SME
Pondelok, 30. marec, 2020 | Meniny má Vieroslava

Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Košiciach

EkF TUKE je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie jazyky.

Ponúkame dva atraktívne študijné programy: FINANCIE, BANKOVNÍCTVO a INVESTOVANIE a EKONOMIKA a MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY, anglofónny a frankofónny program, možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku, Veľkej Británii a v Ruskej federácii, možnosť študovať interdisciplinárne Manažment kultúry. Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní a majú vysoké šance nájsť si zamestnanie s nadpriemerným finančným ohodnotením.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium

Bc. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
30. 4. 2020

PODMIENKY PRIJATIA:
získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitou, podanie prihlášky v stanovenom termíne a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
9. 6. 2020 (bez náhradného termínu).

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY A POPLATKY:

- 30 € - elektronická prihláška prostredníctvom informačného systému MAIS TUKE

- 40 € - papierová prihláška, doručená na študijné oddelenie,

Úhrada poplatku za prijímacie konanie je možná len bankovým prevodom.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417, VS: 2019, KS: 0308

HODNOTENIE UCHÁDZAČOV O DENNÚ FORMU ŠTÚDIA:

1. Hodnotenie za strednú školu (max. 5 bodov)

Absolventi gymnázia a obchodnej akadémie: 5 bodov

2. Hodnotenie za cudzí jazyk (max. 45 bodov)

Body za cudzí jazyk budú započítané na základe výsledku externej časti maturitnej skúšky, podľa doloženého maturitného vysvedčenia. Na základe písomnej žiadosti podanej uchádzačom je možné započítať rovnakým spôsobom výsledok Národnej porovnávacej skúšky (NPS) Scio z cudzieho jazyka.

3. Prijímacia skúška z matematiky (max. 50 bodov)

Prijímaciu skúšku z matematiky možno vykonať:

  • osobne v stanovenom termíne alebo
  • písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku externej časti maturitnej skúšky z matematiky podľa doloženého maturitného vysvedčenia alebo
  • písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku NPS Scio z matematiky.

Písomnú žiadosť o náhradu prijímacej skúšky z matematiky resp. o započítanie výsledku NPS Scio namiesto externej časti mat. skúšky z cudzieho jazyka je potrebné doručiť na študijné oddelenie do 29. 5. 2020.

Uchádzači o Bc. štúdium v externej forme budú prijatí bez prijímacej skúšky, nemajú však možnosť prestupu na dennú formu.
PODROBNEJŠIE: www.ekf.tuke.sk

KONTAKT:

Ekonomická fakulta TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice
Študijné oddelenie: 055/602 3257
e-mail: studijne.ekf@tuke.sk
www.ekf.tuke.sk

Ing. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. 7. 2020

Podmienky prijatia na: ekf.tuke.sk

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach už viac ako 25 rokov poskytuje kvalitné vzdelanie v atraktívnych študijných programoch Financie, bankovníctvo a investovanie ako aj Ekonomika a manažment verejnej správy.

Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov, v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Študijné programy Bc. stupňa
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy Ing. stupňa
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy PhD. stupňa
Financie
Priestorová a regionálna ekonómia

Čo sa naučíte a kde sa uplatníte po absolvovaní našich študijných programov

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

Naučíte sa pracovať s nástrojmi finančnej, hospodárskej a sociálnej politiky,
získate poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového
poradenstva. Budete schopný analyzovať aktuálne problémy financií, legislatívneho prostredia, budete ovládať metódy riadenia na podnikovej úrovni, spôsoby písania a manažmentu projektov, metódy analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím simulácie a predikcie prostredníctvom štatistických metód.

Budete ovládať dva cudzie jazyky. Ako absolventi nájdete uplatnenie v SR
ale aj v európskom priestore a to na vedúcich postoch podnikov, v oddeleniach
centrálnych a obchodných bánk, v inštitúciách finančného trhu, v audítorských
a konzultačných spoločnostiach, v poisťovníctve, v daňových inštitúciách
a v štátnej správe.

EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

Naučíte sa porozumieť ekonomike štátu a regiónu, pochopíte princípy manažmentu mesta, nemocnice, firmy, ale aj kultúrneho centra. Získate praktické zručnosti pri príprave projektov zo súkromného aj verejného sektora, ako aj pri získavaní finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ, od investorov a bánk.

Počas štúdia budete pravidelne zapájaní do projektov realizovaných v spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi. Môžete prakticky realizovať svoje poznatky pri spolupráci so start-up firmami na našej univerzite, alebo môžete rozvíjať svoju vlastnú podnikateľskú myšlienku v start-up centre TUKE.

Ako absolventi budete schopní spolupracovať na projektoch ekonomického,
sociálneho a kultúrneho rozvoja verejnej správy a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky.

Uplatníte sa v organizáciách štátnej a verejnej správy – na ministerstvách, mestských, okresných úradoch, či na manažérskych pozíciách v nemocniciach, školách, dopravných podnikoch, kultúrnych inštitúciách, v súkromnom sektore, v konzultačných či audítorských firmách alebo v medzinárodných spoločnostiach.

Hlavné správy zo Sme.sk

Mapa pacientov, ktorí boli pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19.
AUTORSKÁ STRANA SAMUELA MARCA

Liečba Trumpom: Ako populisti bojujú proti korone (píše Samo Marec)

Čo prehrá Trumpovi voľby, ak nie toto?

Trump s Bolsonarom na stretnutí pred pár dňami.

Fico má novú poslaneckú asistentku

Dostávať bude takmer tritisíc eur mesačne.

Predseda strany SMER Robert Fico počas tlačovej konferencie poslancov strany SMER k aktuálnym politickým otázkam.
Zľava: Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina, kapitán mužstva Miroslav Káčer a športový manažér klubu Karol Belaník.

Neprehliadnite tiež

Ako sa stať „Kostičkou“, forenznou antropologičkou Brennanovou

Najskôr sa študuje všeobecne biológia, koncom druhého ročníka bakalára si študent vyberá zameranie - katedru.

Michaela Dörnhöferová pripravuje kosti na hodinu porovnávacej anatómie.

Ivana Brutenič: S mladými chatujte, e-mail ich otravuje

Nábor absolventov je pre firmy výzvou. Čím ich môžu zaujať, radí odborníčka na personalistiku Ivana Brutenič.

Ilustračné foto.

Stabilizačné pôžičky pokračujú, zoznam ešte nie je

Nedostatkové povolania, ktoré chýbajú na trhu práce, podporia pri štúdiu aj tento rok.

Ilustračná fotografia

V pondelok ráno podáva dekan v Žiline študentom kávu

Dekan Miloš Poliak podáva pravidelne kávu. Pohostiť študentov je výborný spôsob, ako s nimi ostať v kontakte.

Pozvanie na Kávu s dekanom využívajú zamestnanci aj študenti. A dekan Miloš Poliak ich ponúka nielen kávou, ale aj sladkosťou.