Zoznamy škôl

 

Hlavná cena Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre 2016

Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta

Poslaním našej fakulty je rozvíjať špičkovú vedu a techniku a zabezpečovať vysokoškolskú prípravu absolventov adaptabilných pre súčasné potreby praxe predovšetkým v oblasti strojárstva.   6. feb 2018, o 8:17

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá najstaršia univerzita v Českej republike so sídlom v piatom najväčšom českom meste. Univerzita Palackého je verejná vysoká škola (bez poplatkov), ktorá sa profifi luje ako dynamická a moderná univerzita.   29. jan 2018, o 8:55

Olomouc

Masarykova univerzita - Fakulta informatiky

FI MU je první fakultou informatiky v ČR. Kvalitu vzdělání oceňují zaměstnavatelé, kteří absolventům nabízejí průměrný nástupní plat 46 000 Kč. Kvalitu oceňují i studenti ze Slovenska, kterých na FI MU studuje 47 %.   29. jan 2018, o 8:54

Masarykova univerzita - Fakulta informatiky

Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta MU připravuje studenty na kariéru vědeckých pracovníků, středoškolských učitelů či odborníků schopných samostatné experimentální a laboratorní práce.   29. jan 2018, o 8:54

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (PřF MU) je  uznávanou výzkumnou fakultou. Naši učitelé a vědečtí pracovníci patří ve svých oborech ke špičce a rádi zapojují do svého výzkumu aktivní studenty. Podat si k nám přihlášku je výzva, kterou stojí za to přijmout!

Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta

Absolventi Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy si môžu vyberať. Slovo nezamestnanosť nepoznajú a do praxe vstupujú s nadpriemernými platmi.   29. jan 2018, o 8:54

Děkanát a sídlo fyzikální sekce MFF UK v romantickém 
prostředí pražského Karlova.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.   29. jan 2018, o 8:53

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

UVLF v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie.   29. jan 2018, o 8:53

Technická univerzita v Košiciach - Ekonomická fakulta

V predchádzajúcich rokoch sme boli hodnotení ako najlepšia ekonomická fakulta na Slovensku (www.arra.sk). Ponúkame dva atraktívne študijné programy: FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE A EKONOMIKA A MANAŽMENT…   29. jan 2018, o 8:53

Technická univerzita v Košiciach - Ekonomická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

...viac ako vzdelanie   29. jan 2018, o 8:52

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prečo študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?   29. jan 2018, o 8:52

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre počas 65 rokov vychovala vyše 80-tisíc absolventov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort…   29. jan 2018, o 8:52

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vysoká škola DTI

Moderná vysoká škola, kvalitné vzdelanie.   29. jan 2018, o 8:51

Ilustračná fotografia

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Naša univerzita patrí medzi perspektívne univerzity v rámci Slovenska aj Európy. Je plná tvorivej energie, ochotná prijímať výzvy a pružne reagovať na potreby spoločnosti a trhu práce.   29. jan 2018, o 8:51

Trnavská univerzita v Trnave

Štúdium na univerzite prebieha v oblastiach filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Všetky fakulty opakovane dosahujú vynikajúce výsledky v slovenských…   29. jan 2018, o 8:51

Trnavská univerzita v Trnave

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. bola založená v roku 1999. V rámci externého rozvoja vytvorila VŠMVV Praha na území Slovenskej republiky Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave,…   29. jan 2018, o 8:50

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Váš úspech je naším cieľom.   29. jan 2018, o 8:49

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu

Fakulta managementu si za 25 rokov svojej existencie vybudovala imidž kvalitnej fakulty s vysokým renomé dosahovaným na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Jej dobré meno šíria ako úspešní absolventi, tak i…   29. jan 2018, o 8:49

Fakulta managementu UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta

Fakulta poskytuje právnické vzdelávanie v tradičných i moderných právnických disciplínach s uplatnením inovatívnych foriem výučby.   29. jan 2018, o 8:49

Ilustračná fotografia

Univerzita Komenského v Bratislave

Vaše vzdelanie, Vaša budúcnosť.   29. jan 2018, o 8:48

Univerzita Komenského

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME