Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta

Fakulta poskytuje právnické vzdelávanie v tradičných i moderných právnických disciplínach s uplatnením inovatívnych foriem výučby.

Ilustračná fotografia(Zdroj: Archív fakulty)

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

I. stupeň (Bc.)

Študijný program „Právo“ - do 15. apríla 2018

Študijný program „Ekonómia a právo“- do 31. marca 2018

II. stupeň (Mgr.)

Študijný program „Právo“ - do 31. júla 2018

Študijný odbor "Právo" v anglickom jazyku – do 31.08.2018

POPLATKY:

I. stupeň (Bc.) 60 €

II. stupeň (Mgr.) 50 € (študijné programy v slovenskom jazyku)

II. stupeň (Mgr.) 60 € (študijný program v anglickom jazyku)

poplatok musí byť uhradený v termíne podania prihlášky na štúdium

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:

elektronicky na adrese: e-prihlaska.uniba.sk

KONTAKT:

študijné oddelenie na tel.: 02/592 44 107, 02/592 44 500

Študijný program „Právo“

Stupeň vzdelaniaForma štúdiaŠtadnardná dĺžka štúdiaUdeľovaný titul
I.denná3 rokyBc.
I.externá4 rokyBc.
II.denná2 rokyMgr.
II.externá3 rokyMgr.

Študijný program „Právo“ v anglickom jazyku

II.denná2 rokyMgr.

Študijný program „Ekonómia a právo“

I.denná3 rokyBc.
I.externá4 rokyBc.

Výsledky, ktoré fakulta dosiahla, využívajú aj iné vysoké školy, vedecké ustanovizne, štátne inštitúcie či súkromná sféra. Od akademického roka 2017/2018 fakulta uviedla do života zásadnú reformu študijného odboru právo. Tento reformovaný študijný program je jedinečný v slovenskom meradle a nemá obdobu ani v Česku.

Po vzore západných univerzít sa už od 1. ročníka vyučujú hlavné právne disciplíny s dôrazom nariešenie praktických prípadov s využitím právnych predpisov, a to aj pri skúškach. Magisterský stupeň štúdia je orientovaný prevažne na medzinárodné a európske právo, prípravu na prax a interdisciplinárne vzťahy.

Fakulta kladie stále väčší dôraz na praktickú orientáciu výučby či už prostredníctvom právnych kliník, simulovaných súdnych sporov či študentskej právnej poradne realizovanej v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Právnické povolanie patrí medzi najstaršie profesie na svete a právnické fakulty sa radia medzi najstaršie súčasti všetkých významných univerzít.

Naši absolventi sú ľudia, ktorí sú povolaní prijímať rozhodnutia významné pre život jednotlivcov i chod celého štátu, podieľajú sa na tvorbe právnych predpisov a ovplyvňujú celkové smerovanie republiky. Ide najmä o sudcov, advokátov, notárov, prokurátorov, či úradníkov na ministerstvách a iných inštitúciách. Naša fakulta je najstaršou, najväčšou a najprestížnejšou právnickou fakultou na Slovensku. Výučba na nej je orientovaná výrazne prakticky. Byť jej študentom znamená nielen česť, ale aj veľkú perspektívu.

Akreditované študijné programy

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka tri stupne vysokoškolského štúdia organizované v kreditovom systéme. Vyše deväťdesiatročnú tradíciu právnického vzdelávania spája s inovatívnymi prístupmi, ktorých cieľom je pripraviť absolventov štúdia na požiadavky praxe, či už prostredníctvom právnych kliník a simulovaných súdnych sporov s možnosťou účasti na medzinárodných právnických súťažiach alebo študentskej právnej poradne realizovanej v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Prebieha tiež výučba vyše štyridsiatich predmetov v anglickom jazyku.

Medzinárodná spolupráca je jednou z priorít fakulty, čo sa odráža v bohatej škále medzinárodných kontaktov a bilaterálnej spolupráce s desiatkami zahraničných univerzít. Od akademického roka 2017/18 bol zavedený kompletný magisterský študijný program Právo v anglickom jazyku, ktorý je v podmienkach Slovenska jediný svojho druhu. Je zameraný prevažne na výučbu medzinárodného práva a práva Európskej únie.

PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

 • Bakalársky študijný program „právo“ v dennej a externej forme štúdia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania končeného maturitnou skúškou.

 • Magisterský študijný program „právo“ v dennej a externej forme štúdia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie študijného programu právo v prvom stupni vysokoškolského štúdia.

 • Bakalársky študijný program „ekonómia a právo“ v dennej a externej forme štúdia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.

 • Magisterský študijný program „právo“ v anglickom jazyku

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie študijného programu právo v prvom stupni vysokoškolského štúdia.

ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA: Na štúdium bakalárskeho i magisterského študijného programu sa môžu za rovnakých podmienok
ako občania Slovenskej republiky prihlásiť aj uchádzači zo zahraničia.

ĎALŠIE FAKTY O FAKULTE

Okrem v súčasnosti akreditovaných študijných programov fakulta ponúka celý rad ďalších študijných aktivít:

 • Program Erasmus+ ponúka široké možnosti zapojenia sa do študentskej mobility na vyše 50 partnerských univerzitách v Európskej únii a v Turecku.
 • Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika v akademickom roku 2015/2016 ponúka možnosť postgraduálneho dvojročného štúdia na Diplomatickej akadémii. Štúdium je vhodné najmä pre záujemcov o kariéru v diplomatických a konzulárnych službách či európskych inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu európskeho práva a diplomacie, expertov pre rozvojovú pomoc, vládny a mimovládny sektor.
 • Programy celoživotného vzdelávania poskytujú bohaté možnosti rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov aj absolventov iných vysokých škôl. Fakulta ponúka približne dve desiatky kurzov s rozmanitou orientáciou, či už ide o oblasť cudzojazyčnej právnej terminológie, rozhodcovského konania, daňovníctva či samosprávy.
 • Cudzojazyčné predmety, ktorých počet v súčasnosti prevyšuje 40 a stále vzrastá, poskytujú možnosť špecializácie v oblasti právnickej terminológie a právnych inštitútov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.
 • Program BLC – British Law Center Diploma umožňuje získať Diploma in English and European Union Law (Diplom z anglického práva a práva Európskej únie).
 • Základy rakúskeho súkromného práva je program realizovaný v spolupráci s Výskumným inštitútom pre právo strednej a východnej Európy na Hospodárskej univerzite vo Viedni.
 • Moot Court sú medzinárodné súťaže simulovaných súdnych sporov (European Law Moot Court Competions, Central and East European Moot Court Competition, VIS Moot).
 • E.MA – European Master’s in Human Rights and Democratisation je jednoročný magisterský program organizovaný prostredníctvom Európskeho medziuniverzitného centra EIUC v Benátkach.
 • Na fakulte sa uskutočňuje príprava na skúšku ILEC v rámci dvojročného štúdia, resp. možnosť priamo vykonať skúšky (ILEC I., II.), keďže na fakulte je interné certifi kačné centrum University of Cambridge pre celú Univerzitu Komenského v Bratislave.
 • ELSA Bratislava - prostredníctvom lokálnej skupiny ELSA Bratislava sa môžu študenti aktívne zapájať do aktivít nezávislej, neziskovej, apolitickej organizácie združujúcej viac ako 38 000 študentov a mladých právnikov v 42 krajinách Európy a vo viac ako 300 lokálnych skupinách – The European Law Students’ Association. ELSA Bratislava je jednou z piatich lokálnych skupín ELSA na Slovensku.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.