SME
Pondelok, 3. október, 2022 | Meniny má Stela

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formuj si svoju myseľ i srdce u nás.

Katolícka univerzita v RužomberkuKatolícka univerzita v Ružomberku (Zdroj: Archív univerzity)

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie a manažmentu. Naši absolventi majú po ukončení štúdia vysokú mieru uplatnenia v praxi.

KONTAKT:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
www.ku.sk

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK
NA ŠTÚDIUM:

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 31. marca 2021.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2022
(printová alebo elektronická prihláška).

SkryťVypnúť reklamu

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Bakalárske študijné programy: do 20. apríla 2022.
Magisterské študijné programy: do 16. mája 2022.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2022
(papierová alebo elektronická prihláška).

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 31. marca 2022
Doktorandské štúdium: do 30. mája 2022
(papierová alebo elektronická prihláška).

TEOLOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 30. apríla 2022.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2022
(papierová aj elektronická prihláška).

PROFESIONALITA, KOLEGIÁLNY PRÍSTUP
A RODINNÁ ATMOSFÉRA

Na univerzite vyučujú odborníci, ktorí sa snažia o kolegiálny a ľudský prístup k študentom. Študenti sú pre nás partneri, ktorých motivujeme nielen získavať nové vedomosti, ale hlavne rozvíjať svoje zručnosti. Povzbudzujeme ich tiež zapájať sa do rôznych študentských vedeckých aktivít (študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť).

SkryťVypnúť reklamu

Kladieme dôraz na osobnejší prístup a realizáciu vzdelávania hlavne v menších skupinách, ktoré podporujú diskusiu a tvorivú aktivitu. Študentov navyše motivujeme absolvovať aspoň semester štúdia na jednej z mnohých partnerských univerzít v zahraničí.

SLOBODA VO VÝBERE ŠTUDIJNÝCH
KOMBINÁCIÍ

Pri výbere štúdia učiteľstva predmetov nemusíte byť viazaní pevnými dvojkombináciami predmetov. Sme realizátorom projektu „Kto vie nech učí“, ktorého cieľom je skvalitnenie a rozšírenie pedagogickej praxe našich študentov, nakoľko pedagogickú prax vnímame ako dôležitú cestu ku vzdelaniu učiteľov 21. storočia.

Pri výbere Vášho študijného programu si môžete slobodne vybrať Vašu želanú kombináciu nie len v rámci jednotlivých fakúlt, ale aj medzi fakultami (možnosť kombinácie vybraných študijných predmetov medzi Pedagogickou
a Filozofickou fakultou).

SkryťVypnúť reklamu

SPOLOČENSTVO A KOMUNITA

Pridanou hodnotou štúdia a života na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú jedinečné služby pre študentov. Svojim študentom a absolventom poskytuje komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách. Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo.

Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi. Významným realizátorom voľnočasových aktivít pre študentov je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie a taktiež organizuje výlety a exkurzie po Slovensku aj do zahraničia.

SkryťVypnúť reklamu

VÝBORNÉ PRIESTOROVÉ A TECHNICKÉ ZÁZEMIE

Vyučovanie na všetkých fakultách prebieha v špičkových vynovených priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať, digitálne pracovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici.

Okrem tohto štandardu treba spomenúť psycholaboratórium, v ktorom sa realizuje časť výučby študentov psychológie, ale tiež mediálne centrum s televíznym a rozhlasovým štúdiom. V súvislosti s realizáciou praktickej a športovej výučby sme uviedli do užívania nové pohybové a tanečné štúdium, ale aj indoorové a exteriérové športoviská.

MODERNÉ UBYTOVANIE V ŠTUDENTSKOM DOMOVE

Katolícka univerzita disponuje dostatkom ubytovacích kapacít v zrekonštruovaných alebo nových študentských domovoch. Bývať môžete na internáte v kempuse univerzity alebo v študentských domovoch v blízkosti centra mesta, ktoré umožňujú pestré voľnočasové aktivity.

SkryťVypnúť reklamu

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií: Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít (IFCU), Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE), Európskej asociácie inštitútov vyššieho vzdelávania (ACISE).

Katolícka univerzita pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii zapojených do Programu Erasmus+ zameranej na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, aktívna je obzvlášť pri mobilitách jednotlivcov.

Fakulta zdravotníctva KU rozvíja medzinárodnú spoluprácu cez podprogram Grundtvig – Učiace sa partnerstvá. Pedagogická, Teologická a Filozofi cká fakulta KU sú zapojené do sietí Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia (CEEPUS).

Pedagogická fakulta ako prvá v histórii Slovenska, získala ako konzorciálny partner, projekt Erasmus Mundus joint master program – European Social Worker for Children and Youth (Slovensko, Portugalsko, Litva, Lotyšsko), v ktorom v súčasnej dobe študujú študenti z 12 krajín sveta.

