zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Fakulta zdravotníctva KU rozvíja medzinárodnú spoluprácu cez podprogram Grundtvig – Učiace sapartnerstvá. Pedagogická fakulta KU a Teologická fakulta KU sú zapojené do sietí Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia(CEEPUS).

Štúdium v atraktívnom regióne Slovenska

Katolícka univerzita v Ružomberku sa nachádza na Liptove, jedinečnom regióne na severe Slovenska, pre ktorý je charakteristická malebná rozmanitosť prírody na malom území. Liptov je slovenskou turistickou destináciou číslo jeden v zime aj v lete. Je plný prírodných krás, adrenalínu, akvaparkov a zábavy, živého folklóru a tradície, ako aj histórie, kultúry a jedinečnej gastronómie.

Študijné programy na KU v Ružomberku 2019/2020

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMYSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo matematiky v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo geografie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo biológie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo informatiky v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo chémie v kombináciiBc.D
Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D

Uvedené predmety je možné kombinovať navzájom alebo s predmetom,
ktorý sa vyučuje na Filozofi ckej fakulte KU. PF dbá o individuálny rozvoj
každého študenta a preto otvára kombinácie aj s menšími študijnými
skupinami.

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo informatiky jednoodborovéBc./Mgr.D/E
Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborovéBc./Mgr.D/E
Didaktika hudby PhD. DPhD.D
Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborovéBc./Mgr.D
Učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborovéBc./Mgr.D
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry jednoodborovéBc.D
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieMgr.D/E
Predškolská a elementárna pedagogikaBc./PhD.D/E
Špeciálna pedagogikaBc.D
PedagogikaBc.D/E
Sociálna prácaBc./Mgr./PhD.D/E
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne službyMgr./PhD.D/E
Poradenstvo a sociálna komunikáciaMgr./PhD.D/E
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín
Bc.D/E
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutýcBc./Mgr.D/E
Liečebná pedagogikaBc.D
ManažmentBc.D/E
Ekonomika a manažment podnikuMgr.D/E

FILOZOFICKÁ FAKULTA

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Anglistika a amerikanistikaBc.D
FilozofiaBc./Mgr.D
Philosophy (filozofia v anglickom jazyku)Bc./Mgr.D
Systematická filozofiaPhD.D/E
HistóriaBc./Mgr./PhD.D/E
PsychológiaBc./Mgr.D
Slovenský jazyk a literatúraBc.D
ŽurnalistikaBc./Mgr.D
Teória a dejiny žurnalistikyPhD.D

Uchádzač o medziodborové štúdium (neučiteľské štúdium kombinácie dvoch rovnocenných odborov) si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto študijných odborov: Anglistika a amerikanistika, Filozofia, História, Slovenský jazyka a literatúra.

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY STUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo filozofie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo histórie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D

Uvedené predmety je možné kombinovať navzájom alebo s predmetom, ktorý sa vyučuje na Pedagogickej fakulte KU.

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
FyzioterapiaBc./Mgr./PhD.D
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctveBc.D
Ošetrovateľstvo Bc.D/E
Rádiologická technikaBc.D
Urgentná zdravotná starostlivosťBc.D
Verejné zdravotníctvo Bc.D

TEOLOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ ODBORY STUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo filozofie v kombináciiBc./Mgr. D
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii Bc./Mgr. D
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii Bc./Mgr. D
Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové. Bc./Mgr. D
Náuka o rodine Bc./Mgr. D
Sociálna filozofia Bc./Mgr. D
Sociálna práca Bc./Mgr. D
Katolícka teológiaBc./Mgr./PhD.D/E
Charitatívna a misijná prácaPhD.D/E

Hlavné správy zo Sme.sk

Galavečer k novembru ‘89 bol dvakrát drahší ako v kauze Evka

Podujatie v SND vyšlo štát na pol milióna eur.

Galavečer k výročiu Nežnej revolúcie.
Cynická obluda

Toto nejako nevychádza

Nechceme si ani predstavovať, aké by to bolo, keby v 1989 neprišla demokracia. Žiaľ, niekedy si to predstavovať netreba.

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa tešia po strelení úvodného gólu počas kvalifikačného zápasu E-skupiny EURO 2020 Chorvátsko - Slovensko.
Zľava Miroslav Beblavý, Michal Truban, Andrej Kiska a Alojz Hlina počas brífingu k dohode medzi stranou Za ľudí, PS/SPOLU a KDH o neútočení.

Neprehliadnite tiež

Kalendár otvorených dní na slovenských univerzitách a vysokých školách

Aj tento rok si všetky univerzity na Slovensku pripravili pre budúcich uchádzačov o štúdium dni otvorených dverí.

Na Prešovskej univerzite v Prešove sa uchádzači o štúdium môžu dozvedieť aj mnohé kuriózne veci. Napríklad na gréckokatolíckej teologickej fakulte sa môžu v ikonopiseckej dielni zoznámiť s liturgickým vínom a chlebom a ochutnať ich

Na čo všetko slúži študijné oddelenie na vysokej škole

Študenti už v tomto akademickom roku nemusia zbierať podpisy vyučujúcich k známkam, ktoré dostali na skúškach.

Zrušenie indexov sa naplno prejaví až časom, hovorí vedúci študijného oddelenia Filozofickej fakulty UK Daniel Madarás.

Klasické indexy ruší čoraz viac univerzít

Papierové indexy sú na mnohých univerzitách už len nostalgickou spomienkou.

Vysoké školy postupne rušia klasické indexy.

Nezabudnite, že nepodpísaná prihláška na vysokú školu je neplatná

Prihlášky sa začínajú podávať viac elektronicky, je to lacnejšie aj jednoduchšie

Ilustračná fotografia