SME
Pondelok, 6. február, 2023 | Meniny má Dorota

Slovenská technická univerzita - Strojnícka fakulta

Naši študenti a študentky patria medzi najžiadanejších manažérov, vývojárov, vedcov, programátorov, konštruktérov či kontrolórov kvality.

(Zdroj: Archív univerzity)

Strojnícka fakulta STU v Bratislave už 80 rokov poskytuje kvalitné vzdelávanie,
píše príbehy úspešných manažérov a inovátorov. Vychovávame odborníkov
pre spoločnosti, ktoré patria medzi popredných lídrov v priemysle ako
napríklad: Siemens, Volkswagen Slovensko, Slovnaft, Schaeffler, Continental, Brose a mnohých ďalších. Naši študenti a študentky už počas štúdia patria medzi najžiadanejších manažérov, vývojárov, vedcov, programátorov, konštruktérov či kontrolórov kvality. Na začiatku cesty k týmto pracovným pozíciám je voľba správneho študijného programu. Prečítaj si viac a rozhodni sa správne už teraz.

SkryťVypnúť reklamu

Výhody štúdia na SjF STU

Certifikát EUR- ACE, jazykový certifikát IEE
Naši študenti majú možnosť taktiež získať
jazykový certifikát IEEE a na vybraných
študijných programoch aj unikátny EUR-ACE
(certifikát kvality), ktorý študentom otvorí bránu do pracovného sveta.

Štúdium aj v zahraničí
Vďaka programu Erasmus + môžu budúci strojní inžinieri a inžinierky absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách.

Štúdium s budúcnosťou
Až 98 % absolventov pracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Strojnícka fakulta STU má menej ako 2% nezamestnanosť. Každoročný počet absolventov SjF nie je ani zďaleka dostatočný na pokrytie potrieb Slovenska a priamych požiadaviek výrobných a nevýrobných organizácií.

Prax počas štúdia u lídrov na trhu
Študenti majú možnosť prepojiť štúdium s praxou v renomovaných spoločnostiach. V bakalárskych a diplomových prácach študenti riešia a skúmajú reálne problémy z praxe alebo z firmy, v ktorej už počas štúdia pracujú. Po absolvovaní SjF STU sa tak ich kariéra rozbieha raketovou rýchlosťou.

Rôzne štipendiá
Prospechové štipendium máte možnosť získať už od nástupu na štúdium. Ďalej je možné získať aj sociálne, odborové či mimoriadne štipendium.

SkryťVypnúť reklamu

PRIJÍMACIE KONANIE

Na bakalárske štúdium si môžete podať prihlášku do 31.3. 2022.
Všetkých uchádzačov prijímame bez prijímacích skúšok. Prihlášku si môžeš podať v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému AIS.
Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia je 20,- eur za štúdium
v štátnom jazyku a 80,- eur za štúdium v anglickom jazyku. Môžeš nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného mailu: uchadzac@sjf.stuba.sk.

Poskytneme ti všetky potrebné informácie o prijímacom konaní a poradíme aj pri vypĺňaní prihlášky. Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné.

Vybrať si môžete z týchto ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV:

APLIKOVANÁ MECHANIKA A MECHATRONIKA

Štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú prvky strojníctva, elektroniky a informatiky. Môžeš sa stať úspešným aplikačným inžinierom, vedúcim pracovníkom vývojových tímov, konštruktérom, výpočtárom a vývojárom aplikačných softvérov.

SkryťVypnúť reklamu

AUTOMATIZÁCIA A INFORMATIZÁCIA STROJOV A PROCESOV

Získaš vedomosti z programovania mikroprocesorových zariadení, ako aj robotizovaných technologických a výrobných procesov ako základov inteligentného priemyslu. Naši absolventi sú žiadaní na trhu práce ako PLC programátori, programátori priemyselných robotov, automatizační a softvéroví inžinieri, elektrokonštruktéri alebo projektoví manažéri pre automatizáciu a robotiku.

AUTOMOBILY A MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE

Štúdium najnovších poznatkov, informácií, noviniek a technológií z oblasti dopravných strojov a zariadení, s konkrétnym zameraním na konštrukciu motorových vozidiel, spaľovacích motorov, alebo mobilných pracovných strojov a metódy ich vývoja a inovácií. Riešiť budeš technickú činnosť vo výrobe, vývoj, navrhovanie častí automobilov a pracovných strojov, riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctvo.

SkryťVypnúť reklamu

ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA

Získaš znalosti z oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, ekológie, ergonomiky, ekonomiky, podnikania a riadenia. Budeš tvoriť riešenia pre zvyšovanie efektívnosti, znižovanie energetickej náročnosti strojov a zariadení v oblasti energetického strojárstva, tepelnej energetiky, hydroenergetiky a plynárenského priemyslu, oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie.

MERANIE A MANAŽÉRSTVO KVALITY

Vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažérstva kvality, manažmentu organizácií, finančného a integrovaného manažérstva, ako aj z oblasti výrobnej techniky, navrhovania informačných a riadiacich systémov, informačných technológií a technickej diagnostiky. Nájdeš uplatnenie v priemyselných podnikoch v rôznych odvetviach vrátane automobilového priemyslu ako metrológ, strojár alebo manažér kvality.

SkryťVypnúť reklamu

ENVIRONMENTÁLNA VÝROBNÁ TECHNIKA

Vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažérstva kvality, manažmentu organizácií, finančného a integrovaného manažérstva, ako aj z oblasti výrobnej techniky, navrhovania informačných a riadiacich systémov, informačných technológií a technickej diagnostiky. Nájdeš uplatnenie v priemyselných podnikoch v rôznych odvetviach vrátane automobilového priemyslu ako metrológ, strojár alebo manažér kvality.

STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY

Objavuješ mikrosvet konštrukčných materiálov, kompozitov a plastov. Uplatníš sa pri zavádzaní a prevádzke konvenčných aj moderných výrobno-technologických systémov. Získaš schopnosť riešiť problematiku technologického projektovania výrobných procesov a systémov. Široké uplatnenie nájdeš v automotive, podnikoch strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, na technicko-manažérskych pozíciách.

SkryťVypnúť reklamu

TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Moderné štúdium o procesoch, zariadeniach, moderných technológiách pre udržanie životného prostredia a modernej, ekologickej priemyselnej výroby. Uplatníš sa v rôznych odvetviach priemyslu pri riadení procesnej techniky, čistiarní odpadových vôd, riadení skládok odpadov, referent pri vývoji procesnej techniky, pri investičnej výstavbe a aj ako referenti techniky ochrany a či monitorovania životného prostredia.

PROFESIJNÝ BAKALÁR

Ako absolvent počas profesijne orientovaného štúdia získaš všeobecný prehľad - odborné poznatky z oblasti dopravnej automobilovej techniky a ich rozšírenie o praktické zručnosti a skúsenosti realizované profesijnou praxou v reálnom podnikovom prostredí. Získaš poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva v dopravnej technike, plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky študijného zamerania. Ovládaš základy fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky a náuky o materiáloch, dokážeš riešiť problémy strojných uzlov, technologické problémy strojných zariadení a systémov, prvkov automatizácie výrobných procesov.

SkryťVypnúť reklamu

Viac o informácií o štúdiu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa dozvieš na uchadzac@sjf.stuba.sk a na www.studujstrojarinu.sk

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu