SME
Sobota, 8. august, 2020 | Meniny má OskarKrížovkyKrížovky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Múdrosť minulosti - Poznatky prítomnosti - Vzdelanie budúcnosti

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Zdroj: Archív univerzity)

Základné informácie pre uchádzačov

LEKÁRSKA FAKULTA

Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice
E-mail: LF-studijne@upjs.sk

DOKTORSKÉ študijné programy
Termín podania prihlášky: do 29.02.2020

BAKALÁRSKE študijné programy
Termín podania prihlášky: do 29.02.2020

MAGISTERSKÉ študijné programy
Termín podania prihlášky: do 29.02.2020

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Šrobárova 2, 041 54 Košice
E-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy
Termín podania prihlášky: do 31.03.2020

MAGISTERSKÉ študijné programy
Termín podania prihlášky: do 30.06.2020

Skryť Vypnúť reklamu

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Kováčska č. 26, 040 75 Košice
E-mail: maria.scerbova@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy
Termín podania prihlášky:
denná forma do 31.03.2020
externá forma do 22.05.2020

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

Popradská 66, 040 11 Košice
E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy
Termín podania prihlášky: do 30.04.2020
MAGISTERSKÉ študijné programy
Termín podania prihlášky: do 31.05.2020

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Šrobárova 2, P.O.BOX A-29, 040 59 Košice
E-mail: lydia.orosova@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy
Termín podania prihlášky: do 31.03.2020
MAGISTERSKÉ študijné programy
Termín podania prihlášky do 31.05.2020

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A Š PORTU

Ondavská 21, 040 11 Košice
E-mail: utvs@upjs.sk

BAKALÁRSKY študijný program
Termín podania prihlášky: do 15.04.2020

Skryť Vypnúť reklamu

KONTAKTY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
Telefón: +421 (0) 55 /62 226 08
Fax: +421 (0) 55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk
Elektronická prihláška: e-prihlaska.upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

V súčasnom období má univerzita päť fakúlt, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, fyziky, chémie, geografie, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, etiky, psychológie, histórie, politológie a sociálnej práce.

Lekárska fakulta

Fakulta, ktorá s výučbou budúcich lekárov začala už v roku 1948. Jej vysoký kredit potvrdzuje dlhodobo vysoký záujem študentov o štúdium všeobecného aj zubného lekárstva a narastajúci počet uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku zo zahraničia. Takmer polovica štúdia sa uskutočňuje priamo v zdravotníckych zariadeniach. Praktická výučba študentov a diagnosticko-terapeutické úkony prebiehajú v zrekonštruovaných laboratóriách, kde sa plnia aj úlohy v oblasti vedeckého výskumu.

Skryť Vypnúť reklamu

www.medic.upjs.sk

Prírodovedecká fakulta

Fakulta s 55 ročnou tradíciou patrí dlhodobo medzi popredné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie, so špičkovou infraštruktúrou a kolektívom nadšených vedcov a učiteľov. Pre moderné štúdium matematiky, fyziky, informatiky, biológie, ekológie, chémie, geografie a učiteľstva v kombinácii predmetov, ponúka individuálny prístup a podporu rozvoja študentov. Absolventi fakulty nachádzajú široké uplatnenie vo výskume, priemysle, súkromnom sektore a školstve.

www.science.upjs.sk

Právnická fakulta

Fakulta poskytuje kvalitné, moderné a komplexné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, na ktorom sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia Ústavného súdu SR, advokáti, prokurátori, exekútori). Podporuje a rozvíja všetky formy praktického právneho vzdelávania s dôrazom nielen na vnútroštátne, ale aj medzinárodné právo. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných partnerských univerzitách.

Skryť Vypnúť reklamu

www.pravo.upjs.sk

Fakulta verejnej správy

Fakulta ponúka štúdium v študijných programoch verejná správa a európska verejná správa. Poskytuje najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov. Študenti absolvujú odborné praxe v SR. Stáže, resp. časť štúdia môžu absolvovať v zahraničí na partnerských univerzitách. Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných
organizáciách.

www.fvs.upjs.sk.

Filozofická fakulta

Fakulta si v náročnom vysokoškolskom prostredí získala rešpekt najmä výsledkami vo vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivitách, ako aj v poskytovaní služieb verejnosti. Odborná profilácia pedagógov pripravuje študentov na konkurenčný domáci a európsky trh práce.

Skryť Vypnúť reklamu

Absolventi štúdia študijných programov fakulty v štyroch vedných oblastiach (humanitné, spoločenské a behaviorálne, pedagogické, historické a etnografia) majú uplatnenie vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v štátnej samospráve, kultúrno-spoločenských a sociálnych inštitúciách, médiách, v prostredí európskej integrácie sa môžu presadiť ako úspešní lingvisti, tlmočníci a prekladatelia.

www.ff.upjs.sk

Ústav telesnej výchovy a športu

Umožňuje rozvinúť a zdokonaliť nielen nadanie pre šport, ale poskytuje aj priestor pre kariérny rast v oblasti pohybovej činnosti, zdravia a rekreačného športu v rámci študijného programu „Šport a rekreácia“.

www.upjs.sk

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu