SME
Sobota, 25. jún, 2022 | Meniny má Tadeáš

Prešovská univerzita v Prešove

... viac ako vzdelanie

(Zdroj: Archív univerzity)

WEB: www.unipo.sk

FACEBOOK: UNIPOFAN

INSTAGRAM: PRESOVSKAUNIVERZITA

Univerzita patrí k stabilným a neprehliadnuteľným vzdelávacím inštitúciám na východnom Slovensku. Je moderná, dynamická s pedagogicko-výskumnými pracoviskami a vybavená modernými informačno-komunikačnými systémami. Ponúka širokú škálu študijných programov, pričom mnohé z programov sú na Slovensku ojedinelé.

V rámci programu Erasmus+ ponúka študentom vycestovať do 32 krajín a zaradiť sa medzi vyše 3000 úspešných absolventov mobilít v zahraničí.

SkryťVypnúť reklamu

Študenti majú možnosť zapájať sa do kultúrneho a športového života univerzity. Svoje nadanie rozvíjajú prostredníctvom viacerých študentských divadiel, speváckych súborov folklórneho súboru, športové aktivity v mnohých športových kluboch alebo participujú v celouniverzitných študentských médiách.

Univerzita masívne investuje do rekonštrukcie študentských internátov a rozsahom rekonštrukcií patrí medzi špičku na Slovensku. Ponúka ubytovanie 1918 študentom.

Filozofická fakulta

www.unipo.sk/ff

Z hľadiska záujmu o štúdium patrí do prvej desiatky fakúlt v SR. Na svoju profesionálnu kariéru sa tu pripravujú prekladatelia a tlmočníci, psychológovia, politológovia, sociálni a mediálni pracovníci, archivári a historici, filológovia, učitelia a ďalší odborníci.

SkryťVypnúť reklamu

Jedinečné a na Slovensku jediné je štúdium učiteľstva ukrajinského jazyka a literatúry, ako aj štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v študijnom programe ukrajinský jazyk a kultúra v kombinácii. Významnou súčasťou vzdelávania je i realizácia praxe, ktorá prispieva ku skvalitneniu prípravy našich absolventov.

Gréckokatolícka teologická fakulta

www.unipo.sk/gtf

Má svoje osobitné miesto s viac ako 140-ročnou históriou. V ostatných rokoch dosahuje veľmi pozitívne výsledky v mnohých hodnoteniach, čoho výrazom je aj jej medzinárodná akceptácia zaradením medzi cirkevné fakulty Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme.

Prioritným poslaním fakulty je starostlivosť o teologickú a vedeckú prípravu tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo alebo rozličné cirkevné a spoločenské služby.

SkryťVypnúť reklamu

Fakulta ponúka bohatý diapazón aj ďalších študijných programov. Duchovným potrebám študentov a zamestnancov slúži kaplnka zasvätená bl. biskupovi mučeníkovi P.P. Gojdičovi.

Fakulta humanitných a prírodných vied

www.unipo.sk/fhpv

Je moderná, dynamická a kvalitná fakulta, ktorá sa orientuje na praxou a trhom práce žiadané odbory prírodných vied, techniky a aj pedagogických vied. Ponúka nadštandardnú kombináciu učiteľských študijných programov aj v rámci ďalších fakúlt, ktoré iné vysoké školy neponúkajú.

Fakulta disponuje modernou technickou infraštruktúrou vďaka čomu študenti majú možnosť pracovať so špičkovými prístrojmi v moderných laboratóriách, ktoré sú súčasťou výskumného Centra excelentnosti, Kompetenčného centra a Vedecko-technického parku Technicom.

SkryťVypnúť reklamu

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

www.unipo.sk/fmeo

Je jedinou fakultou so sídlom v PSK, ktorá ponúka univerzitné vzdelanie ekonomického typu. Uchádzači o štúdium si môžu vybrať z atraktívnych, na prax orientovaných študijných programov ekonomicko-manažérskeho typu a obchodno-marketingového typu, a to v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

V rámci študijných programov majú študenti aj ďalšie možnosti špecializovať sa v oblastiach ako obchod, marketing a psychológia obchodu, digitálny marketing, manažment ľudských zdrojov, environmentálny manažment, či manažment turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Pedagogická fakulta

www.unipo.sk/pf

Je v súčasnosti jediná fakulta na Slovensku, ktorá sa špecializuje výhradne na prípravu učiteľov, odborníkov pre materské školy, primárne vzdelávanie a pre špeciálne školy a zariadenia.

SkryťVypnúť reklamu

Prioritou je najmä výskum v oblasti predškolskej, elementárnej a špeciálnej pedagogiky a teórie vyučovania jednotlivých predmetov z pedagogicko-psychologického hľadiska a tiež umelecké aktivity.

Dôležitosť prípravy učiteľov a modernizácia metodických a didaktických postupov – najmä v spojitosti so súčasným stavom nášho školstva – patria medzi jej prioritné úlohy.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

www.unipo.sk/pbf

Je jediná svojho druhu v strednej Európe. Ponúka štúdium v dvoch študijných odboroch: teológia a sociálna práca. Jej zameraním je príprava budúcich kňazov, teológov, učiteľov náboženstva, ikonografov, vedúcich cirkevného spevu a sociálnych pracovníkov ako aj odborníkov pre samostatnú duchovenskú, katechizačnú, poradenskú, organizačnú a taktiež sociálnu, charitatívnu a misijnú službu nielen v rámci Pravoslávnej cirkvi, ale aj celej našej spoločnosti.

SkryťVypnúť reklamu

Fakulta športu

www.unipo.sk/fs

Dynamicky sa rozvíjajúca fakulta, ktorá ako jedna z dvoch fakúlt telovýchovného zamerania v Slovenskej republike poskytuje univerzitné vysokoškolské vzdelanie pre učiteľov, trénerov, inštruktorov, metodikov a odborníkov v oblasti telesnej výchovy a športu.

Vzdelávacie činnosti neustále rozširuje najmä v zmysle požiadaviek praxe a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Edukačný proces výrazne dopĺňa výskumnými aktivitami z oblasti telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy, športového tréningu a pohybovej výkonnosti športujúcej a nešportujúcej populácie.

Fakulta zdravotníckych odborov

www.unipo.sk/fzo

Je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca fakulta, ktorej poslaním je vzdelávať zdravotníckych pracovníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a zdravotnícke vedy.

SkryťVypnúť reklamu

Akreditované vzdelávacie programy flexibilne reagujú na požiadavky zdravotníckej praxe v národnom a európskom priestore. Príprava budúcich zdravotníckych pracovníkov prebieha v reálnych podmienkach klinickej praxe v partnerských zdravotníckych zariadeniach, kde študenti získavajú odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.

Fakulta v rámci rozvoja profesijných kompetencií podporuje vedecko výskumné aktivity a rozvíja internacionalizáciu v medzinárodnom prostredí.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Spolumajiteľka kliniky reprodukčného zdravia Kathy Kleinfeldová v deň, keď po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA nemôžu legálne vykonávať interrupcie.

Najvyšší súd zrušil rozsudok Roe v. Wade.


a 1 ďalší 2 h
Slovenskí hokejisti.

Pokračovanie vojny to neovplyvní, vraví Jurčo.


6 h
Zakladatelia Vestberry (sprava): Marek Zámečník, Ján Káčer a Matej Pavlanský

Vestberry chce zmeniť svet investorov, nahradí im excelovské tabuľky.


15. jún
Jurij Muška.

Vojna na Ukrajine pokračuje.


a 4 ďalší 13 h
SkryťZatvoriť reklamu