SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Zoznamy škôl

 

Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych…   7. feb 2019, o 12:20

Fakulta humanitných vied - Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline vznikla z Fakulty prírodných vied, ktorá bola zriadená v roku 1998.   7. feb 2019, o 11:22

Fakulta bezpečnostného inžinierstva - Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta pôsobí v systéme vysokoškolského vzdelávania už šesťdesiatpäť rokov a vybudovala si stabilnú pozíciu v profesionálnej bezpečnostnej komunite na Slovensku aj v zahraničí.   7. feb 2019, o 11:21

Fakulta riadenia a informatiky - Žilinská univerzita v Žiline

Absolventi stredných škôl, ktorí plánujú študovať perspektívny odbor s uplatnením a istotou zamestnania po ukončení štúdia, zbystrite! Na Fakulte riadenia a informatiky si môžete vybrať svoje primárne zameranie a…   7. feb 2019, o 11:16

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) Žilinskej univerzity v Žiline vznikla premenovaním Elektrotechnickej fakulty UNIZA.   7. feb 2019, o 11:06

Stavebná fakulta - Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA) vychováva kvalitných odborníkov v oblasti dopravného staviteľstva, inžinierskych konštrukcií a budov.   7. feb 2019, o 11:00

Strojnícka fakulta - Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta UNIZA patrí medzi najlepšie technické fakulty v rámci Slovenska a svojimi aktivitami získala rešpekt a uznanie doma aj v zahraničí. Zamestnanosť a uplatnenie našich absolventov na trhu práce je…   7. feb 2019, o 10:54

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Žilinská univerzita v Žiline

Základným poslaním Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v oblasti prevádzky a technológie dopravy a spojov, ekonomiky a riadenia podnikov rezortu dopravy,…   7. feb 2019, o 10:47

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Je atraktívna, aktuálna, akčná inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie so 60-ročnou tradíciou.   7. feb 2019, o 10:25

Ilustračná fotografia

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda ponúka široké spektrum možností študovať študijné programy.   7. feb 2019, o 10:04

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

FSEV je moderná a dynamická fakulta s priateľskou atmosférou. Chceme, aby sa u nás zo žiakov stali študenti – rovnocenní partneri do diskusií, schopní kriticky myslieť a zodpovedne žiť. Študenti u nás nie sú len…   7. feb 2019, o 9:40

Univerzita Komenského v Bratislave

TOP voľba so 100-ročnou tradíciou   7. feb 2019, o 9:39

Univerzita Komenského

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) patrí podľa výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl z roku 2015 do prvej päťky najlepších slovenských univerzít.   6. feb 2019, o 19:30

Žilinská univerzita v Žiline

Přírodovědecká fakulta - Univerzita Karlova

Chcete studovat přírodovědné obory na vysoké úrovni a mít jistotu budoucího uplatnění? Tak neváhejte a přijďte k nám!   6. feb 2019, o 19:00

Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

University of New York in Prague

Zaži inú výučbu.   6. feb 2019, o 18:55

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE

Technická univerzita vo Zvolene

TUZVO JE BUDÚCNOSŤ! Historické korene univerzity siahajú viac ako 250 rokov do minulosti. Dnes je nadčasovou univerzitou.   5. feb 2019, o 20:25

Historické korene univerzity siahajú viac ako 250 rokov
do minulosti. Dnes je nadčasovou univerzitou.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informácie o možnostiach štúdia a podmienky prijatia budú zverejnené na stránke www.vssvalzbety.sk   5. feb 2019, o 15:53

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Vysoká škola DTI

Moderná vysoká škola, kvalitné vzdelanie.   5. feb 2019, o 15:40

Ilustračná fotografia

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Malá škola, veľká skúsenosť!   5. feb 2019, o 15:20

Ilustračná fotografia

VŠB Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 rokov existencie. Poskytuje bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium na 7 fakultách a v univerzitných študijných programoch.   5. feb 2019, o 11:27

Ilustračná fotografia

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME