Zákon upravil školné, ak vysokoškolák študuje dlhšie

V novovznikajúcej akreditačnej agentúre budú zastúpení aj študenti.

Bálint Lovász.Bálint Lovász.(Zdroj: FOTO - TASR)

Na verejných vysokých školách už študenti denného štúdia nebudú musieť platiť v dvoch prípadoch za nadštandardnú dĺžku štúdia. O pozitívnych zmenách, ktoré čakajú na vysokoškolákov po prijatí novely zákona o vysokých školách, hovoríme s predsedom Študentskej rady vysokých škôl BÁLINTOM LOVÁSZOM.

Od budúceho akademického roka už vysokoškolákov, ktorí si vďaka zahraničným pobytom predĺžia štúdium, nebude mátať školné za nadštandardnú dĺžku štúdia. Za akých podmienok?

"Novela upravila pravidlá školného v súvislosti s prekročením štandardnej dĺžky štúdia na verejných vysokých školách v dennej forme štúdia. Týka sa to dvoch špecifických skupín, a to študentov, ktorí absolvujú zahraničnú mobilitu Erasmus+, ale aj o stáže v zahraničí a poberateľov sociálnych štipendií. Títo študenti budú mať nárok na jeden rok štúdia v nadštandardnej dĺžke štúdia zadarmo. Študovať bezplatne o jeden rok dlhšie budú môcť aj tí študenti, ktorí v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu dostávali sociálne štipendium."

Odkedy to začne platiť?

"Od budúceho akademického roku 2019/2020. V praxi to znamená, že tohtoroční študenti, ktorí sa dostali do nadštandardnej dĺžky štúdia pre mobility v predchádzajúcich rokoch, budú musieť školné ešte zaplatiť. Tí, čo vycestujú na zahraničné pobyty či stáže tento rok, už za nadštandardnú dĺžku štúdia v tom ďalšom akademickom roku platiť nebudú."

Musia študenti po návrate zo zahraničia splniť aj nejaké podmienky?

"Pri zmiernení povinnosti platenia školného týmto spôsobom musí študent mať splnené všetky povinnosti súvisiace s výmenným programom."

Študentská rada vysokých škôl sa snažila pôvodne dosiahnuť, aby sa táto zmena dotkla všetkých študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia.

"Áno, chceli sme do zmeny zahrnúť aj študentov, ktorí študujú dlhšie napríklad pre nesprávny výber odboru a prechod na iný. To sa nám však nepodarilo. Ale v podstate sme s týmto kompromisom spokojní. Naďalej však platí, že rektori môžu dať študentom výnimku a odpustiť im školné za nadštandardnú dĺžku, aj keď nepoberajú sociálne štipendiá. Teda ak to dokážu pádne zdôvodniť."

Prečítajte si tiež: Krok za krokom: Budete sa hlásiť na vysokú školu?

Ako to bude so zastúpením študentov v novovznikajúcej Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo?

"Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia bude monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia. Budú v nej mať zastúpenie aj študenti. Doteraz študenti oficiálne neboli súčasťou akreditačnej komisie, boli na ňu iba prizývaní k práci pracovných skupín. Bolo to neformálne, my sme komisiám dávali naše postrehy zo študentského pohľadu, predseda komisie ich mohol, ale aj nemusel zohľadniť. Teraz po novom budú študenti riadnym členom akreditačnej agentúry, ŠRVŠ bude môcť nominovať dvoch svojich členov, jeden z nich musí byť študent, ktorý splní kritériá o bezúhonnosti a má ukončený 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania. Bude to veľmi dobré, lebo vždy tam bude pri akreditácii študijného programu aj študentský pohľad. Doteraz sa hodnotila pri akreditácii vedecká činnosť vysokých škôl a fakúlt, teraz pôjde aj o hodnotenie vzdelávacej činnosti."

Rektori môžu dať študentom výnimku a odpustiť im školné za nadštandardnú dĺžku, aj keď nepoberajú sociálne štipendiá.

Čo z toho pramení pre študentov?

"Budú sa môcť verejne vyjadrovať ku kvalite vzdelávacieho procesu vysokých škôl, čo môže prispieť k tomu, že štúdium bude viac zamerané na študenta. Ale to je dlhý proces, lebo doteraz študenti neboli vedení k tomu, aby hodnotili vzdelávaciu činnosť. Budú sa to musieť naučiť."

Odkedy bude agentúra fungovať?

"Od 1. januára 2020."

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Patrik Dubovský - Fórum

Ako Harabinov senát poslal do väzenia ťažko chorého františkána

Bystrík Janík zomrel následkom perzekúcií komunistického režimu a jeho justície.

PLUS

Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Príbehy drobností českého dizajnu, ktoré prežili.

Neprehliadnite tiež

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.

Na vlastnej koži: Ako prežiť prvý rok na vysokej škole

Prechod zo strednej školy na vysokú prináša študentom veľa zmien do života.

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich termínoch vo viacerých slovenských mestách.