SME
Sobota, 10. jún, 2023 | Meniny má Margaréta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda ponúka široké spektrum možností študovať MODERNÉ študijné programy.

(Zdroj: Archív univerzity)

Možnosť odoslať prihlášku elektronicky, alebo poštou do 30. apríla 2023

Prečo UCM?

• Trnava je univerzitné mesto;
• sme stabilná univerzita s dôrazom na potreby študenta;
• máme moderné špecializované laboratóriá;
• pracujú tu skúsení a uznávaní vedeckopedagogickí odborníci a lektori z praxe;
• študenti majú bohatý univerzitný život;

Univerzita sv. Cyrila a Metoda poskytuje vzdelanie vo viac ako 146 študijných programoch.

UCM ako akademická inštitúcia od svojho vzniku v roku 1997 podporuje a napomáha rozvoju vedy a vzdelanosti v regióne a na Slovensku prostredníctvom realizácie študijných odborov, ktoré sú zaujímavé a nie sú dostupné na každej vysokej škole. K dispozícii má študijné programy z oblasti vzdelávania, humanitných vied, sociálnych a ekonomických vied,
prírodných vied, matematiky a informatiky, technických vied či zdravotníckych vied. Univerzita sa profiluje ako moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorá hľadí na potreby svojich študentov s ohľadom na dosiahnutie výborných výsledkov v praxi.

SkryťVypnúť reklamu

Sídlo univerzity

UCM v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
GPS: 48°22'59.8"N; 17°35'19.8"E

Informácie pre uchádzačov o štúdium
ucm.sk/sk/uchadzaci/

E-mail: info@ucm.sk
Web stránka: ucm.sk
Facebook: facebook.com/ucm.trnava
Instagram: univerzita_sv_cyrila_a_metoda
YouTube: UCM Trnava

Fakulty a pracoviská:

Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Fakulta sociálnych vied
Fakulta zdravotníckych vied
Inštitút manažmentu

Študijné programy:

Bakalárske štúdium (denné)

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • aplikované mediálne štúdiá
 • marketingová komunikácia
 • masmediálna komunikácia
 • teória digitálnych hier
 • vzťahy s médiami

Fakulta prírodných vied

 • aplikovaná biológia
 • biotechnológie
 • ochrana a obnova životného prostredia
 • aplikovaná analytická chémia
 • chémia
 • aplikovaná informatika

Filozofická fakulta

 • anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • filozofia a aplikovaná filozofia
 • etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • história a aplikovaná história v kyberpriestore
 • psychológia
 • anglický jazyk a literatúra
 • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Fakulta sociálnych vied

 • európske štúdiá a politiky
 • verejná správa
 • sociálne služby a poradenstvo

Fakulta zdravotníckych vied

 • fyzioterapia
 • rádiologická technika

Inštitút manažmentu

 • manažment v turizme a hoteliérstve
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu