SME
Štvrtok, 22. august, 2019 | Meniny má Tichomír

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) Žilinskej univerzity v Žiline vznikla premenovaním Elektrotechnickej fakulty UNIZA.

(Zdroj: Archív univerzity)

FEIT počas 65-ročnej histórie patrila a stále patrí k najvýznamnejším a najlepším
technickým fakultám na Slovensku. Je rešpektovaná v domácom aj zahraničnom akademickom aj odbornom priestore, reaguje na potreby trhu práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú a budú nastoľovať trendy v globálnom priemysle.

Výsledkom interdisciplinárneho vzdelávania prostredníctvom špičkových pedagógov je až 96-percentná uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore.

Prijímacie konanie

FEIT UNIZA ponúka v akreditovaných bakalárskych, inžinierskych a doktorandských programoch vzdelanie, ktoré má perspektívnu budúcnosť. Pripravuje špičkových a dobre platených odborníkov, ktorí rozumejú stále zložitejším systémov a ktorých je stále nedostatok.

Na bakalárske štúdium budú bez výberového konania prijatí absolventi gymnázií a absolventi elektrotechnických odborov zo stredných odborných škôl s priemerom známok z matematiky a z fyziky na koncoročných vysvedčeniach do 2,00 vrátane a absolventi gymnázií a absolventi elektrotechnických odborov zo stredných odborných škôl, ktorí zmaturovali z predmetu matematika alebo fyzika s prospechom nie horším ako chválitebný (neplatí pre záujemcov o štúdium multimediálnych technológií). Zohľadňuje sa účasť a úspechy na olympiáde z matematiky, fyziky, informatiky a elektrotechniky, SOČ a v iných súťažiach zameraných na elektrotechniku.

Študenti, ktorí nespĺňajú uvedené kritériá, sú zaradení do výberového konania. Uchádzači o štúdium multimediálnych technológií absolvujú pohovor zameraný na zistenie predpokladov uchádzača na štúdium.

Podmienky prijímacieho konania na inžinierske a doktorandské štúdium sú zverejnené na webovej stránke FEIT UNIZA.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
Bakalárske štúdium: do 5. 4. 2019
Inžinierske štúdium: do 14. 6. 2019
Doktorandské štúdium: do 10. 6. 2019

TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA
Bakalárske štúdium: 21. 6. 2019
Inžinierske štúdium: 25. 6. 2019
Doktorandské štúdium: 27. 6. 2019

POTREBNÉ DOKUMENTY
PRIHLÁŠKA (poplatok 20 eur)

PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:
životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy. Kópie maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia pošlú uchádzači po absolvovaní maturitnej skúšky.
Elektronickú prihlášku nájdete na feitcity.sk v časti Prihláška.

VÝŠKA ŠKOLNÉHO
Denné štúdium v štátnom jazyku je bezplatné.

KONTAKT
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 20 51
e-mail: studref@feit.uniza.sk
web: feitcity.sk a feit.uniza.sk

Čo Vám ponúkame

AUTOMATIZÁCIA
Automatizácia je fenomén 21. storočia. Absolventi tohto študijného programu sú špecialisti v oblasti spoľahlivej a bezpečnej komunikácie, spracovania informácií pre inteligentnú dopravu a moderný priemysel.

Vedomosti z oblasti automatizáciea riadenia procesov s podporou informačných a komunikačných technológií uplatnia najmä pri prevádzke riadiacich a informačných systémov na procesnej a operatívnej úrovni.

AUTOTRONIKA
Automobilová elektronika, hybridné vozidlá a elektromobily sú kľúčové symboly súčasného automobilového priemyslu a budúcnosti inteligentných miest.

Absolventi autotroniky získajú znalosti o funkcii moderných automobilov a elektromobilov, ktoré môžu využiť pri ich návrhu a konštrukcii vo vývojových firmách, ktoré v súčasnosti začínajú vznikať.

BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO
Absolventi študijného programu biomedicínske inžinierstvo si uvedomujú, že nielen lekári môžu zachraňovať ľudské životy. Majú vedomosti zo základu lekárskych disciplín, lekárskej techniky a jej aplikácií, moderných prostriedkoch biomedicíny a ich bezpečného využitia pre diagnostické a liečebné účely.

Dokážu navrhovať a konštruovať lekárske prístroje, poznajú proces vývoja nových medicínskych zariadení. Uplatnia sa v laboratóriách, pri prevádzkovaní biomedicínskej techniky,v obchodných a servisných organizáciách.

