Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Naša univerzita patrí medzi perspektívne univerzity v rámci Slovenska aj Európy. Je plná tvorivej energie, ochotná prijímať výzvy a pružne reagovať na potreby spoločnosti a trhu práce.

Technické, ekonomické, sociálne, spoločenské a zdravotnícke štúdiá. To všetko je možné študovať na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ak niekto uvažuje o vysokoškolskom štúdiu, mal by sa v prvom rade zamerať na odbor, ktorý mu neskôr umožní vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie a vybrať si takú školu, ktorá je prepojená s praxou a veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Za posledné roky sa výrazne zmenil vzťah medzi študentmi a našou univerzitou. Stojí za tým nielen rozvoj vedecko-technickej infraštruktúry, možnosť získania celoeurópsky akceptovaného titulu EUR ING, štúdium v cudzom jazyku, nové akreditované odbory, presunutie časti štúdia do praxe, ale najmä vysoká zamestnateľnosť absolventov.

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

Rádio TrenchTown pôsobí na univerzite ako nezávislé internetové médium, ktorého členmi sú študenti. Zabezpečujú prípravu, moderovanie, technickú stránku vysielania i hudobnú dramaturgiu.

Univerzitný folklórny súbor Družba združuje záujemcov o rôzne formy ľudovej kultúry. Podporuje aktívne využívanie voľného času študentov v oblasti folklóru.

Gladiators Trenčín je univerzitný hokejový tím, ktorý tvoria aj študenti Trenčianskej univerzity. Cieľom je prepojiť štúdium so športovou aktivitou.

Študentské centrum poskytuje priestor na neformálne prednášky zaujímavých motivačných rečníkov, úspešných absolventov, študentských firiem aj start-up spoločností.

Univerzitné pastoračné centrum je spoločenstvo mladých ľudí, ktorých cieľom je duchovná starostlivosť. Poskytuje možnosť osobnostného rozvoja a miesto pre stretávanie sa.

Univerzitná astronomická pozorovateľňa ponúka pozorovania nočnej oblohy, populárne prednášky a diskusie s odborníkmi na témy z rôznych oblastí vedy a techniky.

KONTAKT

pr@tnuni.sk

+421 32 7400 111

www.tnuni.sk

ADRESA UNIVERZITY

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Štúdium je prepojené s praxou, ktorá ovplyvňuje aj tvorbu študijných programov. Poskytuje vzdelávanie v širšom spektre vednýchdisciplín zameraných najmä na špeciálnu techniku, materiálové inžinierstvo, sklo a silikátové materiály, ľudské zdroje a manažment, zdravotníctvo a politológiu.

FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV

Ako absolvent fakulty získaš predovšetkým poznatky ekonomického a manažérskeho zamerania a rozsiahle spektrum vedomostí z oblasti sociológie, psychológie a sociálnej politiky. Príprava pracovníkov so širokým odborným prehľadom je diktovaná súčasnými trendmi v rozvoji spoločnosti. Po skončení štúdia dokážeš koncepčne riešiť problematiku odbornej prípravy, motivácie a zamestnávania ľudí, tiež stanovovať ciele v súlade s potrebami podnikania.

ANDREA BARIŠOVÁ

032/7400 412, andrea.barisova@tnuni.sk

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY

Po absolvovaní budeš pripravený na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle alebo v ozbrojených silách SR. Takýto pracovný potenciál je žiadaný v akejkoľvek strojárskej, výrobnej alebo opravárenskej sfére, v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov, ako aj informačných technológiách a robotike. Študenti, ktorí absolvovali štúdium, sú v praxi veľmi žiadaní. Fakulta disponuje kvalitným materiálno-technickým zabezpečením.

Ing. KATARÍNA ŽITŇANSKÁ

032/7400 270, katarina.zitnanska@tnuni.sk

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

Fakulta je zameraná na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied. Disponuje modernými odbornými učebňami. Doplnená bola tiež infraštruktúra vo vedecko-výskumnej činnosti o špeciálne prístroje a učebné pomôcky. Výučbovou základňou, kde môžeš praxovať je najmä Fakultná nemocnica Trenčín a spolu viac ako 30 zdravotníckych zariadení.