SkryťVypnúť reklamu

Pedagogická fakulta sa chce stať fakultou na žiaka/študenta orientovaného vzdelávania aj prostredníctvom medzinárodného projektu Erasmus KA203 Strategic partnerships – Upgrade with Learner – centred Approach (Slovensko, Litva, Lotyšsko, Severné Macedónsko, Slovinsko).

ŠTÚDIUM V NAJATRAKTÍVNEJŠOM REGIÓNE SLOVENSKA

Katolícka univerzita v Ružomberku sa nachádza na Liptove, jedinečnom regióne na severe Slovenska, pre ktorý je charakteristická malebná rozmanitosť prírody na malom území, kontrast vysokých štítov a zelených lúk. Liptov je slovenskou turistickou destináciou číslo jeden v zime aj v lete a „zelená“ aréna plná prírodných krás, adrenalínu, akvaparkov a zábavy, živého folklóru a tradície, ako aj histórie, kultúry a jedinečnej gastronómie. Jedinečnosť Liptova je v tom, že na malom území objavíte podzemné krásy jaskýň cez horúce termálne pramene v štyroch akvaparkoch až po skvelé lyžiarske alebo turistické zážitky na horách. Študentský život v Ružomberku je pritom výrazne lacnejší ako v iných slovenských mestách.

SkryťVypnúť reklamu

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA KU V RUŽOMBERKU
2022/2023

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

V súčasnosti uskutočňuje vzdelávanie v ôsmich akreditovaných študijných programoch a v štyroch postgraduálnych špecializačných štúdiách. Odborná prax v rámci štúdia prebieha bezodplatne v zdravotníckych zariadeniach. Študenti majú možnosť sa zúčastniť medzinárodných mobilít prostredníctvom programu Erasmus+.

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM

STUPEŇ
ŠTÚDIA

FORMA
ŠTÚDIA

Fyzioterapia

Bc./Mgr./PhD.

D

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Bc.

D

Ošetrovateľstvo

Bc.

D/E

Rádiologická technika

Bc.

D

Urgentná zdravotná starostlivosť

Bc.

D

Verejné zdravotníctvo

Bc.

D

Celoživotné štúdium:
Starostlivosť o kriticky chorých
Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
Funkčné vyšetrovacie metódy

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

STUPEŇ
ŠTÚDIA

FORMA
ŠTÚDIA

Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo geografie v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo biológie v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo chémie v kombinácii

Bc.

D

Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii

Bc.

D

Uchádzač si tiež môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU.

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM

STUPEŇ
ŠTÚDIA

FORMA
ŠTÚDIA

Učiteľstvo informatiky jednoodborové

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové (klavír,
organ alebo sólový spev )

Bc./Mgr.

D/E

Didaktika hudby

PhD.

D

Učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry jednoodborové

Bc.

D

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr.

D/E

Predškolská a elementárna pedagogika

Bc./PhD.

D/E

Špeciálna pedagogika

Bc./PhD.

D/E

Pedagogika

Bc.

D

Sociálna práca

Bc./Mgr./PhD.

D/E

Manažment

Bc.

D/E

Ekonomika a manažment podniku

Mgr.

D/E

FILOZOFICKÁ FAKULTA

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM

STUPEŇ
ŠTÚDIA

FORMA
ŠTÚDIA

Anglistika a amerikanistika

Bc.

D

Filozofia

Bc./Mgr.

D

Systematická filozofia

PhD.

D/E

História

Bc./Mgr./PhD.

D/E

Psychológia

Bc./Mgr.

D

Žurnalistika

Bc./Mgr.

D

Anglistika a amerikanistika – Filozofia

Bc.

D

Anglistika a amerikanistika – História

Bc.

D

Filozofia – HistóriaBc./Mgr.

D

Pri učiteľských študijných programoch si uchádzač volí dvojkombináciu z uvedenej ponuky a uchádzač si tiež môže vybrať jeden predmet z ponuky
FF KU a jeden predmet z ponuky PF KU.

SkryťVypnúť reklamu

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

STUPEŇ
ŠTÚDIA

FORMA
ŠTÚDIA

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo filozofie v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo histórie v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Bc./Mgr.

D

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

Bc./Mgr.

D

TEOLOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ ODBORY

STUPEŇ
ŠTÚDIA

FORMA
ŠTÚDIA

Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové

Bc./Mgr.

D

Štúdium rodiny a sociálnej práce

Bc./Mgr.

D

Sociálna práca

Bc./Mgr.

D

Katolícka teológia

Bc./Mgr./PhD.

D/E

Charitatívna a misijná práca

PhD.

D/E

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu