Zoznamy škôl

 

Historické korene univerzity siahajú viac ako 250 rokov
do minulosti. Dnes je nadčasovou univerzitou.

Technická univerzita vo Zvolene

TUZVO JE BUDÚCNOSŤ! Historické korene univerzity siahajú viac ako 250 rokov do minulosti. Dnes je nadčasovou univerzitou.   23. nov 2018, o 20:27

Žilinská univerzita v Žiline

UNIZA je vyhľadávaná vysokoškolská inštitúcia pre kvalitnú výučbu, moderné tvorivé prostredie, špičkové laboratóriá a atraktívne študijné programy. Na UNIZA študujú budúci piloti, experti na dopravné stavby, …   23. nov 2018, o 19:29

Žilinská univerzita v Žiline

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Chcete studovat přírodovědné obory na vysoké úrovni a mít jistotu budoucího uplatnění? Tak neváhejte a přijďte k nám!   23. nov 2018, o 19:02

Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE

UNYP je poprednou medzinárodnou inštitúciou s anglickým vyučovacím jazykom v Strednej Európe už takmer 20 rokov. Bola založená v roku 1998, kedy tiež zahájila spoluprácu se State University of New York, Empire…   23. nov 2018, o 18:57

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE

Slovenská technická univerzita v Bratislave

# najvyššie platy # tvoja najlepšia voľba # uplatníš sa v praxi # matika nie je problém   23. nov 2018, o 16:03

Ilustračná fotografia

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Poskytujeme atraktívne študijné programy v štyroch odboroch: LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE, SOCIÁLNA PRÁCA, VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO A OŠETROVATEĽSTVO. Študentom ponúkame aj rigorózne konania a…   23. nov 2018, o 15:44

Ilustračná fotografia

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky zaměřených studijních oborů.   23. nov 2018, o 15:41

Ilustračná fotografia

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

VŠMU je s 1000 študentmi najväčšou umeleckou školou v SR. Študentom ponúka ďalší rozvoj talentu v divadelných, filmových, hudobných a tanečných študijných programoch.   23. nov 2018, o 15:21

Ilustračná fotografia

Masarykova univerzita - Fakulta informatiky

FI MU je první fakultou informatiky v ČR. Kvalitu vzdělání oceňují zaměstnavatelé, kteří absolventům nabízejí průměrný nástupní plat 46 000 Kč. Kvalitu oceňují i studenti ze Slovenska, kterých na FI MU studuje 47 %.   29. jan 2018, o 8:54

Masarykova univerzita - Fakulta informatiky

Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta

SCI MUNI připravuje studenty na kariéru vědeckých pracovníků, středoškolských učitelů či odborníků schopných samostatné experimentální a laboratorní práce.   29. jan 2018, o 8:54

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (PřF MU) je  uznávanou výzkumnou fakultou. Naši učitelé a vědečtí pracovníci patří ve svých oborech ke špičce a rádi zapojují do svého výzkumu aktivní studenty. Podat si k nám přihlášku je výzva, kterou stojí za to přijmout!

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

MÚDROSŤ MINULOSTI – POZNATKY PRÍTOMNOSTI – VZDELANIE BUDÚCNOSTI   29. jan 2018, o 8:53

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

UVLF v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie. Univerzita úspešne prešla nielen národnou…   29. jan 2018, o 8:53

Technická univerzita v Košiciach - Ekonomická fakulta

V predchádzajúcich rokoch sme boli hodnotení ako najlepšia ekonomická fakulta na Slovensku (www.arra.sk). Ponúkame dva atraktívne študijné programy: Financie, bankovníctvo a investovanie a Ekonomika a manažment…   29. jan 2018, o 8:53

Technická univerzita v Košiciach - Ekonomická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

...viac ako vzdelanie   29. jan 2018, o 8:52

Prešovská univerzita

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prečo študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?   29. jan 2018, o 8:52

Ilustračná fotografia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SPU v Nitre pripravuje konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány štátnej…   29. jan 2018, o 8:52

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave patrí medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Dôkazom toho je vysoký dopyt po jej absolventoch a ich nadpriemerná uplatniteľnosť na trhu práce.   29. jan 2018, o 8:51

Trnavská univerzita v Trnave

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. bola založená v roku 1999. V rámci externého rozvoja vytvorila VŠMVV Praha na území Slovenskej republiky Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave,…   29. jan 2018, o 8:50

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Váš úspech je naším cieľom.   29. jan 2018, o 8:49

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu

Fakulta managementu si za 25 rokov svojej existencie vybudovala imidž kvalitnej fakulty s vysokým renomé dosahovaným na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Jej dobré meno šíria ako úspešní absolventi, tak i…   29. jan 2018, o 8:49

Fakulta managementu UK v Bratislave