Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Múdrosť minulosti - Poznatky prítomnosti - Vzdelanie budúcnosti

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach(Zdroj: Archív univerzity)

Základné informácie pre uchádzačov

LEKÁRSKA FAKULTA

Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice

E-mail: LF-studijne@upjs.sk

DOKTORSKÉ študijné programy

Termín podania prihlášky: do 28.02.2019

BAKALÁRSKE študijné programy

Termín podania prihlášky: do 28.02.2019

MAGISTERSKÉ študijné programy

Termín podania prihlášky: do 28.02.2019

Deň otvorených dverí 7.2.2019

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Šrobárova 2, 041 54 Košice

E-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy

Termín podania prihlášky: do 31.03.2019

MAGISTERSKÉ študijné programy

Termín podania prihlášky: do 30.06.2019

Deň otvorených dverí 7.2.2019

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Kováčska č. 26, 040 75 Košice

E-mail: maria.scerbova@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy

Termín podania prihlášky:

denná forma do 31.03.2019

externá forma do 24.05.2019

Deň otvorených dverí 27.2.2019

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

Popradská 66, 040 11 Košice

E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy

Termín podania prihlášky: do 30.04.2019

MAGISTERSKÉ študijné programy

Termín podania prihlášky: do 30.04.2019

Deň otvorených dverí 22.2.2019

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Šrobárova 2, P.O.BOX A-29, 040 59 Košice

E-mail: lydia.orosova@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy

Termín podania prihlášky: do 31.03.2019

MAGISTERSKÉ študijné programy

Termín podania prihlášky do 31.05.2019

Deň otvorených dverí 8.2.2019

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A Š PORTU

Ondavská 21, 040 11 Košice

E-mail: utvs@upjs.sk

BAKALÁRSKY študijný program

Termín podania prihlášky: do 15.04.2019

KONTAKTY

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
Telefón: +421 (0) 55 /62 226 08
Fax: +421 (0) 55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk
Elektronická prihláška: e-prihlaska.upjs.sk
www.upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. V súčasnom období má univerzita päť fakúlt, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, fyziky, chémie, geografie, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, etiky, psychológie, histórie, politológie a sociálnej práce.

Lekárska fakulta

Fakulta, ktorá s výučbou budúcich lekárov začala už v roku 1948. Jej vysoký kredit potvrdzuje dlhodobo vysoký záujem študentov o štúdium všeobecného aj zubného lekárstva a narastajúci počet uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku zo zahraničia. Takmer polovica štúdia sa uskutočňuje priamo v zdravotníckych zariadeniach. Praktická výučba študentov a diagnosticko-terapeutické úkony prebiehajú v zrekonštruovaných laboratóriách, kde sa plnia aj úlohy v oblasti vedeckého výskumu.

www.medic.upjs.sk

Prírodovedecká fakulta

Fakulta s 55 ročnou tradíciou patrí dlhodobo medzi popredné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie, so špičkovou infraštruktúrou a kolektívom nadšených vedcov a učiteľov. Pre moderné štúdium matematiky, fyziky, informatiky, biológie, ekológie, chémie, geografie a učiteľstva v kombinácii predmetov, ponúka individuálny prístup a podporu rozvoja študentov. Absolventi fakulty nachádzajú široké uplatnenie vo výskume, priemysle, súkromnom sektore a školstve.

www.science.upjs.sk

Právnická fakulta

Fakulta poskytuje kvalitné, moderné a komplexné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, na ktorom sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia Ústavného súdu SR, advokáti, prokurátori, exekútori). Podporuje a rozvíja všetky formy praktického právneho vzdelávania s dôrazom nielen na vnútroštátne, ale aj medzinárodné právo. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných partnerských univerzitách.

www.pravo.upjs.sk

Fakulta verejnej správy

Fakulta ponúka štúdium v študijných programoch verejná správa a európska verejná správa. Poskytuje najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov. Študenti absolvujú odborné praxe v SR. Stáže, resp. časť štúdia môžu absolvovať v zahraničí na partnerských univerzitách. Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných
organizáciách.

www.fvs.upjs.sk.

Filozofická fakulta

Fakulta si v náročnom vysokoškolskom prostredí získala rešpekt najmä výsledkami vo vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivitách, ako aj v poskytovaní služieb verejnosti. Odborná profilácia pedagógov pripravuje študentov na konkurenčný domáci a európsky trh práce.

Absolventi štúdia študijných programov fakulty v štyroch vedných oblastiach (humanitné, spoločenské a behaviorálne, pedagogické, historické a etnografia) majú uplatnenie vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v štátnej samospráve, kultúrno-spoločenských a sociálnych inštitúciách, médiách, v prostredí európskej integrácie sa môžu presadiť ako úspešní lingvisti, tlmočníci a prekladatelia.

www.ff.upjs.sk

Ústav telesnej výchovy a športu

Umožňuje rozvinúť a zdokonaliť nielen nadanie pre šport, ale poskytuje aj priestor pre kariérny rast v oblasti pohybovej činnosti, zdravia a rekreačného športu v rámci študijného programu „Šport a rekreácia“.

www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Patrik Dubovský - Fórum

Ako Harabinov senát poslal do väzenia ťažko chorého františkána

Bystrík Janík zomrel následkom perzekúcií komunistického režimu a jeho justície.

PLUS

Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Príbehy drobností českého dizajnu, ktoré prežili.

Neprehliadnite tiež

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.

Na vlastnej koži: Ako prežiť prvý rok na vysokej škole

Prechod zo strednej školy na vysokú prináša študentom veľa zmien do života.

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich termínoch vo viacerých slovenských mestách.