SME
Sobota, 10. jún, 2023 | Meniny má Margaréta

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

Interaktivní a moderní výuka probíhá v nových prostorách

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v PrazeFakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (Zdroj: Archív fakulty)

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v programech zaměřených na udržitelné lesní hospodaření při změně klimatu s důrazem na plnění ekosystémových služeb, komplexní management zvěře s péčí o její životní prostředí, moderní metody uchovávání přírodnin a preparace živočichů, péči o zeleň v urbanizovaném prostředí, využívání dřeva jako obnovitelné suroviny a materiálu budoucnosti a konstrukci dřevěných výrobků a staveb.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní a nezbytnou podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je úspěšné absolvování úplného středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou (prokazuje se při zápisu do studia originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení), k magisterskému studiu je to úspěšné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Dalším krokem je podání přihlášky a spěšné absolvování přijímacího procesu, který je u každého programu odlišný. Vybrané studijní programy jsou bez přijímacích zkoušek.

SkryťVypnúť reklamu

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese is.czu.cz/prihlaska,
a to v termínu do 31. 3. 2023.

Tento proces je spojen s nutností zaplatit administrativní poplatek 750 Kč, a to převodem z účtu nebo kartou pomocí GP WebPay.

KONTAKT

E-mail: stehlik@fld.czu.cz
Tel. č.: +420 224 383 710
www.fld.czu.cz
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 1176
165 00 Praha 6-Suchdol

YouTobe ; Facebook ; Instagram ;

INFORMACE O STUDIU

Interaktivní a moderní výuka na FLD ČZU v Praze probíhá v nových prostorách, ve kterých se nachází špičkově vybavené výukové laboratoře a učebny. Studenti si tak mohou teoreticky získané znalosti přeměnit v praktické dovednosti v nejmodernějších laboratořích, dílnách, ale i terénu.

SkryťVypnúť reklamu

Studium je třístupňové, po absolvování tříletého bakalářského studia je možné pokračovat navazujícím dvouletým magisterským studiem a následně si vybrat z devíti čtyřletých doktorských studijních programů. Cílem fakulty je vychovávat odborníky pro lesnictví a dřevařství budoucnosti.

V současnosti na fakultě studuje v bakalářských a magisterských studijních programech více jak 1600 studentů ze 17 různých zemí. Zahraniční studenti tak tvoří 8% z celkového počtu.

Chtěli byste zázemí FLD ČZU a areál univerzity vidět, ale zrovna nemáte cestu do Prahy? Nevadí. Moderní zázemí fakulty, jedinečný univerzitní kampus i představení jednotlivých studijních programů si prohlédněte na fakultním YouTube kanálu (FLDvPraze).

Přehled studijních programů

Bakalářské studium (délka studia 3 roky, titul Bc.)

PROGRAMSPECIALIZACEFORMA STUDIA
LesnictvíOchrana a pěstování lesních ekosystémůprezenční, kombinovaná
LesnictvíEkonomika a řízení lesního
hospodářství
prezenční, kombinovaná
DřevařstvíPodnikání ve dřevozpracujícím
a nábytkářském průmyslu
prezenční
DřevařstvíZpracování dřevaprezenční, kombinovaná
Myslivost a péče
o životní prostředí zvěře
prezenční, kombinovaná
Konzervace přírodnin
a taxidermie
prezenční
Systémová arboristika prezenční
ForestryForest Ecosystems Protection
and Silviculture
prezenční

Magisterské studium (délka studia 2 roky, titul Ing.)

PROGRAMFORMA STUDIA
Lesní inženýrstvíprezenční, kombinovaná
Dřevařské inženýrstvíprezenční, kombinovaná
Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřevaprezenční
Forestry, Water and Landscape Managementprezenční
Forest Science In Global Changeprezenční

Materiálně technické vybavení školy

V oblasti materiálně technického vybavení se fakulta v posledních letech výrazně posilnila a modernizovala, a to výstavbou dvou nových pavilonů (Dřevařský a High-tech) s novými učebnami a přístrojovým vybavením pro jednotlivé studijní programy.

SkryťVypnúť reklamu

Není možné vyjmenovat veškeré vybavení, ale pro představu lze uvést, že do infrastruktury pro vzdělávání bylo investováno 9,5 mil. EUR do staveb a 11,3 mil. EUR do přístrojů a softwaru. Jako příklad vybavení lze uvést simulátor dronů, harvestoru, laserovou střelnici, CNC stroje atd.

Úspěchy studentů

Studenti FLD ČZU v Praze se každoročně dokážou porovnávat se studenty ostatních pražských vysokých škol v rámci udělování prestižních cen mecenáše Jozefa Hlávky. Dokážou tak reprezentovat nejen fakultu, ale i lesnictví a dřevařství jako takové. Každoročně jsou také nejlepší diplomové práce s přesahem do praxe nominované a následně oceněné cenou ministra zemědělství ČR.

Významného úspěchu dosáhli studenti FLD ČZU na evropském šampionátu v taxidermii v Budapešti v roce 2021, kde získali 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. Za úspěch považujeme i nízkou míru nezaměstnanosti čerstvých absolventů, která se dlouhodobě pohybuje do 1 %.

SkryťVypnúť reklamu

Možnosti zahraničních praxí a stáží, podpora studentů

Možnosti vycestování studentů FLD do zahraničí jsou opravdu veliké. Fakulta má uzavřených více jak 70 bilaterálních smluv s fakultami a vědeckými institucemi z 24 zemí Evropy.

Kromě programu Erasmus+, fakulta podporuje mobilitu studentů i z vlastních zdrojů. Jinými slovy, každý student, který má dobré studijní výsledky a zájem vycestovat, je fakultou podpořen.

Délka stáží může být přitom měsíc, semestr anebo celý akademický rok. Jelikož fakultě na výsledcích studia opravdu záleží, je zaveden systém prospěchového stipendia, v rámci kterého výška podpory dosahuje až cca 270 EUR měsíčně. Kromě toho mají studenti možnost se zapojit do programu Mladého vědeckého pracovníka s měsíčním ohodnocením cca 240 EUR a být tak součástí řešitelského týmu nějakého projektu.

SkryťVypnúť reklamu

Možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití pro studenty

Praha nabízí nepřeberné množství příležitostí v těchto oblastech. Kromě toho naše univerzita má opravdový univerzitní kampus, kterého jsou součástí i sportoviště včetně krytého bazénu, restaurací a klubů. Univerzitní studentské městečko je na okraji Prahy, obklopené přírodou, a přitom nedaleko od centra města. Fakultní a univerzitní studentské spolky si za podpory fakulty a univerzity organizují různé druhy společenských akcí nejen v kampusu, ale i v prostorách krásného univerzitního zámku v Kostelci nad Černými lesy.

Shrnutí benefitů studia na FLD ČZU

  • STUDIUM V ZAHRANIČÍ (Erasmus+, letní školy, stáže)
  • UCELENÝ UNIVERZITNÍ KAMPUS (malé studentské městečko na kraji velkého města, ubytování v areálu kampusu)
  • STUDENTSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY (trubači, myslivci, popularizace vědy, internacionalizace…)
  • ŠKOLNÍ LESNÍ PODNIK (praxe, terénní cvičení, akce studentských spolků)
  • STIPENDIA (prospěchové, mladý vědecký pracovník, ubytovací)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu