SME
Nedeľa, 26. marec, 2023 | Meniny má Emanuel

Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Košiciach

EkF TUKE je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie jazyky.

(Zdroj: Archív Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach )

Ponúkame dva atraktívne študijné programy:Financie, bankovníctvo
a investovanie
a Ekonomika a manažment verejnej správy, anglofónny
a frankofónny program, možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku, Veľkej Británii, možnosť študovať v rámci európskej aliancie univerzít Ulysseus. Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní a majú vysoké šance nájsť si zamestnanie s nadpriemerným finančným ohodnotením.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

(v dennej a externej forme)

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM (I. STUPEŇ)

• Financie, bankovníctvo a investovanie
• Ekonomika a manažment verejnej správy

SkryťVypnúť reklamu

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM (II. STUPEŇ)

• Financie, bankovníctvo a investovanie
• Ekonomika a manažment verejnej správy

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (III. STUPEŇ)

• Financie
• Priestorová a regionálna ekonómia

Základné informácie pre uchádzača o štúdium

Bc. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
30. 4. 2023

PODMIENKOU PRIJATIA:

• získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania (preukazuje sa predložením overenej kópie maturitného vysvedčenia)
• podanie elektronickej (papierovej) prihlášky na štúdium
• úspešné vykonanie prijímacej skúšky

TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

14.06.2023 (bez náhradného termínu)
• uchádzači o dennú/prezenčnú formu štúdia budú hodnotení
na základe nasledujúcich podmienok:

1. Hodnotenie za absolvovanú strednú školu - max 20 bodov
• absolventi gymnázia a absolventi obchodnej akadémie: 20 bodov.

2. Hodnotenie za cudzí jazyk - max. 100 bodov
• u každého uchádzača budú započítané body za cudzí jazyk na základe
výsledku externej časti maturitnej skúšky - podľa predloženého
maturitného vysvedčenia. Na základe písomnej žiadosti podanej
uchádzačom je možné započítať rovnakým spôsobom výsledok
Národnej porovnávacej skúšky (NPS) SCIO z cudzieho jazyka.
• uchádzačom, ktorí úspešne absolvovali medzinárodne uznávaný
jazykový certifikát, úroveň minimálne B2 (FCE, CAE, štátnu skúšku...)
a doložia o tom doklad bude započítaný plný počet bodov za cudzí jazyk.
• uchádzači, ktorí nedoložia výsledok externej časti maturitnej skúšky
z cudzieho jazyka resp. výsledok NPS SCIO z cudzieho jazyka ku dňu prijímacej skúšky 14.06.2023, budú hodnotení za cudzí jazyk počtom bodov 0.

3. Prijímacia skúška z matematiky - max. 100 bodov
Prijímaciu skúšku z matematiky môže uchádzač:
• vykonať osobne v stanovenom termíne 14.06.2023, alebo
• písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku externej časti maturitnej skúšky z matematiky podľa doloženého maturitného vysvedčenia, alebo
• písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku NPS SCIO z matematiky, alebo
• písomne požiadať o jej náhradu doloženým výsledkom krajského kola Matematickej olympiády (minimálne úspešný riešiteľ).

SkryťVypnúť reklamu

Podmienky prijatia na denné štúdium bez prijímacej skúšky sú dostupné bližšie na www.ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, I. stupeň BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM.

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

Prihlášku je možné podať:

  • elektronicky - prostredníctvom eprihlaska.tuke.sk ,- informačného systému MAIS TUKE
  • papierovou formou - na predpísanom tlačive s doručením do uvedeného termínu na: Študijné oddelenie EkF TUKE, Nemcovej 32, 040 01 Košice.

