SME
Pondelok, 27. marec, 2023 | Meniny má Alena

Slovenská technická univerzita - Fakulta informatiky a informačných technológií

Mať FIIT STU v životopise znamená: veľa zaujímavých pracovných ponúk, možnosť úžasného kariérneho rastu, skvelé platové podmienky...

Fakulta informatiky a informačných technológií STUFakulta informatiky a informačných technológií STU (Zdroj: Archív fakulty)

FIIT STU je záruka kvalitného vzdelania úzko prepojeného s výskumom a praxou. Čaká ťa výborný kolektív a pestrý študentnský život. FIIT STU ti otvorí mnoho kariérnych príležitostí a zaručí atraktívne ohodnotenie trhu práce. Študijné programy máme akreditované MŠVVaŠ SR a zároveň Institution of Engineering and Technology (IET) so sídlom v Londýne.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium

KONTAKTY:
Fakulta informatiky a informačných technológií
STU v Bratislave
Ilkovičova2, 842 16 Bratislava 4

Web: www.fiit.stuba.sk, studuj.fiit.sk
E-mail: info@fiit.stuba.sk
Facebook: www.facebook.com/FIIT.STU
Instagram: www.instagram.com/fiitstu

SkryťVypnúť reklamu

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
do 31. marca 2023 – bakalárske štúdium
do 31. mája 2023 – inžinierske štúdium
do 31. mája 2023 – doktorandské štúdium

POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
20 € - bakalárske, inžinierske, doktorandské (denné)

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
Využite možnosť vyplniť e-prihlášku.

PRIJÍMACIE KONANIE:
Na bakalárske štúdium sa prijímajú uchádzači (absolventi stredných škôl)
na základe bodového hodnotenia podľa kritérií výberu uchádzačov.

Do 31.3.2023 si môžeš podať prihlášku a študovať informačné technológií
v kvalite porovnateľnej s informatickými fakultami v zahraničí.

Pozývame ťa na druhý termín prijímacej skúšky, ktorý sa uskutoční
21. apríla 2023.

Pre viac informácií sleduj podmienky-prijatia .

KRITÉRIÁ VÝBERU UCHÁDZAČOV:

Fakulta prijme na 3-ročný študijný program uchádzačov, ktorí:

SkryťVypnúť reklamu

• dosiahnu percentil minimálne 70 z externej časti maturitnej skúšky z matematiky, alebo dosiahnu minimálne 70 bodov za diplom zo súťaže.

• dosiahnu minimálne 70 bodov z prijímacej skúšky (prijímacia skúška nie je povinná, ak spĺňajú podmienky prijatia v inej kategórii).


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave ponúka v akademickom roku 2023/24 v 1. stupni vysokoškolského štúdia akreditovaný študijný program: INFORMATIKA.

FORMA ŠTÚDIA:
Denné štúdium v slovenskom jazyku

KONCEPCIA ŠTÚDIA:
Štúdium na FIIT je koncipované tak, aby študenti získali najlepší základ a všeobecný prehľad o informatike a prehlbovali si svoje vedomosti podľa svojich záujmov. Práve preto otvárame jeden študijný program – Informatika.

V prvom ročníku študenti získajú všeobecný rozhľad a pochopia základné princípy, na ktorých budú stavať aj počas ďalšieho štúdia.

SkryťVypnúť reklamu

V druhom ročníku si začnú vyberať voliteľné predmety podľa želaného zamerania. Štúdium si môžu vyskladať podľa seba - úzko sa špecializovať na oblasť, ktorá ich zaujíma, alebo kombinovať predmety rôzneho zamerania a získavať tak širší prehľad.

ZAMERANIE ŠTÚDIA:

SOFTVÉROVÉ INŽINIERSTVO
Toto zameranie je pre študentov, ktorí radi programujú. Naučia sa vytvárať väčšie softvérové systémy alebo iné zaujímavé aplikácie. Softvérové inžinierstvo ich pripraví do praxe, čo oceňujú aj firmy, kde pracujú naši absolventi.

UMELÁ INTELIGENCIA
Za posledné roky vzniklo viac dát ako za 5000 rokov dovtedy. Toto zameranie umožňuje študentom stať sa odborníkmi na dáta a naučí ich tvoriť aplikácie umelej inteligencie.

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ

Hackerské a sieťové útoky, šíriace sa vírusy či ramsomvérové útoky sú postrachom firiem, ale aj štátov. Študenti tohto zamerania dostávajú príležitosť stať sa odborníkmi v tejto oblasti. Môžu si zvoliť predmety ponúkané Výskumným centrom ESET na FIIT.

SkryťVypnúť reklamu

Odborníci z praxe im odovzdajú neoceniteľné vedomosti a skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti. Študenti majú možnosť učiť sa aj pomocou hier typu Captue the Flag.

INTERNET A INTERNETOVÉ TECHNOLÓGIE

Internet a internetové technológie je predovšetkým pre budúcich odborníkov najmä v oblasti počítačových a mobilných sietí. Študenti majú k dispozícii fakultnú 2G, 3G a 4G sieť, ako aj fakultnú LoRa sieť, ktorú môžu testovať. Tiež si môžu zvyšovať svoju odbornosť v Cisco sieťovej akadémii a v Check Point Secure Academy, ktoré pôsobia na fakulte a stať sa uznávaným expertom na počítačové siete. Zároveň sa môžu aktívne zapojiť do výučby ako Cisco inštruktori už počas štúdia.

ABSOLVENTI: Budú pripravení buď na inžinierske/magisterské štúdium v informatických, alebo iných príbuzných študijných programoch a po jeho absolvovaní aj na doktorandské alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu