SME
Štvrtok, 22. august, 2019 | Meniny má Tichomír

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Je atraktívna, aktuálna, akčná inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie so 60-ročnou tradíciou.

Je víťaz Národnej ceny za kvalitu 2017 a dlhodobo patrí podľa medzinárodných hodnotení medzi päť najlepších vysokých škôl na Slovensku. Univerzita ako moderná inštitúcia ponúka atraktívne bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity.

Dôležité termíny

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 21. február 2019

Termín podania prihlášky:
Bakalárske štúdium do 31. marca 2019
Magisterské štúdium do 30. apríla 2019
Doktorandské štúdium do 31. mája 2019

Prijímacie skúšky:
Bc./Mgr. 10. – 14. júna 2019
PhD. 27. júna – 7. júla 2019

Prihlasovanie na štúdium:

 • elektronická prihláška (v Akademickom informačnom systéme alebo na Portáli VŠ)
 • papierová prihláška

Prečo študovať na UKF V Nitre?

Sme AAA

Sme Atraktívni

 • Univerzita ako moderná inštitúcia ponúka atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity.
 • Univerzita v rámci učiteľského štúdia ponúka jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať.
 • Univerzita zabezpečuje široký rozsah pedagogických praxí v reálnych podmienkach, buduje sieť univerzitných cvičných škôl.
 • Vzdelávanie sa uskutočňuje pod vedením významných medzinárodne akceptovaných učiteľov a vedcov.
 • Univerzita je víťaz Národnej ceny za kvalitu 2017.
 • UKF je jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl na základe medzinárodných rankingov (University Ranking by Academic PerformanceURAP a EECA QS Rankings /EECA – Emerging Europeanand Central Asia/).

Sme Aktuálni v ponuke a organizácii vzdelávaniaa podpore študentskej diverzity.

 • Univerzita má kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.
 • Univerzita ponúka širokú škálu výberových predmetov, ktorými si môže študent doplniť a rozšíriť svojštudijný plán.
 • Univerzita rozširuje možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumnýcha mobilitných programov.
 • Univerzita poskytuje podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.

Sme Akční

 • Univerzita neustále rozvíja informačné technológie.
 • Univerzita buduje moderné vzdelávacie a výskumné priestory.
 • Univerzita modernizuje ubytovacie priestory študentských domovov univerzity.
 • Univerzita podporuje voľnočasové aktivity študentov, rozširuje možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života študentov.

Čo môžete na UKF študovať?

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
aplikovaná ekológia a environmentalistika
aplikovaná informatika
biológia
environmentalistika
fyzika
fyzika materiálov
geografia v regionálnom rozvoji
matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
technická mineralógia – gemológia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
biológia v kombinácii
ekológia v kombinácii
fyzika v kombinácii
geografia v kombinácii
chémia v kombinácii
matematika v kombinácii
informatika v kombinácii
odborné ekonomické predmety v kombinácii

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
aplikovaná sociálna práca
ošetrovateľstvo
psychológia
sociálna práca
sociálne služby a poradenstvo
urgentná zdravotná starostlivosť

FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
hungarológia
maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
maďarský jazyk v bilingválnej a administratívnej komunikácii
manažment regionálneho cestovného ruchu
regionálny cestovný ruch
stredoeurópske areálové štúdiá
ugrofínske štúdiá

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO:
maďarský jazyk a kultúra v kombinácii

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
maďarský jazyk a literatúra
v kombinácii učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

FILOZOFICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
anglistika
anglický jazyk v odbornej komunikácii
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo
archeológia
digitálna marketingová komunikácia
editorstvo a vydavateľská prax
estetika
etika
etnológia
euroázijské štúdiá
filozofia
história
hudobná a tanečná folkloristika
kulturológia
marketingová komunikácia a reklama
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
muzeológia
nemčina v hospodárskej praxi
politológia
riadenie kultúry a turizmu
románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
sociológia
taliansky jazyk a kultúra
východoslovenské jazyky a kultúry
žurnalistika

MEDZIODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
etnológia – muzeológia
história – archeológia
politológia – filozofia
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá
sociológia – anglistika
žurnalistika - nemčina v hospodárskejpraxi

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO:
štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov
anglický jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra
slovenský jazyk a kultúra

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
anglický jazyk a literatúra v kombinácii
francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii
nemecký jazyk a literatúra v kombinácii
ruský jazyk a literatúra v kombinácii
španielsky jazyk a literatúra v kombinácii
taliansky jazyk a literatúra v kombinácii
estetická výchova v kombinácii
etická výchova v kombinácii
história v kombinácii
náboženská výchova v kombinácii
slovenský jazyk a literatúra v kombinácii
výchova k občianstvu v kombinácii

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
andragogika
anglický jazyk a kultúra
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
hudba a zvukový dizajn
pedagogika a vychovávateľstvo
špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
šport a rekreácia

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
predškolská a elementárna pedagogika
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo hudobného umenia
učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
učiteľstvo praktickej prípravy
učiteľstvo techniky
učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
učiteľstvo psychológie v kombinácii
učiteľstvo techniky v kombinácii
učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Učiteľské a prekladateľské študijné programy v kombinácii je možné voľne kombinovať aj medzifakultne.

Mesto študentov Nitra

 • sídlime v krásnej starobylej Nitre, vysokoškolský život je teda prienikom historických tradícií a moderných trendov súčasného života

Pestrý študentský život

 • podporujeme kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne organizujeme populárne akcie ako študentské univerzitné dni, Októberfest alebo Imatrikulačný ples
 • široké možnosti stať sa členom univerzitných združení a klubov – možnosť využiť svoj voľný čas a prejaviť talent napríklad vo Folklórnom súbore Ponitran, Študentskom parlamente, Akademickom speváckom zbore, študentskom divadle VYDI alebo v študentskom časopise Občas nečas
 • dôležité miesto zastávajú u nás športové kluby Volley project UKF Nitra, Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitraa Taekwon-Do UKF Nitra- ponúkame široké možnosti, kde si môže študent zašportovať

Moderné priestory

 • ponúkame moderné nové a zrekonštruované vzdelávacie, študijné, výskumné, ubytovacie priestory v atraktívnych lokalitách mesta

Vaša potreba, naša pomoc

 • ak máš problém a potrebuješ poradiť, obrátiť sa môžeš na našich odborníkov v Poradenskom a servisnom centre (duchovné, finančné, kariérne, psychologické, právne, sociálne poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie a poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami)

Ďalšie benefity

vysoká uplatniteľnosť na trhu práce
atraktívne projekty zapájajúce študentov, cvičných učiteľov a odborníkovz praxe
v rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizujeme aj vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku
nezabúdame ani na deti či marginalizované skupiny – školáci majú každý rok možnosť absolvovať na UKF Nitriansku letnú univerzitu, IT akadémiu či fyzikálne tábory, a pre ľudí so špecifickými potrebami zo zariadení sociálnych služieb organizujú zamestnanci tzv. XXL akadémiu

Úspešní absolventi

 • medzi našich absolventov patria napríklad atlét Matej Tóth, riaditeľka zariadenia sociálnych služieb „KREATÍV“ v Klasove Mária Kóšová, herečka a speváčka Kristína Mečko, manažérka neziskovej organizácie Eduma a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová, či riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár

KONTAKTY:
www.ukf.sk
Facebook
Instagram
www.ukf.sk/ponukaštúdia

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Marian Kočner.

Búrka s bleskami si v poľských Tatrách vyžiadala mŕtvych a zranených

Nešťastie sa odohralo na štíte Giewont, ďalší turisti sa zranili.

Ilustračné foto
Výstavba projektu Sky Park.
Píše Samuel Marec - Fórum

Takto bude vyzerať koniec budúcnosti (píše Samo Marec)

Nevnímame to, lebo sa nás to zatiaľ netýka.

Ilustračné foto.

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia