SME
Štvrtok, 22. august, 2019 | Meniny má Tichomír

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda ponúka široké spektrum možností študovať študijné programy.

Vybrať si môžete: učiteľstvo, nemecký jazyk, ruský jazyk, história, aplikovaná história v kyberpriestore, anglický jazyk, etnológia a blízkovýchodné štúdiá, psychológia, biológia, ochrana životného prostredia, biotechnológie, aplikovaná chémia, aplikovaná informatika, biomedicínska chémia, fi lozofi a, rádiológia, fyzioterapia, rádiologická technika, vzťahy s médiami, teória digitálnych hier, masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, verejná politika, manažment verejných služieb, politológia, verejná správa, európske štúdiá, komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe a mnoho ďalších.

Dni otvorených dverí

  • Fakulta masmediálnej komunikácie 8. február 2019
  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch 27. marec 2019

Ostatné fakulty a aj univerzita už svoj DOD uskutočnili v predošlom období, ak máte záujem o bližšie informácie, príp. prehliadku priestorov univerzity, kontaktujte príslušnú fakultu na www.ucm.sk.

SÍDLO UNIVERZITY:
UCM v Trnave
Námestie Jozefa Herdu
2917 01 Trnava

PODANIE PRIHLÁŠOK na Bc. štúdium do
FILOZOFICKÁ FAKULTA 30. 4. 2019 (okrem psychológie - 29. 3. 2019)
FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 30. 4. 2019
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED 30. 4.2019
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED 15. 5. 2019
NŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE 30. 4. 2019

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV: ucm.sk/sk/uchadzaci

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK na Mgr.štúdium a na PhD.štúdium: ucm.sk/uchadzaci/

WEB STRÁNKA: ucm.skFACEBOOK

UCM V SKRATKE

  • 156 študijných programov
  • Vyše 5 450 študentov
  • Možnosť štúdia atraktívnych študijných programov v anglickom jazyku

Prečo si vybrať našu univerzitu?

Mladá univerzita – a predsa reprezentuje tie najstaršie zvyky a tradície z čias chýrnej Veľkej Moravy a vo svojom názve nesie mená patrónov vzdelania a významných vierozvestcov. Zdroj ponaučenia hľadá v dávnej minulosti našich predkov.

Za 21 rokov svojej činnosti sa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave stala modernou akademickou inštitúciou, ktorá je jedinečná, má stabilný záujem uchádzačov o štúdium a rozvíja vedu a výskum v humanitných, spoločenských a prírodných vedách. Má výborné kontakty a vzťahy so zahraničnými univerzitami, dobré väzby s inštitúciami verejnej správy a podnikateľským zázemím regiónu i celého Slovenska.

Mladá univerzita – a predsa sa jej užpodarilo vybudovať si stabilné miesto v slovenskom vysokoškolskom priestore a získať akceptáciu zahraničných univerzít.

Fakulty a inštitúcie UCM

FILOZOFICKÁ FAKULTA
FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED
INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE V PIEŠŤANOCH

Ak si vyberie uchádzač FILOZOFICKÚ FAKULTU, môžu sa mu otvoriť dvere do sveta, ak vyštuduje anglický, nemecký alebo ruský jazyk. Môže preniesť minulosť do prítomnosti – ak vyštuduje etnológiu, blízkovýchodné štúdiá alebo históriu v kyberpriestore. Môže spoznať sám seba i iných - prostredníctvom študijných programov psychológia a filozofia.

Ak chcete pracovať v mediálnej oblasti alebo public relations(PR) - vyberte si FAKULTU MASMEDIÁLNEJKOMUNIKÁCIE - je to mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Ak študent rád skúma, trávi hodiny v laboratóriu a kamaráti sa s chémiou, biológiou a zaujíma ho životné prostredie, oblasť prírody, vedy, práca s rastlinami, vidí sa pri práci s mikroskopom a skúmavkami, určite patrí na FAKULTU PRÍRODNÝCH VIED. Veď biotechnológie, biomedicínska chémia, aplikovaná informatika a ochrana životného prostredia sú dnes na pulze dňa. Výskumné ústavy, laboratóriá, podniky, vysoké školy potrebujú absolventov prírodných vied.

Ak sa prikláňate sa k názoru, že za hranicami Slovenska svet nekončí, alebo Vám nie je ľahostajný osud iných ľudí - FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED je tá pravá pre Vás. Ako absolventi sa uplatníte v politike, štátnej správe a samospráve, zariadeniach sociálnych služieb, ako politici na všetkých úrovniach, profesionálni manažéri v oblasti verejnej politiky, odborní a vedúci pracovníci na samosprávnom kraji, v detských domovoch, domovoch dôchodcov aj ako marketéri vo verejnej správe.

Ak radi pracujete s ľuďmi, máte trpezlivosť, zručnosť, záujem o anatómiu a láka Vás štúdium a práca v oblasti ľudského zdravia, vyberte si INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE v Piešťanoch. Okrem štúdia budete môcť praxovať v zazmluvnených zariadeniach –nemocniciach, rehabilitačných centrách a poliklinikách. Študijné programy fyzioterapia a rádiologická technika sú prípravou na kariéru v nemocniciach, poliklinikách, diagnostických centrách, špecializovaných ústavoch, fitness štúdiách, kúpeľoch a wellnes.

Čo máme nové?

V štúdiu - aktuálne máme v ponuke nové študijné programyn

  • na Filozofickej fakulte (FF) - história v kyberpriestore, etnológia a blízkovýchodné štúdiá (v priebehu roku zrejme pribudne na FF možnosť študovať učiteľstvo francúzskeho jazyka)
  • na Fakulte prírodných vied - študijný program aplikovaná informatika a environmentálne inžinierstvo.
  • na Fakulte sociálnych vied - komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe, ekonómia verejnej politiky

Ubytovacie možnosti

V študentskom domove priamo v sídle školy a v ďalších zazmluvnených ubytovacích zariadeniach.

Ďalšie možnosti sebarealizácie vo voľnom čase:

Študenti univerzity majú široké spektrum rôznych možností a príležitostí pre rozvoj svojho športového a umeleckého talentu, príp. ďalších schopnostíi vo voľnom čase.
Vysokoškoláci môžu pôsobiť napr. vo fakultnom rádiu AETTER, fakultnej televízii FMK TV, v univerzitnom divadle THE.ART.RE, v univerzitnom speváckom zbore UNITTY, v univerzitnom ženskom volejbalovom tíme HIT UCM Trnava, časopise ATTELIÉR, vo fakultnom časopise Parazol, vo folklórnom súbore TRNAFČAN, v projekte GAUDEO.sk a mnohých ďalších.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Marian Kočner.

Búrka s bleskami si v poľských Tatrách vyžiadala mŕtvych a zranených

Nešťastie sa odohralo na štíte Giewont, ďalší turisti sa zranili.

Ilustračné foto
Výstavba projektu Sky Park.
Píše Samuel Marec - Fórum

Takto bude vyzerať koniec budúcnosti (píše Samo Marec)

Nevnímame to, lebo sa nás to zatiaľ netýka.

Ilustračné foto.

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia