Prešovská univerzita v Prešove

...viac ako vzdelanie

Pozývame vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

13. 2. 2019 8.00 - 13.00 h

KONTAKT

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

Tel: +421(0)51/75 63 110

UNIPO.SK

Facebook: UNIPO FAN

Instagram: PRESOVSKAUNIVERZITA

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠKY:

Ústav maďarského jazyka a kultúry do 31. 3. 2019
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry do 31. 3. 2019
Pravoslávna bohoslovecká fakulta do 31. 3. 2019
Gréckokatolícka fakulta do 31. 3. 2019
Filozofická fakulta do 31. 3. 2019
Fakulta humanitných a prírodných vied do 28. 2. 2019
Fakulta športu do 28. 2. 2019
Pedagogická fakulta do 31. 3. 2019
Fakulta manažmentu do 31. 3. 2019
Fakulta zdravotníckych odborov do 31. 3. 2019

Udeľované tituly:Bc., Mgr., PhDr., PaedDr., ThDr., PhD.,RNDr., ThLic., Ing., doc., prof., Dr.h.c.

ZAŽI NA na UNIPO

  • komplex športovísk
  • krytá plaváreň
  • široká škála športov (futbal, hokej, volejbal, basketbal a ďalšie)
  • folklórne súbory spevokol
  • umelecké súbory
  • študentské divadlá
  • študentské rádio
  • televízia a časopisy
  • atraktívne podujatia: Akademický Prešov, University Opening Night, DOD, UNIPODAY, UNIPOFEST a iné

Prešovská univerzita v Prešove (PU) ponúka širokú škálu študijných programov na 8 fakultách a celouniverzitnom pracovisku, pričom mnohé z programov sú na Slovensku ojedinelé. Univerzita tak poskytuje kvalitné vzdelanie, o ktoré je aj napriek demografickej krivke veľký záujem. Svedčí o tom skutočnosť, že sa radí medzi 4 najväčšie a najžiadanejšie univerzity na Slovensku.

Pri viac ako 170 študijných programoch je možné u nás študovať napríklad pedagogické vedy, humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, masmediálnu komunikáciu, ekonómiu a manažment, vedy o neživej prírode, vedy o živej prírode, nelekárske zdravotnícke vedy, osobné služby, ekologické a environmentálne vedy.

Jedným z najlepších ukazovatelov progresu PU je aj umiestnenie sa v celosvetovom rankingovom rebríčku Scimago Institutions Rankings medzi top univerzitami na Slovensku. Umiestnenie sa v tomto rebríčku je následkom dlhoročného a nepretržitého skvalitnovania výskumných výsledkov nielen na Slovensku, ale aj v Európe, k čomu prispieva celkové vedecko-výskumné prostredie univerzity a jeho tri centrá excelentnosti.

Univerzita spolupracuje s vedeckými pracoviskami a univerzitami na medzinárodnom poli (napr. Čína, Taiwan, Česko, Maďarsko, Srbsko a pod.) a čoraz viac sa teší záujmu zo strany zahraničných študentov. Vďaka tomu môžu študenti PU realizovať čast svojho štúdia či praxe v zahranicí, napr. prostredníctvom programu Erasmus+.

Svoj čas môžu študenti tráviť v Univerzitnej knižnici, ktorá ponúka široké spektrum knižných publikácií. K štúdiu a vzdelávaniu patrí aj ubytovanie v študentských domovoch a stravovanie v študentských jedálňach a bufetoch v univerzitných priestoroch. Univerzita nepretržite pracuje na modernizácií svojich priestorov a každoročne zvyšuje štandard ubytovacích a stravovacích zariadení.

Univerzita patrí dlhodobo k stabilným, neprehliadnuteľným a najväcším vzdelávacím inštitúciám na Slovensku. Vytvára priestor pre prípravu kvalifikovaných odborníkov, a zároven rozvíja tvorivé a kritické myslenie, učenie, porozumenie a podnecuje osobnú angažovanosť. Nemalú pozornosť venuje študentom so špecifickými potrebami. Nadaných žiakov podporuje systémom motivačných štipendií. Vo výučbe univerzita preferuje tvorivú činnosž, pri štátnej skúške zasa kladie dôraz na záverečnú prácu pred klasickým skúšaním.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Patrik Dubovský - Fórum

Ako Harabinov senát poslal do väzenia ťažko chorého františkána

Bystrík Janík zomrel následkom perzekúcií komunistického režimu a jeho justície.

PLUS

Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Príbehy drobností českého dizajnu, ktoré prežili.

Neprehliadnite tiež

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.

Na vlastnej koži: Ako prežiť prvý rok na vysokej škole

Prechod zo strednej školy na vysokú prináša študentom veľa zmien do života.

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich termínoch vo viacerých slovenských mestách.