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE
Informácie sú a budú hodnotný tovar. Absolventi študijného programu digitálne technológie vedia, ako ich vytvoriť, spracovať, posielať aj uchovávať. Počas štúdia získajú vedomosti zo širokospektrálnejoblasti digitálnych technológií, ako aj základné právne, ekonomické a manažérske zručnosti.

Uplatnia sa ako technici, technológovia alebo manažéri tímov technikov alebo ako správcovia digitálnych zariadení a systémov.

ELEKTROTECHNIKA
Moderné prepojenie výkonovej elektrotechniky a informačných technológií. Absolventi elektrotechniky ovládajú pokročilé návrhové techniky elektrických obvodov, rozvodov a sietí, sú špičkovými profesionálmi v oblasti výkonovej elektroniky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, programovania riadiacich systémov komplexných elektrotechnických zariadení, elektroenergetiky čimechatroniky.

Uplatnia sa ako špecialisti v energetike, dizajnéri elektrických strojov, programátori mikrokontrolérov, sieťoví dispečeri, technici a projektanti.

MULTIMEDIÁLNE TECHNOLÓGIE
Unikátny študijný program spája techniku, IT a umenie. Táto synergia formuje zo študentov špecialistov na vytváranie multimediálneho obsahu nielen pre weby aj mobilné aplikácie v špičkovej technickej, estetickej aj výtvarnej úrovni.

Absolventi dokážu pracovať s obrazovou a zvukovou zložkou multimédií. Absolventi budú ovládať 3D modelovanie a získajú znalosti z gamedizajnu.

Uplatnia sa ako web dizajnéri, grafici, kameramani, tvorcovia multimediálneho obsahu, programátori počítačových hier, dizajnéri mobilných a 3D aplikácií.

TELEKOMUNIKÁCIE
Budúcnosť komunikácie sa tvorí už dnes. Absolventi študijného programu telekomunikácie môžu získať vedomosti o najmodernejších informačno-komunikačných technológiách, vedia ako fungujú počítačové a rádiové siete a môžu navrhovať optické a bezdrôtové systémy.

S takýmito znalosťami sa ľahko zamestnajú vo firmách zameraných na IKT nielen ako výkonní, ale aj riadiaci pracovníci. Uplatnia sa ako IKT špecialisti, správcovia počítačových sietí, vývojári mobilných aplikácií, dizajnéri a programátori webových a databázových aplikácií, dizajnéri komunikačných systémov.

Inžinierske a doktorandské štúdium

Na bakalárske študijné programy nadväzujú akreditované inžinierske študijné programy.
Viac na feitcity.sk

Čo od študentov požadujeme

Máme záujem o motivovaných študentov a študentky. Nemusíte sa obávať matematiky a fyziky – pre prvákov organizujeme zdokonaľovacie kurzy zo stredoškolskej matematiky a fyziky.
Nemusíte byť expert v elektrotechnike a IT, ale musíte sa snažiť.

Prečo študovať u nás:

  • Poskytujeme odborové a najlepším študentom aj prospechové štipendiá (až do 1 200 eur)
  • Už počas bakalárskeho štúdia môžete pracovať na firemných projektoch, ktorými môžete získať lukratívne zamestnanie a zárobok
  • Počas štúdia budete riešiť konkrétne úlohy z prostredia partnerských firiem
  • Časť štúdia môžete absolvovať v zahraničí na partnerských univerzitách
  • Môžete získať certifikát MANAŽÉR KVALITY a certifikát CLAD –Certified LabVIEW Associate Developer
  • Môžete bezplatne absolvovať Cisco Akadémiu a získať priemyselné certifikáty Cisco Certified Network Associate
  • Budete sa učiť v krásnom univerzitnom kampuse a moderných laboratóriách
  • Môžete bývať v moderných zrekonštruovaných internátoch (prváci ich majú garantované
  • Nástupný plat absolventa presahuje v priemere 1 200 eur
  • Množstvo ďalších aktivít (e-športový festival UNIZA MASTERS, Solar Team Slovakia, súťaže, zábava), ktoré dotvárajú BOHATÝ ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT V KOMUNITE FEITcity.

Viac sa dočítate na našej stránke feitcity.sk

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Marian Kočner.

Búrka s bleskami si v poľských Tatrách vyžiadala mŕtvych a zranených

Nešťastie sa odohralo na štíte Giewont, ďalší turisti sa zranili.

Ilustračné foto
Výstavba projektu Sky Park.
Píše Samuel Marec - Fórum

Takto bude vyzerať koniec budúcnosti (píše Samo Marec)

Nevnímame to, lebo sa nás to zatiaľ netýka.

Ilustračné foto.

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia