SME
Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Košiciach

EkF TUKE je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie jazyky.

Ponúkame dva atraktívne študijné programy: FINANCIE, BANKOVNÍCTVO a INVESTOVANIE a EKONOMIKA a MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY, A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY, anglofónny a frankofónny program, možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku, Veľkej Británii a v Ruskej federácii, možnosť študovať interdisciplinárne Manažment kultúry.

Základné informácie pre uchádzača o štúdium

Bc. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
30. 4. 2021

PODMIENKY PRIJATIA:

získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitou, podanie prihlášky v stanovenom termíne a úspešné vykonanie prijímacej skúšky

Skryť Vypnúť reklamu

TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
9. 6. 2021 (bez náhradného termínu).

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY A POPLATKY:

- 30 € - elektronická prihláška prostredníctvom informačného systému MAIS TUKE,

- 40 € - papierová prihláška, doručená na študijné oddelenie

Úhrada poplatku je možná len bankovým prevodom.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417,
VS: 2021, KS: 0308

HODNOTENIE UCHÁDZAČOV O DENNÚ FORMU ŠTÚDIA:

1. Hodnotenie za strednú školu (max. 5 bodov)

Absolventi gymnázia a obchodnej akadémie: 5 bodov

2. Hodnotenie za cudzí jazyk (max. 45 bodov)

Body za cudzí jazyk budú započítané na základe výsledku externej časti maturitnej skúšky, podľa doloženého mat. vysvedčenia. Na základe písomnej žiadosti je možné započítať rovnakým spôsobom výsledok Národnej porovnávacej skúšky (NPS) Scio z cudzieho jazyka.

Skryť Vypnúť reklamu

3. Prijímacia skúška z matematiky (max. 50 bodov)

- osobne v stanovenom termíne alebo
- písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku externej časti
mat. skúšky z matematiky podľa doloženého mat. vysvedčenia alebo
- písomne požiadať o jej náhradu započítaním výsledku NPS Scio z matematiky.

Písomnú žiadosť o náhradu prijímacej skúšky z matematiky resp. o započítanie výsledku NPS Scio namiesto externej časti mat. skúšky z cudzieho jazyka je potrebné doručiť na študijné oddelenie EkF TUKE do 28. 5. 2021. Uchádzači o štúdium v externej forme budú prijatí bez prijímacej skúšky, nemajú však možnosť prestupu na dennú formu.

Podrobnejšie: ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

KONTAKT:

Ekonomická fakulta TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice
Študijné oddelenie: 055/602 3257
e-mail: studijne.ekf@tuke.sk
www.ekf.tuke.sk

Skryť Vypnúť reklamu

Ing. stupeň

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. 7. 2021

Podmienky prijatia na:
ekf.tuke.sk v sekcii UCHÁDZAČ, II. STUPEŇ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Ekonomická Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelanie v atraktívnych študijných programoch Financie, bankovníctvo a investovanie ako aj Ekonomika a manažment verejnej správy.

Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov, v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Študijné programy Bc. stupňa
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy Ing. stupňa
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy PhD. stupňa
Financie
Priestorová a regionálna ekonómia

Skryť Vypnúť reklamu

Čo sa naučíte a kde sa uplatníte po absolvovaní našich študijných programov

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

Naučíte sa pracovať s nástrojmi finančnej, hospodárskej a sociálnej politiky, získate poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového poradenstva.

Budete schopný analyzovať aktuálne problémy financií, legislatívneho prostredia, budete ovládať metódy riadenia na podnikovej úrovni, spôsoby písania a manažmentu projektov, metódy analýzy ekonomických dát
a prognózovania s využitím simulácie a predikcie prostredníctvom štatistických metód.

Budete ovládať dva cudzie jazyky. Ako absolventi nájdete uplatnenie v SR ale aj
v európskom priestore a to na vedúcich postoch podnikov, v oddeleniach centrálnych a obchodných bánk, v inštitúciách finančného trhu,
v audítorských a konzultačných spoločnostiach, v poisťovníctve, v daňových inštitúciách a v štátnej správe.

Skryť Vypnúť reklamu

EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

Naučíte sa porozumieť ekonomike štátu a regiónu, pochopíte princípy manažmentu mesta, nemocnice, firmy, ale aj kultúrneho centra. Získate praktické zručnosti pri príprave projektov zo súkromného aj verejného sektora, ako aj pri získavaní finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ, od investorov a bánk.

Počas štúdia budete pravidelne zapájaní do projektov realizovaných v spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi. Môžete prakticky realizovať svoje poznatky pri spolupráci so start-up firmami na našej univerzite, alebo môžete rozvíjať svoju vlastnú podnikateľskú myšlienku v start-up centre TUKE.
Ako absolventi budete schopní spolupracovať na projektoch ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja verejnej správy a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky.

Skryť Vypnúť reklamu

Uplatníte sa v organizáciách štátnej a verejnej správy – na ministerstvách, mestských, okresných úradoch, či na manažérskych pozíciách
v nemocniciach, školách, dopravných podnikoch, kultúrnych inštitúciách,
v súkromnom sektore, v konzultačných či audítorských firmách alebo
v medzinárodných spoločnostiach.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Daniel Lipšic.

Krajniak a Lipšic sa poznajú dekády.

11 h

Má jeden z kandidátov aj špeciálne zaobchádzanie?

7 h

Neprehliadnite tiež

Tí, čo budú chcieť študovať o rok vo Veľkej  Británii, budú musieť siahnuť hlboko do peňaženiek.

Štúdium v Británii bude po brexite drahé

30. dec
Ekonomická univerzita v Bratislave

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie.

13. nov
Ilustračné foto

Podpísať sa dá elektronicky

10. nov
Študenti medicíny mali viacero možností, ako pomáhať. Časť z nich pomáhala napríklad počas celoplošného testovania na odberných miestach.

Pomáhali hlavne s testovaním

10. nov