SME
Piatok, 13. december, 2019 | Meniny má Lucia

Zoznamy škôl

 

Slezská univerzita v Opavě

Seznamte se: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě   18. nov 2019, o 15:41

Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta

Absolventi Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy si môžu vyberať. Slovo nezamestnanosť nepoznajú a do praxe vstupujú s nadpriemernými platmi.   18. nov 2019, o 15:12

Děkanát a sídlo fyzikální sekce MFF UK v romantickém 
prostředí pražského Karlova.

University of New York in Prague

Zaži inú výučbu.   18. nov 2019, o 13:55

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Múdrosť minulosti - Poznatky prítomnosti - Vzdelanie budúcnosti   18. nov 2019, o 8:53

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Košiciach

EkF TUKE je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie jazyky.   18. nov 2019, o 8:53

Prešovská univerzita v Prešove

... viac ako vzdelanie   18. nov 2019, o 8:50

Prešovská univerzita

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

VŠMU je s 1000 študentmi najväčšou umeleckou školou v SR. Študentom ponúka ďalší rozvoj talentu v divadelných, filmových, hudobných a tanečných študijných programoch.   16. nov 2019, o 15:21

Ilustračná fotografia

Univerzita Komenského v Bratislave

Zažite svoj vlastný úspech.   14. nov 2019, o 9:40

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Váš úspech je naším cieľom.   14. nov 2019, o 8:50

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola obchodní v Praze

Snadné uplatnění, centrum Prahy a skvělý kolektiv, to je VŠO.   13. nov 2019, o 15:42

Vysoká škola obchodní v Praze

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prečo študovať techniku na Slovensku? Píše Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.   313. nov 2019, o 14:16

Prírodovedecká fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je vrcholnou vedecko-pedagogickou ustanovizňou s rozsiahlym pedagogickým a výskumným zameraním. Naši študenti tu môžu realizovať svoj výskum vo viac ako…   313. nov 2019, o 11:12

Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych…   7. feb 2019, o 12:20

Fakulta humanitných vied - Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline vznikla z Fakulty prírodných vied, ktorá bola zriadená v roku 1998.   7. feb 2019, o 11:22

Fakulta bezpečnostného inžinierstva - Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta pôsobí v systéme vysokoškolského vzdelávania už šesťdesiatpäť rokov a vybudovala si stabilnú pozíciu v profesionálnej bezpečnostnej komunite na Slovensku aj v zahraničí.   7. feb 2019, o 11:21

Fakulta riadenia a informatiky - Žilinská univerzita v Žiline

Absolventi stredných škôl, ktorí plánujú študovať perspektívny odbor s uplatnením a istotou zamestnania po ukončení štúdia, zbystrite! Na Fakulte riadenia a informatiky si môžete vybrať svoje primárne zameranie a…   7. feb 2019, o 11:16

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) Žilinskej univerzity v Žiline vznikla premenovaním Elektrotechnickej fakulty UNIZA.   7. feb 2019, o 11:06

Stavebná fakulta - Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA) vychováva kvalitných odborníkov v oblasti dopravného staviteľstva, inžinierskych konštrukcií a budov.   7. feb 2019, o 11:00

Strojnícka fakulta - Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta UNIZA patrí medzi najlepšie technické fakulty v rámci Slovenska a svojimi aktivitami získala rešpekt a uznanie doma aj v zahraničí. Zamestnanosť a uplatnenie našich absolventov na trhu práce je…   7. feb 2019, o 10:54

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Žilinská univerzita v Žiline

Základným poslaním Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v oblasti prevádzky a technológie dopravy a spojov, ekonomiky a riadenia podnikov rezortu dopravy,…   7. feb 2019, o 10:47