SME
Piatok, 7. máj, 2021 | Meniny má MonikaKrížovkyKrížovky

Školy pri výučbe na diaľku už teraz počítajú „škody“ na žiakoch

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania

Doučovanie prebieha v malých skupinkách.Doučovanie prebieha v malých skupinkách. (Zdroj: FOTO - ARCHÍV V. K.)

Viktória Zupková študuje sociálne služby a poradenstvo na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je v druhom ročníku. Hovorí, že si svoj študijný program zvolila dobre, baví ju a našla sa v ňom.

V študijnom programe sa zameriavajú aj na deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia a keď počula o možnosti zapojiť sa do dobrovoľníckeho programu doučovania žiakov v základných školách, hneď sa prihlásila.

Býva neďaleko Levíc a zo zoznamu škôl, ktoré o doučovanie prejavili záujem, si na fakulte vybrala Základnú školu s materskou školou v Kozárovciach, čo má z domu na skok.

Skryť Vypnúť reklamu

V škole pôsobila minulý rok od októbra do decembra, na starosť dostala šesť rómskych žiakov. Boli to tretiaci a mesiace dištančnej výučby v druhom ročníku sa pod nich podpísali. Postúpili síce podľa pokynov ministerstva školstva do tretieho ročníka, ale s veľkými rezervami najmä v slovenskom jazyku a aj v matematike.

"Pracovala som s nimi individuálne, v skupinkách, brúsili sme vybrané slová, mali problémy so slabikami, nepoznali ich, nevedeli ich zaraďovať. Ťažkosti pramenili aj z toho, že mnohým slovenským výrazom nerozumeli, hovorili po rómsky, bolo im ich treba najskôr vysvetliť. Po nácviku to už chápali. Časom sa dostavili pokroky," hovorí Viktória.

Keď sa viete nadchnúť

Do školy mala pôvodne chodiť raz týždenne na dve hodiny, ale z vlastnej vôle za školákmi prichádzala až dva razy. Mala šťastie, škola vtedy ešte mohla učiť prezenčne a Viki vďaka jej kontaktnej povahe veľmi rýchle s rómskymi tretiakmi nadviazala blízky vzťah.

Skryť Vypnúť reklamu

Ba keď sa roznieslo po osade, aká mladá učiteľka individuálne chodí k žiakom a ako sa im venuje, skupinka troch detí sa rozrástla o ostatné tri deti, ktoré premohla zvedavosť a donútila ich začať chodiť do školy a plniť si svoju povinnú školskú dochádzku.

Základná škola v Kozárovciach sa na príchod vysokoškoláčky na doučovanie rómskych detí dôkladne pripravila.

Triedna učiteľka tretiakov Zuzana Šebová, ktorá je zároveň aj zástupkyňou riaditeľa, bola študentke nápomocná pri príprave na doučovania, pripravovali spolu aj niektoré materiály, usmerňovala ju v konkrétnych tematických celkoch či častiach z učebníc, na ktoré sa mala pri doučovaní zamerať.

Prezradila aj to, že Viki v ich očiach stúpla aj tým, že sa kvôli deťom naučila niekoľko rómskych výrazov, ba vedela v rómčine napočítať aj do desať.

Skryť Vypnúť reklamu

Viki si deti získala aj rôznymi zábavnými aktivitami, v čase Mikuláša im napiekla mafiny, priniesla plyšové hračky, veľa sa s nimi rozprávala o ich rodinách, spoznala ich tradičné rómske jedlá, naučila sa robiť špeciálnu rómsku praženicu. "Zistila som však, ako deti trápi, že im doma nemá kto pomáhať s domácimi úlohami," povedala Viki.

Pred Vianocami už triedna učiteľka tretiakov Zuzana Šebová Viktórii potvrdila, že sa vďaka doučovaniu u detí zlepšili prospech aj dochádzka do školy.

Ak to okolnosti dovolia, chcela by sa Viktória ku školákom do Kozároviec vrátiť. Záujem má aj samotná škola.

Svoje poznatky o tom, ako sa deti pri doučovaní pohli dopredu vo vedomostiach, chce teraz Viki zužitkovať v práci študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečo vznikol program doučovanie?

Program doučovania žiakov základných škôl so zapojením študentov vysokých škôl v čase prerušenia vyučovania vznikol ako spoločná iniciatíva Štátneho pedagogického ústavu a vysokých škôl na jeseň minulého roka.

"V tom čase, po prvej vlne pandémie už bolo jasné, že žiakom základných škôl treba pomôcť prekonať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré spôsobil najmä rozdielny prístup k dištančnej forme vzdelávania," ozrejmuje dôvody programu Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Keďže negatívne dosahy pandemickej situácie na časť žiakov sa budú ešte zvýrazňovať, program doučovania bude pokračovať nielen v školskom roku 2020/2021, ale aj v nasledujúcom, v ktorom by sa mal rozšíriť.

Skryť Vypnúť reklamu

Riaditeľka Hapalová hovorí, že skúsenosti počas jeho päťmesačnej realizácie sú prevažne pozitívne. "V priebehu februára sme zrealizovali interné zhodnotenie programu so zapojenými základnými a vysokými školami. Koordinátori programu zo základných a z vysokých škôl spoluprácu na programe veľmi oceňovali. Mnohé základné školy chceli aj v druhom polroku ďalej pokračovať práve s tými ,svojimi‘ študentmi," tvrdí Hapalová.

A prečo sa do doučovania zapojilo len 45 študentov? Hapalová súhlasí, že aktuálny počet zapojených študentov vysokých škôl je vzhľadom na celkový počet žiakov, ktorí môžu mať v dôsledku pandémie ťažkosti v učení, relatívne nízky, ale odôvodňuje to pandemickou situáciou počas jesene a zimy aktuálneho školského roka.

Skryť Vypnúť reklamu

Zdôrazňuje, že program nemal plošne pokryť všetkých žiakov základných škôl, ale pomôcť aspoň časti z nich.

"Každý jeden žiak, ktorému sa študent vo svojom voľnom čase a dobrovoľne venoval, je pre nás signálom, že program doučovania má zmysel. Pri spätnej väzbe od koordinátorov základných škôl bolo pre nás kľúčovou otázkou, či na žiakoch, ktorí boli doučovaní, bol vidieť pokrok a zlepšenie. To nám potvrdili," povedal Hapalová.

Ako to vyzerá v praxi

Vzhľadom na doučovanie sme oslovili viacero vysokoškolákov aj základné školy, ktoré sa do programu zapojili. Nikto síce nespochybnil potrebu pomôcť žiakom, ale upozorňujú že treba vychytať jej "muchy".

Napríklad Erika Balatová, ktorá študuje na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v štvrtom ročníku biológiu a chémiu, svoje doučovanie charakterizovala ako veľmi náročné, lebo bolo pre žiakov dobrovoľné a učila len online. "Chýbal tomu osobný kontakt, ktorý by som s nimi nadviazala v škole." Kým ona sedela pripravená pri počítači, žiaci, ktorí sa mali doučovať, sa neozývali. Nešlo o slabých žiakov, ale chýbala im vnútorná motivácia.

Skryť Vypnúť reklamu

Veronika Jankechová zase doučovala tak málo, že sa k tomu ani nechcela vyjadriť.

Podľa škôl sa v praxi zatiaľ nedodržiava úloha koordinátora z vysokej školy, ktorý by mal študenta odborne a metodicky viesť pri realizácii doučovania a poskytovať mu priebežné konzultácie.

Úplne šťastné nie je ani zapojenie vysokoškolákov do doučovania počas dištančnej výučby. Napríklad riaditeľ Základnej školy v Lúčkach Tomáš Brček hovorí, že to celkom nevyšlo podľa ich zámeru, lebo deti sa nevedeli so študentmi tak rýchlo stotožniť cez dištančnú výchovu, boli to pre nich cudzí ľudia. Problém tkvie aj v tom, že žiaci, ktorí majú problém s učením, sú utiahnutí, ťažko sa otvoria cudziemu. Obmedzená bola aj ponuka predmetov na doučovanie, pokiaľ ide o druhý stupeň.

Skryť Vypnúť reklamu

Výchovná poradkyňa Ivona Baďová dodala, že škola dostala troch vysokoškolákov, učili len na druhom stupni matematiku, chémiu a biológiu. Vybrala na doučovanie sedem žiakov od piateho po ôsmy ročník.

Keď Baďová doučovanie zrekapitulovala, tak si v škole povedali, že nateraz v tom nebudú pokračovať.

V Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach mali jednu študentku z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, venovala sa v skupinkách druhákom a štvrtákom na slovenskom jazyku a matematike.

Riaditeľka Denisa Križanová priznáva, že to bolo veľmi komplikované, otvorení boli len krátko, potom prešli na dištančnú výučbu, čo pre deti nie je také jednoduché.

Križanová povedala, že ak by deti chodili normálne do školy, vedeli by študentov na vyučovanie využiť. "Pre slabších žiakov je výhodnejší individuálny prístup, lebo dobiehať učivo s celou triedou je veľmi náročné," potvrdila riaditeľka.

Skryť Vypnúť reklamu

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

A ako sa predraží prenájom či predaj bytu? Pozrite si prepočty.

11 h

Väzba nenahrádza trest. Má byť humánna.

9 h

Neprehliadnite tiež

Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie

16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania

16. mar
Ekonomická Univerzita v Bratislave

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie.

9. feb
Ilustračné foto

Fakulty už robia úpravy

7. feb