Štúdium v Glasgowe: Ekonomické vedy spoznávame v praxi

Ako sa študuje na škótskej University of Strathclyde, ktorá spadá pod Strathclyde Business School, približuje Bratislavčan FRANTIŠEK BROČEK.

František Broček.František Broček.(Zdroj: FOTO – ARCHÍV FB)

University of Strathclyde spadá pod Strathclyde Business School a má výbornú reputáciu v Británii aj v Európe. V predposlednom ročníku bakalárskeho štúdia tu ekonomické vedy študuje Bratislavčan František Broček.

Pochádzam z Bratislavy a vyrastal som v Marianke, obci na okraji hlavného mesta. Pre štúdium v zahraničí som sa rozhodol už počas základnej školy.

Veľkú úlohu v tom zohrala moja rodina a prostredie, v ktorom som vyrastal. Prvých osem rokov štúdia som absolvoval na British International School v Bratislave, kde ma už od prvého ročníka vyučovali britskí učitelia a moji spolužiaci boli z rôznych krajín z celého sveta.

Strednú školu a maturitu som absolvoval na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave. Bola to výnimočná škola, ktorá dbala na osobnostný rozvoj študentov aj mimo štandardného slovenského kurikula.

Pomoc od mentora v zahraničí

Na Slovensku, žiaľ, neexistuje tradícia kvalitného ekonomického vzdelania a výskumu.

Štúdium ekonómie má v anglosaských krajinách dlhú tradíciu a je na najvyššej úrovni na svete. Podal som si štyri prihlášky na univerzity v Škótsku a jednu na univerzitu v Manchestri.

Prečítajte si tiež: Štúdium v Emirátoch: Na štipendium tu majú nárok všetci študenti

Konkrétne univerzity som si vyberal na základe medzinárodných rebríčkov, reputácie, štruktúry študijných programov a odporúčaní učiteľov na gymnáziu.

Na gymnáziu sme mali výborný program, kde nás spojili s absolventmi, ktorí už v zahraničí študujú odbor, o ktorý máme záujem. Veľmi mi to pomohlo, lebo som sa môjho mentora mohol pýtať na čokoľvek o akademickom prostredí, ale aj na praktické záležitosti o živote v zahraničí.

Zvíťazil atraktívny program

Rozhodol som sa pre University of Strathclyde v Glasgowe, lebo ekonómia na Strathclyde University má dobré renomé.

V čase rozhodovania o univerzite som ešte nebol pevne rozhodnutý pre konkrétnu špecializáciu v rámci rôznych ekonomických smerov a Strathclyde mi ponúkol veľmi atraktívnu a flexibilnú štruktúru študijného programu.

Dnes som v treťom a zároveň predposlednom ročníku bakalárskeho štúdia. Prvý rok som si na Strathclyde Business School mohol vybrať až päť rôznych predmetov podľa mojich vlastných preferencií a každým rokom dochádza k užšej špecializácii.

Od druhého ročníka som mal ako hlavné predmety ekonómiu a financie. Tento rok som študoval moduly ako makroekonómia, mikroekonómia, ekonometria alebo teória hier.

Počas semestra je štúdium kombináciou prednášok a tutoriálov (obdoba cvičení na slovenských univerzitách).

Veľký dôraz sa kladie na individuálnu prácu a čítanie na doplnenie obsahu prebraného na prednáškach.

Praktický spôsob výučby

Na Slovensku som nikdy na vysokej škole neštudoval, ale z toho, čo som počul, tak najväčším rozdielom v ekonomických vedách je praktické uplatnenie učiva.

Prečítajte si tiež: Štúdium v Edinburghu: Skúšky sú tu oveľa spravodlivejšie

Na University of Strathclyde nás učia ovládať moderné analytické nástroje na vyhodnocovanie efektivity vládnych výdavkov ako napríklad cost-benefit analysis. Ekonometria a štatistika sa už od samého začiatku vyučujú praktickým spôsobom cez štatistické programy na počítači.

Veľký rozdiel je aj v samotných profesoroch. Študenti po ukončení každého predmetu dávajú anonymnú spätnú väzbu o spokojnosti s priebehom vyučovania. Profesorov to motivuje, aby dynamicky formovali štruktúru predmetov a neustále zlepšovali vyučovacie metódy.

Práca popri škole

Bývam v prenajatom byte s ďalším slovenským študentom, ktorého poznám z gymnázia.

Popri škole pracujem ako analytik pre Metis Partners, kde robím finančné ohodnotenia v oblasti duševného vlastníctva prevažne mladým technologickým firmám, ktoré chcú získať investície alebo ich prevzali veľké konglomeráty a potrebujú si hodnotu svojich patentov zapísať do účtovníctva.

Domov chodím trikrát do roka a minulé leto som stážoval v Národnej banke Slovenska vďaka programu Leaf Slovak Professionals Abroad, ktorý ponúka zahraničným študentom stáže. Venoval som sa tam analýze reálnej a nominálnej konvergencie a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Článok bol uverejnený v prílohe denníka SME - Bedeker Vysoké školy.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Patrik Dubovský - Fórum

Ako Harabinov senát poslal do väzenia ťažko chorého františkána

Bystrík Janík zomrel následkom perzekúcií komunistického režimu a jeho justície.

PLUS

Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Príbehy drobností českého dizajnu, ktoré prežili.

Neprehliadnite tiež

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.

Na vlastnej koži: Ako prežiť prvý rok na vysokej škole

Prechod zo strednej školy na vysokú prináša študentom veľa zmien do života.

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich termínoch vo viacerých slovenských mestách.