SME
Pondelok, 27. január, 2020 | Meniny má Bohuš

Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Košiciach

EkF TUKE je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie jazyky.

Ponúkame dva atraktívne študijné programy: FINANCIE, BANKOVNÍCTVO a INVESTOVANIE a EKONOMIKA a MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY, anglofónny a frankofónny program, možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku, Veľkej Británii a v Ruskej federácii, možnosť študovať interdisciplinárne Manažment kultúry.

Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní a majú vysoké šance nájsť si zamestnanie s nadpriemerným fi nančným ohodnotením.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium

Bc. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
30. 4. 2020

PODMIENKY PRIJATIA:
získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitou, podanie prihlášky v stanovenom termíne a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
9. 6. 2020 (bez náhradného termínu).

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY A POPLATKY:

- 30 € - elektronická prihláška prostredníctvom informačného systému MAIS TUKE

- 40 € - papierová prihláška, doručená na študijné oddelenie,

Úhrada poplatku za prijímacie konanie je možná len bankovým prevodom.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417, VS: 2019, KS: 0308

HODNOTENIE UCHÁDZAČOV O DENNÚ FORMU ŠTÚDIA:

1. Hodnotenie za strednú školu (max. 5 bodov)

Absolventi gymnázia a obchodnej akadémie: 5 bodov

2. Hodnotenie za cudzí jazyk (max. 45 bodov)

Body za cudzí jazyk budú započítané na základe výsledku externej časti maturitnej skúšky, podľa doloženého maturitného vysvedčenia. Na základe písomnej žiadosti podanej uchádzačom je možné započítať rovnakým spôsobom výsledok Národnej porovnávacej skúšky (NPS) Scio z cudzieho jazyka.

3. Prijímacia skúška z matematiky (max. 50 bodov)

Prijímaciu skúšku z matematiky možno vykonať:

  • osobne v stanovenom termíne alebo
  • písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku externej časti maturitnej skúšky z matematiky podľa doloženého maturitného vysvedčenia alebo
  • písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku NPS Scio z matematiky.

Písomnú žiadosť o náhradu prijímacej skúšky z matematiky resp. o započítanie výsledku NPS Scio namiesto externej časti mat. skúšky z cudzieho jazyka je potrebné doručiť na študijné oddelenie do 29. 5. 2020.

Uchádzači o Bc. štúdium v externej forme budú prijatí bez prijímacej skúšky, nemajú však možnosť prestupu na dennú formu.

PODROBNEJŠIE: www.ekf.tuke.sk

KONTAKT:

Ekonomická fakulta TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice
Študijné oddelenie: 055/602 3257
e-mail: studijne.ekf@tuke.sk
www.ekf.tuke.sk

Ing. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. 7. 2020

Podmienky prijatia na: ekf.tuke.sk

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach už viac ako 25 rokov poskytuje kvalitné vzdelanie v atraktívnych študijných programoch Financie, bankovníctvo a investovanie ako aj Ekonomika a manažment verejnej správy.

Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov, v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Študijné programy Bc. stupňa
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy Ing. stupňa
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy PhD. stupňa
Financie
Priestorová a regionálna ekonómia

Čo sa naučíte a kde sa uplatníte po absolvovaní našich študijných programov

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

Naučíte sa pracovať s nástrojmi finančnej, hospodárskej a sociálnej politiky,
získate poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového
poradenstva. Budete schopný analyzovať aktuálne problémy financií, legislatívneho prostredia, budete ovládať metódy riadenia na podnikovej úrovni, spôsoby písania a manažmentu projektov, metódy analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím simulácie a predikcie prostredníctvom štatistických metód.

Budete ovládať dva cudzie jazyky. Ako absolventi nájdete uplatnenie v SR
ale aj v európskom priestore a to na vedúcich postoch podnikov, v oddeleniach
centrálnych a obchodných bánk, v inštitúciách finančného trhu, v audítorských
a konzultačných spoločnostiach, v poisťovníctve, v daňových inštitúciách
a v štátnej správe.

EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

Naučíte sa porozumieť ekonomike štátu a regiónu, pochopíte princípy manažmentu mesta, nemocnice, firmy, ale aj kultúrneho centra. Získate praktické zručnosti pri príprave projektov zo súkromného aj verejného sektora, ako aj pri získavaní finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ, od investorov a bánk.

Počas štúdia budete pravidelne zapájaní do projektov realizovaných v spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi. Môžete prakticky realizovať svoje poznatky pri spolupráci so start-up firmami na našej univerzite, alebo môžete rozvíjať svoju vlastnú podnikateľskú myšlienku v start-up centre TUKE.

Ako absolventi budete schopní spolupracovať na projektoch ekonomického,
sociálneho a kultúrneho rozvoja verejnej správy a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky.

Uplatníte sa v organizáciách štátnej a verejnej správy – na ministerstvách, mestských, okresných úradoch, či na manažérskych pozíciách v nemocniciach, školách, dopravných podnikoch, kultúrnych inštitúciách, v súkromnom sektore, v konzultačných či audítorských firmách alebo v medzinárodných spoločnostiach.

Hlavné správy zo Sme.sk

Pellegrini odmieta prepojenia na SAD Zvolen: Nestarám sa, ako chodia

Zástupcovia župy sa s dopravcom stretnú v stredu.

Predseda vlády Peter Pellegrini.
Dobré ráno

Dobré ráno: Vrcholový šport je hnusný, Kobe Bryant bol výnimočný

O legende nielen basketbalu, ale celého športu.

Podcast Dobré Ráno.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Pri Zvolene sa bojuje o Slovensko

Keď si má Pellegrini vybrať súkromníka alebo verejnosť, neváha.

Peter Tkačenko
Guvernér NBS Peter Kažimír.

Neprehliadnite tiež

Vysokoškoláci majú účty v bankách zdarma

Spoplatnené môžu byť výbery z cudzích bankomatov, aj to nie v každej banke.

V zahraničí si pri bankomate dajte pozor. Ak ponúkne prepočet na eurá, je to vždy drahšie.

Klasické indexy ruší čoraz viac univerzít

Papierové indexy sú na mnohých univerzitách už len nostalgickou spomienkou.

Vysoké školy postupne rušia klasické indexy.

Sociálne štipendium pre vysokoškolákov sa zvýšilo

Toto štipendium nie je vekovo ohraničené, môže ho získať aj študent starší ako 26 rokov.

Čo nové budete môcť študovať?

Nové študijné programy na vysokých školách v akademickom roku 2020/2021.