SME
Štvrtok, 27. január, 2022 | Meniny má Bohuš

Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Košiciach

EkF TUKE je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie jazyky.

(Zdroj: Archív TUKE)

Ponúkame dva atraktívne študijné programy:Financie, bankovníctvo a investovanie a Ekonomika a manažment verejnej správy, anglofónny a frankofónny program, možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku, Veľkej Británii a v Ruskej federácii, možnosť študovať v rámci európskej aliancie univerzít Ulysseus. Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní a majú vysoké šance nájsť si zamestnanie s nadpriemerným finančným ohodnotením.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium

Bc. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
30. 4. 2022

Skryť Vypnúť reklamu

PODMIENKY PRIJATIA:

je získanie úplného stredného/úplného stredného odborného vzdelania (preukazuje sa bezodkladným predložením overenej kópie maturitného vysvedčenia) a podanie elektronickej (papierovej) prihlášky na štúdium.

U uchádzačov o bakalárske štúdium v dennej forme, v študijných programoch financie, bankovníctvo a investovanie ako aj ekonomika a manažment verejnej správy budú hodnotené: absolvovaná stredná škola, vedomosti z cudzieho jazyka a z matematiky. Podrobné podmienky prijatia budú zverejnené v januári 2022.

V prijímacom konaní budú uprednostnení úspešní riešitelia Ekonomickej a Matematickej olympiády, študenti ocenení v súťaži Eurofondue a študenti
s vynikajúcim výsledkom v teste Všeobecných študijných predpokladov SCIO.

Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme, budú prijatí bez prijímacích skúšok, nemajú však možnosť prestupu na dennú formu. Externú formu
štúdia fakulta otvorí len v prípade dostatočného záujmu uchádzačov.
Podrobnejšie na ekf.tuke.sk

Skryť Vypnúť reklamu

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

  • elektronicky - prostredníctvom eprihlaska.tuke.sk alebo
  • papierovou formou - na predpísanom tlačive s doručením do uvedeného termínu na: Študijné oddelenie EkF TUKE, Nemcovej 32, 040 01 Košice.

POPLATKY:

- 30 € - elektronická prihláška prostredníctvom eprihlaska.tuke.sk - informačného systému MAIS TUKE,

- 40 € - papierová prihláška, doručená na študijné oddelenie

Úhrada poplatku je možná len bankovým prevodom.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417,
VS: 2022, KS: 0308
Podrobnejšie na ekf.tuke.sk

KONTAKT:

Ekonomická fakulta TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice
Študijné oddelenie: 055/602 3257
e-mail: studijne.ekf@tuke.sk
www.ekf.tuke.sk

Ing. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. 7. 2022

Podmienky prijatia na:
ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, II. STUPEŇ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Skryť Vypnúť reklamu

PhD. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
3. 6. 2022

Podmienky prijatia:
www.ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, III. STUPEŇ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelanie v atraktívnych študijných programoch Financie, bankovníctvo a investovanie ako aj Ekonomika a manažment verejnej správy.

Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov, v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Študijné programy Bc. stupňa
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy Ing. stupňa
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy PhD. stupňa
Financie
Priestorová a regionálna ekonómia

Skryť Vypnúť reklamu

Čo sa naučíte a kde sa uplatníte po absolvovaní našich študijných programov

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

Naučíte sa pracovať s nástrojmi finančnej, hospodárskej a sociálnej politiky, získate poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového poradenstva.

Budete schopní analyzovať aktuálne problémy financií, legislatívneho prostredia, budete ovládať metódy riadenia na podnikovej úrovni, spôsoby písania a manažmentu projektov, metódy analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím simulácie a predikcie prostredníctvom štatistických metód. Budete ovládať dva cudzie jazyky.

Ako absolventi nájdete uplatnenie v SR ale aj v európskom priestore a to na vedúcich postoch podnikov, v oddeleniach centrálnych a obchodných bánk, v inštitúciách finančného trhu, v audítorských a konzultačných spoločnostiach, v poisťovníctve, v daňových inštitúciách a v štátnej správe.

Skryť Vypnúť reklamu

EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

Naučíte sa porozumieť ekonomike štátu a regiónu, pochopíte princípy manažmentu mesta, nemocnice, firmy, ale aj kultúrneho centra. Získate praktické zručnosti pri príprave projektov zo súkromného aj verejného sektora, ako aj pri získavaní finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ, od investorov a bánk.

Počas štúdia budete pravidelne zapájaní do projektov realizovaných v spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi. Môžete prakticky realizovať svoje poznatky pri spolupráci so start-up firmami na našej univerzite, alebo môžete rozvíjať svoju vlastnú podnikateľskú myšlienku v start-up centre TUKE.

Ako absolventi budete schopní spolupracovať na projektoch ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja verejnej správy a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky.

Skryť Vypnúť reklamu

Uplatníte sa v organizáciách štátnej a verejnej správy – na ministerstvách, mestských, okresných úradoch, či na manažérskych pozíciách v nemocniciach, školách, dopravných podnikoch, kultúrnych inštitúciách, v súkromnom sektore, v konzultačných či audítorských firmách alebo v medzinárodných spoločnostiach.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ruské tanky počas cvičenia v oblasti Rostova.

Obavy, že Rusko napadne Ukrajinu, sa stupňujú.


a 1 ďalší 26. jan
Skryť Zatvoriť reklamu