SME
Nedeľa, 29. január, 2023 | Meniny má Gašpar

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Prečo si vybrať našu fakultu?

(Zdroj: Archív univerzity)

Prečo si vybrať našu fakultu?

Preto, že z Vás sformuje jedinečnú vyhranenú osobnosť, so širokým súčasným uplatnením a perspektívou flexibilného prispôsobenia sa budúcemu prostrediu s radikálne sa meniacimi technológiami a požiadavkami na
schopnosti a zručnosti moderného človeka.

Zdôrazňujeme individuálny prístup, novátorstvo, kreativitu. Cudzie je nám memorovanie, vyžadujeme porozumenie problémom, tvorivý prístup k ich analýze a hľadanie neštandardných riešení v rámci medzinárodne úspešných tímov.

Základné informácie
pre uchádzačov o štúdium

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v každom objektívnom hodnotení slovenských škôl skončí ako najlepšia. Toto postavenie si získala vďaka kvalitnému kolektívu pedagógov a vedcov, otvorenosti, širokej medzinárodnej spolupráci ale i vďaka vynikajúcim študentom.

SkryťVypnúť reklamu

Typická pre fakultu je atmosféra náročnosti, vzájomnej úcty a priateľských vzťahov, ktorá vytvára predpoklady na kvalitné vzdelanie, vynikajúce vedecké výsledky, ale aj pre všestranný rozvoj zamestnancov a študentov.

Našou víziou je poskytovať vzdelanie plne kompetitívne v svetovom meradle, vychádzajúce z kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti s aktívnou účasťou študentov. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky si zakladá na tom, že jej absolventi nemajú problémy s uplatnením sa v praxi.

Politikou fakulty je, aby každý absolvent FMFI UK mal nielen veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie a bol schopný ich uplatniť, ale aby bol maximálne flexibilný, vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových problémoch a bol schopný pracovať v tímoch, bol schopný využívať meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej úrovni a ovládal aktívne anglický jazyk.

SkryťVypnúť reklamu

Prihlášky:

https://fmph.uniba.sk/prihlasky/
Termín podania prihlášky na bakalárske študijné programy: 31.3.2023
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška v listinnej podobe - tlačivo MŠVVaŠ SR): 33 EUR
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška v elektronickej podobe): 15 EUR

Kontakt: prijimacky@fmph.uniba.sk,
02/602 95 152, 02/602 95 480

DOD

Fakulta každoročne organizuje dni otvorených dverí, kedy sa návštevníci môžu pozrieť priamo do prednáškových sál, učební či laboratórií.
8.2.2023 Deň otvorených dverí pre maturantov
7.6.2023 Deň otvorených dverí

Nájdete nás:

www.fmph.uniba.sk ; www.matfyzjein.sk ; youtube/matfyzjein ;
facebook/MatFyzJeIn ; instagram/matfyzjein ; tiktok/@matfyzjein


AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Fakulta si zakladá na tom, že jej absolventi majú široké uplatnenie v praxi.Chceme aby každý absolvent mal dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie a bol schopný ich uplatniť, ale aby bol maximálne flexibilný, vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových problémoch a bol schopný pracovať v tímoch.

SkryťVypnúť reklamu

Jedným zo základných poslaní fakulty je oblasť vzdelávania. Fakulta poskytuje komplexné vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých oblastiach matematiky, fyziky a informatiky a zabezpečuje aj vzdelávanie učiteľov príslušných predmetov.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Fakulta poskytuje bakalárske štúdium v oblastiach matematiky, fyziky, informatiky, ako aj učiteľské štúdium. Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia sú 3 roky, niektoré programy sú pre Vás pripravené aj v tzv. konverznom programe, čo je bakalársky študijný program s predĺženou dĺžkou štúdia na 4 roky a je určený pre uchádzačov, u ktorých rozsah a kvalita vedomostí dostatočne nenapĺňa predpoklady pre úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia.

MATEMATIKA

• Matematika
• Ekonomická a finančná matematika
• Manažérska matematika
• Poistná matematika

SkryťVypnúť reklamu

FYZIKA

• Fyzika (aj konverzný)
• Biomedicínska fyzika
• Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika (aj konverzný)
• Technická fyzika (aj konverzný)

INFORMATIKA

• Informatika
• Aplikovaná informatika
• Bioinformatika (aj konverzný)
• Dátová veda (aj konverzný)

UČITEĽSTVO A PEDAGOGICKÉ VEDY

sa študuje ako kombinácie dvoch predmetov, u nás sú možné tieto
kombinácie:

• Matematika - fyzika,
• Matematika - informatika,
• Matematika - deskriptívna geometria,
• Matematika - telesná výchova,
• Fyzika - informatika,
• Informatika - biológia,
• Informatika - anglický jazyk,
• Informatika - chémia,
• Informatika - geografia.