Ing. RENÁTA VLČKOVÁ

032/7400 610, renata.vlckova@tnuni.sk

FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Je výnimočná priamou väzbou na priemyselnú prax v súlade s aktuálnymi požiadavkami podnikov. Môžeš sa stať odborní- kom v oblasti polymérnych, anorganických a kovových materiálov, textilu a dizajnu alebo environmentálneho inžinierstva a simulácie technologických procesov. Fakulta disponuje vynikajúcim technickým vybavením, ateliérmi a laboratórnym zázemím. Vedeckovýskumná činnosť je prioritne zameraná do oblastí experimentálneho hodnotenia vlastností materiálov.

Ing. ZDENKA PECLEROVÁ

042/2851 814, zdenka.peclerova@fpt.tnuni.sk

CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKO KATEDRA POLITOLÓGIE

Zameriava sa na prípravu budúcich pracovníkov médií, mimovládneho sektora, verejnej správy, politického poradenstva a ďalších spoločensky zameraných profesií. Získavaš orientáciu vo filozofických, sociálno-ekonomických a zahranično-politických otázkach, otázkach medzinárodných vzťahov, politické- ho myslenia, kampaní a prieskumov verejnej mienky. Okrem prednášok a prakticky orientovaných cvičení je zaužívanou praxou organizácia diskusií s odborníkmi a politikmi.

Bc. KATARÍNA HRNČÁROVÁ

032/7400 911, katarina.hrncarova@tnuni.sk

CENTRUM PRE FUNKČNÉ A POVRCHOVO FUNKCIONALIZOVANÉ SKLÁ (FUNGLASS)

FunGlass sa zameriava na základný a aplikovaný výskum skla a keramiky ako aj vzdelávanie odborníkov. Vedomosti i praktické zručnosti budeš vedieť aplikovať ako technológ, výrobný alebo projektový manažér, či kontrolór kvality vo výskumno-vývojových inštitúciách alebo v priemyselnej praxi. Časť doktorandského štúdia môžeš stráviť u našich európskych partnerov a získať medzinárodne uznávaný dvojitý PhD diplom.

Ing. DANA JAMBOROVÁ

032/ 7400 130, dana.jamborova@tnuni.sk

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMYSTUPEŇFORMA ŠTÚDIATITUL
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍI.denná/externáBc.
Materiálová technológiaI.denná/externáBc.
Počítačová podpora materiálové inžinierstvaI.denná/externáBc.
Textilné technológie a návrhárstvoI.denná/externáBc.
Materiálové inžinierstvoII.denná/externáIng.
Materiálové inžinierstvoIII.denná/externáPhD.
Materiály (aj v anglickom jazyku)
FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV
Regionálna ekonomika a rozvojI.denná/externáBc.
Verejná správaI.denná/externáBc.
Ľudské zdroje a personálny manažmentI.denná/externáBc.
Ľudské zdroje a personálny manažment (aj v anglickom jazyku)II.denná/externáIng.
Ľudské zdroje a personálny manažmentIII.denná/externáPhD.
FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY
Mechanizmy špeciálnej technikyI.denná/externáBc.
Servis a opravy automobilovI.denná/externáBc.
Špeciálna strojárska technikaI.denná/externáBc.
Špeciálna strojárska technikaII.denná/externáIng.
Údržba špeciálnej mobilnej technikyII.denná/externáIng.
Strojárske technológie a materiályIII.denná/externáPhD.
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
FyzioterapiaI.denná/externáBc.
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctveI.denná/externáBc.
Verejné zdravotníctvoI.denná/externáBc.
OšetrovateľstvoI.dennáBc.
OšetrovateľstvoII.dennáMgr.
KATEDRA POLITOLÓGIE
Politológia (aj v anglickom jazyku)I.denná/externáBc.
Politológia (aj v anglickom jazyku)II.denná/externáMgr.
Politológia (aj v anglickom jazyku)III.denná/externáPhD.
CENTRUM PRE FUNKČNÉ A POVRCHOVO FUNKCIONALIZOVANÉ SKLÁ (FUNGLASS)
Chémia a technológia anorganických materiálov a sklaII.dennáIng.
Anorganické technológie a materiályIII.denná/externáPhD.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.