Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

UVLF v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie.

(Zdroj: Archív UVLF)

Základné informácie pre uchádzača

KONTAKT:

Študijné oddelenie UVLF v Košiciach

tel.: 0915 984 003, 0915 984 722, 0915 986 723

e-mail: studijne@uvlf.sk www.uvlf.sk

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

od 1. 1. 2018 do 15. 3. 2018.

Termín PK:

6. – 11. 6. 2018

POPLATKY:

40 € - papierová forma prihlášky

40 € - elektronická forma prihlášky

10 € - chybne vyplnená prihláška

Spôsob platby:

preferujeme bankový prevod

Majiteľ účtu: UVLF v Košiciach

Účet: SK42 8180 0000 0070 0007 2225

Kód banky: 8180

VS: 550318

ŠS: Rodné číslo uchádzača

Swift: SPSRSKBA

Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

PREDMETY, Z KTORÝCH SA ROBIA PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

  • pre študijné programy I. stupňa - bez prijímacích skúšok
  • pre študijné programy II. stupňa - bez prijímacích skúšok
  • pre študijné programy spojeného I. a II. stupňa – test z profilových predmetov biológia a chémia.

Otázky na prijímacích skúškach sú v rozsahu gymnaziálneho učiva. Pre záujemcov sa v mesiacoch marec – máj organizuje nepovinný prípravný kurz z biológie a chémie. O poradí uchádzačov rozhoduje nielen počet získaných bodov z testu, ale aj body za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a za prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu.

Univerzita úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale bola zahraničnými autoritami opäť medzinárodne evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa zaradila medzi 13 top európskych veterinárskych vysokých škôl. Štúdium veterinárskej medicíny a farmácie sa riadi smernicou EÚ, diplom vydávaný univerzitou je akceptovaný v krajinách EÚ, takže naši absolventi si určite nájdu uplatnenie v rôznych sférach doma i v zahraničí.

Univerzita má 1 800 študentov, z toho takmer 300 študentov zo zahraničia, ktorí už od roku 1991 prichádzajú z celého sveta na univerzitu študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je najmä vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Veľkou prednosťou sú aj vlastné študentské domovy, na ktorých študenti prvých ročníkov majú prednostné právo na ubytovanie, a tiež bohatá ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, ktoré univerzita otvára v ak. r. 2018/2019:

Prvý stupeň štúdia – trojročné bakalárske štúdium v dennej a štvorročné v externej forme:

  • kynológia
  • vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
  • bezpečnosť krmív a potravín

Spojený prvý a druhý stupeň štúdia v dennej forme:

  • všeobecné veterinárske lekárstvo – 6-ročné doktorské štúdium
  • hygiena potravín – 6-ročné doktorské štúdium
  • farmácia – 5-ročné magisterské štúdium

Druhý stupeň štúdia – dvojročné magisterské štúdium v dennej a trojročné v externej forme:

  • trh a kvalita potravín

ŠP kynológia umožňuje spojiť lásku ku psom s profesionálnym uplatnením, napr. v polícii, v armáde, v colnej správe a SBS, v poľovníckych a záchranárskych združeniach.

Absolvent ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii nadobudne znalosti z biológie, psychológie, sociológie, pedagogiky, medicíny a veterinárnej medicíny, aby bol pripravený využívať zvieratá v terapii v školách, rehabilitačných centrách, domovoch dôchodcov a inde.

Absolvent ŠP bezpečnosť krmív a potravín sa uplatní v poradenských inštitúciách, výrobných prevádzkach a v laboratóriách na hodnotenie kvality potravín a krmív či v školských a výskumných inštitúciách ako vysokokvalifikovaný laboratórny pracovník. Následne môže získať titul magister v nadväzujúcom ŠP trh a kvalita potravín.

Absolvent ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo môže vykonávať prácu ako veterinárny lekár v štátnej alebo privátnej sfére so zameraním na liečbu spoločenských, hospodárskych i exotických zvierat, ale aj v oblasti potravinárstva, farmá cie, vedecko-výskumnej oblasti a ochrane životného prostredia.

Absolvent ŠP hygiena potravín môže vykonávať všetky činnosti veterinárneho lekára, ale viac sa zameriava na odborné predmety z oblasti produkcie potravín živočíšneho pôvodu tak, aby bol schopný zaručiť ich zdravotnú neškodnosť od prvovýroby až po spotrebiteľa.

ŠP farmácia vychováva odborníkov v oblasti farmácie a lekárnictva ako súčasti zdravotnej starostlivosti o človeka i zvieratá, ktorí sa uplatnia v lekárnictve, nemocničných centrách, farmaceutickom a kozmetickom priemysle, v systéme štátnej kontroly liečiv a v zdravotníckych poisťovniach.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Súd odsúdil Rybaniča, dostal tri roky podmienečne

Filip Rybanič sa musí Kaliňákovi ospravedlniť.

PÍŠE IVAN MIKLOŠ

Nepobúrila vás Serenina karikatúra? Asi ste normálni

Politická korektnosť je ohrozením slobody.

Dnes Píše Matúš Ritomský

Keď Ivan Mikloš stráca cit pre mieru

Naozaj nás Čaputová a Štefunko ohrozujú rovnako ako Kotleba?

EKONOMIKA

Vietnamské bistrá na Slovensku. Čo sú zač?

Vietnamské jedlá sa stávajú obľúbenými aj v Paríži, Berlíne či v Prahe.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.