MAGISTERSKÉ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Po ukončení bakalárskeho štúdia fakulta poskytuje vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch aj pre nadväzujúce magisterské a doktorandské štúdium.

SkryťVypnúť reklamu

Súčasťou vzdelávacieho procesu na fakulte sú aj ďalšie formy vzdelávania ako sú doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium či rigorózne konania.

Prečo študovať dátovú vedu?

Dáta sú zaujímavé a poháňajú inovácie
• strojové učenie, umelá inteligencia, pokročilá štatistika, prediktívna analýza
správania používateľov, zákazníkov, či trhov

Absolventi majú flexibilné možnosti uplatnenia

• dátový analytik, dátový vedec, špecialista na vizualizáciu dát, štatistik, programátor, špecialista na modelovanie
• bankovníctvo a financie, automobilový priemysel, zdravotníctvo, doprava, obchod, energetika, počítačové hry, štátna správa, nové oblasti vedy ako bioinformatika, biomedicína, moderná fyzika

Experti na dáta sú žiadaní a nepostrádateľní v praxi

• vysoký rast dopytu po odborníkoch a ich platov
• spokojnosť dátových analytikov so zamestnaním

SkryťVypnúť reklamu

Prečo študovať ekonomickú a finančnú matematiku?

Ekonomická a finančná matematika je moderne koncipované štúdium, pozostávajúce z trojročného bakalárskeho a následného dvojročného magisterského programu. Pripravuje vysoko matematicky fundovaných odborníkov pre oblasť ekonómie a financií.

Absolvent programu má poznatky z celého spektra matematických disciplín ako matematická analýza, algebra, diferenčné a diferenciálne rovnice, numerické metódy, pravdepodobnosť a štatistika.

Kvalitné vzdelanie z ďalších oblastí, ako sú matematická ekonómia, finančná matematika, analýza rizika, matematické metódy v poisťovníctve a metódy matematického modelovania mu umožňuje aplikovať a rozvíjať poznatky v oblasti modelovania ekonomických, finančných a prírodných javov a procesov.

SkryťVypnúť reklamu

Absolvent ovláda pokročilé optimalizačné metódy s aplikáciami vo veľkoškálových výpočtoch a analýze dát. Získa pokročilé digitálne zručnosti pri programovaní v moderných matematických, štatistických a finančných softvéroch, ako sú Python, Matlab, R a SAS. Študijný program vznikol ako požiadavka z praxe a po 20 rokoch svojho pôsobenia, má neustále silné využitie absolventov v praxi.

Prečo študovať fyziku?

Fakulta je v slovenských rebríčkoch konzistentne hodnotená ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied. Fakulta je jedným z najúspešnejších výskumných pracovísk na Slovensku.

Aktívne oblasti fyzikálneho výskumu zahŕňajú jadrovú fyziku či fyziku subatomárnych častíc, fyziku tuhých látok, fyziku plazmy, seizmológiu, mechanizmy procesov v živých systémoch a ich využitie v biomedicíne a biotechnológiách, nanotechnológie, materiály a nové technológie, ...

SkryťVypnúť reklamu

Fakulta sa môže pýšiť viacerými skvelými pracoviskami, za všetky uvedieme aspoň dve:

AGO - Astronomické a geofyzikálne observatórium (AGO) Modra-Piesok. Sme jediná vysoká škola, ktorá má vlastne astronomické observatórium.
CENTA - Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie - Vedecký program laboratória sa sústreďuje hlavne na environmentálny, medicínsky, jadrový a materiálový výskum. Tieto aplikácie predstavujú najúspešnejší vývoj v technológiách malých urýchľovačov pre rozličné vedecké odvetvia.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

MG Rink v Trenčíne

Na výrobe ľadu sa šetriť energiou veľmi nedá, hovorí otec slávneho hokejistu.


27. jan
Novým českým prezidentom bude armádny generál vo výslužbe Petr Pavel.

Milióny Čechov nás nevidia ako hrozbu, píšu Rusi.


3 h
Slovenka Petra Vlhová v cieli po druhom kole slalomu v českom Špindlerovom Mlyne.

Slovenke slalomy v Špindlerovom Mlyne nevyšli.


a 1 ďalší 46m
Nemecký kancelár Olaf Scholz.

Vojna na Ukrajine pokračuje.


a 4 ďalší 10 h
SkryťZatvoriť reklamu