Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach(Zdroj: Archív univerzity)

Základné informácie pre uchádzačov

LEKÁRSKA FAKULTA

Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice

E-mail: LF-studijne@upjs.sk

DOKTORSKÉ študijné programy

Termín podania prihlášky: do 28.02.2018

BAKALÁRSKE študijné programy

Termín podania prihlášky: do 28.02.2018

MAGISTERSKÉ študijné programy

Termín podania prihlášky: do 28.02.2018

Deň otvorených dverí 8.2.2018

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Šrobárova 2, 041 54 Košice

E-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy

Termín podania prihlášky: do 31.03.2018

MAGISTERSKÉ študijné programy

Termín podania prihlášky: do 30.06.2018

Deň otvorených dverí 8.2.2018

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Kováčska č. 26, 040 75 Košice

E-mail: maria.scerbova@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy

Termín podania prihlášky:

denná forma do 31.03.2018

externá forma do 25.05.2018

Deň otvorených dverí 21.2.2018

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

Popradská 66, 040 11 Košice

E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy

Termín podania prihlášky: do 30.04.2018

MAGISTERSKÉ študijné programy

Termín podania prihlášky: do 06.07.2018

Deň otvorených dverí 23.2.2018

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Šrobárova 2, P.O.BOX A-29, 040 59 Košice

E-mail: lydia.orosova@upjs.sk

BAKALÁRSKE študijné programy

Termín podania prihlášky: do 31.03.2018

MAGISTERSKÉ študijné programy

Termín podania prihlášky do 30.04.2018

Deň otvorených dverí 9.2.2018

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A Š PORTU

Ondavská 21, 040 11 Košice

E-mail: utvs@upjs.sk

BAKALÁRSKY študijný program

Termín podania prihlášky: do 15.04.2018

KONTAKTY

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Telefón: +421 (0) 55 /62 226 08

Fax: +421 (0) 55 / 622 81 09

e-mail: rektor@upjs.sk

Elektronická prihláška: e-prihlaska.upjs.sk
www.upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

V súčasnom období má univerzita päť fakúlt, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, fyziky, chémie, geografie, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, etiky, psychológie, histórie, politológie a sociálnej práce.

Lekárska fakulta

Fakulta, ktorá s výučbou budúcich lekárov začala už v roku 1948. Jej vysoký kredit potvrdzuje dlhodobo vysoký záujem študentov o štúdium všeobecného aj zubného lekárstva a narastajúci počet uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku zo zahraničia. Takmer polovica štúdia sa uskutočňuje priamo v zdravotníckych zariadeniach. Praktická výučba študentov a diagnosticko-terapeutické úkony prebiehajú v zrekonštruovaných laboratóriách, kde sa plnia aj úlohy v oblasti vedeckého výskumu.

www.medic.upjs.sk

Prírodovedecká fakulta

Fakulta patrí dlhodobo medzi popredné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie, čo sa odzrkadľuje v projektovej a grantovej úspešnosti ako aj v rôznych európskych hodnoteniach. Pre štúdium biológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky a všeobecnej ekológie poskytuje posluchárne vybavené modernou didaktickou technikou. Absolventi fakulty majú široké uplatnenie v oblasti prírodovedných a príbuzných disciplín.

www.science.upjs.sk

Právnická fakulta

Fakulta poskytuje kvalitné, moderné a komplexné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, na ktorom sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia Ústavného súdu SR, advokáti, prokurátori, exekútori). Podporuje a rozvíja všetky formy praktického právneho vzdelávania s dôrazom nielen na vnútroštátne, ale aj medzinárodné právo. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných partnerských univerzitách.

www.pravo.upjs.sk

Fakulta verejnej správy

Ponúka štúdium interdisciplinárneho charakteru poskytujúce najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov. Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných
organizáciách. Prehľad študijných programov nájdete na www.fvs.upjs.sk.

Filozofická fakulta

Fakulta si v náročnom vysokoškolskom prostredí získala rešpekt najmä výsledkami vo vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivitách, ako aj v poskytovaní služieb verejnosti. Má vedúcu pozíciu medzi filozofickými fakultami na Slovensku v oblasti vedy a výskumu (hodnotenie agentúry ARRA za r. 2015).

Odborná profilácia pedagógov pripravuje študentov na konkurenčný domáci a európsky trh práce. Absolventi štúdia študijných programov fakulty v štyroch vedných oblastiach (humanitné, spoločenské a behaviorálne, pedagogické, historické a etnografia) majú uplatnenie vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v štátnej samospráve, kultúrno-spoločenských a sociálnych inštitúciách, médiách, v prostredí európskej integrácie sa môžu presadiť ako úspešní lingvisti, tlmočníci a prekladatelia.

www.ff.upjs.sk

Ústav telesnej výchovy a športu

Umožňuje rozvinúť a zdokonaliť nielen nadanie pre šport, ale poskytuje aj priestor pre kariérny rast v oblasti pohybovej činnosti, zdravia a rekreačného športu v rámci študijného programu „Šport a rekreácia“.

www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

V pozadí detvianskej kauzy sa objavuje Kotleba a spravodajcovia

Firma z Bránikovho blogu robila čistky.

SVET

Slovák na najvyššej pozícii Únie? Začal sa diplomatický boj

Šefčovič nie je outsider, no veľkú šancu nemá.

DOMOV

OLAF varuje: Stali ste sa súčasťou čínskej hodvábnej cesty

Nové trasy zneužívajú podvodníci.

Sĺpček Zuzany Kepplovej

Čo by mal Šefčovič pochopiť

Veru, nie sme ako Španieli.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.