SME
Piatok, 27. január, 2023 | Meniny má Bohuš

Slovenská technická univerzita v Bratislave

STU = Kvalita štúdia + Moderné vybavenie + Istota uplatnenia + Najvyššie ohodnotenie + Perspektíva rastu + Realizácia pri vývoji

Študentky STUŠtudentky STU (Zdroj: Archív univerzity)

Prečo STU?

• atraktívne študijné programy
• perspektíva po ukončení štúdia
• študijné pobyty v zahraničí
• štipendiá
• špičkový výskum
• zrekonštruované laboratóriá aj internáty
• skvelý študentský život
• podpora startupov

Sme online univerzita

e-prihláška - vyplníte prihlášku a nahráte prílohy
online literatúra - študijnú literatúru vydanú univerzitným vydavateľstvom
si stiahnete online
virtuálna knižnica - máte dostupné vedecké databázy
výpočtové softvéry zdarma - používate ich pre výpočty, programovanie
a simulácie
AIS - v univerzitnom online systéme máte všetky informácie o štúdiu
na jednom mieste

SkryťVypnúť reklamu

Sme najstaršia a najväčšia technická univerzita na Slovensku. Poskytujeme kvalitné vysokoškolské vzdelanie založené na vedeckom výskume.

Fakulty, katedry, ústavy a odborníci našej univerzity spolupracujú priamo s priemyselnými podnikmi
a spoločenskými organizáciami, ktoré operujú
v medzinárodnom priestore. Študijné programy majú medzinárodne porovnateľnú úroveň.

STU je ako jedna z mála univerzít na Slovensku držiteľom certifikátov ECTS Label a DS Label. Atraktívnosť a kvalitu poskytovaného vzdelania dokazuje vysoká zamestnanosť našich absolventov, dosahujúca takmer 100 %, pričom ich nástupné platy sú najvyššie v ekonomike Slovenska.

www.stuba.sk
fb.com/univerzita

Fakulty a pracoviská

  • Stavebná fakulta
  • Strojnícka fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  • Fakulta architektúry a dizajnu
  • Materiálovotechnolo gická fakulta
  • Fakulta infoŕmatiky a informačných technológií
  • Ústav manažmentu

SkryťVypnúť reklamu

Študijné programy pre Bc. stupeň štúdia

Štúdium

Prihlášky

Aplikovaná informatika

denné

30.04.2023

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

denné

30.04.2023

Aplikovaná mechanika a mechatronika

denné

31.03.2023

Architektúra a urbanizmus*

denné

30.11.2022

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

denné

31.03.2023

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve strojov a procesov **

denné

30.04.2023

Automobilová mechatronika

denné

30.04.2023

Automobily a mobilné pracovné stroje

denné

31.03.2023

Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie **

denné

30.04.2023

Biotechnológia **

denné

30.04.2023

Civil Engineering*

denné

30.04.2023

Dizajn

denné

30.11.2022

Elektroenergetika

denné

30.04.2023

Elektronika

denné

30.04.2023

Elektrotechnika

denné

30.04.2023

Energetické stroje a zariadenia

denné

31.03.2023

Environmentálna výrobná technika

denné

31.03.2023

Geodézia a kartografia

denné

30.04.2023

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály **

denné

30.04.2023

Chemické inžinierstvo **

denné

30.04.2023

Informačné a komunikačné technológie

denné

30.04.2023

Informatika **

denné

31.03.2023

Integrovaná bezpečnosť

denné

30.04.2023

Investičné plánovanie v priemyselnom podniku *

denné

30.04.2023

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

denné

30.04.2023

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

denné

30.04.2023

Krajinárstvo a krajinné plánovanie

denné

30.04.2023

Matematicko-počítačové modelovanie

denné

30.04.2023

Materiálové inžinierstvo

denné

30.04.2023

Mechatronika v technologických zariadeniach

denné

30.04.2023

Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

denné

31.03.2023

Počítačová podpora výrobných technológií

denné

30.04.2023

Potraviny, výživa, kozmetika **

denné

30.04.2023

Pozemné stavby a architektúra

denné

30.04.2023

Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky

denné

31.03.2023

Priemyselné manažérstvo

denné

30.04.2023

Priestorové plánovanie *

denné

30.04.2023

Robotika a kybernetika

denné

30.04.2023

Strojárske technológie a materiály

denné

31.03.2023

Technika ochrany životného prostredia

denné

31.03.2023

Technológie a manažérstvo stavieb

denné

30.04.2023

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

denné

30.04.2023

Výrobné technológie

denné

30.04.2023

Výrobné zariadenia a systémy

denné

30.04.2023

* aj v anglickom jazyku

** aj ako konverzný (prvý ročník slúži na doplnenie znalostí z chémie, matematiky, fyziky, programovania)

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu