Trnavská univerzita v Trnave

Štúdium na univerzite prebieha v oblastiach filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Všetky fakulty opakovane dosahujú vynikajúce výsledky v slovenských hodnoteniach vysokých škôl.

Získaná značka Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov v celej Európskej únii, spolu s dohodami s prestížnymi zahraničnými univerzitami poskytujú študentom možnosti zahraničných mobilít a lepšie budúce uplatnenie sa na trhu práce.

Benefity pre študentov

V oblasti výskumnej činnosti je kladený veľký dôraz na intenzívne zapojenie sa pracovníkov univerzity do vedecko-výskumných projektov. Tvoriví pracovníci univerzity sú úspešní v získavaní zahraničných projektov a dosahujú výsledky, ktoré sú ocenené doma i v zahraničí. Osobitný prínos v humanitnej sfére predstavujú aktivity rozvojových projektov v afrických krajinách, ocenenia publikácií z oblasti práva, klasickej filológie, dejín a pedagogiky.

Do projektov jednotlivých katedier sú aktívne zapájaní aj študenti. Univerzita aktívne vytvára pre svojich študentov možnosti pre uplatnenie sa na domácom i zahraničnom trhu práce. Spolupracuje s mnohými zahraničnými inštitúciami na základe viac než sto partnerských dohôd a bilaterálnych zmlúv. Spolupráca je tak rozšírená takmer do všetkých krajín Európskej únie, ale napríklad aj do Turecka, USA a Ruskej federácie.

Pre študentov to znamená možnosť vybrať si z viacerých krajín pre absolvovanie časti svojho štúdia mimo materskej univerzity prostredníctvom programu Erasmus+. Študentom, ktorí majú záujem, poskytuje univerzita ubytovanie v novovybudovanom internáte a ďalších ubytovacích priestoroch. Pre študentov so špecifickými potrebami je zabezpečená bezbariérovosť a poradenstvo v Centre podpory študentov. Pre potreby športových aktivít Trnavská univerzita prenajíma plavárne, viaceré telocvične a ďalšie športoviská.

Európske štandardy vzdelávania

Dosiahnutie prestížnych certifikátov ECTS (Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov) a DS (Dodatok k diplomu) dáva domácim a zahraničným študentom istotu, že kreditný systém štúdia spĺňa európske podmienky. Ocenením DS label získavajú študenti po absolvovaní štúdia Dodatok k diplomu automaticky v slovensko-anglickej verzii. Trnavská univerzita je jednou zo siedmich univerzít na Slovensku, ktorá sa zapojila do medzinárodného univerzitného hodnotenia umultirank.org. Táto ratingová platforma porovnáva viac než 1300 vysokoškolských inštitúcii a 5000 študijných programov. Zahraniční študenti si tak môžu jednoduchým spôsobom zvoliť porovnávacie kritériá a vytvoriť vhodnú pomôcku pri výbere študijného pobytu podľa vlastných očakávaní.

Vysoké hodnotenia

Slovenské hodnotenia kvality potvrdzujú vysokú úroveň vzdelávania a vedeckej činnosti na jednotlivých fakultách. V roku 2016 sa Trnavská univerzita stala víťazom Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii organizácie verejného sektora, ktorú každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. V histórii Slovenska takéto ocenenie získala prvýkrát takto aj vysoká škola. Získanie tohto ocenenia je odrazom dlhoročných snáh o zavedenie procesného riadenia, zlepšovania činností a inovácií.

Univerzita s tradíciou

Trnavská univerzita v Trnave nadväzuje na činnosť pôvodnej Universitas Tyrnaviensis, založenej v roku 1635. Tá pôsobila v Trnave 142 rokov. Jej činnosť bola obnovená v roku 1992. Aktuálne sa na jej piatich fakultách vzdeláva približne 5000 študentov, počas štvrťročia obnovenej činnosti vyštudovalo na Trnavskej univerzite viac ako 32 tisíc absolventov.

Kontaktné údaje

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23 918 43 Trnava

www.truni.sk/uchadzac

Uchádzač o štúdium si môže vybrať zo širokej palety študijných programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Verejné zdravotníctvo (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
 • Ošetrovateľstvo (Bc., denné/externé)
 • Sociálna práca (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
 • Riadenie a organizácia sociálnych služieb (Mgr., denné/externé)
 • Sociálna práca v zdravotníctve (Bc., denné/externé)
 • Laborat. vyšetrovacie metódy v zdravot. (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia (Bc./Mgr., denné)
 • Etika (Bc., denné/externé; Mgr., denné)
 • Filozofia (Bc./Mgr., denné/externé)
 • História (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Klasická archeológia (Bc./Mgr., denné, PhD., denné/externé)
 • Klasické jazyky (Bc./Mgr., denné) • Kognitívne štúdiá (Mgr., denné)
 • Cognitive studies (v angl. jazyku, Mgr., denné)
 • Politológia (Bc., denné)
 • Psychológia (Bc., denné/externé; Mgr., denné)
 • Sociológia (Bc./Mgr., denné)
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (PhD., denné/externé)
 • Etika a morálna filozofia (PhD., denné/externé)
 • Slovenské dejiny (PhD., denné/externé)
 • Systematická filozofia (PhD., denné)
 • Dejiny filozofie (PhD., denné/externé)
 • Sociálna psychológia (PhD., denné/externé)
 • Philosophy (v angl. jazyku, Bc. denné/externé)

Teologická fakulta

 • Katolícka teológia (Mgr., denné, PhD., denné/externé)
 • Kresťanská filozofia (Bc./Mgr., denné)
 • Náuka o rodine (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Sociálna práca so zameraním na rodinu (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (Bc., denné)
 • Systematická filozofia (PhD., denné/externé)

Právnická fakulta

 • Právo (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Pracovné právo (PhD., denné/externé)
 • Trestné právo (PhD., denné/externé)
 • Občianske právo (PhD., denné/externé)
 • Teória a dejiny štátu a práva (PhD., denné/externé)

Pedagogická fakulta

 • Animácia výtvarného umenia (Bc., denné)
 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc., denné/externé)
 • Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci (Bc., denné/externé)
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo ang. jazyka a literatúry (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo ang. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo nem. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo slov. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo lat. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo biológie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo chémie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo informatiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo matematiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo histórie v komb. (Bc./Mgr., denné)
 • Pedagogika výtvarného umenia (Mgr., denné)
 • Predškolská pedagogika (Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr., denné/externé)
 • Pedagogika (PhD., denné/externé)
 • Slovenský jazyk a literatúra (PhD., denné/externé)
 • Školská pedagogika (PhD., denné/externé)
 • Teória biologického vzdelávania (PhD., denné/externé)

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Manželka šéfa protikorupčnej jednotky previedla podiel v nákupnom centre na Z. Kollára

Mária Krajmerová previedla svoj podiel na spoločnosť advokáta z mafiánskych zoznamov.

KOMENTÁRE

Protificovský odboj prepadli rozpaky

Opozícia s víziou okamžitého konca Pellegriniho ulietava priďaleko.

KOMENTÁRE

Kto sú víťazi a porazení vládnej krízy

Fico sa zbadal na poslednú chvíľu.

Neprehliadnite tiež

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.

Ak si myslíte, že informatik sedí len za počítačom, mýlite sa

Čo mi dalo štúdium na slovenskej vysokej škole? O Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave hovorí JAKUB MAČINA.