Trnavská univerzita v Trnave

Štúdium na univerzite prebieha v oblastiach filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Všetky fakulty opakovane dosahujú vynikajúce výsledky v slovenských hodnoteniach vysokých škôl.

Získaná značka Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov v celej Európskej únii, spolu s dohodami s prestížnymi zahraničnými univerzitami poskytujú študentom možnosti zahraničných mobilít a lepšie budúce uplatnenie sa na trhu práce.

Benefity pre študentov

V oblasti výskumnej činnosti je kladený veľký dôraz na intenzívne zapojenie sa pracovníkov univerzity do vedecko-výskumných projektov. Tvoriví pracovníci univerzity sú úspešní v získavaní zahraničných projektov a dosahujú výsledky, ktoré sú ocenené doma i v zahraničí. Osobitný prínos v humanitnej sfére predstavujú aktivity rozvojových projektov v afrických krajinách, ocenenia publikácií z oblasti práva, klasickej filológie, dejín a pedagogiky.

Do projektov jednotlivých katedier sú aktívne zapájaní aj študenti. Univerzita aktívne vytvára pre svojich študentov možnosti pre uplatnenie sa na domácom i zahraničnom trhu práce. Spolupracuje s mnohými zahraničnými inštitúciami na základe viac než sto partnerských dohôd a bilaterálnych zmlúv. Spolupráca je tak rozšírená takmer do všetkých krajín Európskej únie, ale napríklad aj do Turecka, USA a Ruskej federácie.

Pre študentov to znamená možnosť vybrať si z viacerých krajín pre absolvovanie časti svojho štúdia mimo materskej univerzity prostredníctvom programu Erasmus+. Študentom, ktorí majú záujem, poskytuje univerzita ubytovanie v novovybudovanom internáte a ďalších ubytovacích priestoroch. Pre študentov so špecifickými potrebami je zabezpečená bezbariérovosť a poradenstvo v Centre podpory študentov. Pre potreby športových aktivít Trnavská univerzita prenajíma plavárne, viaceré telocvične a ďalšie športoviská.

Európske štandardy vzdelávania

Dosiahnutie prestížnych certifikátov ECTS (Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov) a DS (Dodatok k diplomu) dáva domácim a zahraničným študentom istotu, že kreditný systém štúdia spĺňa európske podmienky. Ocenením DS label získavajú študenti po absolvovaní štúdia Dodatok k diplomu automaticky v slovensko-anglickej verzii. Trnavská univerzita je jednou zo siedmich univerzít na Slovensku, ktorá sa zapojila do medzinárodného univerzitného hodnotenia umultirank.org. Táto ratingová platforma porovnáva viac než 1300 vysokoškolských inštitúcii a 5000 študijných programov. Zahraniční študenti si tak môžu jednoduchým spôsobom zvoliť porovnávacie kritériá a vytvoriť vhodnú pomôcku pri výbere študijného pobytu podľa vlastných očakávaní.

Vysoké hodnotenia

Slovenské hodnotenia kvality potvrdzujú vysokú úroveň vzdelávania a vedeckej činnosti na jednotlivých fakultách. V roku 2016 sa Trnavská univerzita stala víťazom Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii organizácie verejného sektora, ktorú každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. V histórii Slovenska takéto ocenenie získala prvýkrát takto aj vysoká škola. Získanie tohto ocenenia je odrazom dlhoročných snáh o zavedenie procesného riadenia, zlepšovania činností a inovácií.

Univerzita s tradíciou

Trnavská univerzita v Trnave nadväzuje na činnosť pôvodnej Universitas Tyrnaviensis, založenej v roku 1635. Tá pôsobila v Trnave 142 rokov. Jej činnosť bola obnovená v roku 1992. Aktuálne sa na jej piatich fakultách vzdeláva približne 5000 študentov, počas štvrťročia obnovenej činnosti vyštudovalo na Trnavskej univerzite viac ako 32 tisíc absolventov.

Kontaktné údaje

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23 918 43 Trnava

www.truni.sk/uchadzac

Uchádzač o štúdium si môže vybrať zo širokej palety študijných programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Verejné zdravotníctvo (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
 • Ošetrovateľstvo (Bc., denné/externé)
 • Sociálna práca (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
 • Riadenie a organizácia sociálnych služieb (Mgr., denné/externé)
 • Sociálna práca v zdravotníctve (Bc., denné/externé)
 • Laborat. vyšetrovacie metódy v zdravot. (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia (Bc./Mgr., denné)
 • Etika (Bc., denné/externé; Mgr., denné)
 • Filozofia (Bc./Mgr., denné/externé)
 • História (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Klasická archeológia (Bc./Mgr., denné, PhD., denné/externé)
 • Klasické jazyky (Bc./Mgr., denné) • Kognitívne štúdiá (Mgr., denné)
 • Cognitive studies (v angl. jazyku, Mgr., denné)
 • Politológia (Bc., denné)
 • Psychológia (Bc., denné/externé; Mgr., denné)
 • Sociológia (Bc./Mgr., denné)
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (PhD., denné/externé)
 • Etika a morálna filozofia (PhD., denné/externé)
 • Slovenské dejiny (PhD., denné/externé)
 • Systematická filozofia (PhD., denné)
 • Dejiny filozofie (PhD., denné/externé)
 • Sociálna psychológia (PhD., denné/externé)
 • Philosophy (v angl. jazyku, Bc. denné/externé)

Teologická fakulta

 • Katolícka teológia (Mgr., denné, PhD., denné/externé)
 • Kresťanská filozofia (Bc./Mgr., denné)
 • Náuka o rodine (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Sociálna práca so zameraním na rodinu (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (Bc., denné)
 • Systematická filozofia (PhD., denné/externé)

Právnická fakulta

 • Právo (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Pracovné právo (PhD., denné/externé)
 • Trestné právo (PhD., denné/externé)
 • Občianske právo (PhD., denné/externé)
 • Teória a dejiny štátu a práva (PhD., denné/externé)

Pedagogická fakulta

 • Animácia výtvarného umenia (Bc., denné)
 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc., denné/externé)
 • Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci (Bc., denné/externé)
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo ang. jazyka a literatúry (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo ang. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo nem. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo slov. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo lat. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo biológie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo chémie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo informatiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo matematiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo histórie v komb. (Bc./Mgr., denné)
 • Pedagogika výtvarného umenia (Mgr., denné)
 • Predškolská pedagogika (Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr., denné/externé)
 • Pedagogika (PhD., denné/externé)
 • Slovenský jazyk a literatúra (PhD., denné/externé)
 • Školská pedagogika (PhD., denné/externé)
 • Teória biologického vzdelávania (PhD., denné/externé)

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.