SME
Štvrtok, 9. február, 2023 | Meniny má Zdenko

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Študuj čo má zmysel. Poď na zelenú!

(Zdroj: Archív SPU )

SPU v Nitre je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá poskytuje vysokoškolské
vzdelanie s dôrazom na ďalšie smerovanie nášho poľnohospodárstva a rozvoj vidieka.

Na svojich šiestich fakultách pripravuje konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva – rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány
štátnej správy a i.

SPU, s prívlastkom Zelená univerzita, je centrom poľnohospodárskeho
zdelávania, vedy a výskumu s dôrazom na produkciu dostatku zdravých
a bezpečných potravín, ochranu životného prostredia, zachovanie biologickej diverzity a trvalo udržateľného rozvoja.

SkryťVypnúť reklamu

FAKULTA AGROBIOLÓGIE
A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

www.fapz.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
- bakalárske štúdium do 30. 4. 2023 (1.kolo), do 15. 7. 2023 (2.kolo)
- inžinierske štúdium do 20. 6. 2023

Termín konania prijímacej skúšky na ŠP hipológia:
bakalárske štúdium 5. – 6. 6. 2023 (1. kolo),
31. 7. 2023 (2. kolo)

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE
A POTRAVINÁRSTVA

www.fbp.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
- bakalárske štúdium dodo 30. 4. 2023
(1. kolo), do 15. 7. 2023 (2. kolo),
- inžinierske štúdium do 7. 7. 2023

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

www.fem.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
- bakalárske štúdium do 30. 4. 2023
(1. kolo),
- inžinierske štúdium do 3. 7. 2023

Termín konania prijímacej skúšky:
- bakalárske štúdium 7. - 8. 6. 2023

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

www.fesrr.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
- bakalárske štúdium do do 30. 4. 2023
(1. kolo), do 15. 7. 2023 (2. kolo)
- inžinierske štúdium do 9. 6. 2023

SkryťVypnúť reklamu

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

www.fzki.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
- bakalárske štúdium (okrem ŠP krajinná a záhradná architektúra)
do do 30. 4. 2023 (1. kolo), do 15. 7. 2023 (2. kolo)
- inžinierske štúdium do 15. 7. 2023

ŠP krajinná a záhradná architektúra
Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2023 (1. kolo).
Termín konania prijímacej talentovej skúšky: 27. – 28. 4. 2023

TECHNICKÁ FAKULTA

www.tf.uniag.sk
Termín podania prihlášky:
- bakalárske štúdium do 30. 4. 2023 (1. kolo), do 15. 7. 2023 (2. kolo)
- inžinierske štúdium do 30. 6. 2023 (1. kolo), do 31. 7. 2023 (2. kolo)

Študijné programy SPU v Nitre 2022/20231. stupeň2. stupeň3. stupeň
FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
agroekológiaD
farmárstvoD
hipológiaD/E
manažment rastlinnej výrobyDD/E
manažment živočíšnej výrobyDD/E
špeciálne chovateľstvoD
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaD/ED/E
všeobecné poľnohospodárstvoD/E
výživa ľudíD/ED/E
genetické technológie v agrobiológii D
špeciálne chovateľské odvetvia D
výživa a ochrana rastlín D
výživa zvierat a krmivárstvo D
agrochémia a výživa rastlín*, ** D/E
fyziológia plodín a drevín D/E
ochrana rastlín D/E
špeciálna rastlinná produkcia D/E
špeciálna živočíšna produkcia D/E
všeobecná rastlinná produkcia*, ** D/E
všeobecná živočíšna produkcia D/E
výživa D/E
FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA
agrobiotechnológieDDD/E
agropotravinárstvoD
aplikovaná biológiaD/ED/E
bezpečnosť a kontrola potravínD/ED/E
bezpečnosť a kontrola potravín ** D
potraviny a technológie v gastronómiiD
technológia potravín DD/E
molekulárna biológia D/E
FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami *, **D
manažment podnikuD/ED/E
manažment podniku *, **D/E
ekonomika podnikuD/ED/E
ekonomika podniku * , ** D
obchodné podnikanieD/E
účtovníctvoD/E
aplikovaná ekonómia a analýzy dátD
kvantitatívne metódy v ekonómii D
medzinárodná ekonomika a rozvoj *, ** D
agrárny obchod a marketing D/ED/E
agrárny obchod a marketing ** D/E
ekonomika a manažment podniku D/E
ekonomika a manažment podniku ** D/E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva D/E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva** D/E
FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
regionálny rozvoj a politiky EÚD/ED/E
regionálny rozvoj a politiky EÚ *DD
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmuD/ED/E
integrovaný rozvoj vidieka D/E
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
krajinná a záhradná architektúraD - PD - PD/E
krajinná a záhradná architektúra* D/E
záhradníctvoD - P/ED - P, K/E
záhradníctvo *,** D/E
krajinné inžinierstvoD - P/ED - P, K/E
krajinné inžinierstvo*,** D/E
International Master of Horticulture Science ** D - P
TECHNICKÁ FAKULTA
automobilová dopravaD - P, K
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiáchD - P, KD - P, K
manažérstvo prevádzky technikyD - PD - P
manažérstvo prevádzky techniky **D - P
riadiace systémy vo výrobnej technikeD – P, KD- P, KD/E
výrobné technológie pre automobilový priemyselD - P
automobilové dopravné systémy D - P
dopravné stroje a zariadenia D/E
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby D/E
výrobné technológie D/E

Vysvetlivky: D - denná forma štúdia, E – externá forma štúdia, P - prezenčná metóda, K - kombinovaná metóda

*študijný program vyučovaný v kombinácii SJ a AJ

** študijný program vyučovaný výlučne v AJ

SkryťVypnúť reklamu

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu