SME
Nedeľa, 29. máj, 2022 | Meniny má Vilma

Prírodovedecká fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je vrcholnou vedecko-pedagogickou ustanovizňou s rozsiahlym pedagogickým a výskumným zameraním. Naši študenti tu môžu realizovať svoj výskum vo viac ako 200 laboratóriách. Sme najstaršou a najkomplexnešou prírodovedeckou fakultou na Slovensku.

(Zdroj: Archív unverzity)

ŠPIČKOVÉ VEDECKÉ TÍMY:
Na PriF UK pôsobí až 8 špičkových vedeckých tímov identifikovaných Akreditačnou komisiou SR, čo je dôkaz excelentnosti našej inštitúcie.

VEDECKÉ PROJEKTY:
PriF UK je jednou z najúspešnejších fakúlt na Slovensku z hľadiska získavania projektov z fondov EÚ. Fakulta vedie k vedeckej činnosti všetkých svojich študentov od bakalárskeho až po doktorandský stupeň. Každoročne v apríli organizujeme prehliadku výsledkov vedeckej práce študentov formou študentskej vedeckej konferencie, na ktorej sa zúčastňujú stovky študentov so svojimi príspevkami.

SkryťVypnúť reklamu

PRIJÍMACIE KONANIE:
Na všetky študijné programy bc. štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok, ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu. Bližšie informácie o prijímacom konaní na Bc., Mgr. a PhD. štúdium nájdete na fns.uniba.sk.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: do 15.3. 2020

Poplatok za prijímacie konanie: 50 EUR (za papierovú prihlášku) 15 EUR (za elektronickú prihlášku)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 24. január 2020
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina B2, Ilkovičova 6 842 15 Bratislava

DÔLEŽITÉ KONTAKTY:
Bližšie informácie o možnostiach štúdia na PriF UK vám rado poskytne aj naše študijné oddelenie:
telefón +421 2 602 96 531
Email: prif.so@uniba.sk

SkryťVypnúť reklamu

VIAC INFORMÁCIÍ O FAKULTE NÁJDETE NA:
www.fns.uniba.sk
www.facebook.com/fns.uniba.sk

Vedeli ste, že...?

Vedcom PriF UK sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke, na ktorú ročne zomrie štvrť až pol milióna ľudí. Objavili tiež nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA). A podieľali sa aj na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze.

UČÍ SA OD NÁS CELÝ SVET

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie.

SkryťVypnúť reklamu

PRÍRODOU ŽIJEME

Hľadať riešenia klimatickej krízy a ochrana prírody a zdravia je to, čo nás napĺňa a baví. U nás sa študenti môžu zapojiť do projektov zameraných na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, ochranu biotopov, živočíšnych a rastlinných druhov, obnovu významných prírodných území či sanáciu geologického prostredia a environmentálnych záťaží.

U NÁS ŠTUDENTI NESEDIA LEN NAD KNIHAMI

Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malý zlomok toho, čo na študentov čaká. Rozhodni sa pre štúdium prírodných vied na našej fakulte v slovenskom či anglickom jazyku a ako náš študent máš okrem práce v špičkových laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny výskum a odborné exkurzie v atraktívnych lokalitách.

Sme komunita. Nájdi si nových priateľov a zapoj sa do študentských klubov, komunitnej záhrady alebo telovýchovných sústredení. Prírodovedecká fakulta UK ponúka okrem učiteľstva 12 bakalárskych a 32 magisterských študijných programov a 2 bakalárske študijné programy v anglickom jazyku – Environmental Studies a Biological Chemistry.

SkryťVypnúť reklamu
Akreditované študijné programy 1. stupňa
(denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, titul Bc.)
Predpokladaný počet prijatých študentov
biológia150
medicínska biológia50
systematická biológia50
environmentalistika50
geológia30
paleobiológia20
geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny30
geografia, geoinformatika a kartografia30
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia30
geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje30
Environmental Studies v anglickom jazyku20
Biological Chemistry v anglickom jazyku20
chémia50
biochémia30
učiteľstvo predmetov biológia a chémia50
učiteľstvo predmetov biológia a geografia20
učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika20
učiteľstvo predmetov biológia a matematika20
učiteľstvo predmetov chémia a matematika10
učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk15
učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk15
učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk10
učiteľstvo predmetov geografia a matematika10
učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk15
učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk10

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

(denné štúdium, dĺžka štúdia 2 roky, titul Mgr.) Antropológia, Mikrobiológia, Botanika, Molekulárna biológia, Fyziológia rastlín, Virológia, Fyziológia živočíchov a etológia, Zoológia, Genetika, Ekológia, Analytická chémia, Anorganická chémia, Biochémia, Organická a bioorganická chémia, Fyzikálna chémia, Jadrová chémia a rádioekológia, Teoretická a počítačová chémia, Aplikovaná a environmentálna geofyzika, Inžinierska geológia a hydrogeológia, Ložisková geológia, Mineralógia a petrológia, Paleontológia, Dynamická geológia, Pedológia, Fyzická geografia a geoinformatika, Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, Regionálna geografia, Rozvoj regiónov a európska integrácia, Environmentálna geochémia, Environmentálna ekológia, Environmentálne plánovanie a manažment, Biotechnológie, Učiteľstvo biológie v kombinácii, Učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii, Učiteľstvo geografie v kombinácii, Učiteľstvo chémie v kombinácii.

SkryťVypnúť reklamu


ŠIROKÉ UPLATNENIE NAŠICH ABSOLVENTOV

Farmaceutický priemysel, klinické laboratóriá, zdravotnícke a diagnostické pracoviská, rezort poľnohospodárstva, zdravotníctva, lesníctva, potravinárskeho priemyslu, výskumné vývojové centrá, expert v rôznych výkonných a riadiacich pozíciách verejného či súkromného sektora v nadnárodnom meradle, manažér ochrany životného prostredia v rôznych odvetviach priemyslu, špecialista v oblasti ochrany prírody, krajiny, vodného a odpadového hospodárstva, expert v naftových, banských, sanačných a stavebných spoločnostiach, manažér trvalo udržateľného cestovného ruchu, pracovník v progresívnych startupoch a v GIS firmách, expert popredných softvérových firiem, v spoločnostiach zameraných na tvorbu mapových online aplikácií a v analytických firmách, vedec výskumník a vysokoškolský pedagóg, štátna a regionálna správa a mnohé ďalšie možnosti uplatnenia.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Dietok prizeračky - Miroslava Setnická (vľavo) a Viera Farbiaková

Niektoré rodiny na ich služby čakajú dlhé mesiace.


25. máj
Peter Cehlárik na ZOH 2022 v Pekingu.

Všetci sme boli proti vojne, je hrozné, čo sa deje, vraví hokejista.


Stanislav Benčat 2 h
Areál Čatlošovej vily je nevyužívaný takmer dve desaťročia.

S prestavbou areálu bývalého sanatória nesúhlasili úrady ani aktivisti.


27. máj
Vojna na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine pokračuje 95. deň.


a 3 ďalší 5 h
SkryťZatvoriť reklamu