POPLATKY:

- 30 € - elektronická prihláška

- 40 € - papierová prihláška, doručená na študijné oddelenie

Úhrada poplatku je možná len bankovým prevodom.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417,
VS: 2023, KS: 0308
Podrobnejšie na ekf.tuke.sk

Ing. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. 7. 2023

Podmienky prijatia na:
www.ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, II. STUPEŇ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

SkryťVypnúť reklamu

PhD. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
5. 6. 2023

Podmienky prijatia:
www.ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, III. STUPEŇ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

KONTAKT:

Ekonomická fakulta TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice
Študijné oddelenie: 055/602 3257
e-mail: studijne.ekf@tuke.sk
www.ekf.tuke.sk

” Ekonomická fakulta TUKE kladie dôraz na neustály aktívny rozvoj fakulty, založený na kvalitnom vysokoškolskom vzdelávaní, vedeckom bádaní a podpore jej inovačného a tvorivého výskumného potenciálu.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelanie v atraktívnych študijných programoch Financie, bankovníctvo
a investovanie ako aj Ekonomika a manažment verejnej správy.

Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov, v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom aj v anglickom jazyku.

SkryťVypnúť reklamu

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

Program Financie, bankovníctvo a investovanie Vás naučí:
• pracovať s nástrojmi finančnej, hospodárskej a sociálnej politiky,
• manažovať osobné a podnikové financie,
• vyhodnocovať poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového poradenstva, ktoré ste následne schopný tvorivo využiť pri riešení úloh týkajúcich sa finančných trhov a finančného riadenia podnikovej sféry,
• analyzovať aktuálne problémy financií, legislatívneho prostredia, ovládať
metódy riadenia na podnikovej úrovni, spôsoby písania a manažmentu projektov,
• ovládať základné metódy a techniky písania a manažmentu projektov, ovládať metódy analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím simulácie a predikcie prostredníctvom štatistických metód.

SkryťVypnúť reklamu

Budete ovládať dva cudzie jazyky. Ako absolventi nájdete uplatnenie v SR,
ale aj v európskom priestore a to napr.:
• na vedúcich postoch podnikov,
• na oddeleniach centrálnych a obchodných bánk,
• v inštitúciách finančného trhu,
• v audítorských, konzultačných či medzinárodných spoločnostiach,
v poisťovníctve, v daňových inštitúciách a v štátnej správe.

EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

Program Ekonomika a manažment verejnej správy Vás naučí:
• porozumieť ekonomike štátu a regiónu, pochopiť princípy manažmentu
mesta, nemocnice, firmy, ale aj kultúrneho centra,
• využívať praktické zručnosti pri príprave projektov zo súkromného
aj verejného sektora, ako aj pri získavaní finančných prostriedkov
zo Štrukturálnych fondov EÚ, od investorov a bánk,
• pravidelne participovať na zapájaní sa do projektov realizovaných
v spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi,
• prakticky realizovať svoje poznatky pri spolupráci so start-up firmami na našej univerzite, alebo môžete rozvíjať svoju vlastnú podnikateľskú myšlienku v start-up centre TUKE.

SkryťVypnúť reklamu

Ako absolventi budete schopní spolupracovať na projektoch ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja verejnej správy a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky. Uplatníte sa v organizáciách štátnej a verejnej správy – na ministerstvách, mestských, okresných úradoch,
či na manažérskych pozíciách v nemocniciach, školách, dopravných podnikoch, kultúrnych inštitúciách, v súkromnom sektore, v konzultačných či audítorských firmách alebo v medzinárodných spoločnostiach.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kristína Pomothy

Psychologička Kristína Pomothy vraví, že naša kultúra sa odklonila od mystických zážitkov.


23. mar
Miralem Pjanič (vľavo) na MS v drese Bosny a Hercegoviny.

Džeko? Možno to bude znieť hlúpo, ale naozaj nebolo cítiť, že nehral.


11 h
Krojovaný pár víta prezidenta T.G.Masaryka na Morave v Čejkoviciach (1924).

Keď prišiel November, myslela som si, že sa vrátia názvy ulíc a budov po T. G. M.


20. mar
Zora Jaurová.

Spomína na politické tlaky v Košiciach.


23. mar
SkryťZatvoriť reklamu